HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NEJNOVĚJŠÍ PUBLIKACE

KRONIKA PROTEKTORÁTU

V loňském roce vyšla rozsháhlá publikace Jiřího Padevěta, českého spisovatele, knihkupce, nakladatel a od roku 2006 ředitele nakladateství Akademia pod názvem "Kronika  protektorátu". Kniha zachycuje šest let Protektirátu Čechy a Morava kronikovou formou doplněnou o celou řadu dobových fotografií, z nichž většina je doposud neznámá. Zachycuje všední život včetně represí, rezistence, holocaustu, rozhodnutí státní a okupační správy, kolaborace,  bojových opearcí, kultury, všedního života. 

Význámná publikace krok za krokem, rok za rokem, den za dnem přibližuje události, kteřá naši předkové prožívali. Dává události do souvislostí a vytváží nutnou syntézu a ucelený pohled na jedny z nejsmutnějších období v životě našeho národa. 

Velice prospěšná publikace i pro badatele a příznivce poštovní historie. Na uvedená fakta lze lehce při sběratelství navázat a uvědomit si v souvislostech různé v konfrontaci se sběratelskými artefakty různé skutečnosti. 

Zveřejňuje fakta a je oproštěna od zbytečných slov a ideologických nánosů.

Kniha obsahuje rozsáhlý seznam literatury a pramenů, jakož i  rejstříky (jmenný, místní a předmětný) a zdroje vyobrazení. Nutno ocenit přehlednost a snadnou orientaci v tak rozsáhlé publikaci.

Vydala Akademia v roce 2021, vydání první, počet stran 871, pevná vazba.  

 

P. S. Dle vyjádření autora se máme na co těšit. Vyjdou ještě dvě kroniky - 2. a 3. republiky .... 

 

Titulka knihy a jedna ze stránek

 

padevet 001     padevet 002

 

 

Číst dál...

DLOUHÁ KOCOVINA

V roce 2018 vydalo Nakladatelství PASEKA zajímavou knihu autora Shauna Walkera pod  českým názvem: Ruská kocovina Putinův svět a přízraky minulosti v překladu Johany Ringlovéa za odborné revize překladu Davida Svobody, Ph. D..Anglický originál vyšel díky nakladateství Oxford University Press v New Yorku pod lehce odlišným názvem: The Long Hangover: Putin´s New Russia and the Ghosts of the Past (v doslovném překladu - Dlouhá kocovina: Putinovo Nové Rusko a přízraky minulosti).

Autorem této zajímavé knihy, která popisuje Rusko a Putinovou politiku a po 24. 2. 2022 je více než aktuální dávající jasnou odpověď proč ruská agrese nastala, je odborník nade vše povolaný. Shaun Walker strávil v Moskvě 10 let, z čehož 6 let byl korespondentem deníku The Independent. V současnosti je korespondentem deníku The Guardian pro střední a východní Evropu. Ruské a sovětské dějiny vystudoval na Oxford University.

Kniha o rozsahu 334 stran je doplněna smaovysvětlujícími mapami, jmenným rejstříkem, dovysvětlujícími poznámkami a seznamem literatury.

Kapitoly nechávají nahlédnout do popisovaných okolností:

- Dohled nad minulostí,

- Dohled nad přítomností,

- Minulost se stává přítomností,

- Minulost v budoucnosti.

Poslední Walkerova věta v epilogu knihy na  straně 303 je více než výmluvná:

"Velkolepá minulost Ruska se stala národní posedlostí, prosperující budocnost se však zdá stále v nedohlednu". 

Titulka knihy

kocovina 002

 

Ukázka z knihy Shauna Walkera:

kocovina 003

 

 

Číst dál...

102 STRAN POUČNÉHO ČTENÍ

Koncem roku 2021 vydala Badatelská společnost poštovních a komerčních výplatních otisků  (Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel e. V.) vydala  svůj zpravodaj  Bericht pod číslem 92 pro členy Společnosti.

Zpravodaje vycházejí již 37. rok pravidelně a přinášejí řadu zajímavých a poučných článků.

Nové číslo tohoto zpravodaje o 102 stranách je toho jen důkazem. Perfektní práci odvádí dlouholetý redaktor zpravodaje  Michael Engelhardt a zcela určitě i kmenoví  a neúnavní autor zejména z Německa, ale i z okolních zemí. I sběratel československých či českých výplatních otisků si přijde v článcích německých sběratelů a badatelů na své (příbuznost čs. otisků s otisky německými se nezapře).

Dvaadevadesátka obsahuje šestnáct zásadních článků a studií o výplatních strojích, výplatních otiscích, ale i  o příbuzných oborech. Jsou doplněny několika rubrikami jako např. Otázky a odpovědi, Reakce na články, Malé zajímavosti, Zprávy ze světa. Zpravodaje je bohatě ilustrován desítkami obrázků výplatních strojů a výplatních otisků. Najdeme zde i doprovodné materiály s výplatními otisky (jako např. reklamní letáky s výplatními otisky apod.). 

Bernhard Brunner píše o komerčních výplatních otiscích Německa a jejich přeměně v letech 1945/46.

Redaktor Michael Engelhardt otiskuje hned několik článků: Frama - nové poznatky o strojích, Doplňující funkce PrioH a  Poznatky o výplatní službě Německé pošty.

Čestný předseda Společnosti  Hans - Joachim Förster přináší ve své rozsáhlé studii cenné informace o ručním válečkovém razítku značky Klüssendorf ke znehodnocování a označování zásilek.  Stejný autor otiskuje článek  o otiscích uživatele  firmy Maggi.

Hans-Peter Lawatsch  si všímá zahraničních strojů Francotyp - Taxograph (z Brazilie a Chile). Dále přidává článek o zajímavostech denních razítek německých výplatních strojů a připojuje poznámky k označení výplatních strojů s betlémskou hvězdou  jako ryze vánoční téma. Dále si všímá v samostatném článků výplatních razítek otisků SSSR.

Současný předseda Společnosti Bernd Rosolski popisuje nové poznatky neznámých otisků strojů Francotyp,

Rakouský autor Wilfried Korber z Vídně popisuje ve svém článku rakouské výplatní otisky Francotyp  na příkladu korespondence firmy Otto Ender, Vídeň.

Pohled na reklamní výplatní otisky 30. až 60. let přináší článek manželů  Angeliky a Hanse - Joachima Försterových přináší jejich článek.Posledně jmenovaný autor se nevyhnul ani aktuálnímu tématu - nemocem na výplatních otiscích. 

 

Několik ukázek z tohoto zpravodaje:

Titulka Zpravodaje č. 92

ber 001

 

Ukázky z článků Michaela Engehardta a Hanse - Joachima Förstera

 

ber 002     ber 003

 Ukázka z článku Bernda Rosolského

ber 004

 

I. L. 2/2022

 

 

 

 

 

Číst dál...

VYŠEL PRVNÍ DÍL MONOGRAFIE POŠTOVEJ HISTÓRIE A ZNÁMOK SLOVENSKA

Koncem roku 2021 obohatila svět  zejména slovenské poštovní historie publikace renomovaného autora Ivana Tvrdého pod názvem "Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku".  Zcela jistě ji uvítají i sběratelé a badatelé okolních zemí.

Tato práce vyšla jako první titul Monografie poštovej histórie a známok Slovenska, o jejíž zřízení a vydávání se Ivan Tvrdý významně zasloužil. 

Tolik potřebné dílo navazuje na první vydání před 18 lety a bylo hodně obohaceno o nové údaje a informace. Jako svou 27. publikaci ji vydala  Slovenská filatelistická akadémia  (SFA) Košice v nákladu 100 kusů.  Rozsah 262 stran. V knize je i několik fotografií vybraných poštovních úřadů a několik ukázek celistvostí respektive ústřižku poštou prošlých dopisů či poštovních poukázek.   Publikace prošla lektorským řízením, důkladnými jazykovými korekturami a obsahuje i úvodní slova ve slovenštině a třech dalších jazycích (maďarština, němčina, angličtina). Formát je "příručkový" o rozměrech 18 x 27,5 cm  a je vhodný pro práci filatelisty a poštovního historika.

Další informace o publikaci a objednávky na mejlové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

MONO 001

 

Autor Ivan Tvrdý je stoprocentní zárukou vysoké kvality a přesnosti údajů. Této problematice se věnuje řadu let a všechny jeho dosavadní práce jsou toho důkazem. 

Filatelistický a poštovně historický život Ivana Tvrdého je víc než bohatý, pestrý a různorodý. Svědčí o tom poslední strana přebalu recenzované knihy.  Ivana znám celou řadu let a v 70. a 80. letech minulého století jsme spolu úzce spolupracovali v Komisi poštovní historie a celin SČSF. Jako předseda sekce adjustace poštovních zásilek byl víc než platným členem vedení mé komise. 

 

MONO 002

 

Nahlédněme spolu do této práce a přibližme si její kapitoly.  

Práce je naprosto monografická a přivádí nás do poštovního prostoru Slovenska od dávných dob do současnosti. Po nezbytném vydavatelově úvodu a autorově předmluvě se dostáváme do kmenové části práce - do světa pošt na Slovensku. Autorova úvodní slova jsou víc než potřebná. Jsou perfektním návodem k tomu, aby se čtenář  v záplavě údajů orientoval. Uživatele by měl úvodu věnovat více času. Určitě se mu toto úsilí později při užívání publikace vrátí.

Autor uvádí v abecedním pořádku historický vývoj názvů pošt na Slovensku (seznamu je věnováno celkem  úctyhodných 158 stran). Čísluje pošty v rámci každého písmene od čísla "1" dále.  V rámci záznámů  u každé pošty uvádí datum otevření, data rušení a údaje o přejmenování a další údaje.

V rámci jednotlivých záznamů můžeme sledovat i jazykový vývoj, který více než zajímavý a těžko bychom bez této Monografie dávali názvy dohromady. V tom je velký přínos autorovy práce.   Názvy pošt byly pod vlivem různých jazyků - latiny, němčiny. Vyskytly se  později  i slovakizované názvy, V 19. století se začala prosazovat maďarština. Měnil se i pravopis a s ním i názvy. Názvy byly složené s různou formou psaní. Došlo i k přejmenování pošt. Přišly návraty k historickým názvům, překládaly se maďarské názvy, poslovenšťovalo se. Svůj vliv měla i situace za první republiky, kdy existoval společný stát Československo. Vliv měly i zábory a státoprávní změny.  Objevila se i rusínština. Rok 1948 se též významně podepsal na změnách názvů. Zmizely i názvy s náboženským charakterem. na názvem se podepsala i administrativa a v nemalé míře zavedení poštovních směrovacích čísel. To vše je v přehledech zachyceno. 

Dalšími přehledy jsou

- pošty na maďarském území (dočasně obsazeném),

- poštovny,

- experimentální poštovny,

- pošty - partner,

- poštovní střediska,

- smluvní výdej,

- pojízdné pošty,

- poštovní terminály (balíkoBOX),

- poštovní sběrny.

 

Přehledy doplňuje v závěru Monografie registr bývalých názvů, poděkování a použitá literatura.  Zejména rejstřík názvů je víc než potřeba pro snadnou orientaci a přesný badatelský a sběratelský pohled.

 

Ukázka několika stran recenzované publikace:

Ukázka z registru bývalých názvů

MONO 003

Ukázka  z přehledu pošt:

MONO 007

 

Ukázka z přehledu poštoven

 

MONO 006

 

Autorovi Ivamnu Tvrdému děkuji za tuto publikaci, která významně obohacuje poštovně historickou literaturu Slovenska, ale i bývalého Československa. Vřele doporučuji  vyznavačům slovenské, ale i československé poštovní historie jako významnou příručku a pomůcku si ji zařadit do osbní knihovničky. Doplňuje řadu českých monografií a zaplňuje bílá místa v poštovní historii středoevropského regionu, jehož jsme pevnou součástí.   

Nezbývá nám nic jiného než se těšit na další díly této monografické řady. 

 

 

 

Číst dál...

CENY ŠUMAVA LITERA ZA ROK 2021 UDĚLENY

Moje ubohá, prostá Šumavo, milovaný domove našich otců! Přicházejí a odcházejí, oceňují tvou krásu, aniž by ji viděli. Nedokáží nahmatat puls života, jejich srdce je srzdené a jejich mysl prázdná. Co je jim po tom, jak to tady bylo dřív a jak to bude vypadat v budocnosti?

Karel Klostermann

Motto Festivalu

Knihy o Śumavě tato Klostermannova  slova uvádějí na pravou míru. Ty jsou tím svědkem tohot, jak šla historie Šumavou.....

I. L.

 

V sobotu dne 20. 11. 2021 byly ve VImperku během 7. ročníku Festivalu ŠUMAVA - LITERA uděleny ceny Johana Steinbenera za rok 2021. Festival se konal od 1. do 20. 11. 2021. Vyvrcholil vyhlášením a udělením cen Johana Sreinbrenera za rok 2021 udělením cen za beletrii, výtvarné publikace, populárně naučné publikace a nejlepší německojazyčnou publikaci o Śumavě.

 

V kategorii fotografické a výtvarné knihy byly uděleny tyto ceny:

 

1. místo: Emil Kintzl, Jan Fischer: "Zmizelá Šumava 3"

2. místo: Martin Leiš - "Konec staré Šumavy"

3. místo: Václav Fiala, Michal kUčera - "Lesní kostel"

 

Další detaily o této alci na webu www.sumava-litera.cz.

Martinovi k tomuto úspěchu a ocenění blahopřejeme.

 

Martin LEIŠ, KONEC STARÉ ŠUMAVY

 

šumava litera 001

 

Ukázky z výpravné publikace:

 

šumava litera     šumava litera 002

 

Rok vydání 2020, vydal Mgr. Petr Plášil - BARON Hostivice, Text, informace, prodej, distribuce: Martin Leiš, +420602355077, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., I. vydání

312 stran, boharě ilustrováno

 

 

 

 

 

Číst dál...

VYŠEL ELEKTRONICKÝ ČTVRTLETNÍK "MSS BULLETIN"

Před několika minutami přistál na mé mejlové adrese nový Bulletin, čtvrtletník Společnosti výplatních tisků z USA. Vychází již od roku 1948, neuvěřitelných 74 let. Čtenáři obdrželi za těchto 74 let 332 čísel.  Již několik čísel se objevilo  v elektronické podobě, tištěná forma již neexistuje.  Letní číslo Bulletinu má rozsah 22 stran, všechny články jsou doplněny ilustracemi otisků a strojů včetně fotografií.Do tohoto čísla přispělo svými články pět autorů: Jim Ashby, Otto Bergman, David Crotty, Alan Knutson a Mark Metkin.

 

bul 001

Obsah je jako vždy víc než zajímavý. Články popisují jednak klasické období výplatního otisku (nyní prvních novozélandských otisků - modely Mosse , ale i poměrně neznámé modely Charlese Hawkinse Rotex). Jim Ashby zveřejňuje fotografie všech prvních novozélandských strojů a dále i raritní celistvosti včetně prvního Hawkinsova otisku (první pokus z Christchurche) Z článku se dovídáme řadu nových, neznámých skutečností. Lahůdkou jsou poprvé zveřejněné série Hawkinsových zkušebních otisků s podpisem jejich autora.

 

bul 002

Další rozsáhlá studie popisuje moderní dobu, zde foto-známky CP pošty z let 2004 - 2019 (již 5. část). Dovídáme se mnoho zajímavého o těchto známkách, které jsou v USA hodně populární. Tato část si všímá známek z automatů výrobce Pitney - Bowes. 

Další menší články potěší sběratele zajímající se o americkou scénu výplatních otisků. Mark Metkin popisuje radost nad některými otisiky a dalšími artefakty, které získal z portálu EBAY.

 

bul 003

O vydávání zpravodaje se výborně stará redaktor Dave Crotty.

 

Číst dál...

OBNOVENÁ TRADICE č. 63/2021

Historický spolek Schwarzenberg vydává pravidelně svůj reprezentativní zpravodaj pod názvem Obnovená tradice.  Nedávno vyšlo jeho číslo 63 ( XXXII. ročníku).

Na svých 64 stranách (plus čtyř stranách přebalu) přináší zajímavé historické články vztahující se k rodu Schwarzenbergů. Informuje též o životě a činnosti svých členů.

 

švarc 001

 

Obsah tohoto čísla je velmi zajímavý. Úvodní článek popisuje "Vstřícnost a dobročinnost kněžny Idy (Liechtensteinové), která se dne 4. 6. 1857 provdala za Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu ve Vídni. Byla dcerou knížete Aloise Liechtensteina a Franzisky, rozené Kinské. Úvodní článek je odplněn podobiznou a dalšími dobovými ilustracemi. I další články jsou více než poutavé svým obsahem a  čtenáře svou historickou fundovaností obohatí a potěší.

 Ilustrace k úvodnímu lčánku o kněžně Idě.

švarc 003

 

Informace o obsahu přetištěním stránky ze zpravodaje Obnovená tradice č. 63.

švarc 004

Číst dál...

+++++SLEDUJTE D A T A B Á Z I výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 (reklamní sdělení)+++++

Reklama 1 002

 

Dne 6. 5. 2021 autor zavěsil do Databáze další otisky pošty Bratislava 3.

Dne 7. 5, 2021 autor zavěsil do Databáze další  poštovní otisky - teď Bratislava 4.

I v sobotu 8. 5. 2021 uator zařadil nové poštovní otisky pošty Bratislava 5.

I v úterý 11. 5. 2021 autor doplnil poštovní otisky pošty BRATISLAVA 7

I ve středu 12. 5. 2021 autor přidal několik otisků bratislavských pošt

Ve dnech 13. - 16, 5,. 2021 přibyly další otisky pošt v Bratislavě do Databáze.

Autor ZAVĚSIL VÝPLATNÍ OTISKY ZAJÍMAVÉ POŠTY BRATISLAVA 29, změny PSČ zohledněny.

Po kratší přestávce autor dne 14. 6. 2921 dorazil na poštu BRNO 1 a BRNO 2....

Dne 15. 6. si všímá dalších otisků čs. pošt v Brně

V sobotu dne 19. 6. 2021 ukončil práce na písmenu B a vrhá se k poštám a jejich strojům začínajícím na písmeno "C" ...jediný je CVIKOV, takže hups rovnou na Č ....

Autor využil nedělní klid velké horko a zahájil zavěšování výplatních otisků čs. pošt začínající písmenem "Č" ...

Otisky s písmenem D (první byly DAČICE a DĚČÍN) se zavěsily dne 27. 6.

Autor dnes tj. 12. 7. 2021 dokončil písmeno D a příště začínáme písmenem F ....

Databáze poštovních otisků se úspěšně rozšiřuje - autor dnes tj 4.9. 2021 dokončil otisky Havlíčkova Brodu 1 a 2.

A ejhle, už jsme v Hradci Králové.....1. 10. 2021

Dne 10. 10. 2021

Autor začal zpracovávat otisky pošt, jejichž název začíná na "CH" - za ním jsou již Chabařovice a celý Cheb včetně chybotisku 350 02 CHEB 3 /R/ 

Autor dnes "dojel" do Chrastavy. Příště to bude Chropyně a Chrudim...... 14. 10.

Autor po krátké přestávce, kdy se věnoval pracovním záležitostem proložených turistikou, opět otevřel katalog a zavěsil otisky Jablonného v Podještědí a v Jablunkově. 

Píše se již prosinec, 2. den po prvním adventu a Databáze obsahuje skoro 800 záznamů s obrázky.

Zatím poslední otisk je z Košic 8.

 

 

kosice 7 8 002

 

 

Jedna z největších bývalých československých  lokalit bohaté na pošty bude brzo hotova.

Dokončil se nejen přehled košických pošt, ale uzavřela se kategorie pošt zařínající na písmeno "K". Autor se 26. 12. dostal k písmenu L a poště Letovice ..

 

4. 2. 2022 - autor zahájil písmenem "M". První uvedená pošta se dvěma otisky - MALACKY. A hned zajímavost - odlišná denní razítka včetně velikosti - 25 mm a 26 mm . Výměna?

 

malacky 001

Píse se 17. 2. 2022 a autorovv zbývá zavěsit otisky Mostu. Pak se pustí do písmene N .....

 

Sledujte NOVÉ PŘÍSPĚVKY - autor si zde všímá zajímavých poštovních otisků ......

 

Dne 24. 2. 2022 autor zpracovává pošty s názvem N. Dorazil do Nepomuku.

 

nemsova nepomuk 002

 

Po krátké přestávce (jarní prázdniny) autor dorazil do Nového Boru (24. 3.. 2022).

Písmeno "O" zahrnulo Ostravu. 

 

Číst dál...

BERICHT Nr. 91

V současnosti je na světě málo tištěných speciliazovaných zpravodajů zabývajícíh se výplatními otisky. Jedním z nich je německý zpravodaj vycházející pod názvem BERICHT , který vydává Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel e. V. (ARGE při Svazu německých filatelistů).  Číslo 91  Berichtu vyšlo v dubnu 2021. Velmi kvalitní zpravodaj se zajímavým obsahem renomovaných německých a rakouských publicistů (občas doplněných i publicisty z jiných zemí)  vyšel s obsahem víc než zajímavým. Najdeme v něm 71 stran zjímavého čtení. Z obsahu vyjímám:

- Výplatní stroj z Leppersdorfu,

- Remailing (autor Hans- Peter Lawatsch),

- Francotyp A 9000 - datumové číslice (stejný autor),

- Uvedení stroje Francotyp C - do provozu v roce 1927 (čestný předseda Hans - Joachim Förster) - viz ukázka textu níže,

- informace o otiscích z Německa a dalších zemí,

- krátká sdělení,

- strojová razítka s výplatným (Wilfried Korber),

- ohlasy na předchozí články,

- náměty, otázky a odpovědi, přehled literatury

Zpravodaj je bohatě ilustrován kvalitními předlohami. Má osobní ráz (navozujícím kontakt se členy FG a čtenáři). Texty v němčině.

 

FG 001

 

FG 002

 

 

Číst dál...

UŽ JEN ELEKTRONICKY

MSS Bulletin už jen elektronicky

 

Koncem března 2021 vyšel další Bulletin americké MSS, za 73 let 331. číslo, nyní již jen eelktronicky, nikoliv v duálním provedení jako v minulosti. Tištěná forma již nebyla pořízena z důvodů vysokých nákladů. K tomu mohlo dojít za jedné jediné podmínky. odběratelů by muselo být o 50 více....

Nicméně velké díky patří všem, kteří se podíleli na vydání tohoto elektronického čísla MSS, vydavateli, zejména Davidu Crottymu, dlouholetému redatorovi a Leo Wardovi, pokladníkovi MSS za jeho rozeslání a všechnu administrativní prác s tímto spojenou. Pochopitelně, že díky letí z Prahy (a ostatních míst v USA a ve světě) i autorům tohoto čísla. 

 

 TITULKA

 

Bull 001

 

Co najdeme na 22 stranách nového Bulletinu? 

 

Tyto rozsáhlé studie a menší články:

Otto Bergman, 15 let amerických automatových známek na zakázku

Poh Kian Hwee, Nová automatová známka (býk ze zvěrokruhu)

Karim Roder a Chiu-Chin Chen, Informace o Katalogu amerických denominačních otiscích z let 1989 - 2020

Luc Guillard, překlad  Ismail.Amer-El-Khedoud, Noé termání pásky a tiskárny otisků (vinět) ve Francii

Otto Bergman, Fotografické známky

Otto Bergman, Sledování prioritních zásilek do Washingtonu D.C.

 

 

 

 

 

Číst dál...