HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 01 listopad 2019

DOBA SE MĚNÍ A VÝPLATNÍ OTISKY TÉŽ

NOVÉ TRENDY VE VZHLEDU VÝPLATNÍCH OTISKŮ

DOBA SE MĚNÍ A VÝPLATNÍ OTISKY TÉŽ

     V minulosti jsem byl osloven řadou sběratelů s dotazy, které se týkají letos schválených a v poštovním provozu zavedených výplatních otisků modré barvy. Otázky a nejasnosti se týkají těchto okruhů:

     1/ NÁZEV ČLENSKÉ ZEMĚ PŮVODU

     Sběratelé si všimli, že poprvé v otisku chybí název státu, na jehož území výplatní stroj vyplácí zásilky. Je nahrazen názvem Česká pošta (společně s jeho znakem – poštovní trubkou). Tak je to i v jiných státech, kde se tyto moderní digitální

stroje používají.

     Světová poštovní unie na toto téma v Řádu listovních zásilek schváleném v Bernu 11. listopadu říká:

Článek RL 115

Podstatné znaky poštovních zásilek, výplatních znaků nebo výplatních otisků

Bod 2. Otisky výplatních strojů

Podbod 2.1:

„Určení provozovatelé mohou sami používat nebo dovolit používání výplatních strojů vyznačujících na zásilkách údaje o členské zemi původu a hodnotě výplatného ….“

Z toho plyne, že může být na místě u výplatného buď název státu či údaj o dozorující instituci ve vztahu ke členské zemi. Údaj „Česká pošta“ je dostačující. Navíc se jedná o státní instituci zastupující stát.

     2/ BARVA OTISKU

     Světová poštovní unie od roku 1920 respektive od roku 1924 (po svých kongresech v Madridu a Stockholmu) určila striktně jedinou barvu – jasně červenou. Tím sjednotila barvu (předtím se používaly různé barvy v různých státech, které navazovaly na barevné odlišení poštovních známek podle hodnot – viz např. výplatní otisky USA).

   Světová poštovní unie od tohoto nařízení v případě digitálních otisků částečně ustoupila a v Řádu listovních zásilek schváleném v Bernu 11. listopadu 2008 konstatuje na toto téma:

Článek RL 115 Podstatné znaky poštovních známek, výplatních znaků a výplatních otisků

bod 2. Otisky výplatních strojů

Podbod 2.1:

„Otisky výplatních strojů musejí být v zásadě jasně červené barvy. Určení provozovatelé mohou nicméně povolit otisky výplatních strojů jiných barev. Otisky reklamních razítek používaných s výplatními stroji mohou být rovněž jiné než červené barvy.“

Děje se tak pravděpodobně na doporučení výrobců, neboť ve státech, kde se tyto stroje používají, jsou otisky modré. A to pro všechny druhy zásilek (nejen pro novinové zásilky, tak jako tomu bylo v minulosti např. u nás za Protektorátu Čechy a Morava či krátce po válce u otisků s „motýlkem“). Přítel Roberto di Casola z Lugana mi sdělil, že postupně s výměnou výplatních strojů ve Švýcarsku se „přestává červenat“ a „začíná se modrat“. Jeho nový katalog výplatních otisků je tohoto důkazem. Co by tomu řekl pan Heiner Dürst z Rüschlikonu u Curychu, velký švýcarský sběratel výplatních otisků, který se tohoto vývoje bohužel již nedožil.

   3/ GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ VÝPLATNÍHO RAZÍTKA OTISKU

   Byli jsme zvyklí, že údaje o státu a údaje o výplatném byly graficky ohraničeny obdélníkem anebo i jinými tvary (u nás např. motýlkem, i když dr O. Růžička z Ministerstva pošt a telegrafů v roce 1926 nazval tento tvar „větrnou růžicí“ odnášející zásilky na všechny směry.

   Řád listovních zásilek tento problém neřeší a nechává to na výrobci výplatního stroje a příslušné poštovní správě. Jen v podbodu 2.3 stejného bodu doplňuje, že „Údaje členské země a místa původu musejí být v latince a mohou být případně doplněny týmiž údaji v jiném písmu…“.

   4/ MATRIX

   Poslední otázka sběratelů se týká matrixu. Jedná se o technickou a nutnou součást otisku, proto do této problematiky v Řádu listovních zásilek nějak zásadně nemluví. SPU tyto znaky akceptuje a povoluje. V podbodě 3.2 se zmiňuje jen o umístění znaků elektronické pošty na obálkách a říká: „Jestliže výplatní otisk obsahuje údaje zakódované v dvojrozměrném symbolu nebo se na tomto typu údajů zakládá, musí tento symbol odpovídat normě SPU S28“.

   Dodatkem k matrixu si řekněme, co (Data)matrix (2-D) v zásadě obsahuje: poštovné, PSČ původu, místo určení, druh odesílané zásilky, váhu, potvrzující/sledovací identifikační čísla. Někteří výrobci dávají do tohoto znaku i další údaje z říše tzv. IntelliLink technologie: potvrzení dodání, podpis potvrzené, certifikovanou poštu, stvrzenku elektronické návratky. Do tohoto znaku se někdy dostávají i váhové údaje a údaje o tvaru zásilky sloužící lehce k automatické kalkulace správného poštovného. Současným nejvyspělejším systémům se říká IBI (Information Based Indicia – Údaje založené na informacích).

   Další systémy vyplácení jsou výplatní otisky založené na použití internetu a tisknoucí i poštovní známky, o nich jsme v našich článcích na těchto stránkách informovali. Tyto případy se u nás zatím nevyskytují na rozdíl od okolních států (zejména Německo). Zde jde již o třetí generaci výplatních strojů. Je vidět, že žijeme v převratné době vynálezů a nezvyklých technických postupů. Elektronizace a digitalizace úplně mění zavedené postupy. Doba se mění a výplatní otisky též. A nejen výplatní otisky, ale i jiné znaky poštovní přepravy a dopravy. A nakonec se měníme i my… A ani se tomu nedivíme.

Psáno pro www.kf0015.cz a přidáno: 13. 12. 2014                                                                                                 Autor: Ivan Leiš

      

    

Číst dál...

KATALOG výplatních otisků ČESKOSLOVENSKO, svazek 7/motýlek (PRAHA 1945 - 1948)

ROBERTO DI CASOLA - IVAN LEIŠ, KATALOG výplatních otisků ČESKOSLOVENSKA

Spolupráce Bernhard Brunner

Svazek 7

Období: 1945 - 1948

Znak: výplatní razítko otisku  ve tvaru "motýlka" či "větrné růžice"

Dohlédací pošty: komplerní PRAHA

Kritérium: poštovně historické hledisko

Doplňující barevné  obrázky: jen v originále katalogu

Datum uzávěrky: 2013

Jazyk zpracování: angličtina

____________________________________________________________________

Roberto Di Casola & Ivan Leiš
Collaboratore Bernhard Brunner
CATALOGO ILLUSTRATO
CECOSLOVACCHIA
Affrancature meccaniche
del secondo periodo classico
dal 1945 al 1948
Volume 7
PRAGA
Meters stamps in the second classical period
from 1945 to 1948
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
1
I pezzi segnati con il numero in rosso non erano presenti nel catalogo
BOUŠKA - LEIŠ del 1978.
I pezzi supplementari sono indicati con il suffisso X.
Dove non indicato, il numeratore è da ritenersi in posizione alta ( / h ).
The pieces marked with the number in red were not present in the catalog
BOUŠKA - LEIŠ from 1978
The extra items are indicated by the suffix X.
Unless otherwise noted, the numerator is to be considered at top ( / h ).
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
2
PR 1
PRAHA 1
FTP 1 A .
F. J. SUKDOLÁK
PR 2
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 3
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 4
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 5
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
3
PR 6
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 7
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 8
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 9
PRAG 1
FTP 1 C .
Bananas
PR 10 a
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 A . 105 / h
PR 10 b
PRAHA 1
FTP 1 A .
Idem PR 10 c (1945)
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
4
PR 10 c
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 11
PRAHA 1
FTP 1 C . 201 / h
PR 12
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 C . 155
PR 13
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 14
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
5
PR 15
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 16 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 16 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 16 c
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 17
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 18
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
6
PR 19
-- -- -- - / x PRAHA 1 x
FTP 1 A . 109 / h
PR 20
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 21
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 22
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 23
PRAHA 1
FTP 1 C .
COTTEX
PR 24
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
7
PR 25
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 26
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 27 a
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 A . 105 / h
PR 27 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 28
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / m
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
8
PR 29
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 29 b
PRAHA 1
FTP 1 C .
Česká společnost pro průmysl cukerní
PR 30
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 31 a
PRAHA 1
FTP 1 C .
Česká akciová společnost pro stavbu ....
PR 31 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
9
PR 32 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 32 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 33
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 34
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 35 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 35 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201 / h
Colore blu (modificato con
computer)
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
10
PR 36 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 36 b
PRAHA1
FTP 1 C . 201
PR 37
PRAHA1
FTP 1 C .
KOVOSBĚR
PR 38
PRAHA1
FTP 1 C . 251
PR 39
PRAHA1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
11
PR 40
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 41 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 41 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 42
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 43 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
12
PR 43 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 44
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 44 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 45
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 46
PRAHA 1
FTP 1 C .
TEXTILNI ZÁVODY FEJAR & MLÁDEK
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
13
PR 47
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 48
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 49
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 50
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 51
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
14
PR 52
PRAHA 1
FTP 1 B . 201 / h
PR 53
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 54
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 55
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 56
PRAHA 1
FTP 1 C . 231 / s
PR 57
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
15
PR 58
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 59
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 60 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 60 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 61
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 62
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
16
PR 63
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 64
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 65
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 66
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 67
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 68
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
17
PR 69
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 70
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 71
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 72
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 73
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
18
PR 74 a
+ / x PRAHA 1 x
FTP 1 C . 259
PR 74 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 75 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 75 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 76
PRAHA 1
FTP 1 C .
LEGIOBANKA A. S. CUKERNÍ SPOLEČNOST
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
19
PR 77
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 78
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 79
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 80
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 81
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 81 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
20
PR 82
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 83 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 202 / h
PR 83 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201 / h
PR 84
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 85
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 86
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
21
PR 87
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 88 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 88 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 89
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 90
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 90 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
22
PR 91 a
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 A . 105 / h
PR 91 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 91 c
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 92
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 93
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 94 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
23
PR 94 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 94 c
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 95
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 96
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 97
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 C . 155
PR 97 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
24
PR 98
PRAHA 1
FTP 1 C .
PRAHA II. / VÁCLAVSKÁ UL. Č 14
PR 98 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 99
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 100
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 101 a
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 C . 155
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
25
PR 101 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 102
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 103
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 104
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 105
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
26
PR 106 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 106 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 107
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 108
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 109
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
27
PR 110
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / m
PR 111
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 112
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 113
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 114
PRAHA 1
FTP 1 C . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
28
PR 115
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 116
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / s
PR 117
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 118
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 119
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
29
PR 120 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 120 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 121 a
-- -- -- / x PRAHA 1 x
FTP 1 A .
Idem PR 121 b with die B + M
PR 121 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 122
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
30
PR 12 a
PRAHA 1
FTP 1 A .
J. Říha
PR 123 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 123 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 124
PRAHA 1
FTP 1 A . 251 / h
PR 125
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
31
PR 126
PRAHA 1
FTP 1 B . 221 / m
PR 127
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 128 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 128 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 128 c
PRAHA 1 / a
FTP 1 A . 202 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
32
PR 128 d
PRAHA 1 / a
FTP 1 A . 202 / h
PR 128 e
PRAHA 1 / b
FTP 1 A . 216 / h
PR 128 f
PRAHA 1 / c
FTP 1 A . 216 / h
PR 128 g
PRAHA 1 / d ?
FTP 1 A .
Idem PR 128 f
PR 128 h
PRAHA 1 / e
FTP 1 C . 262
PR 129
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / m
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
33
PR 130
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 131 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 131 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 132 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 132 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 132 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
34
PR 133
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 134 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 134 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 134 c
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 135
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 136
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
35
PR 137
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 138
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 139
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 140
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 141
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 142
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
36
PR 143
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 144
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 /
PR 145 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 145 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 231 / s
PR 146
PRAHA 1
FTP 1 C .
SVAZ / ZAHRADNNICO VINAŘSKÝ
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
37
PR 147
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 148 a
PRAHA 1
FTP 1 C .
Synthesia, chemické závody
PR 148 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 149 a
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 A . 105 / h
PR 149 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
38
PR 150
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 151
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 152
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 153
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 154
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
39
PR 155 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 155 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 156 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 156 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 157
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
40
PR 158
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 159
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 160
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 161
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 162
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
41
PR 163 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 163 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 164
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 165
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 166
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 167
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
42
PR 168
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 169
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 170
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 171 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 171 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
43
PR 172
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 172 X 1
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 172 X 2
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 173
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 174
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
44
PR 175
PRAHA 1
FTP 1 C .
Zemědělská záložna
PR 176
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 176 X 1
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 176 X 2
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / m
PR 177
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
45
PR 178 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 178 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 178 c
PRAHA 1 / a
FTP 1 A . 202 / h
PR 179
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 180
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 181
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
46
PR 181 X
PRAHA 2
FTP 1 C . 201
PR 182
PRAHA 2
FTP 1 C . 251
PR 183
PRAHA 2
FTP 1 A . 201 / h
PR 184
PRAHA 2
FTP 1 A . 201 / h
PR 185
PRAHA 2
FTP 1 B . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
47
PR 186
PRAHA 2
FTP 1 C . 251
PR 187
PRAHA 2
FTP 1 C . 231
PR 188
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 189
PRAHA 3
FTP 1 C .
DUNAJ-CONCORDIA
PR 190
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
48
PR 191 a
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 191 b
PRAHA 3
FTP 1 A . 201 / h
PR 192
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 193
PRAHA 3
FTP 1 C . 201
PR 194
PRAHA 3
FTP 1 C . 251 a
PR 195
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
49
PR 196
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 197
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 198
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 199
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 200 a
PRAG 3 / x PRAHA 3 x
FTP 1 C . 155
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
50
PR 200 b
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 201 a
PRAHA 3
FTP 1 A . 201 / h
PR 201 b
PRAHA 3
FTP 1 A . 201 / h
PR 202
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
51
PR 203
PRAG 4 / x PRAHA 4 x
FTP 1 C . 155
PR 204
PRAHA 4
FTP 1 C .
KRPEŠ a SPOL
PR 205 a
-- -- -- 4 / x PRAHA 4 x
FTP 1 C .
Idem PR 205 b with die B + M
PR 205 b
PRAHA 4
FTP 1 C . 251
PR 206
PRAHA 4
FTP 1 A . 201 / h
PR 207
PRAHA 4
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
52
PR 208
PRAHA 4
FTP 1 C . 251
PR 209
PRAHA 4
FTP 1 C . 251
PR 210
PRAHA 4
FTP 1 A . 201 / h
PR 211
PRAHA 4
FTP 1 C . 201 / h
PR 212
PRAHA 4
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
53
PR 213 a
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
PR 213 b
PRAHA 5
FTP 1 C .
BRATRSTVÍ
PR 214
PRAHA 5
FTP 1 C .
FILMOVÝ ÚSTAV
PR 215
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 216 a
PRAG 5 / x PRAHA 5 x
FTP 1 A . 05 / h
PR 216 b
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
54
PR 216 c
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
PR 216 d
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
Colore blu
PR 217
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 218 a
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 218 b
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
55
PR 219
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
PR 220
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
PR 221
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 222 a
PRAG 5 / x PRAHA 5 x
FTP 1 A .
Idem PR 222 b with die B + M
PR 222 b
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
56
PR 222 X 1
PRAG 5 / x PRAHA 5 x
FTP 1 A . 05 / h
PR 222 X 2
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
PR 223
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 /
PR 223 X
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 224
PRAHA 5
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
57
PR 225
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 226
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 227
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 228
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 229
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 229 X
PRAHA 5
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
58
PR 230
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 231
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 232
PRAHA 6
FTP 1 C .
DEMKA
PR 232 X
PRAHA 6
FTP 1 A . 201 / h
PR 233
PRAHA 6
FTP 1 C .
GLER
PR 234
PRAHA 6
FTP 1 C .
F. Hadrbolec
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
59
PR 235 a
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 235 b
PRAHA 6
FTP 1 C . 201
PR 235 c
PRAHA 6
FTP 1 C . 201
Colore blu
Eseguito con computer
PR 236
PRAHA 6
FTP 1 C .
KARTONIA
PR 237
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
60
PR 238
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 239
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 240
PRAHA 6
FTP 1 C . 201
PR 241
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 242
PRAHA 6
FTP 1 C .
OM (vedere PR 222 X)
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
61
PR 243
-- -- -- / x PRAHA 6 x
FTP 1 C . 259
PR 244
PRAHA 6
FTP 1 C . 201
PR 245
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 246
PRAHA 6
FTP 1 A . 201 / h
PR 247
PRAHA 6
FTP 1 C .
SIGMUND - CHEMA
PR 248
PRAHA 6
FTP 1 C .
Smrkovský & Hajdaš
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
62
PR 249
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 250
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 251
PRAHA 6
FTP 1 A . 201 / h
PR 252 a
PRAHA 6
FTP 1 A . 201 / h
PR 252 b
PRAHA 6
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
63
PR 253
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 254 a
PRAHA 7
FTP 1 C .
PR 254 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 255
PRAHA 7
FTP 1 C . 261
PR 255 X
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
64
PR 256
PRAHA 7
FTP 1 C . 201
PR 257
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 258
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 259
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 260
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
65
PR 261
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 262
PRAHA 7
FTP 1 C .
HELIKA
PR 262 X
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 263
PRAHA 7
FTP 1 C .
HOSPODÁŘSKÁ SKUPINA
PR 263 X
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
66
PR 264 a
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 264 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 265
PRAHA 7
FTP 1 A . 201 / h
PR 266
PRAHA 7
FTP 1 A . 201 / h
PR 267
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
67
PR 268
PRAHA 7
FTP 1 C . 201
PR 269 a
-- -- -- / x PRAG 7 x a
FTP 1 A . 211 / h
PR 269 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 270 a
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 270 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
68
PR 271
PRAHA 7
FTP 1 C . 201 / h
PR 271 X
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 272 a
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 272 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 273
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
69
PR 274
PRAHA 7
FTP 1 A . 201 / h
PR 275
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 276
PRAHA 7
FTP 1 C . 261
PR 277
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 278
PRAHA 7
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
70
PR 279
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 280
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 281
PRAHA 7
FTP 1 A . 201 / h
PR 282 a
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 282 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 283
PRAHA 7
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
71
PR 284
PRAHA 7
FTP 1 C . 251 a
PR 285
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 285 X
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 286
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 287
PRAHA 7
FTP 1 C . 261
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
72
PR 288
PRAHA 7
FTP 1 A . 201 / h
PR 289
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
73
PR 290
PRAHA 8
FTP 1 A . 201 / h
PR 291
PRAHA 8
FTP 1 A .
SBÍRKA / ZÁKONŮ A NAŘIZENÍ
PR 292
PRAHA 8
FTP 1 A . 201 / h
PR 293
PRAHA 8
FTP 1 C . 251
PR 294
PRAHA 8
FTP 1 A .
Svatováclavská liga
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
74
PR 295
PRAHA 13
FTP 1 A . 201 / h
PR 296
PRAHA 14
FTP 1 C . 251
PR 296 X
PRAHA 14
FTP 1 A . 201 / h
PR 297
PRAHA 14
FTP 1 C . 201
PR 298
PRAHA 14
FTP 1 C .
Státní úřad statistický
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
75
PR 299
PRAHA 14
FTP 1 A . 201 / h
PR 300
PRAHA 14
FTP 1 A . 201 / m
PR 301
-- -- -- / x PRAG 14 x
FTP 1 A . 209 / h
PR 302
PRAHA 14
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
76
PR 303
PRAHA 15
FTP 1 C . 251
PR 304
PRAHA 15
FTP 1 C . 201
PR 305
PRAHA 15
FTP 1 A . 201 / h
PR 306
PRAHA 21
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
77
PR 307
PRAHA 21
FTP 1 C . 251
PR 308
PRAHA 21
FTP 1 C .
ANTONÍN PÁV
PR 309
PRAHA 21
FTP 1 A . 201 / m
PR 310
PRAHA 21
FTP 1 C .
PR 310 X
PRAHA 21
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
78
PR 311
PRAHA 22
FTP 1 C . 201
PR 312
PRAHA 22
FTP 1 C . 225
PR 313
PRAHA 22
FTP 1 C . 201
PR 314
PRAHA 22
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
79
PR 315
PRAHA 24
FTP 1 C . 201
PR 316
PRAHA 24
FTP 1 C . 251
PR 317
PRAHA 24
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
80
PR 318
PRAHA 27
FTP 1 A . 225 / h
PR 319
PRAHA 27
FTP 1 C . 265
PR 320
PRAHA 27
FTP 1 A . 225 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
81
PR 321
PRAHA 31
FTP 1 A . 201 / h
PR 322
PRAHA 31
FTP 1 C . 251
PR 324
PRAHA 31
FTP 1 C . 251
PR 324 X
PRAHA 31
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
82
PR 325
PRAHA 32
FTP 1 C . 251
PR 326
-- -- -- -- / x PRAHA 32 x
FTP 1 C . 259
PR 327
PRAHA 32
FTP 1 C . 251
PR 328
PRAHA 33
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
83
PR 329
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
PR 330 a
-- -- -- -- / x PRAHA 35 x
FTP 1 C . 155
PR 330 b
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
PR 330 c
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
PR 331
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
84
PR 332
PRAHA 35
FTP 1 C . 265 a
PR 333
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
PR 334
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
PR 335
PRAHA 35
FTP 1 A . 201 / h
PR 336 a
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
85
PR 336 b
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
colore blu
PR 337
-- -- -- -- / x PRAHA 35 x
FTP 1 C . 259
PR 338
PRAHA 36
FTP 1 C .
JULIUS ALBERT
PR 339
PRAHA 36
FTP 1 C .
JEDNOTA SPOLEČENSTEV MLYNÁŘŮ
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
86
PR 340 a
PRAHA 36
FTP 1 A . 201 / h
PR 340 b
PRAHA 36
FTP 1 A . 202 / h
PR 340 X 1
PRAHA 37
FTP 1 C . 251
PR 340 X 2
PRAHA 38
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
87
PR 341
PRAHA 40
FTP 1 A . 201 / h
PR 342
PRAHA 40
FTP 1 C . 251
PR 343
PRAHA 40
FTP 1 A . 201 / h
PR 344
PRAHA 40
FTP 1 C . 201
PR 345 a
PRAG 40 / x PRAHA 40 x
FTP 1 C . 155
PR 345 b
PRAHA 40
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
88
PR 346 a
-- -- -- -- / x PRAHA 40 x
FTP 1 C . 259
PR 346 b
-- -- -- -- / x PRAHA 40 x
FTP 1 C . 259
PR 347
PRAHA 40
FTP 1 C . 251
PR 348 a
PRAHA 40
FTP 1 C . 251
PR 348 b
PRAHA 40
FTP 1 C . 201
PR 349
PRAHA 40
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
89
PR 350 a
PRAHA 47
FTP 1 C . 251
PR 350 b
PRAHA 47
FTP 1 C .
OCHRANNE SDRUŽENI AUTORASKÉ
PR 350 X
PRAHA 47
FTP 1 C . 251 a
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
90
PR 351
PRAHA 55
FTP 1 A . 201 / h
PR 352
PRAHA 55
FTP 1 C . 261
PR 353
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
PR 354
PRAHA 55
FTP 1 C .
PREDYPA
PR 355
PRAHA 55
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
91
PR 356
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
PR 357
PRAHA 55
FTP 1 A . 201 / h
PR 358 a
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
PR 358 b
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
PR 359
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
92
PR 360
PRAHA 55
FTP 1 C . 201
PR 361
PRAHA 55
FTP 1 A . 201 / h
PR 362
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
PR 363
PRAHA 56
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
93
PR 364
-- -- -- --/ x PRAHA 65 x
FTP 1 C . 259
PR 365
PRAHA 66
FTP 1 C . 201
PR 366
PRAHA 66
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
94
PR 367
PRAHA 68
FTP 1 C . 251 a
PR 368
PRAHA 72
FTP 1 C . 251
PR 369 a
PRAHA 73
FTP 1 A . 201 / h
PR 369 b
PRAHA 73
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
95
PR 370 a
PRAG 76 / x PRAHA 76 x
FTP 1 C . 155
PR 370 b
PRAHA 76
FTP 1 C . 251
PR 371
PRAHA 76
FTP 1 C . 201
PR 371 X
PRAHA 76
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
96
PR 372
PRAHA 79
FTP 1 C . 251
PR 373
PRAHA 79
FTP 1 C . 201
PR 374
PRAHA 79
FTP 1 C . 201
PR 374 X
PRAHA 79
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
97
PR 375
PRAHA 86
FTP 1 C . 251
PR 376
PRAHA 86
FTP 1 C . 201
PR 377
PRAHA 86
FTP 1 C . 251
PR 378 a
PRAHA 86 / VELETRHY
FTP 1 A . 203 / h
PR 378 b
PRAHA 86 / VELETRHY
FTP 1 A . 203 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
98
PR 378 c
PRAHA 86 / VELETRHY
FTP 1 A . 203 / h
PR 379
-- -- -- -- / x PRAHA 88 x
FTP 1 C . 259
PR 379 X 1
PRAHA 88
FTP 1 C . 251 a
PR 379 X 2
-- -- -- -- / x PRAHA 88 x
FTP 1 C . 259

Číst dál...

BUDOVA HLAVNÍ POŠTY V PRAZE

BUDOVA HLAVNÍ POŠTY V PRAZE

Budova Hlavní pošty v Jindřišské

Budova hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze je velkým pojmem. Vedly, vedou a budou sem vést cesty mnoha lidí, kteří především hledají v tomto komplexu domů poštovní služby všeho druhu. Mezi nimi lze velmi snadno identifikovat entitu, která vedle těchto služeb vyhledává prostory k uspokojení svých filatelistických či poštovně historických zájmů. Mezi ně patří prostý nákup poštovních známek či celin, anebo získání dalších artefaktů či příležitostného razítka nebo APOSTu, případně se čas od času zúčastnit na ochozu v prvním patře překrásné haly ozdobené malbami Karla Vítězslava Maška křtů nových poštovních známek, dopisnic či jiných podnětných akcí. Řada lidí si všímá krásy této výzdoby, účelnosti či výzdoby, řada z nich jen projde - ke své škodě. Zastavme se na chvíli v Jindřišské a řekněme si pro své dobro několik zajímavostí o budově.

Začněme historickou kronikou.

Doba Karla IV (1316-1378, český král od roku 1346, císař římský od roku 1355)

Anděl z Florencie, dvorní lékárník Karla IV. zde měl dům a zahradu s léčivými bylinami. Anděl z Florencie jepřipomínán jako zakladatel systematické lékárenské činnosti v Praze. Znake pražským lékárníků je „anděl“.

1743

Postavena klášterní budova s kaplí Zvěstování Panny Marie pro řád celestinek. Budovu navrhl arch. Kilián Ignác Dietzenhofer.

1782

Císař Josef II. klášter zrušil, v roce 1784 byl prodán státu. Byl zde kolkovní úřad a továrna na tabák.

1812

Továrna na tabák přeložena do Kutné Hory, zůstal jen sklad.

1871

Továrna/sklad byl zbořen, vznikla velká parcela. Rozhodnuto postavit zde ústřední poštovní budovu.

1871 – 74

Postavena třípatrová budova s levým dvoupatrovým křídlem, zadní trakt byl přízemní.

1873

Budova se stala sídlem pražské hlavní pošty (s úředním názvem K. u k. Post -Telegrafen - Amt Prag 1 – C. a k. poštovní a telegrafní úřad Praha 1), ale i dalších poštovních institucí . Přestěhovaly se z předchozího sídla v ulici Na Poříčí 4/1035, kde byly v letech 1849 – 1873.

1885

Dostavěno druhé patro předního příčného traktu.

1895

Zadní budova nahrazena třípatrovým příčným křídlem, ve druhém nádvoří vystavěna telefonní věž

(dnes již neexistuje).

1898

Přepážková hala byla upravena, byla zastropena a prosklená. O novorenesanční výzdobu se zasloužil

malíř Karel Vítězslav Mašek (jeho profil viz níže). Tento prostor byl původně dvorem, zajížděly sem poštovní povozy.

1901

Karel Vítězslav Mašek dokončil výzdobu budovy nástěnnými malbami

1922

Vybudována nástavba čtvrtého patra. Celý objekt získal prakticky současnou podobu a byl vybaven možnostmi pro perfektní poštovní služby. Jednou z těchto technických vymožeností byla potrubní pošta , která je odborné veřejnosti a zájemcům dostatečně známa z našich stránek a jiných zdrojů.

1937 – 1939

Plánovalo se masivní rozšíření budovy s tím, že měla vzniknout desetipatrová budova. Projektoval se i podzemní tunel k budově pošty na Masarykově nádraží s odbočkou na Wilsonovo nádraží. Válka tento projekt úplně zastavila.

1996 – 1999

Budova byla generálně rekonstruována a zmodernizována. Dvorana byla v centru hlavního stavebního úsilí s cílem vytvořit moderní pracoviště nabízejí cí zákazníkům Hlavní pošty širokou škálu služeb a vysoký komfort.

I když se tento příspěvek všímá spíše historie místa, kde budova Hlavní pošty stojí, a budovy samotné, bylo by záslužné zmínit se i šířeji o funkci nového sídla a o různých zajímavostech. Toto nechávám na znalci pražských a českých pošt Jiřím Kratochvílovi, který se k Hlavní poště (případně ke K.u k.Post-Telegrafen-Amt) velmi podrobně ve své kouzelné knize „Pražské pošty Historie a současnost“, Nakladatelství Libri, Praha 2009, zejména strany 40 – 42 a 165 až 169. Zde se dozvíme plno faktů, mezi nimiž by neměl zapadnout fakt, že „Roku 1998 budovu pošty prohlásilo ministerstvo kultury za „kulturní památku ČR“. Zájemce odkazuji na tuto vynikající publikaci.

Jak jsem v předchozím textu uvedl, o značnou atraktivnost tohoto místa se zasloužil Karel Vítězslav Mašek, český malíř, architekt, ilustrátor a vysokoškolský pedagog (1. 9. 1865, Komořany u Prahy – 24. 7. 1927, Praha). V mnohém převýšil i architekty a stavitele Hlavní pošty, o kterých se mezi laickou veřejností prakticky nic neví. Možná proto, že šlo o úřední budovu, která prožila několik zásadních úprav krátce za sebou.

K. V. Mašek patřil mezi významné české představitele symbolismu a secese. Odborníci jej řadí mezi generaci Alfonse Muchy a Luďka Marolda. Studoval krátce na pražské Akademii u Františka Ćermáka a Antonína Lhoty. V roce 1884 odešel studovat na Akademii do Mnichova, kde studoval u Johann Caspara Hertericha a Alexandra von Wagnera.  Roku 1887 odešel s A. Muchou a F. Dvořákem do Francie, kde studoval na Académie Julian u Gustava Boulangera a Julese Lefebre. Zde jej nadchla technika „pointilismus“, kterou ztvárnil ve svých dílech. Roku 1888 se vrátil zpět do Prahy. Byl též mimořádným posluchačem pražské techniky (obor architektura). Byl členem několika spolků (Škréta v Mnichově, Krasoumné jednoty v Praze). Od roku 1898 působil jako profesor dekorativní malby a ornamentální kresby na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Jeho žáky byli např. Josef Čapek anebo architekt Bohumil Waigant. Kromě malování se věnoval i architektuře a urbanismu. Navrhl např. svou vilu, která upoutá typickými malbami na fasádě. Několikrát vystavoval, i v zahraničí (Paříž). V roce 1893 namaloval obraz Libuše, který je dnes vystaven v pařížském Museé du Louvre. Získal i různé ceny (např. za plakát k Výstavě architektury a inženýrství).

Jeho dílo bylo velmi rozsáhlé – ilustrace, národopisné studie, malování opon pro divadla, malování obrazů, výzdoby interiérů různých budov a nástěnné malby, architektonické návrhy. Jeho dílo přibližují různé internetové portály, ale zejména monografická práce Karolíny Fabelové, Karel Vítězslav Mašek, Eminent – Patrik Šimon, Praha 2002 či práce Jiřího Valenty, Malované opony divadel českých zemí, NIPOS, Praha 2010.

    

Pro naši nejvýznamnější poštovní budovu v Ćechách může být velkou ctí, že její dvoranu vyzdobil tak významný a zkušený umělec.

Zdroje informací:

1/ www.wikipedia.org

2/ www.atlasceska.cz

3/ Kratochvíl Jiří, Pražské pošty Historie a současnost, LIbri, Praha 2009

4/ www.amaterskedivadlo.cz

Psáno pro www.kf0015.cz a přidáno: 5. 11. 2014                                       Ivan Leiš

 

 

Číst dál...

PROF. LADISLAV VELTRUSKÝ, VELKÁ OSOBNOST

PROF. JUDr. LADISLAV VELTRUSKÝ, CSc., velká osobnost

Letos si připomínáme čtyřicet let od jeho úmrtí v roce 1979 ve věku 61 let.

Prof. JUDr. Ladislav Veltruský (narozen 27. 2. 1917 - zemřel 24. 1. 1979) byl československý ekonom, expert na finanční právo, prorektor pro vědecko-výzkumnou práci  a rektor pražské Vysoké školy ekonomické v letech 1968 - 1970. Zároveň v letech 1969 - 1971 působil jako poslanec v České národní radě. Jeho hlavním vědeckým oborem byly finance. Specializoval se na československé finance, kapitalistické finance, peněžní oběh a úvěr v kapitalistických státech, finance všeobecně ve světě, bankovní soustavy kapitalistických států a vlivy ekonomického systému na podnikové finance a metodiku úvěrů. Napsal celou řadu odborných knih.  Praktické zkušenosti získal v Legiobance (1938 - 1942), v Ústřední správě spojů (1946 - 1948), Živnobance (1948 - 1949) jako vedoucí studjního oddělení  na ministerstvu financí (1949 - 1954), kde zastával funkci vedoucího tiskového a publikačně-dokumentačního oddělení. V padesátých letech měl být vyslán jako československý expert do mezinárodních organizací se sídlem v USA, ale z kádrových důvodů mu to nebylo umožněno. Několikrát přednášel na univerzitách v tehdejším západním Německu. V roce 1954 nastoupil do nově vzniklé Vysoké školy ekonomické jako docent katedry úvěru a financí.

Měl jsem tu čest jej poznat osobně coby student VŠE v letech 1964 - 1970 jako vynikajícího podporovatele studentské publikační činnosti (EKONOM) -  a zejména přímého účastníka a pomocníka při zakládání a prvních krůčků Mezinárodního sdružení studentů vysokých škol ekonomických a obchodních (AIESEC). Člověka jen s těmi nejlepšími lidskými vlastnostmi. Často byl hostem na našich formálních i neformálních schůzkách. Obdivovali jsme  jeho vlastnosti jako byl životní optimismus i přes jeho zdravotní hendikep, suchý smysl pro humor a zejména přimočarost a jednoduchost v jednání. Pojmenování problémů a jejich vyřešení nám dodávaly sílu a odvahu. Byl jedním z nás a chránil nás předrůznými nepříznivými vlivy. Jeho funkce prorektora pro vědeckovýzkumnou činnost byla naplněna beze zbytku. Ekonom a AIESEC měl všestrannou podporu ze stran akademických funkcionářů VŠE hlavně díky jemu. 

Ne náhodou tehdejší vedení československého AIESECu jej nominovalo a schválilo jako jednu z velkých osobností do sboru čestných členů AIESEC Československo, kde měl vynikající společníky, jakými byli  prof. Ota Šik, DRSc., prof. dr. Vladimír Kadlec, DRSc., prof. ing. Mikuláš Sedlák, CSc, či prof. ing. Vladimír Líbal, CSc. (zaznamenáno v Kompendiu čs. AIESECu autora I. Leiše z roku 1970).

 Po zásluze byl ve složitých letech zvolen rektorem VŠE po prof. V. Kadlecovi, který se zhostil funkce ministra školství Černíkovy vlády v roce 1968.   Prof. Veltruský byl duchovním otcem vědecko - výzkumné koncepce na VŠE, která násilnou normalizacíbohužel  spadla pod stůl. V jeho koncepci byl "student a jeho vzdělávání" na prvním místě. Nicméně dědictví nám zanechal a jeho slova by měla být vytesána zlatem do kamene v areálu VŠE:

 

"Jsem přesvědčen, že přednášet a rozšiřovat nejnovější vědecké výsledky je skutečně základním posláním vysoké školy a že je to vědecká práce ve vlastním smyslu.  ..... úkolem vysoké školy je poskytnout učitelům stejné východzí šance, ale postupně více preferovat ty, kteří se odpoutají směrem ke špičce...".

 

Prof. L. Veltruský, prosinec 1966 (Ekonom v interview čelných akademických představitelů VŠE č.7/leden 1967)

 

Prof. Ladislav Veltruský byl živým důkazem toho, že i ve složité době si lze zachovat  důstojnost a čest a nenechat se ohnout. Dokázal to slovy, ale i skutky. Byl v prvních řadách listopadové studentské stávky a v čele smutečního průvodu a tryzny za Jana Palacha.

Prof. Veltruský 001

 

Prof. Ladislav Veltruský 001

 

Prof. dr. Ladislav Veltruský CSc. na dvou dobových snímcích:

- oficiální fotografie rektora z roku 1868 (zdroj: www.vse.cz, www.facebook.cz/vse)

- rozhovor pro Československou televizi o federalizaci coby rektor VŠE, s redaktorem Toningerem (zdroj:www.google.com, https://ceskateleviza.cz), Prof. L. Veltruský vlevo.

 

VZPOMÍNKA NA PROF. LADISLAVA VELTRUSKÉHO

Dne 31. 10. 2019 se v Café Pointa na Valech v Praze sešlo několik redaktorů studentského časopisu EKONOM, který vycházel v letech 1965 - 1969 na pražské VŠE, aby společně s dcerou pana profesora paní ing. Hanou Cífkovou zavzpomínali na osobnost prof. Ladislava Veltruského. Pan profesor byl ve velmi složité době svými vlastnostmi a pozitivním vztahem k životu a ekonomické vědě nesmírným přínosem pro tehdejší studenty, ekonomickou vědu a naší Alma Mater - VŠE Praha.

 

DSC09583     DSC09581    DSC09585     DSC09584     DSC09587    

I.Leiš(listopad 2019)

 

 

 

Číst dál...

Poštovní knížky

Poštovní knížky

POŠTOVNÍ KNÍŽKY

„Novoroční.

 

Co as to pošty troubení

po městě je za znamení?

snad jakýs velevzácný pán

tou úctou má být uvítán?

Starého roku mladý sok

rychlíkem přijel – nový rok!“

 

Úvodní sloka novoroční básně z Poštovní knížky na rok 1875 vydané nákladem Josefa Bertla, tištěná knihtiskárnou Bohumila Schmelkese, prezentována Josefem Ipserem v Chlumci (a zcela jistě i jinými listonoši).

Úryvkem z básně otištěné v Poštovní knížce na rok 1875 začínám povídání o populárních knížečkách, které si nechávali u nás mezi rokem 1779 až 1948 tisknout listonoši, aby je u příležitosti přelomu starého roku v nový předávali svým klientům s úmyslem: „ za dobrotu štědrotu“. Zmíněná básnička totiž končí těmito verši vyjadřujícími účel poštovních knížek:

„….Jen taký obsah, páni, dámy,

chci ltos nosit v každém psaní,

a proto směle zaklepávám

a lístek pošty odevzdávám,

s tím lístkem také vroucné přání

nového hosta uvítání,

a to v milé řeči české,

že blaze nám v té zemí hezké,

k té ouplné spokojenosti

již přispějete, páni, dost,

když celoroční dobrotu

dnes proměníte v štědrotu!“

 

Je pochopitelné, že nešlo jen o prezentaci hezké a milé knížečky za tuzér, trinkgeld, tuzér, spropitné či jak nazýváme malý peníz za něco, co k normální službě dostáváme navíc. Šlo i o informace, zábavu a potěšení. Poštovní knížky obsahovaly též i poučení o poštovních službách včetně ceníků služeb, sazeb nebo o nejnovějších poštovních nařízeních. Přehledy poštovních tras též nebyly výjimkou. Tyto informace byly doplňovány epigramy, pučeními, citáty, moudrostmi, ale i vtipy slovem a kresbou. Básně a povídky nebyly též výjimkou. Obsah přinášel i rébusy a hádanky s tématikou poštovní. Knížky byly i praktické – obsahovaly kalendáře s křestními jmény. Poštovní knížky plnily i nutnou osvětu při psaní adres a dopisů. Poštovní knížky byly často komunikačním prostředkem poštovních zaměstnanců vůči klientů (v němčině se nazývaly „ rourou poštovních zaměstnanců“) a snažily se usměrnit názory a mínění klientů. Nově, zejména ve 20. století začaly stránky poštovních knížek zaplňovat i reklamy.

Rozhodně se jedná o součást poštovní kultury. A jako takové jsou součástí poštovně historických sbírek renomovaných muzeí (ve Vídní Technického muzea, u nás Poštovního muzea). Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě má údajně ve svém depozitáři 1300 knížek (údaj B. Kovaříková, 2012)

Poštovní knížky nás více jak 150 let koncem roku provázely a zpestřovaly slavnostní dny a staly se neodmyslitelnou součástí poštovního koloritu, i když jejich darováním jsme nezískali žádnou vzácnou známku či cenné razítko. Ty jsme dostávali během roku, a bez problémů. Vztah odesilatel zásilky - listonoš - příjemce přece nemohl být ničím narušen… Poštovní knížka, kterou si nechávali tisknout listonoši pro své zákazníky a kam doplňovali své jméno. V každém místě měly knížečky jinou formu a jiný obsah. Teoreticky se za každá rok vyskytlo nesčíslné množství knížek, pokud byly vydávány tu a tam. Nakladatelé, vydavatelé, autoři byli různí. Autorská jména se obvykle neobjevovala, někdy jen zkratkou či počátečními písmeny jména. Knížky byly rozdávány zdarma. Tisk byl jednoduchý, černobílý, jen titulní strany byly barevné, obvykle s ilustrací propagující listonoše a jeho služby. Poštovní knížky vycházely v češtině, němčině a někdy i ve dvou vyhotoveních souběžně (češtině i němčině)

Podobné tiskoviny dávali a dávají i příslušníci jiných profesí. Mohou to být i jiné tiskoviny (např. kalendáře).

Kronika poštovních knížek (Postbüchel, Post-Büchel)

1701

Vyšla první poštovní knížka vydavatele Johanna Jordana v němčině, v německy mluvící oblasti

1722

V Rakouském císařství pošta zestátněna, vydávání poštovních knížek omezeno, ale přežilo

1779    

Je doložena první poštovní knížka vydaná v Olomouci s titulem Ein ganz neues Postpaquet (informace z článku M. Hauznera, Novoroční poštovní knížky, Filatelie 2010)

1854  

Vyšla první knížka souběžně německy a česky, o několik let později vycházely už jen česky

2. polovina 19. století

Knížečky jsou používány téže jako propagační médium pro telegrafní a telefonní služby

80. léta 19. století

Poštovní knížky vycházely s obálkou v barevném provedení

1890

Nakladatel J. Vilímek projevil snahu udělat z knížeček „literárně cennou publikaci odbornou“, kčemuž nedošlo

1914 – 1918

V Rakousku – Uhersku vycházejí tzv. Válečné poštovní knížky

1921 – 1928

Poštovní knížky jsou v Rakouské republice zakázány z důvodu, že jsou „nedůstojné“

1938 – 1953

V Rakousku se poštovní knížky nevydávají

1948    

Knížky přestaly u nás vycházet, k roku 1948 vyšla poslední, pravděpodobně z důvodu, že „neodpovídají socialistickému způsobu života“. V německy mluvících zemích, kde se objevují ještě dnes, tato tradice pokračuje, i když není asi masivní

Poštovní knížky jsou vítaným sběratelským předmětem a jsou okrasou mnoha sbírek u nás i ve světě. Často se objevují na aukčních portálech a v nabídce antikvariátů u nás i ve světě. Jsou součástí kultury národa a poštovní historie.

Ať je důvod poštovních knížek ten či onen, odejděme ze světa vztahů, který se snažily knížky vytvářet, a to přáním listonoše či postträgera z těch dob:

„Přidávám také svoje skromné přání

a přeji vám, aby všechno, co nesu,

Vám bylo jenom k radosti a plesu

a na celý rok zbylo krásné vzpomínání.“

Úvodní báseň z Poštovní knížky na rok 1942

(tiskem a nákladem firmy Josef Glos v Semilech, listonošovo jméno neuvedenoú.

                                                                                                                                   Ivan Leiš

Zdroje:

1/ Bosáková Zdenka, Novoroční poštovní knížky esej, str. 108 – 115, dostupné na http, vydání ?

2/ Petrásková Monika, Poštovní knížka, dárek na památku, http://www.sberatel-ksk.cz, 2012

3/ https://wiev1.orf.at

4/ Postbüchel, https://de.wikipedia.org/wiki

5/ http://www.esbirky.cz

6/ Vlastní sbírka

 

Poštovní knížka 1875 001     Poštovní knížka 1914 1 001     Poštovní knížka 1914 2 001     Poštovní knížka 1916 s reklamou 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS