HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NEJNOVĚJŠÍ PUBLIKACE

UŽ JEN ELEKTRONICKY

MSS Bulletin už jen elektronicky

 

Koncem března 2021 vyšel další Bulletin americké MSS, za 73 let 331. číslo, nyní již jen eelktronicky, nikoliv v duálním provedení jako v minulosti. Tištěná forma již nebyla pořízena z důvodů vysokých nákladů. K tomu mohlo dojít za jedné jediné podmínky. odběratelů by muselo být o 50 více....

Nicméně velké díky patří všem, kteří se podíleli na vydání tohoto elektronického čísla MSS, vydavateli, zejména Davidu Crottymu, dlouholetému redatorovi a Leo Wardovi, pokladníkovi MSS za jeho rozeslání a všechnu administrativní prác s tímto spojenou. Pochopitelně, že díky letí z Prahy (a ostatních míst v USA a ve světě) i autorům tohoto čísla. 

 

 TITULKA

 

Bull 001

 

Co najdeme na 22 stranách nového Bulletinu? 

 

Tyto rozsáhlé studie a menší články:

Otto Bergman, 15 let amerických automatových známek na zakázku

Poh Kian Hwee, Nová automatová známka (býk ze zvěrokruhu)

Karim Roder a Chiu-Chin Chen, Informace o Katalogu amerických denominačních otiscích z let 1989 - 2020

Luc Guillard, překlad  Ismail.Amer-El-Khedoud, Noé termání pásky a tiskárny otisků (vinět) ve Francii

Otto Bergman, Fotografické známky

Otto Bergman, Sledování prioritních zásilek do Washingtonu D.C.

 

 

 

 

 

Číst dál...

BERICHT Nr. 90

Koncem roku 2020 bylo členové Badatelské společnosti výplatních otisků (ARGE Svazu německých filatelistů) poctěni jubilejním 90. vydáním zpravodaje tohoto subjektu, kteřý vychází již 36 let pod názvem BERICHT. Říjnové číslo je opět nadupané kvalitními příspěvky, vynikajícími ilustracemi a mnoha informacemi o německých, ale i světových výplatních otiscích.Sběratelskoé, badatelské a publicitsické počiny nezastavil ani čínský virus, který postihl prakticky celý svět. Zpravodaj vychází péčí redaktora pana Michaela Engelhardta a otiskuje příspěvky členů Badatelské společnosti (FG)

Formát: A5

Stran: 88

Z obsahu: Dr Edo - Meino Eden, Mincovní výplatní stroje, úřad W 9, Hans - Joachim Förstre, Studie o výplatních tsrojích Francotyp, model Ccm E (stroj na vyplácení doporučených zásilek), Horst Geyermann, ASTRA 114 - jedinečný výplatní tsroj z produkce NDR,Joachim (Jochen) Greulich, Výplatní otisky Deutsche Post s třemi rozdílnými výplatními razítky, Přehledy ze světa (uspořádal M. Engelhardt), Helmut Tracksdorf, Jedno německo - polské město, Novinky z Německa (různí autoři), Mezinárodní novinky, Tématické novinky, Literatura, Otázky a odpovědi, Malé inzeráty.

 

Němečtí sběratelé mají vynikající pomůcku při svých sběratelských aktivitách.

 

FG 001

 

Ukázky ze zpravodaje Bericht:

 

FG 003

 

FG 002

Číst dál...

POMOCNÝ REJSTŘÍK KE Katalogu výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 (mimopražští uživatelé) autora M. Boušky

Pomocný rejstřík pro identifikaci katalogového čísla u otisků bez názvu firmy či uživatele

ke Katalogu výplatních otisků Protektorátu ČECHY A MORAVA 1939 – 1945 autora dr. Miroslav Boušky (Praha 1997) (mimopražští uživatelé)

 

Týká se zkratek, iniciál, obrázků, adres, složenin, zkratkových slov a kombinace.

Sestavil I. Leiš

 

ZKRATKY, INICIÁLY (též v kombinaci)

B 4                    DZ (v sobě), viz též N 15a, 15b

B 7a,b               AB

B 19b, c            EB

B 22                  OR

B 23                  PB

B 33 d, e, f        A.U.V.A./Ú.P.D.

B 35, a, b, c      okrasné V

B 52b               AK v člunku

B 58 a, b , c     MW v kruhu

B 63 a, b, c      písmeno B okrasně v silném kruhu s letopočtem 1821

B 65b               V. S. F. (kurentem)/1829/S.T.

B 69 c, d          WEAG/ZME

B 70                 iniciály spletené do sebe (ABS) 

B 74 a, b          B.K.V.A./Brünn podtrženo O.N.P. Brno  

Č 4                   B v kruhu

Č 5, 5a, 5b       A.S.K., později RAG 

Č 13                 HPS, viz též P 7

D 8 a, b            SWK ozdobně

J 6                    A. Ć. S. ve stylizované kresbě

M 16a, b          MSE

N 4b                 LNS

N 7                   J. B. & S. s kresbou orla se znakem (mimo iniciály)

N 15 a, b          DZ (v sobě), viz B 4

P 7                   HPS, viz též Č 13

P 11c                PVP/1871

P 13a, P 13b    LKW v dvojitém půlkruhu, nad půlkruhem zkřížená hornická kladívka

P 20b               ZKD stylizované v ozdobném kole, v otepích obilí

P 39a               složená zkratka WIKOV pod mužem s velkým kladivem, , též u předchůdce (neúplného poněmčeného vzrou otisku?)  

P 45                 zkratka KAZETO  pod lvem ležícím na kufru, vše v jednom celku (ležatý obdélník)

U 4b                 B.B.

U 7b                 ozdobné L s květinou

V 7                   kf v kompozici

 

OBRÁZKY (též v kombinaci)

B 12, 12c         ruka držící talíř s bábovkou

B 64b              kresba zdravotní sestry s pacientem a křížem v kruhu

B 68b              v trojúhelníku kresba lva s nápisem LION MALT a iniciálami S & S

K 22a, b          muž pojídající párek

O 9 b,c            státní znak, pod ním AI 1827

O 10c              trojzubec

P 3, a, b          mlýnek na kávu v kruhu

P 17b              pivní sud se znakem na pozadí kruhu

P 22b             pivní džbán

P 23               pivní sud, v pozadí kruh

P 45 a, b        ležící sfinga na kufru

R 2a, b           asyrský kráů  držící keramickou misku nápis RAKO nad ním, vše v osmihranné dlaždici

R 5                 budova (sídlo družstva)

S 11c              fez v kruhu

S 13a, b          různé uzeniny

T 1 a, b           různé uzeniny

Z 5                  Baťův mrakodrap

 

SLOŽENINY SLOV

P 39 a, b          WIKOV v kruhu, pod mužem s velkým kladivem

S 15 c              CHEMISOLO

V 5                   KASTA

Z 1                   JIRO       

Závěr. v průběhu času podrobně doplním uvedené značky obrázky s doplněním dalších faktů. 

Změny, doplňky a aktualizace seznamu vyhrazeny. 

Sledujte miniseriály na tomto webu.

Doplňky vítány na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Hlavním účelem je dovysvětlit uživatele strojů a jejich otisků  a identifikovat uživatele podle zkratek, iniciál, obrázků atd. Vše ostatní je doplňkem.

 

Ilustrační obrázek celistvostí s výplatním otisky

 

Buřt

 

Buřt 2                 

   

Číst dál...

KONEC STARÉ ŠUMAVY

KONEC STARÉ ŠUMAVY

 

Motto: „Tuto knihu jsem vydal na památku všech obyvatel Šumavy bez rozdílu národnosti a náboženského vyznání, kteří padli ve Velké válce v letech 1914 – 1918 nebo zemřeli v důsledku utrpěných zranění v pozdějších letech“.

                                      

                                       Martin Leiš, Slovo autora (úvodní věta)

 

Leiš Martin, Konec staré Šumavy, vydal Mgr. Petr Plášil – BARON, Hostivice, 1. vydání 2020, 312 stran, bohatě ilustrováno, k dostání ve všech renomovaných knihkupectvích nebo na adrese mechov@volny.

 

Koncem roku 2020 vydal Martin Leiš již svou pátou publikaci, která je věnována Šumavě prostřednictvím pohlednic, jejichž sbírání se stalo jeho hlavní zálibou. V jejich sběratelství dosáhl významně a značně profesionální úrovně. Jeho předchozí publikace byly věnovány třem nezapomenutelným fotografům Šumavy 20. století – Wolfovi, Seidelovi a Pospíšilovi. Tyto tři podrobné monografie doplnila i útlá knížečka o zaniklých šumavských noclehárnách.

 

Čtenářská obec dostává nyní do rukou výpravnou publikaci značného rozsahu, která snad doposud nebyla do současného okamžiku vydána. Konců zažila Šumava hodně. Každá generace zažila nějaký svůj konec. Do orku 1918, kdy skončila Velká válka, to byly konce vztahující se jen na oblast či na skupinu obyvatel, větší či menší. Nic nebylo ničivější s úplným koncem než Velká válka, která postihla celou Šumavu. A nejen jí, celé země, regiony, kontinenty. Velká válka byla velkým koncem, ale ty další měly ještě přijít v letech 1938, 1945 – 1946, 1948… Všechny tyto roky zatočily se životem obyvatel a krásnou přírodou šumavskou. Díky pohlednicích, ale i jiným dokumentům si přiblížíme, jak se zde žilo, pracovalo, osidlovalo, zalesňovalo, odlesňovalo… Vše chtěl autor publikace zachytit a přiblížit čtenáři.

 

Kniha samotná má několik kapitol. Autor začíná obdobím let 1867 – 1918 a všímá si všech zasílaných artefaktů, skládaných dopisů s pečetí, korespondenčních lístků, dopisů. To vše obyvatelé využívali pro psaní svých písemností a krátkých vzkazů či sdělení. Pak přišly pohlednice. To bylo koncem 19. století, které se staly oblíbenými s nástupem turistického ruchu v šumavské oblasti. A zachytily i ten nejzapadlejší šumavský kout a obyvatele Šumavy při práci či zábavě. Nenahraditelný archiv. Čtenář se dostane do období, které nám je dost vzdálené. V tom jsou pohlednice a další doklady, o které v knize není nouze, nenahraditelné. To krásné období, kdy si tu lidé žili svými radostmi a starostmi, skončilo rokem 1918. Nebýt Velké války, další léta by pokračovala v tomto duchu. Nestalo se tak. Přišly horší věci.

 

Dalšími kapitolami jsou časové úseky po vzniku Československa v roce 1918. A to od tohoto roku až do dnešních dnů. Poslední kapitolkou je vznik České republiky 1. ledna 1993. Zde teprve souhrnně uvidíme, co se za toto období se Šumavou stalo a k jakým událostem zde došlo. A opět pohlednice jsou němým svědkem, který nelže a věrohodně ukazuje, co zde probíhalo. Nastalo období 1. republiky, nastoupila hnědá ideologie, přišel krutý konec II. světové války, období třetí republiky, další republiky, kdy nastoupila rudá ideologie a kdy „ zvítězil socialismus“, a dalších období před a po rozdělení Československa. To vše pohlednice a další historické doklady a artefakty přesně bez lží dokládají. A to obsah autorovy publikace.

 

V knize najdeme pohlednice z autorovy rozsáhlé sbírky, každá ilustrace je popsána poutavě a čtivě na základě archivních informací a údajů, které autor svým dlouhodobým pobytem v této oblasti získal od pamětníků anebo sám prožil. Kronika, která se jen tak nevidí.

 

V knize jsou nejen averzy pohlednic., ale i jejich reverzy. Pohlednice jsou doplněny fotografiemi či reprodukcemi artefaktů vztahujícími se k Šumavě a jejím lidem. Každá pohlednice, a též každé místo má svůj příběh, a na řadu z nich na stránkách publikace narazíme. Reverzy pohlednic ukazují i poštovní historii, většina razítek je prvotřídní kvality. Poučí se i poštovní historik a filatelista. Na své si přijdou i sběratelé turistických razítek a kašetů. Otištěné artefakty jsou též oplentené dobovými doklady, které nás vtáhnou do té či oné doby. Dozvíme se i leccos o osobnostech Šumavy.

 

Reprodukce a zobrazené artefakty jsou vysoké kvality a činí čtenáři potěšení a estetický zážitek při jejich prohlížení. O to jsou větším šokem závěrečné stránky, kdy na fotografiích uvidíme realitu Šumavy na řadě míst, které jsou zobrazeny. Kde jsou ta léta tvrdého života, kdy ještě Šumava byla funkční oblastí s pulzujícím hospodářským a společenským životem …. Změna je neprospěchu nás všech a těch, kteří zakotví či navštíví Šumavu v dalších letech. V tom je též publikace poučná a velkou výzvou. Ještě je snad čas zastavit konec staré Šumavy, i když žírná léta bohatého života , které nám tato kniha Martina Leiše přibližuje, jsou již mnoho let ty tam.

 

Nezbývá než tuto knihu všem, kteří mají Šumavu rádi, než doporučit.

 

                                                                                                                           Eduard Rehberg

 

 

Konec 001

 

 

 

Číst dál...

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE: ILUSTRAČNÍ KATALOG výplatních otisků z území Ćeskoslovenska - svazek 1 (1926 - 1939, mimopražští uživatelé)

Sdělení uživatelům Ilustračního katalogu Československo (1926, - 1939, mimo prahu) SVAZEK 1

 

Rád zaznamenávám zájem sběratelů o tento Katlog, který jsem vytvořil s přítelem Robertem Di Casolou a který jsme poskytli KF 00- 15, kde by měl být stále usazený )www.kf0015.cz). Přítel Roberto jej má též na svých stránkách a j jsem se před rokem rozhodl ke stejnému kroku a postupně zavěšuji tento katalog. Jelikož se jedná o rozsáhlou práci, usazování se děje občasně a postupně.

 

Katalog pod názvem Ilustrační katalog Československo - svazek 1 (1926 - 1939, mimopražští) byl zavěšen do kategorie NEJNOVĚJŠÍ PUBLIKACE dne 7. 12. 2019. (položka 454).  Tam jej nadete. Katalog je barevný - první v Československu 

 

Zatím je uloženo " jen" 77 stran ze 120. V další fázi budu zavěšovat svazek 2  (Československo 1926 - 1939, pražští uživatelé) tohoto megakatalogu.

 

Dále zájemcům sděluji, že na mém osobním webu jsou uloženy další katalogy - Typologický katalog výplatních otisků Sudet 1938 - 1945 (volně přístupný), Typologický katalog otisků České republiky 1993 - dále), Katalog modrých výplatních otisků Českíé republiky 2014 - 2015 (volný přístup) a Databáze výplatních otisků Československa 1946 - 1992 s pseudoznámkou (sešit 1 - Praha 0 - Praha 093). Poslední databáze je zatím zakódovaná, jelikož se jedná o pilotní projekt, se kterým stále pracuji a doplňuji jej. Navíc některé otisky jsou neretušované a pro vsou nízkou kvalitu jsou místy nečitelné.

 

Ostatní katalogy jsou v tištěné formě v různých zdrojích.  U nic je problém, že jsou k dostání jen v knihovnách a jsou vyprodány.  

 

 

Sběratelům československého výplatního otisku přeji radost ze sbírání.

 

Ilustrační obrázek - otisk uživatele  Záložny vinohradské z Prahy  z roku 1931, který zachoval bard rakousko - uherského a československého sběratelství Jaroslav Lešetický a který je zachycen ve svazku 2 výše uvedeného katalogu.

 

Záložna 2 001

 

 

Číst dál...

KATALOG VÝPLATNÍCH OTISKŮ BRNO 1 - 1945 - 2018

PŘEHLED OTISKŮ V=YPLATNÍCH STROJŮ SPADAJÍCÍCH POD POŠTU BRNO 1 - 1945-2018

Autor: Ing. Jaroslav Punčochář

Rozsah: 47 stran

Zveřejnění: součást portálu www.filabrno.net (založen v roce 2002)

Poznámka: pozor neplést si s portálem podobného jména www.brnofila.cz (Aukční dům Bláha)

Charakter Ilustrační seznam výplatnch otisků s dohlédací poštou BRNO 1. Tvoří jej šest kapitol (nultá až pátá). Autor zvolil netradiční  a dost nezvyklé dělení na

- výplatní otisky poštovního úřadu

- výplatní otisky podnikové, Československa - výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice (motýlku)

- výplatní otisky podnikové, Československa  - výplatní otisky se výplatním razítkem ve tvaru ležatého obdélníku

- výplatní otisky podnikové, Československa - výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru vysokého obdélníku

- výplatní otisky podnikové, České republiky bez licence

- výplatní otisky podnikové  České republiky s licencí.

Autor Přehledu jako hlavní zvolil poštovně historický pohled, zde je věc velmi jednoduchá,jedná se o jednu poštu BRNO 1. Dalšími podkritérii sou dělení na

a/ uživatelské kritérium: pošty a komerční uživatele,

b/ státoprávní kritérium: Československo a Ćeskí republika (Přehled postihuje období 1945 - 2018),

c/ kritérium výplatního razítka (dělení na razítko ve tvaru větrné růžice - motýlka a obdélníka, u obdélníku další subkteriérium podle tvaru oddélníku: stojatý a ležatý),

d/ kritérium licenční. 

Zda se tento způsob osvědčil či osvědčí při sbírání a třídění, musí vyjádřit uživatelé Přehledu. Každopádně je tento způsob dobrý pro orientaci ve značném množství otisků.

Každému otisku je přiděleno katalogové číslo, v popiscích se objevuje plný název otisku včetně popisu označení, zachycuje se zde i zvláštnost toho či onoho otisku (např. rozlišovací symboly.).Autor nezapomněl ani na časové rozmezí dokladované jeho sbírkou či záznamy. 

Předností je, že většina otisků je barevných, nedostatkem je to, že jsou reprodukovány v černé barvě a slovně vyznačeny, o jakou barvu se jedná U některých záznamů obrázky chybí.   Některé otisky jsou nekvalitní, což není chyba autora, ale poštovních manipulantů. Taková byla doba, na kvalitu se příliš v tomto období nedblo. Změnu přinesly digitální otisky. S nimi  se vrátila kvalita.

Chválím fakt, že se konečně objevily seznamy s otisky České republiky.  Zatím veřejnost má jen typologii, ale ne souhrnné ilustrace těchto otisků. tento seznam je jednou z prvních vlaštovek. A to je velmi pozitivní. I licenční přehledy jsou důležité a budou důležitým vodítkem pro další katalogové pokusy a hlavně pro sběratelství.

Co mi zde chybí, je identifikace jednotlivých otisků pro specializované a studijní účely - určení soustav. Takto jsou specializovaní sběrtaelé ochuzeni, Pžehled splňuje požadavky jen regionálních sběratelů či námětových sběratelů.

Postrádám i definice a základní rejstříky (např. uživatelů). Ty chybí i u dalších katalogů, přehledů a seznamů (rejstříky nevypracoval ani Albert Jonáš u svých studií, musel jsem si je vytvořit sám). 

Každopádně jsme vděčen za tento počin a ing. J. Punčochářovi za něj děkuji. Zároveň připojuji díky i jiným sběratelům či kolektivům, kteří vytvořili své regionální přehledy.  Pokud tuto práci zanedbáme, za několik let otisky budem velmi těžko hledat.  Velké díky.

Na závěr ukázky celistvostí s otisky, kde figuruje dohlédací  pošta BRNO 1:

BRNO 1 002

 

BRNO 1 001

 

BRNO 1 2 001

BRNO 1 2 002

 

BRNO 1 3 001

 

BRNO 1 3 002

 

 

 

Číst dál...

TAJEMSTVÍ HRADU RABÍ

TAJEMSTVÍ HRADU RABÍ

Autor: Zdeněk Ruda

Vydavatel:Starý most sro, Plzeň

První vydání

158 stran

 

Hrad Rabí 1 001

 

Největší hradní zřícenina v Čechách se dočkal nové zajímavé publikace autora Zdeňka Rudy.Jedná se o první samostatnou publikaci o tomto majestátném skvostu Česka. Hrad je významnou památkou kraje. Autor popisuje podrobně historii hradu Rabí, provází čtenáře jeho osudy.Zabývá se jednotlivými etapami jeho vývoje. Všímá si i oblastí, které se málokdy popisují v podobných publikacích - jak se žilo za různých majitelů hradu, dovídáme se detaily o bydlení, topení, vězení, vodě na hradě, nábytku, svícení, hradní jzchyni, jídle a stolování. Autor se nevyhl ani hygieně, zdravotní péči, odívání, obuvi, líčení. Nevynechal ani život rodiny a pánskou zábavu.

Čtvrtá kapitola se zabývá pověstmi a legendami, a že jich bylo! Poslední kapitola nás zavede do světa filmu, který si hrad našel a věrně jej zachytil na filmový pás.

Kniha zveřejňuje fotografie, pohlednice ze sbírek autora a kresby erbů a pečetí.

Závěrem knihy jsou uvedeny zdroje (literatura a prameny). Jejich podrobnost je třeba ocenit.

Hrad je na ilustracích focen z každého úhlu, přesto jsou zveřejněné fotografie neotřelé, neokoukané a svěží.jedná se o vědeckou publikaci, je srozumitelmá i laikům. Určitě bude přínosem pro veřejnost, která se zajímá o památky a lastivědu a zcela určitě se stane ozdobou čtenářů, kteří si zamilovali hrady a zámky.. Z textu  ke znát, že autor je s tímto krajem úzce spjat a má jeje rád.

 

Číst dál...

REJSTŘÍK UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ FRANCOTYP Z LET 1926 - 1933 DLE JONÁŠOVY STUDIE I. DÍL - 1933

REJSTŘÍK UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ FRANCOTYP Z LET

1926 – 1933 DLE JONÁŠOVY STUDIE I. díl – 1933)

Zpracováno podle Studie o otiscích čsl. frankotypu, Praha 1933 (1. díl) pro potřeby badatelů a sběratelů specializující se na výplatní otisky 1. čs. republiky v období 1926 – 1939.

Abecední seznam dle originálních názvů uživatelů výplatních strojů včetně domicilu, doplněno o pořadové číslo uživatele dle Alberta Jonáše je jako pomůcka pro sběratele a badatele. Původní pravopis včetně velkých písmen zachován dle originálu.

Postihuje chronologické katalogové záznamy Alberta Jonáše od čísla 1 (15. 9.1926) do čísla 247 (23. 12. 1929) – číselná řada pokračuje v 2. díle Jonášových studií (ty jsou předmětem druhého seznamu již otištěného 8. 5. 2020).

Zároveň odkazuji na podrobné rejstříky v jiných publikacích, např. na katalog výplatních otisků Československa z let 1979 – 1981, který jsme s dr. Miroslavem Bouškou vydali ve Filatelii (týká se otisků let 1926 – 1939 a 1945 – 1948). Ty kromě názvů, obsahují i katalogové odkazy na naše katalogy.

Výjimečné subjekty (včetně příležitostných či propagačních nositelů otisků) jsou zvýrazněny tučně.

Rejstřík sestavil dle Studie arch Alberta Jonáše ing. Ivan Leiš, Radonice 2020.

 

Přetisk jen s písemným  souhlasem autora.

 

A

Aero, továrna letadel, Praha, 238

Akciová společnost mlýnů v Praze, 122

Akc.  spol. továren na fezy, Strakonice, 134

Alfenix-Phönix a Vídeňská, spol., spol. pojišťovací, Praha, 173

Anglo-československá banka, Praha, 27

Armada – Mnichovohradištská lučební továrna – J. Poláček, Praha, 201

Assicurazioni Generali v Terstu, Ředitelství pro ČSR – Praha, 191

Autoklub Republiky Československé, Praha, 209

B

BAFRA, předváděcí stroj pro novinové zásilky, E4, str. 99

Rudolf Bächer, továrna na pluhy, Roudnice, 21

Banka čsl. legií v Praze, 63

Banka pro obchod a průmysl, dříve Länderbanka v Praze, 53

Báňská a hutní společnost, drátovna, Bohumín, 227

Báňská a hutní společnost, Brno, 34

Josef Bartoˇm & synové, přádelna bavlny, Náchod, 217

Baťa T. a A., Zlín, 12

Karel Bauer, bankovní dům a prodejna losů, Praha, 111

 1. L. Bayer, akc. spol. pro průmysl papírnický, Kolín, 112

Ed. Bellak a spol., prodej losů, Praha, 95

Moric Bondy, výrobky měděné z hamrů a válcoven, Praha, 225

Boskin, čsl. akc. spol. průmyslu kožařského, Praha, 70

Brabec a spol., Praha 145

Wilhelm Brass u. Söhne, továrna na přízi, Zábřeh, 245

W. Brauns, továrna na anilinové barvy, Liberec, 110

 1. Breda a Weinstein, Opava, 219

Buchsbaum I., nakladatelství, Mor. Ostrava, 4

Busi-K-Budischowsky a synové, továrna na obuv, Třebíč, 97

C

Centra, továrna na tuky, Podmokly, 101

Concordia, pojišťovací akc. společnost, Liberec, 124

Č

Čedok, československá cestovní a dopravní kancelář, spol. s r. o ., Praha, 40

Česká banka Praha, 127

Česká banka UNION, Praha, 3

Česká eskomptní banka, filiálka v Brně, 119

Česká eskomptní banka, Praha, 6

Česká komerční banka, Praha

Česká obchodní společnost, Ústí n. L., 30

Česká průmyslová a hospodářská banka v Praze, 1

Česká uhelná společnost s r. o. Praha, 132

Českomoravská -  Kolben – Daněk. strojírny spojené, Praha, 96

Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské v Praze, 205

Čsl. Národní demokracie, Praha, 94

Československá obec sokolská, Praha, 105

Československé továrny na  dusíkaté látky Akc. Spol., E 5, str. 107

D

Hugo Dahm, Fabrikation u. Export von Gablonzer Bijouterie, Jablonec n. Nisou, E3 str. 90

Demka, plechy a železo, Praha, 135

Dělnická záložna, Mor. Ostrava, 246

Deutsche Agrar- und Industriebank, Praha, 149

Diabolo-Separator, spol sro v Praze, 65

Dolovací a průmyslové závody dříve J. D. Starck, Falknov, 160

Dolovací a průmyslové závody dříve J. D. Starck , Praha , 157

Družstevní tiskárna v Hradci Králové, E 2 str. 56

Dub M., Jablonec nad Nisou, 2186

E

Emil Eisenstein, E 5, str. 107

Elektrické podniky hlav. města Prahy, 99

Elektro-Lux, prodej elektrických přístrojů, Praha, 9

Elfenix, Allgemeine Versicherungsges. Phönix, Brno, 185

Eruptiva, velkoobchod monopol, látkami výbušnými pro ČSR, Praha, 210

Eskompzná a hospodárska banka, úč. spol., Bratislava, 213

F

Závody Fantovy, akciová společnost, Praha – Smíchov, 143

Ferra A. S., dříve L. G. Bondy, velkoobchod železářský Praha, 91

Fistag A., spol. Praha, 233

Flesch a spol., Brno, 188

Fortuna, bankovní závod, Bratislava, 55

Fritsch Co., A. G., Brno, 211

Fuchs Hynek, Praha 460 – 1 (Fupra), 62

G

GEC, Nákup a prodej a výrobní společnost D. Gestetner, Praha 168

Gibian a spol., prodej psacích strojů, Praha, 126

Grohman, továrna na nitě, Vrbno ve Slezsku, 221

Ginzkey J. – továrna na pletení koberců, Vratislavice n. N., 106

 1. Ph. Gleisinger, Český Těšín, 131

Bratři Guttmannové, Brno, 172

H

Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně, 118

Hasičská výjemná pojišťovna v Praze, 120

HASLER, švýcarský stroj, předváděcí otisk, , E 6, str. 107/108

 1. Hecht, továrna na vlněné zboží, Brno, 228

Hellada, továrny na mýdla, Praha – Michle, 151

Heřman Hitschmann, strojní tkalcovny na lněné zboží, Náchod, 152

Hermann Hirsch, továrny na obuv, akc. spol., Holice, 299

 1. Hložek, vydavatelství odb. časopisů Praha, E 1/str. 36

Hospodářské družstvo pěstitelů zemáků, z. s. s r. o ., Německý Brod, 232

Anton Hübl, velkosklady suknem, spol s r.o., Ústí nad Labem, 87

J

Jakl a Štěřík, str. 107

Jánský a spol. Aeroil, Praha, 138

 1. Jarolímek, filiálka, Brno, 164
 2. Jarolímek, obchod kancelářskými potřebami, Praha, 18

Jubilejní výstava pošt. známek J. Č. F. v Praze, 42

Juta, akc. spol. sro, Praha,, 71

K

Kalla A., první rudohorský velkoprůmysl rybích konzerv, Šmídeberk, 28

Keramika, zovárna na výrobky keramické, Praha, 158

Jul. Kittla, nástupci, Keller a spol., knihkupectví, Mor. Ostrava, 36

Ant. Klazar, továrna látek a koberců, Praha, 67

Ignaz Kohn, továrna na dřevěné hračky, Teplice, 98

Koncertní závody Ružomberské, Brati slava, 241

Ing. Kopista a Dubský, Prodej tabulového skla, Praha – Nusle, 116

Závody Kosmos, továrna na poživatelné tuky, E. Pick a spol. Čáslav, 29

Kovář a spol., kuličková ložiska, Praha, 73

Králodvorská cementárna, akc. spol., Praha II, Ječná 39, 144

Kralupská společnost pro lučební výrobky, Praha, 141

Arnold Kraus, Velké Poříčí nad Metují, E 5, str. 107

Krbec a Přibyl,  Česká Třebová, 242

Kredit Anstalt de Deutschen, Praha, 136

 1. Kudrnáč, tkalcovny, Náchod, 153

L

Léčebný fond veřejných zaměstnanců v Praze, 54

Lefenix Allgemeine Versicherungs-ges. Phönix, Brno, 184

Lefenix, na život pojišťovací společnost, Praha, 169

Legie, akciová pojišťovna v Praze, 58

Lechner Felix, dřevoprůmysl, Praha 187

Liberecký veletrh, 129

Lidové hospodářské podniky, Praha, 196

Lidové noviny, Brno, 162

Johann Liebig a Comp, Liberec, 216

Justin Löschner, E 5, str. 107

M

Maglič. T., dřevoprůmyslové závody, Mělník, 239

Gebrüder Mahla, Jablonec n. Nisou, 195

M A. C., Trnava, 243

Mannesmann – Coburg – Berg u. Hüttenwerke

Julien Mayér, E 5, str. 107

Mautnerovy textilní závody a spol. Praha, 64

Albert Mayer, psací stroje, Prostějov, 176

Měďárny Čechy, Praha, 223Melantrich, nakladatelství, akc. spol., pro grafický průmysl, Praha, 39

Melichar – Umrath, továrna na hospodářské stroje, Brandýs n. L., 86

Mercy-Prager Tagblatt, Praha, 25

Merkur, akciová pojišťovna v Praze, 88

Carl Mischka, papierfabrik, Hostinné, 180

Moldavia-Generali, akc. pojišťovna v Praze, 77

Moravská Lidová Banka, Brno, E 5, str. 109

Mostecká uhelná dolovací společnost, Most, 159

Rudolf Mosse, propagační kancelář, Praha, 220

Mücke Melder, Mor. Ostrava, 183

N

Naftaspol, akc. spol. pro obchod minerálními oleji, Praha, 81

Národní listy, Praha, 85

Neudeker Wollkaemmerei u. Kammgarnspinnerei A. G., Nejdek, 8

MEG, obch. společnost papírem a celulózou, Praha, 114

Neumann C. u. Söhne, mechanické tkalcovny, Liberec (Bergrova 1), 47

Norgin, chemická továrna, (Dr. V. Stein) Praha, 80

O

 1. M. Obersländer, Úpice, 218

Obchodní akciová společnost, Praha, 190

Odkolek Fr., a.s., Praha, 66

Okresná nemocenská poisťovna v Humennom, 231

Okresní nemocenská pojišťovna, Brno, 10

Okresní nemocenská pojišťovna v Praze II, Klimentská 9, 142

Okresní nemocenská pojišťovna, Užhorod, 171

Olga továrny obuvi a kůže, Otrokovice, 230

Orion, továrny na čokoládu a.s., Praha, 90

Osram, akciová společnost, Praha, 146

Fr. Otta, rakovnická továrna na mýdla, Rakovník, 125

Otto J., nakladatelství, společnost s r.o. v Praze, 43

P

Pála a spol., Slaný, 167

Panhans, E 5, str. 107

Bankovní dům Petschek – Praha, 31

Petzold C. F., prodej kanc. valcovaných plechů, Praha, 78

Philips, společnost pro prodej žárovek s r. o., Praha 214

Pilnáček, továrna na mýdlo, Hradec Králové, 92

Puras, insertní a tiskařský podnik, Praha, 156

Podpůrný spolek mostatných slepců, Praha, 155

Pollak Josef, prodejna uhlí, Praha, 51

Poldina huť, Kladno, 75

 1. Polický, továrna na zpracování usní, Jaroměř, 130
 2. L. Popper, továrna na obuv, Chrudim, 137

Povážska Agrárna a Priemyslná Banka, úč. spol. v Žilině, 56

Praha, vzájemná pojišťovna v Praze, Praha, 74

Prazdroj, měšťanský pivovar v Plzni, 23

Pražská městská pojišťovna, 84

Pražská úvěrní banka, Praha, 15

První česká továrna na laky, F. J. Materna, Praha, 148

Pražské vzorkové veletrhy, Praha, 100

První česká vzájemná pojišťovna, Praha, 102

 1. Přibyl a synové, přádelna bavlny, Slaný u Prahy, 93

Prokop a Čáp, sukna, Praha, 82

R

Pavel Raichl, Rokytník, E 5, str. 107

Revírní bratrská pokladna v Mor. Ostravě, 33

 1. Riedl, Horní Plaňany, E 5, str. 107

Riunione Adriatica di Sicuritá v Terstu, Ředitelství pro Ć. S. R. v Praze, 109

Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze, 59

 1. Robitshek a spol., přádelna bavlny, Choceň, 202

Roubitschek E. & Co., továrna na prádlo, Praha, 41

Runa, akciová společnost pro kovy, Praha, 127

Rütgers Julius, kom. spol., Mor. Ostrava, 107

S

Sachse A., Jablonec n. Nisou, 197

Sana, továrna na margarin, Praha-Hloubětín, 79

Hermann Schefter, Z8břeh, 244

Schenker a spol., filiálka Bohumín, 182

Schenker a spol., Filiálka Bratislava, 208

Schenker a Co., Děčín, 121

Schenker a spol., dopravní společnost, Praha, 14

Schenker a spol., filiálka, Brno, 163

Jiří Schicht, akc. spol., Ústí n. L,. 5

Schindler & spol., Jablonec n. Nisou, 194

Schindler a Stein, akc. spol., sladovny exportní, Brno, 104

Sfinx, spoj. smaltovny a továrny na kovová zboží, Praha 150

 1. K. F., kuličková ložiska, Praha, 44

Simon Semler, železářství, Plzeň, 123

Slavia, vzáj., pojišť.. banka, Brno, 329

Slavia, vzájemná pojišťovací banka v Praze, 17

Ingnaz Spiro, továrna na strojový papír, Český Krumlov, 206

Slovanská pojišťovna akc. spol v Praze, 26

Slovenská všeobecná úvěrná banka, Bratislava, 35

Smalt, prodejna  emailového zboží, Praha, 240

Soběslavský, továrna na plechové zboží, Mor. Ostrava, 247

Společnost Čs. Červeného Kříže v Praze, 108

Spolek pro ocharnu věřitelů, Praha, 234

Spořitelna Královéhradecká, Hradec Králové, 61

Jos. Stein, prodej losů, Praha, 50

Oskar Stein, papír, Praha, 204

Steinský a Sehnoutka, přádelny, Hradec Král., 181

Brüder Stiassni, Brno, 236

Gebrüder Stiepel , společnost s r.o., nakladatelství a knihkupectví, „Liberec, 46

Stollwerck, E 5, str. 107

Leo Strass, tkalcovny, Náchod, 154

Fr. Světnička, Praha 170

Svoboda a Hinais, prodej uhlí, Praha, 68

Š

Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni – Praha, 48

Akciová společnost, dříve Škodovy závody, Plzeň, 76

Fr. Štěpánek a spol., Ogar, továrna na obuv, Praha, 117

Šuranský cukrovar a rafineria účastinný spolok, Šurany, 69

T

tatra banka, filiálka, Bratislava, 226

Teerag- a. spol., Praha, 193

Tefa-Teerfarben  Aktien Gess, Liberec, 175

Tefa-Teerfarben Aktien Gess, poboční závod, Praha, 174

Tefa-Teerfarben Handels A.G., Brno, 198

Teschner, Lagerhaus-Gesellschaft, Děčín, 293

Edmund Traub, továrna na kůže, Praha, 224

Ú

Úrazová pojišťovna dělnická pro Moravu a Slezsko v Brně, 11

Úrazová pojišťovna dělnická v Čechách v Praze, 7

Ústecká montánní společnost s r.o., Ústí nad Labem, 20

Ústřední banka českých spořitelen, Praha, 189

Ústřední kancelář a ředitelství železáren, Rotava Nejdek v Praze, 113

Ústřední kancelář čsl. továren na drát a hřebíky, akc. spol. Praha, 103

Ústřední sociální pojišťovna, Praha,  16

V

Vacuum oIl Company, A. S., Praha, 215

Válcovny Mannesmannových trub v Chomutově, 13

Jindřich Vaněk, semenářské závody v Praze, 57

B§ucherstube, Veith, Králíky, 179

Velimská továrna na čokoládu, Praha, 89

Velkonákupní společnost družstev, Praha, 140

Vilímek Jos R., nakladatelství, Praha, 52

Vítkovické železárny, Mor. Ostrava, 49

Vitrax, prodej, sdružení českých tabuláren, Praha, 222

 1. Vobořil, gen. zastupitelství amerických aut, Praha, 139

Všeobecná Česká Bankovní Jednota v Praze, 60

Všeobecná družstevní banka, Praha

Všeobecná pojišťovna, akc. spol., B brně, 199

Výbor pro oslavu tisíciletého výročí smrti sv. Václava, Praha, 115

Výstava moderního obchodu v Brně, 165

Vzájemná pojišťovna v Albrechticích, 237

W

Waldes a spol., továrna na stiskací knoflíky, Praha – Vršovice, 32

Wichterle, Kovařík, Prostějov, 177

Z

Záložna Vinohradská praha, 72

Západomoravské elektrárny, akc. spol., Brno, 37

Dr. Zátka, Praha, 192

Zbrojovka, Brno, 161

Zemana Jos. syn, parní přádelna žíní, Vamberk, 45

Uemská banka v Praze, 235

Zemská úradovnia pre poisťovanie robotníkov na Slovensku v Bratislave, 24

Zemská úřadovna  I. „Všeobecného penzijního ústavu! v Praze, 83

Zemská životní pojišťovna moravská – Brno, 166

Bratří Zikmundové, Praha – Karlín, 38

Zora, továrna na čokoládu, Olomouc, 178

Ž

Živnostenská banka v Praze, 2

Číst dál...

REJSTŘÍK UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ Francotyp z let 1929 - 1934 (část 2 dle 2. dílu Jonášových Studií)

REJSTŘÍK UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ FRANCOTYP Z LET 1926 – 1934 DLE JONÁŠOVY STUDIE, 2. díl ( 1929 - 1934)

Zpracováno podle Studie o otiscích čsl. frankotypu, Praha 1934 (2. díl)  pro potřeby badatelů a sběratelů specializující se na výplatní otisky 1. čs. republiky v období 1926 – 1939.

Abecední seznam dle originálních názvů uživatelů výplatních strojů včetně domicilu, doplněno o pořadové číslo uživatele dle Alberta Jonáše je jako pomůcka pro sběratele a badatele. Původní pravopis  včetně velkých písmen zachován dle originálu.

Postihuje chronologické katalogové záznamy Alberta Jonáše  od čísla 248 (23. 12. 1929) do 516 (15. 10. 1934) – číselná řada navazuje na 1. díl Jonášových studií (ty jsou předmětem prvního seznamu).

Na abecední rejstříku I. dílu Jonášových studií pracuji průběžně a po dokončení zavěsím na web www.historiapostalis-etc.cz v kategorii nejnovější publikace (sloupec na hlavní straně vlevo nahoře). Zároveň odkazuji na podrobné rejstříky, které jsme s dr. M. Bouškou vypracovali pro své katalogy výplatních otisků Československa 1926 – 1939 a následně i 1945 – 1948, které kromě názvů obsahují i katalogové odkazy na katalogy Bouška – Leiš.

Po roce 1934 chronologické katalogy nebyly vydány. Abecední seznamy lze najít v přílohách poštovně historických  katalogů výplatních otisků Bouška – Leiš ,kde lze pracovat i s námětovými rejstříky. 

Rejstřík sestavil dle Studie Alberta Jonáše ing. Ivan Leiš, Radonice 2020.

A

Agdal, Brno, 425

Agrární banka československá, Praha, 408

Agrasol, Kooperativa, Praha, 405

Akciová společnost pro prodej Mannesmannových trub, Praha, 263

JuliusAlbert, nakladatelství, Praha, 471

Amstelle B der Allgemeinen Pensions-anstalt, Praha 250

Akciová společnost ku zpracování kukuřice, Praha, 342

Akciová společnost pro Automobilový průmysl Asap, Praha, 315

Alpa, továrna lučebnin, Brno, 383

Ander a syn, Olomouc, 375

Anglo-Československá a Pražská Úvěrní Banka, Brno, 346

Apollo Nafta, Bratislava, 504

Arona a Joba Löw Beera Synové, Brno, 270

Autoarm, Moravská Ostrava, 285

B

Bananas, Brno, 317

Bananas, Bruno Jellinek a NIles Mörch, Praha, 314

Báňská a hutní společnost Mor. Ostrava, 351

 1. H. Basch, mezinárodní a zámořská doprava, Praha, 325

Baumann-Chemical Works, továrna na čistící krémy, Praha, 334

Bankovní dům Bishoff,Liberec, 431

Baťa Otrokovice, 516Baťa, Dům služby, Praha, 456

Bleiindustrie vormals Jung u. Lindig, Hrob, 438

Fr. Borový, nakladatelství (Lidové noviny), Praha, 344

Jan Böhm, růže, Blatná, 413

Bratří Böhmové, Nový Jičín, 450

Braunerova lékárna „U bílého lva“, Praha, 452

Brok A., sukna, Praha, 360

Brouk a Babka, obchodní domy, Praha

Brandt A. Papierwerke, Jílové u Podmokel, 406

Bratří Buxbaum, Úpice

Brey Fotogen, filiálka pro Moravu a Slezsko, Mor. Ostrava, 492

Arnošt Brummel, Praha, 385

Brůna, textilní závody, Plavy, 367

C

Carborundum Elektrit, Staré Benátky, 497

Centralne stowarzyszenie spožiwce dla Slaška v Lazach, 421

Pension Centrum, Praha, 361

JContinentale, akc. pojišťovna, Praha, 433

Continentale, poisťovńa, filiálka v Bratislave, 470

Cosmonos, Praha, 511

Čsl. Benzinová konvence, Praha, 507

Čsl. odborové sdružení křesť. sociální, Brno, 486

Č

Česká průmyslová banka, filiálka v Brně, 257

Českomoravská-Kolben-Daněk A.S., automobilové oddělení, Praha – Karlín 281

Československá akciová tiskárna, Praha, 491

Československá obilní společnost, Praha, 514

Československý spolek věřitelů Praha, 278

D

Arnošt Dadák, import kávy, Valašské Meziříčí, 490

Arpád Dampfmühle A.G. Nitra, 483

Gustav Deutsch, Dvůr Králové nad Labem, 496

Deutscher Handels und Industrieangestellten Verband, Ústí  n.L., 324

Devisovaá úřadovna B Národní banky Československé, Praha 455

Ditmar-Urbach, kamenické výrobky, Znojmo, 255

Družstvo hospodářských lihovarů pro prodej lihu v Praze, 467

Ing. chemie D. J. Dříza, Praha, 293

Dubský, Loštice, 513

Dunaj, pojišťovací akc. spol. Praha, 279

Karl Dürschmidt, továrna na laky a barvy, Ústí n. Labem, 357

E

Elektrárenský svaz střdolabský, Kolín, 515

Elektrotechna, akc. spol. Praha

Elektrotechnický Svaz Československý, Praha, 401

Max Eusenschiml a Co., Aš, 396

English Institute Viktoria College, Praha, 330

Eskomptní společnost pro průmysl a obchod Praha, 477

F

Ferra A.S., filiálka v Mor. Ostravě, 271

Christ Fischer´s Söhne, Aš, 336

Bratři Fischerové a spol., cihelny, Letky Libčice, 303

F.O.Ž, slovenská účastinná spol. pre obchod železom, Bratislava, 364

Jindřicha Francka Synové, akc. spol. Pardubice, 316

Vilibald Fuchs, prodej cementu, Praha 261

Fuchs a spol. továrna na jízdní kola a součástky, Cukmantl ve Slezsku, 327

G

Chr. Geipel  u. Sohn, Aš, 362

Lederfabrik Geipel, Plesná, 420

Gewerkschaftverband deutscher Arbeiter, Ústí nad Labem, 443

Bratří Girschekové, obchod železem, Opava, 332

Glanzstoff, Lovosice, 469

Grafika, knihtiskárna, Plzeň, 399

Závody Granitolu a linolea A.S. Grab Praha

Gremium pražského obchdnictva, Praha, 481

H

První československá papírna F. Hadrbolec, Praha, 419

Handelskammer, Eger, Cheb, 414

L.&C.Hardtmuth, továrna na tužky, České Budějovice, 259

Haurowitz L. Praha, 377

 1. Heikorn, továrna na umělé tuky, Olomouc, 472

Zasilatelská jednota Hermann u. Theilnehmer, Děčín, 461

 1. A. Hodek, import a export jižního ovoce, Praha, 338

Friedrich Herold, Vejprty, 416

Herrmann u. Vogel, Opava, 331

Hirschfeld a Co., prodej vlny a zvířecí srsti, Praha, 444

Otto Hofmann, Hořovice, 437

Hospodářská záložna statkářů a nájemců, Praha, 267

 1. Hückel a synové, továrna na klobouky, Nový Jičín, 373

Hypoteční a zemědělská banka Moravská Brno, 300

I

Intercontinentale, Plohn a spol. a.s. Praha, 440

Intercontinentale, akc. spol. pro transport, Bratislava, 448

J

Jakl a Štěřík, chemická továrna, Kolín, 423

Jakober et Cie, Bratislava, 503

 1. Jernych, textil, Ústí n. L., 307

K

Kabel, továrna na káble, Bratislava, 294

Richard Kirchenberger, mezinárodní zasilatelství, Praha, 453

Klemann a Co., Jablonec n. Nisou

Klimeš Brno, 508

 1. Knapp, bankovní závod a prodejna losů, Praha, 277

Kneisl, Všetuly, 410

Konsumní a úsporné družstvo „Budoucnost“, Mor. Ostrava, 286

Koruna, akc. pojišťovna, Praha, 462

 1. Kosta a spol., mezinárodní doprava, Praha, 465

Pojišťovna Kotva, Praha 480

Krajinská drevodorabajúca úč. spol. Ofa, Bratislava, 282O. Mareš, Autogen, Praha, 260

Krešl a spol., prodej rádia značky Telefunken, Praha, 345

Křižík, Chaudoir, Podmokly, 501

Křižík, Chaudoir, Praha, 464

 1. Kubín, továrna na margarín, Úvaly u Prahy, 473

Julius Kussi, prodej drog ve velkém, Praha, 436

L

Hubert Lamplota, velkoobchod kávodu, Brno, 482

 1. Lauer a Strauss, Praha, 500

Leclanché a Cie, Usine de Prague, Praha, 358

Josef Lederer, Hradec Králové, 395

Johann Lehrmann u. Söhne, Plesná, 447

Lidová pojišťovna „Čechoslavia“, Praha, 488

Lovosická akc. spol. výroba rostlinných olejů, Lovosice, 326

Lučebninové továrny, Kolín

Gottfrid Ludwig, parný mly, Bratislava, 498

M

Maggi, Praha, 339

Bratři Mahlerové, továrna na pletené zboží, Něm., Brod, 287

St. J. Macháček, Praha, 394

Prodej Mannesmannových trub, Brno, 268

Marga, spol sro por pokrmové tuky, Střekov, 372

Ing. F. Mařík, zastoupení motocyklů Indian, Praha, 288

Jindř. Mattoni, prodej minerálních vod, Kysibl – Kyselka, 348

 1. Mazač, knihkupectví, Praha, 426

Městská spořitelna kladenská, Kladno , 309

Městská spořitelna na Král. Vinohradech, 299

Milchspeiser u. Katscher-Malthanna, Vyškovsko-Ivanovické sladovny, Ivanovice, 337

Moldavia Generali, pojišťovna, filiálka v Brně, 476

Moragro, Brno, 510

Železo Morava, Brno, 262

Moravské noviny, Brno, 289

Moravsko – Slezské elektrárny, M. Ostrava, 380

Moravsko Ostravská Spořitelna, Mor. Ostrava, 390

N

Nákupní družstvo členů svazu Autobus, Praha

Národní banka československá, Praha, 411

Národní pojišťovna, akc. spol. Praha, 323

Nemocenská pojišťovna soukromých úředníků a zřízenců, v Praze, 457

Nordböhmoischer Zeitschriftenverschleiss, Karel Hübel, Podmokly, 256

Noris, obchodní společnost – Zahn & spol. Praha, 253

Novitas, prodej gramofonů a radiopřístrojů, Praha, 451

O

Dr. A. Oetker, Brno, 445

Ofner a Guth, Praha. 505

Ochranné sdružení Autorské, Praha, 460

Okresná nemocenská poisťovňa v Bratislave, 305

Thun, továrna na porcelán, Klášterec n. Orlicí, 384

Tiskařská a novinářská společnost akc. ORBIS, Praha, 301

Okresná nemocenská poisťovňa, Nitra, 449

Okresná nemocenská poisťovňa, Topoĺčany, 468

Okresná nemocenská poisťovňa, Trnava 459

Okresní nemocenská pojišťovna, Jablonec n. Nisou, 402

Okresní nemocenská pojišťovna v Chustu, 318

Okresní nemocenská pojišťovna v Plzni, 274

Okresní nemocenská pojišťovna ve Fryštátě, 352

Okresní nemocenská pojišťovna v Moravské Ostravě, 356

Opp, akc. spol. Brno, 494

Oppenheim a spol., Moravská Ostrava, 495

Ottahal a syn, Olomouc, 368

P

 1. Pam a spol. Lanškroun, 479

Patria akc. pojišťovna, Praha, 378.

Petschek J. , uhelné doly, Ústí n. Labem, 382

Plzeňská banka v Plzni, 251

Poisťovňa Phönix, Bratislava, 319

Polak a Vogel, Praha, 509

Poldi, huťařské podniky, centrála v Praze, 474

Porsche a Sinek, Jablonec n./N, 466

Poštovní nákupna, Praha, 398

Pražská Gumovka, Praha

Pražská továrna na káble, Praha, 387

Pražský uhelný spolek, Praha

Premier, akc. spol. výroba kol a strojů, Cheb, 439

Johann Priebsch Erben A.G. Horní Tanvald, 269

Prodejní sdružení československých železáren, Praha, 298

Jos. Prokopa synové, továrna na mlýnské stroje, Pardubice, 353

Propa, nákupní sdružení továrna papíru, Praha, 292

První akciový plzeňský pivovar Gambrinus, Plzeň, 252

První Brněnská strojírenská společnost, Brno, 341

První česká diskontní společnost, Praha, 328

První česká vzájemná pojišťovna, filiálka, Olomouc, 428

První pražská nemocenská pojišťovna obchodníků a soukromých zaměstnanců v Praze, 478

R

Radiojournal, radiotelegrafické zpravodajství

 spol sro, Praha, 454Riaditelstvo Kúpelov, Piešťany, 313

Pavel Reichl, Velký Dřevíč, 350

Reichsverband d. deutschen Gastwirte, Liberec, 388

Republikánská Lidová pojišťovna, Praha, 502

 1. Riemer, Praha, 432

Ringhoffer TATRA, Praha, 392

Rodina, vydavatelství časopisů, Praha, 396

Rolnická vzáj. pojišťovna, Brno, 381

S

 1. Saxl, technické gumové zboží, Praha, 276

Gustav Sborowitz a  syn, Prostějov, 265

Sekuritas, akc. poj. spol., filiálka, Brno, 3321

Severní dráha Ferdinandova, Mor. Ostrava, 272

Sdružené továrny vlněného zboží A. S., Brno, 322

Sdružení velkonákupní a výrobní, družstevní ústředí, Praha, 264

Sekuritas a.s. pojišťovna v Praze, 310

Shell Motoroil, Praha, 359

Schachs a Schlesinger, Praha, 463

Schiller, módní dům, Praha, 366

Elektronická továrna Schmidt a spol. Daimon, Podmokly, 273

Ing. P. Dr. H. Schmolka, Praha, 417

Rudolf Schneider, prodej vína, Praha, 458

Schnöblingova lékárna, Praha, 376

 1. Schowanek, Albrechtice, 404

Schreiber, Vrchlabí, 320

 1. Schulz, grafický závod umělecký, Praha, 400

Schwarzkopf a spol. akc. továrny na usně, Sušice, 429

Sigmundové, továrna na čerpadla, Olomouc, 266

Prokop Skorkovský a sy, Humpolec, 489

Slovenská banka, Bratislava, 295

Slovenská poisťovňa uč. spol. v Bratislave, 311

Jos. Sochor, textilní závody, Dvůr Králové n. L., 284

Speedwell Motor oils, Praha, 412

Spitzer, továrna na ovocné konservy, Mor. Ostrava, 302

Spojené mlyny, úč. spol., Košice, 393

Společnost pro zpeněžení lihu, Praha, 371

Spolek moravských cukrovarů, Olomouc, 349

 1. Sprinzels Synové, Praha, 441

Střemoravské elektrárny akc. spol., Přerov, 365

Světovar, Weltbräu, Plzeň, 329

Š

Miroslav Švestka, Praha, 304

T

Tanwalder Baumwollspinnfabrik, Tanvald, 485

Bratrí Tauberové, vinné sklady, Praha – Vysočany, 430

TEX, závod ze suknem, Praha, 335

Textiliana a. spol. Chrastava, 374

Thiel a Rhode, Jablonec n. Nisou, 409

Eduard Till, velkoobchod železem, Brno, 370

 1. Tohn, textilní závody, Dobruška,

Továrna na plynové masky, V. Horák, Praha, 391

Továrna na střelivo, dříve Sellier a Bellot, Praha, 418

Továrna na uzeniny a konservy, akc. spol., Kostelec u Jihlavy, 355

U

Ultramarin, Praha, 506

Union, pojišť akc. spol., generální ředitelství, Brno, 435

Union, pojišťovací akciová společnost, Praha, 291

Urania, Verein für Touristik Sport u. Reisen, Karlovy Vary, 379

Úřadovna A Všeob. pens.úřadu, Brno, 258

Úřadovna všeobecného penzijního ústavu v Bratislave, 254

Ústřední  jednota hospodářských družstev, Praha, 427

Ústřední svaz československých družstev, Praha 248

V

Včela, konsumní spol. Praha, 275

Otakar Včelák, továrna na žaluzie a záclony, Libčany, 312

Veřejná skladiště A. S., Praha, 280

 1. Vogel, Františkovy Lázně, 403

Výstava tělesné výchovy a sportu R. Č. S., Pardubice, 369

W

Waldek &Wagner, Praha 249

Dr. F. Wander, Praha, 498

Akciová továrna na automobily a motory, Walter a spol. Jinonice, 389

Fr. Wawerka, Lipník nad Bečvou, 333

 1. Weiss, Zeitungsbüro, Bratislava,283

Winkler a spol. továrna na šrouby, Chomutov, 354

Wohlwarts Verein Union, Karlovy Vary, 347

Worms a spol., paroplavební francouzská společnost, Praha, 296

Z

Zádruha, Znojmo, 340

Záložna československých lékařů, Praha, 397ů

Západočeské továrny Kaolinové – Šamotové, Praha, 297

Zbrojovka, Ing. Janeček, Praha, 484

Zemská banka, filiálka v Bratislave, 475

Alois Zenker, továrna na rukavice, Abertamy, 363

Ž

Žilinská súkená továrňa uč. spol. Žilina, 308

Žilinská továrna na cellulosu uč. spol., Bratislava, 487

Živnostenská banka, filiálka v Bratislave, 407

Číst dál...

KNIHA MARY HEIMANNOVÉ - vášnivá, neúprosná, tvrdá

V letošním roce (2020) vyšla v nakladatelství Petrkov rozsáhlá kniha MaryHheimannové , profesorky moderních dějin na Univerzitě v Cardiffu ve Walesu a členky Královské historické společnosti. Kromě svých dalších zájmů se do jejího zorného pole dostala i historie Československa. Naučila se česky a přestěhovala se do Prahy, kde se několik let věnovala archivnímu výzkumu.

 

Na základě svého intenzivního studia vydala v roce 2020 knihu "ČESKOSLOVENSKO stát, který zklamal". O knize napsal v úvodu Jan Urban: "Kniha Mary heimannové, která se dostává českému čtenáři do ruky, je na historickou práci nezvykle vášnivá, neúprosná a tvrdá. A její největší přednost je právě v tom, že se nesnaží českému nebo slovenskému čtenáři zalíbit."  

 

Plní hlavní úlohu historie a historických faktů. Nesmí být propagandou, má bořit nepravdivé mýty, nemá zamlčovat a omlouvat, nemá rozměnovat a relativizovat. Je třeba se podívat pravdě do očí.

 

Celkem 1 kapitol přináší pohled na dobu před Československem, sumarizaci představ státu, o emokracii zmítané problémy, pokušení fašismu, pohled na republiku a Portekrorát, cestu od národnostního čištění ke komunistické diktatuřem budování socialismu, zmiňuje se o pražském a bratislavském jaře, době normalizace, nastiňuje proces od odporu k revoluci a ukončuje historii koncem Československa. Kapitoly ukončují poznámka vydaatele, poznámky, zdroje, rejstřík, obrazové přílohy.   Celkem 493 stran. Překlad Zdeněk Hron. V anglickém originále "Czechoslovakia: The State That Failed" (University press, 2009).

Kniha to neměla lehké, ozvaly se i  velmi kritické hlasy. Nicméně i zrcadlo jiných faktů, než těch  zažitých je velmi prospěšné pro očistu a lepší budoucnosti. Minimálně už v rámci objektivity....

 

Zklamání 001

Číst dál...