HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CELISTVOSTI

CELISTVOSTI

Celistvost, nejčastěji poštovně - historická, je výtvor komunikace mezi lidmi - odesilatelem a příjemcem listovní zásilky s doprovodnými úkony přepravce, nejčastěji poštovních autorit. Existují celitsvosti prošlé poštou, tedy celistvosti věrohodné, anebo nevěrohodné, poštou neprošlé, vytvořené z několika důlvodů k uchování sledovamného poštovního znaku (razítka, známky, poštovní poznámky atd). je třeba odlišit celitsvost od poštovní ceniny (lístek s natištěnou známkou - např. dopisnice, aerogram apod,), která se stává celistvostí až po doručení, vyjmutí z poštovního provozu a  uchování. Věrohohodná celistvost může být neupravená anebo upravená (zastřižením, doplněním o poznámky, dopsáním adresy apod). Tyto celistvosti ztrácejí tímto úkonem svou hodnotu.  

KOUZLO CELISTVOSTÍ (32) - ČESKOSLOVENSKÁ TELEVIZE STUDIO OSTRAVA

V 80. letech se pokoušel dostat na československý poštovní trh švédsko - norský výrobce výplatních strojů Lindaco - Krag. Stroje tohoto výrobce v počtu dva byly podmínečně ponechány po prezentaci v Česjkoslovensku  a sloužily na čas našemu poštovnímu provozu.

Jeden v komerčním provozu (otisk Československé televize) a jeden v poštovním provozu na jedné z brněnských pošt (zde bez využití přídavného označené v jiné barvy než je denní a výplatní razítko). 

Charakteristickým rysem pro tyto stroje je možnost dvoubarevného tisku. To bylo využito jen u jednoho československého uživatele. 

 

Otisk ze dne 1. 4. 82

Fialovo - červený výplatní otisk.

Unikátní otisk (RR).

 

lindaco 003

 

Na dokreslení přikládám ještě výplatní otisk této firmy, který sloužil nejen jako reklamní, ale jako předváděcí otisk pro československou poštu. Domicil pošty zkusmo PRAHA 75, hodnota smyšlená, označení propaguje výplatní tstoje kRAG norské provenience. Prezentováno obchodním oddělením spřátelené švédské firmy Lindaco.

Otisk ze dne 8. 9. 72.

Pořízen pravděpodobně při reklamní a předváděcí akci na Brněnském veletrhu (?). 

I tento otisk je svým způsobem raritním a pro specializovaného sběratele velmi cenným ve sbírce (R).  

 

lindaco 002

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (29) - BAŤA ZLÍN

Úhledná celistvost vyplacená výplatním otiskem fy. Baťa Zlín. Kvalitní obrázek Baťova mrakodrapu bez udání názvu uživatele. 

 

bata zlin 001

Otisk ze dne 9. 2. 46

Zásilka odeslána ještě ze Zlína,  několik let před přejmenováním na komunistický název Gottwaldov.

Otisk sběratelsky FR 8h - 4m (ov)  - 1k. 

Dopis doplněn nálepkami (letadlem) a začerněnou R- nálepkou. 

Údaje na celistvosti doplňuje příchozí razítko adresáta  s iniciálami CB - CentralBureau (dne 13. 2. 46 mezi 8 a 9. hodinou ranní). 

Jak to je s poštovným?

Doba: 1. 12. 45 - 31. 12. 47

Mezinárodní styk

Psaní do 20 g: Kčs 4,-

Doručné: Kčs 8,-

Částka Kčs 1,50 ? Tato částka by dopovídal dalším Kčs 1,50 za dalších 20g, ale v období, kdy dopis by l zaslsán, tato částka byla již Kčs 2,40. 

Sazby v tomto období se lišily případ od případu. Základní sazebník tuto částku nespecifikuje, je možné, že detailní sazebník kryje tuto částku za něktwerou další službu (vyšší hmotnost, letecký příplatek).   

                                                                                                                                                                                                

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (28) - ADRESÁT NEZNÁMÝ

Je zajímavé, co se na jednu obálku poštou prošlou vejde poštovních znaků, poznámek a razítek. Zajímavá celistvoast vznikla z důvodů, že adresát zásilky byl neznámý a zásilka se vrátila do Brna.

 

Celistvost byla vyplacená otiskem výplatního stroje uživatele BIOCHEMA. Datum otisku 11. 8. 1945.

Otisk FR 8h - 4m (ov) - 1k, dohlédací pošta BRNO 2.

Otisk na protektorátní německo - české obálce.

Otisk již upraven do podoby prvorepublikového vzoru. 

Adresát: A. Vobořil, Jiřická mlékárna, Jiřice. 

 

Jak uvádí gumové razítko odesilatele, zásilka obsahovala obchodní papíry. 

 

AVERZ celistvosti

Poznámky pošty (vysvětlení a konečný verdikt včetně cesty celistvosti):

 

- gumové razítko "V Hostimi (škrtnuto dopsáno rukou JIŘICE), okres Mor. Budějovice neznámý. Piště správně adresu!" s podpisem,

- doplněno znárodněným denním razítkem (německý názem Hostimi vysekán), razítko s datem 17. VIII. 45 ,

- dvakrát poznámka zpět (rukou a razítkem),

Zásilka nasměrována zpět odesilateli na poštu BRNO 2., neboť adresát nezjištěn, ani v Jiřicích, ani v Hostimi. 

Titulní strana doplněna dením razítkem pošty MIROSLAV (?), datum neotištěné.  

 

 

celist 005 

 

REVERZ celistvosti

Poznámka pošty (gumové razítko v kombinaci s ruční poznámkou či opravou), doplněno podpisem poštmistra z Hostimi a  znárodněným denním razítkem s datem 17. VII. 45. Oproti averzní poznámky bylo razítko doplněnou ještě o slovo "..... a poštu". 

Zajímavá je poznámka rukou: "Která?Jiřic je 8 a každé mají jinou poštu". 

 

celist 003

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (27) - DAIMON, SCHMIDT & Co. BODENBACH

Navazuji na předchozí příspěvek v seriálu Zaniklé a zapomenutí a hlouběji si všímám celistvosti a poštovních znaků na líci i na rubu. 

Jedná se o celistvost zaslanou v roce 1940 z Říše /(Bodecbach - dříve Podmokly) do Protektorátu Čechy a Morava (Plzeň).

Celistvost vyplacení otiskem výplatního stroje uživatele - (DAIMON) - Schmidt & Co. GmbH Bodenbach (základní poštovné není zjistitelné - otisk vyjet mimo obálku).  a dofrankována za doporučenou a expresní zásilku německými poštovními známkami. 

Výplatní otisk je znárodněn - odtsraněo český název pošty PODMOKLY 1 )(). 

Označení oprávněného uživatele zachováno z otisku 1. republiky. 

Zásilka putovala poštovními cestami 10 dní. Na zásilce není znak cenzury. 

Otisk s datem 20. 7. 40

Averz

daimon 004

 

Reverz

 

daimon 005

 

Na zásilce jsou další poštovní znaky:

- denní razítko říšské pošty  znehodnocující poštovní známky,

- spěšnostní nálepka,

- doporučená nálepka,

- gumová razítka o charakteru spěšnostní zásilky a zaplaceném poplatku za tuto službu. 

- na reverzu je denní razítko plzeňskjé pošty ve dvojím vyhotovení s datem 30. VII. 40 - PILSEN 1/PLZEŇ 1 - jedno nepodařené, druhé vylepšené..

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (25) - BRATŘÍ ZÁTKOVÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Celistvosti s otiskem uživatele Továrny poživatin a válcový mlýn Bratří Zátkové České Budějovice s výplatním razítkem Monopol z let 1945 - 1948 nám připomene staré časy. Majetek bratří Zátků byl během Protektorátu zabaven a podřízen válečnému hospodářství. V roce 1945 jim byl navrácen. V roce 1948 byl znárodněn. Těstárny bratří Zátků se dostaly pod Mlýny a těstárny, firma Dr. F Zátka se proměnila na Pražské cukrárny a sodovkárny n. p.

 

Otisky ze stroje Francotyp - FR 8h - 4m (ov) - 1k

Různé obálky s odlišným potiskem.

Firma stihla ve spolupráci s B. Jarolímkem vyměnit výplatní razítko z větrné růžice na zoubkovaný obdélník (denní razítko zůstalo jednoktuhové). t

 

Otisk s datem 2. 5. 1947

 

 zatka 002

 

Otisk s datem 6. 6. 1947

 

zatka 001

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (23) - ČESKOSLOVENSKÉ DOLY OSTRAVA 1

Dnešní celistvost je dopisnicí s výplatním otiskem uživatele Československé doly n. p. z Ostravy (prodejna uhlí), která oznamuje prodejci - tehdy ještě soukromému prodejci - fě. Kalor - H. Chytilová z Němčic n. H.  dodávku uhlí FR. Kyselákovi.

Ukazuje, jak se v roce 1947 prodávalo a dodávalo uhlí malým spotřebitelům. I otisk je zajímavý. 

 

Celistvost je vyplacena výplatním otiskem stroje Francotyp, model Bafra. Otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 3m (g) - 2K. Denní razítko bez můstků. 

Výplatní stroj je z německých reparací a byl v provozu v letech 1938 - 1945 na zabraných územích. Je pochopitelně upraven podle nového vzoru, nicméně poznatelné stopy původu stroje a jeho otisku  se zachovaly (absence počitadla, gotické číslice výplatního razítka).

Otisk je zajímavý ještě denním razítkem - jedná se o první variantu po změnách. Dvoukruh bez můstků (později nastoupila dvoukruhová razítka s můstky)..

 

Otisk s datem 8. 11. 1947

 

doly 001

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (22) - ASO, ANDER A SYN OLOMOUC

 

 

 

ASO ANDER A SYN OLOMOUC

Sláva rodiny Anderů se datuje od roku 1906, kdy si Josef Ander st.  otevřel krámek s drobným zbožím. Postupně se jehoobchodní činnost rozšiřovala až k obchodním domům a úspěšné obchodní společnosti. Na špičce rozkvětu firmy  bylo celkem 20 obchodních domů, z nichž některé i v zahraničí (Vídeň, Lima). Od Josefa Andera st, převzal firmu jeho nejstarší syn Josef Ander ml. Heslo "Šetři kasu, kupuj v ASU". V Československu zdomácnělo.

Úspěch na začátku, úspěch v průběhu existence obchodní společnosti, smutný konec v roce 1948 po znárodnění. 

Znárodnění přineslo konec úspěšné éry obchodních domů ASO (= Ander a syn  Olomouc).  Firma ASO Ander a syn byla přetvořena na závod a ten spadal pod národní podnik OBCHODNÍ DOMY, 

 

Čtyři celistvosti (u některých averz i reverz) zachytily situaci roku 1948.  Na první pohled nepoznáme změnu. Výplatní otisk stroje Francotyp byl neměnný s označením ve formě obchodního domu ASO. Ani potisky změnu nezachytily. Zde zůstal název firmy z roku 1933 ASO ANDER A SYN. Výplatní razítko změnilo svůj tvar na zoubkovaný obdélník. Jednokruhové denní razítko zůstalo.  Otisk byl sběratelsky FR 7h - 4m (ov) - 1k. Každopádně otisky byly svědky své doby a přinášejí řadu cenných informací sběratelům. 

Nemohly ale zachytit to, co se dělo v životě rodiny a firmy. Anderova rodina byla zbavena veškerého majetku. Anderova vila na Svatém Kopečku  byla zabavena a stala se z ní mateřská školka. Druhá manželka Josefa Andera ml. byla nasazena do Uranových dolů Jáchymov. Obchodní dům v Olomouci byl na začátku 70. let zbourán a nahrazen obchodním domem PRIOR.

Celistvosti s otiskem ASO Ander a syn Olomouc v období od 26. 10. 48 do 10. 1. 49.

 

Otisk s datem 26. 10. 1948

Potisk, na svou dobu ještě přesný a do značné míry smělý, je už v rozporu s gumovým razítkem na reverz.  Už jen tím, že právní forma subjektu je naprosto rozdílná.

 

ASO 001     ASO 004

 

 Otisk ze dne 3. 1. 49

 Potisk obálky  už je velmi úsporný, mizí obrázek obchodního domu, zůstal název ASO a kupodivu Ander a syn.

 

ASO 002      aso 1 001

 

Otisk s datem 10. 1. 49

Potisk na obálce je podstatně menší než dříve, i když stále uvádí původní název společnosti a její starou právní formu, když byla ještě v soukromých rukou.

 

ASO 003

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (20)

Stává se málokdy, že si pošta všímá přeplacených zásilek. Prostě nevadí. Nicméně pošta v Horní Bříze upozornila pošta na přeplacenou zásilku o 50 haléřů. Další razítka přidaly pražské pošty při příjmu expresní zásilky.

Zásilku vyplatil uživatel výplatního stroje Západočeské keramické závody Stroj Francotyp s otisky sběratelsky označovaným jako FR 8h - 4m - 2km.

AVERZ

hb 001 

 

REVERZ

hb 002

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (18)

Na celistvostech poštou prošlých se čas od času vyskytnou i kombinace dvou případně i více poštovních znaků.

Dnešní namátkou vybraná celistvost z 50. let je toho důkazem. Kromě dobových poštovních znaků (výplatní otisk v kombinaci se strojovým propagačním razítkem) dokládá i historii let, kdy celistvost vznikla. Strojové razítko propaguje pětiletku a pomoc hutím  - jednomu z nosných oborů tehdejšího socialismu - ve formě šrotu. Navíc  razítko "znehodnocuje" oražený výplatní otisk.

Otisk ze dne 28. 4. 1952

FR 6h - 4m (ov) - 1k

Uživatel: Československé chemické závody se sídlem ve Štěpánské ulici 34, a tehdejší Praze II.  

 

chem 001

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (17)

Nedávno se mi dostala do ruky zajímavá celistvosti z doby, kdy se měnilo snad vše. Otisky přesně zachytily změny, z nichž čiší duch doby. 

Dopisnice 
(korespošpondenčný lístok)

vyplacený otiskem FR 6h - 4m (ov) - 1k ue stroje Francotyp, model Anker. Otisk již s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku. 

Datum: 9. 12. 1948.

Uživatel: Baťa (tehdy již národný podnik) Baťovany, (Šimonovany) Slovensko.

 

Baťovany (součást Šimonovan)

Firma Baťa zahájil ve 20. a 30. letech expanzi mimo Zlín. Jednou ze zemí, kam firma expandovala, bylo i Slovensko. Lokalita Baťovany vyhovovala silnými faktory podporujícími výrobu: pracovní síla a dobré dopravní podmínky (železnice). 

Baťa koupil v roce 1938 v této lokalitě pozemky a pustil se do výstavby továrny a typicky baťovské infrastruktury (Obchodní dům, obytné domky, Společenský dům, malá nemocnice atd.). V roce 1939 zahájil výrobu obuvi.  

Po válce přišlo znárodnění, ale progresivní vývoj poplatný době se nezastavil. Bylo nutno zapomenout na to, co bylo, a vše pojmenovat socialisty.  Baťovany byly přejmenovány dne 1. 2. 1949 na PARTIZÁNSKE a Baťovy závody na Závody 29. augusta.

 

Celistvost zachycuje stav několik měsíců před velkými změnami. To byly ještě baťovany a Baťa, i když n.p. zajímavý je i reverz dopisnice .....

 

batovany 001 

 

batovany 002

 

Číst dál...