HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - prosinec 2017

Poštovní aršík Jiří Stříbrný a Maxmilián Fatka

001

Ve středu 13. 12. 2017 Poštovní aršík „Historie poštovnictví na našem území“

se v budově Hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze konal pravidelný křest nově vydaných českých známek. Křtil se i příležitostný poštovní aršík s názvem „Historie poštovnictví na našem území“, který vydalo ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky se dvěma různými známkami nominálních hodnot 32 a 37 Kč. Na známce s hodnotou 32 Kč je portrét Jiřího Stříbrného. Na druhé známce s hodnotou 37 Kč autoři zobrazili portrét Maxmiliána Fatky. V pozadí oboru portrétů jsou různé osoby, předměty a dopravní prostředky mající co do činění s bohatou historií poštovnictví na našem území. Vždyť za několik let – v roce 2026 si připomeneme již 500 let trvání organizovaného poštovnictví u nás. Je záslužné, že odbor známkové tvorby České pošty připravil pro sběratele tak významnou státní ceninu. Letos se filatelisté a veřejnost dočkala hned několika poštovních cenin s motivy poštovnictví – poštovní autobus a vagón poštovní ambulance ve vydání historické dopravní prostředky, známku potrubní pošty, obrazovou dopisnici znázorňující historickou poštovní budovu, známku pošta Partner, příležitostnou dopisnici k výstavě PRAGA PICCOLA a známku k dvěma stě letům poštovní schránky u nás. Poštovní provoz bude jistě těmito artefakty obohacen při vyplácení zásilek či zaslání dopisnic. Zároveň na konci série postav je poštovní kolportér rozdávající letáky PRAGA 2018 Co vše se může na tak malý prostor vejít?

Kdo je zobrazen na známkách aršíku?

Jiří Stříbrný (1880 – 1955) – jeden z pěti „Mužů 28. října“, jeden z pěti autorů Zákona č. 1 Československé republiky z 28. října 1918

československý politik, novinář, účastník prvního odboje, několikanásobný ministr. V roce 1918 členem Národního výbor, později členem nejvyššího zákonodárného sboru Československa s mnoha posty v československých vládách. Pro poštovnictví významná osobnost – první ministr pošt a telegrafů v první československé vládě. Později též ministr železnic a národní obrany. Bohužel se smutným koncem – dva dny po svých 75. narozeninách zemřel ve vězení v Ilavě (některé zdroje uvádějí Valdice).

Maxmilián Fatka (1868 – 1962)

rakousko – uherský, český a československý státní úředník a politik. V letech 1918 – 1935 byl prvním generálním ředitelem Československé pošty a hlavním autorem a úspěšným realizátorem transformace poštovnictví z rakousko – uherského na československý. V listopadu 1918 byl jmenován plnomocníkem poštovní a telegrafní služby.

Autoři výtvarného návrhu aršíku: akademičtí malíři Eva Hašková a Jan Maget

Rytina: grafik a rytec Václav Fajt

Katalogová čísla 955 (32 Kč) a 956 (37 Kč)

Tisk: Poštovní tiskárna cenin Praha as.

Technika: plnobarevný ofset ve spojení s rytinou

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS