HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 25 listopad 2019

ZPÍVAJÍCÍ VÁNOČNÍ STROM

Každý rok před vánočními svátky se v centru Curychu rozezní dětskými hlasyspeciální vánoční strom, v jehož korunách se rozestaví dětské sbory ze Švýcarska, ale i ze zahraničí včetně českých zpěváčků a zpěvaček. Vynikající nápad, který přisopěje k předvánoční náladě doprovázené vánočními laskominami a nápoji.... Takže příjemné prožití letošních vánoc všem.

 

036     033     034     032     037     038     039     041     043

Číst dál...

100 LET OD ROZHODNUTÍ UPU (1920 - 2020)

V ROCE 1920 UPU ROZHODLA:

výplatní stroje budou součástí poštovního provozu od 1. 1. 1922 na neurčito dle stanovených pravidel

 

Světová poštovní unie (UPU) rozhodla na svém 7. Kongresu v Madridu o včlenění výplatních strojů a jejich otisků do poštovního provozu. Závěrečný protokol nese datum 30. listopadu 1920 a jeho ustanovení jsou účinná od 1. ledna 1922. Rozhodli tak zástupci 74 členských zemí.

 

Definitivní stanovisko a další důležitá ustanovení byla odsouhlasena na 8. Kongresu ve Stockholmu v roce 1924.

 

Výplatní stroj, který byl živelně používán v předchozím období několika zeměmi již od roku 1897 do tohoto data, se stal alternativou k existujícím předplaceným způsobům vyplácení poštovních zásilek v systému, kde do té doby dominovala poštovní známka od roku 1840 díky vynálezu Sira Rowlanda (Hilla).

 

V roce 2020 uplyne 100 let od oficiálního souhlasu UPU s používáním výplatního strojů (stamping machines) v poštovním provozu ve světě.

 

USNESENÍ UPU 30. 11. 1920 MADRID

 

Předplacené poštovné

 

Článek 13

 

Předplacení, odpovědky, výjimky z poštovného

 

Předplacení

 

„….metodou otisků výplatních strojů (impressions of stamping machines), oficiálně přijatých a pracujících pod okamžitým dozorem poštovní správy (Administration)…“

 

Detailní nařízení VI

 

-          „….. otisky vytvořené výplatními stroji musí obsahovat údaj o zemi původu…..“

-          „…..otisky musí být barevně jasné bez ohledu na hodnotu, kterou představují…..“

-          „…..otisky výplatních strojů musí být též zaneseny v pravé horní části zásilky…..“

-          (tento Kongres též povolil užívání obálek s okénky)

 

Stockholmský kongres specifikoval užití výplatních strojů posdrobněji a definitivně rozhodl o jejich přítomnosti v poštovním provozu.

 

Madridského kongresu se za Československo (v materiálech se objevuje i název ČESKO – SLOVENSKO)

zúčastnili dva představitelé Ministerstva pošt a telegrafů naší nově vzniklé země – dr. Otokar Růžička a Václav Kučera. Oba podepsali za naši republiku i závěrečný protokol, který set ýkal kromě výplatních otisků i dalších náležitostí poštovního provozu.

25/11/2019

ILE

Číst dál...

HISTORIE POŠTOVNICTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ - KULATÁ VÝROČÍ V ROCE 2020

 

KULATÁ POŠTOVNĚ HISTORICKÁ VÝROČI SPADAJÍCÍ DO ROKU 2020

 

 

1535 (485)

první poštovní řád (mandát) českého a uherského krále Ferdinanda I. o zneužívání spěšné pošty

 

1575 (445)

zavedla se pravidelná dostavníková pošta ve Francii

 

1615 (405)

dokončilo se přímé spojení mezi kurfiřtským sídlem v Mohuči a Prahou

 

1615 (405)

dne 20. 7. se Lamoral Taxis vzdal provozování poštovních služeb v rakouských dědičných zemích,

dne 27. 7. obdržel úřad říšského poštmistra do dědičného držení

 

1620 (400 let)    

zřízena polní pošta habsburských vojsk

 

1620 (400)    

vznikl nejstarší jízdní řád pošty na našem území

 

1720 (300)    

v Augsburgu byla vydána Müllerova mapa Čech zachycující podrobně stav silniční a poštovní sítě

 

1750 (270)

dne 5. 8. vydán poštovní patent o zrychlení dopravy korespondence a podpoře obchodu, zavdeny denní listovní jízdy poštovních vozů (tzv. journalie) mezi hlavními městy monarchie

 

1750 (270)

zřízeny první poštovní sběrny

 

1815 (205)

dekret dvorské komory uložil poštmistrům a poštovním úředníkům nosit „gala“ (slavnostní) uniformy

 

1830 – 1840 (190 – 180)

stejnokroji byli vybaveni i listonoši

 

1830 (190)

Chappeův optický telegraf byl zpřístupněn veřejnosti

 

1840 (180)

dne 1. 4. vstoupil v platnost „Předpis a výsada o privátním podnikání k dovážení osob periodickými jízdami po zemi“

 

1840 (180)

ve Velké Británii byly vydány první známky světa

 

1845 (175)

do Prahy přijel první vlak, poprvé byly železnicí přepraveny poštovní zásilky v českých zemích, první poštovní nádražní expedice

 

1850 (170)

zřídilo se Generální ředitelství pro komunikace v rámci rakouského ministerstva obchodu, zrušily se vrchní poštovní správy, zřídila se poštovní ředitelství pro jednotlivé země monarchie (u nás v Praze, Brně, Opavě), zrušily se poštovní sběrny a zřídily poštovní expedice

 

1850 (170)

v Rakousku vydány první poštovní známky

 

1850 (170)

v Praze zřízeny městské pošty

 

 

1850 (170)

založen německo – rakouský poštovní spolek

 

1850 (170)

dne 1. 8. se rozjely první vlakové pošty v Rakousku (trasa Vídeň – Bohumín)

 

1850 (170)

dne 1. 10. byly veřejnosti zpřístupněny služby telegrafu (Brno, Bohumín, Olomouc, Praha)

 

1850 (170)

zavedeny poštovní poukázky

 

1870 (160)

byl vydán zákon o ochraně tajemství psaní a písemností

 

1880 (150)

čeština byla zrovnoprávněna s němčinou u státních úřadů v tzv. vnějším úřadování

 

1880 (150)

byly zavedeny dvojité korespondenční lístky s předplacenou odpovědí

 

1890 (140)

byly zavedeny předtištěné obálky na cenná psaní

 

1900 (130)

dne 1. 7.byly zřízeny první poštovny v Rakousku

 

1915 (105)

byly vydány známky polní pošty s přítiskem „K.u K. Feldpost“

 

1920 (100)

ČSR byla přijata za člena Mezinárodní telegrafní unie (10. 1.)

 

1920 (100)

ČSR byla přijata za člena Světové poštovní unie (18. 5.)

 

1920 (100)

v Madridu se konal kongres UPU, který poprvé oficiálně uznal vyplácení listovních zásilek výplatními stroji a jejich otisky

 

1925 (95)

byl zřízen státní podnik Československá pošta (zákon č. 404/1922 a prováděcí nařízení z 25. 9. 1924)

 

1925 (95)

dne 21. 1. byla zřízena Správa poštovní automobilní dopravy (SPAD)

 

1925 (95)

byla vydána první čs. poštovní známka tištěná ocelotiskem

 

1930 (90)

byl zrušen Poštovní úřad šekový a zřízena Poštovní spořitelna

 

1940 (80)

zřízena polní pošta čs. zahraničních jednotek ve francouzském Agde

 

1940 (80)

začaly se formovat čs. jednotky ve Velké Británii a jejich polní pošty

 

1945 (75)

dne 26. 3. vyšlo košické vydání poštovních známek na osvobozeném slovenském území

 

1950 (70)

vydán zákon č. 31/1950 Sb.,

zastavila se činnost Poštovní spořitelny,

vydán nový mzdový řád,

v rámci akce „Muži do výroby – ženy na poštu“ bylo donuceno k odchodu z poštovních služeb cca 10000 kvalifikovaných poštovních zaměstnanců,

zahájilo se rušení poštoven,

nastala doba přeměny radiálně větvového poštovního přepravního systému na radiálně uzlový

 

1960 (60)

založila se Vysoká škola dopravní v Žilině s oborem ekonomika spojů

 

1960 a dále (60)

ukončilo se doručování balíkových zásilek potahovými jízdami

 

1965 (55)

byl zaveden automatický telefonní styk Praha – Brno

 

1970 (50)

rezort podřízen ministerstvu spojů

 

1980 (40)

zprovozněna Ústřední telekomunikační budova (ÚTB) Praha s meziměstskou a mezinárodní ústřednou AKE 132 švédské firmy Ericsson

 

1990 (30)

byla zřízena Poštovní banka a.s., rezort byl rozdělen na obor pošty a obor telekomunikací

 

1995 (25)

byla dokončena třídírna listovních zásilek Praha – Malešice

 

2000 (20)

sloučily se 0Z Praha, Střední Čechy a Přeprava do OZ Střední Čechy

 

2000 (20)

vystoupil v platnost zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách

 

 

Autor: Ivan Leiš

 

Zdroje:

 

1/ Čtvrtník P., Galuška J., Tošnerová P., Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Knihy 555, Liberec 2008,

2/ Osobní archiv

DOSTAVNÍK 2

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS