HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NEJNOVĚJŠÍ PUBLIKACE

VYŠEL BULLETIN MSS Č. 338

Další elektronické číslo zpravodaje americké Společnosti výplatních otisků (MSS) se objevil v mejlových zprávách předplatitelů.  Již několik měsíců nevychází v papírové formě. Jako obvykle přináší řadu zajímavých zpráv a studií ze světa výplatních otisků - klasických i moderních až ultramoderních. Zároveň plní úlohu spojovatele sběratelů výplatních otisků ve světě. 

Novým fenoménem jsou videokonference zprostředkované společností ZOOM. První se konala s nástupem nového předsedy MSS Karima Rodera dne 20. 10. 2022. O něm buletin referuje slovem i obrazem. Videokonference se zúčastniil i sběratelé mimo Ameriku. 

Zpravodaj na dvaceti stránkách se dále všímá technických novinek v datamatrixu francouzských výplatních otisků. Autorem podrobné studie plné detailů je Luc Guillard.  Otto Bergman se zmiňuje o dohodě ohledně sazeb. Petre Elias si všímá nových kódů výplatních otisků (SSK, RDC). Skautské motivy ve výplatních otiscích jsou obsahem příspěvku Charlese Schafstalla.

Stránky zpravodaje se nemohly vyhnout nacházejícím vánočním svátkům a nového roku. I eBay je v hledáčku sběratelské veřejnosti, pokud se týče osobních výplatních otisků v podobě personifikovaných poštovních známek. Buletin tuto problematiku nemohl vynechat. 

V Bulletinu č. 338 najdeme i inzeráty a informace o činnosti sběratelů výplatních otisků. Dovídáme se i o úspěších vystavovatelů, kteří na amerických kontinentech sbírají ta nejvyšší ocenění v podobě zlatých medailí na rozdíl od Evropy, kde se výstavní exponáty stále oceňují stříbrem.

Blahopřeji Peterovi Eliasovi ke zlaté medaili na výstavě 2022 MCSC za jeho exponát: "The 2018 Changes at the Self Service Kiosk Machines and Their Stamps and  Postage Labels" 

Tuto informaci doplňuji titulkou s fotografiemi účastníků první historické videokonference MSS a jedné stránky ze studie L. Guillarda (viz níže)..

 

.

  

mss 001     mss 002

 

 

 

Číst dál...

KATALOG EVROPSKÉ VÝSTAVY POŠTOVNÍCH ZNÁMEK A POLARNÍHO SALONU LIBEREC 2022

Ve dnech 13. - 16. 10. 2022 se v Liberci konala Evropská výstava poštovních známek a Polární salon LIBEREC 2022.

K této výstavě byl vydán reprezentativní katalog, formát A5, měkká vazba, barevné provedení,  stran 168 + reklamná tránky, počet výtisků neznámý, bohatě ilustrováno, dvojjazyčné (čeština - angličtina) , možnost informacá  o eventuálním koupi na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ke Katalogu je přiložn Pamětní list s černotiskem vydané známky. 

Katalog obsahuje dvě části, které se týkají jednal Evropské výstavy a dále Polárního salónu. Kařdá část obsahují seznamyorganizátorů, obou jury, národních komisařů a partnerů a patronů,  exponátů, přehled výstavní medailí a cen, přehledy o výstavních prostorách, výstavní řád, Čestný dvůr a pozvané exponáty.

Jádrem obou částí jsou odborné články, které tvoří sůl a pepř každého katalogu. Auzoři článků jsou uvedeni jen u některých, řada článků je anonymních( pravděpobně členové Organizačního výboru?).

 

Články k Evropské výstavě:

- Poštovní historie českých zemí/Rarity a zajímavosti, 

- Mimořádná akvizice novinových známek,autor Zdeněk Filípek,

- Československo - Hradčany 1918 - 1921, 

- Počátky poštovnictví a poštovních úřadů v Liberci,

- Liberec a perfiny, autor: Vladimír Münzberger

 

Poštovní historie se dotýká je předposlední příspěvek a částečně i přsípěvek o perfinech, i když poslední klasifikace poštovní historie a celin SČSF  perfiny řadí do teritoriální klasifikace. O to více poštovně historických poznatků a artefaktů najdeme v druhé části týkající se polární pošty. 

 

Články k Polárnímu salonu:

- 5. Polární salon Liberec 2022, 

- Ukázka z historie antarktických expedic,

- Ukázka z historie antarktických expedic, 

- 35 let české polární sekce, 

- Dr. Václav Vojtěch - první Čech v Antarktidě,

- Česká polární stanice na Nelsonově ostrově,

- Česká antarktická stanice J. G. Mendela, 

- Vzácné polární známky, 

- Polární artefakty. 

 

 Obrázky - titulka, ukázky dvou stránek z Katalogu, Pamětní list.

 

kat lib 001      kat lib 003     kat lib 002     kat lib 009

 

Číst dál...

VYŠLA PUBLIKACE "ČS. ODBOJ 1939 - 1945"

Editorka Alena Flimelová  vytvořila  a nakladatelství ExtraPublishing sro (www.knihacsodboj.cz) vydalo v rámci edice ŽIVÁ HISTORIE reprezentativní publikaci "Čs. odboj 1939 - 1945 západ . východ . protektorát".

Slovem i obrazem včetně přidaných 55 artefaktů (repliky originálů) přibližuje jednu z heroických dob naší historie, kdy probíhal boj za obnovení Československa. Některé artefakty připomínají i čs. poštovní historii . Dvacet pět kapitol přibližuje tuto dobu více než živě. Počet stran 80.

Mezi artefakty např. najdeme dopis Jana Wericha Františku Prčkovi, který sloužil jako zbrojíř u 312. čs. stíhací perutě RAF a dříve působil v Osvobozeném divadle nebo frontový dopis zdravotnice 1. čs. arnádního sboru v SSSR Ireny Malínské roz. Šmidtové z roku 1944 či návrh poválečné čs. známky, ktreý vytvořil za okupace český grafik a odbojář Vojtěch Preissig.

Vzácná publikace, která poslouží i poštovním historikům, kteří se zabývají jednou z jejích důležitých částí - zvláštní přeoravou poštovních zásilek (l korespondence polních pošt, válečných konfliktů, zajateckých táborů, koncentračních táborů a dalších, kde vznikaly artefakty zvláštní přepravy.

 

Kniha se prodívá pod titulkou zobrazující přehlídku čs. vojáků v táboře Quassasin v Egyptě (datum 1. 7. 1943). 

 

odboj 001

Číst dál...

VYŠEL NOVÝ MSS BULLETIN

Nedávno vyšel elektronicky nový Bulletin Společnosti výplatních otisků, který se mezi čtenáře dostává jednou za čtvrt roku. Nynější číslo má pořadové číslo 337. Obsahuje několik stěžejních a podrobných článků a dále několik menších příspěvků. Zpravodaj otevírá článek Douglase Filese o jednom americkém výrobci výplatních strojů - firmě National Cash Register (NCR).   Dalším podrobným článkem je článek o známkách zhotovených na zakázku. Otto Bergman ve svém devátém pokračování přibližuje další artefakty poštovního provozu v USA. Dalším zajímavým článkem je příspěvek Jima Ashbyho o nových otiscích ve světě.  Z článku se dozvíme, jaké nové otisky vznikly v prostoru od Argentiny do Vanuatu.Zatím převládá červená barva otisků ... Dále si ve zpravodaji můžeme přečíst řadu drobných informací. Zpravodaj je bohatě ilustrován. Bulletin má rozsah 22 stran formátu A4. Je v barevném, velmi kvalitním provedení.

 

MS 001     MS 002

Číst dál...

VÍTANÝ HOST

Počátkem září se mezi zájemce dostal čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí "Vítaný host na Šumavě a v Českém lese".  Jeho obsah je i nyní jako pokaždé široký a hutný. Pro poštovní historiky se v tomto čísle objevil i zajímavý článek "Pošta na Špičáku" autorky Mgr. Evy Horové. Článek je doplněn zajímavými fotografiemi lokalit pošt a poštoven na Špičáku.

Fotografie objektů převzaty  ze zmíněného článku Mgr. E. Horové. 

 

host 001     host 002     host 003

Číst dál...

OBNOVENÁ TRADICE Č. 65

Obnovená tradice č. 65 vyšla  v červenci. Zpravodaj, který vydává Historický spolek Schwarzenberg, na svých 64 stranách přináší celou řadu zajímavých historických článků ze světa Schwarzenbergů, ale i nejnovější informace z činnosti tohoto agilního spolku, který oživuje již několik dlouhých let schwarzenbergskou tradici.. Zpravodaje je bohatě ilustrován barevnými fotografiemi. 

 

Zveřejňuji titulku tohoto zpravodaje a reprodukci prvních dvou stránek, kde si zájemce může přečíst, čemu se toto číslo zpravodaje věnuje.

 

schw 002      schw 001

Číst dál...

VYŠEL NOVÝ ZPRAVODAJ NĚMECKÉ BADATELSKÉ SPOLEČNOSTI

Červencová pošta dodala členům Badatelské společnosti poštovních a výplatních otisků Arge BDPh a předplatitelům další sešit Zpravodaje této společnosti, která se zabývá v Německu a v Evropě badatelstvím na úseku výplatních otisků. Rozsah 51 stran formátu A4 a celá řada zajímavých článků a informací, z nichž přibližuji některé:

 - majáky na výplatních otiscích,

- rakouské jubileum,

- přehled soustav holandských výplatních otisků,

- výplatní otisky s vlakovými motivy,

- voda v životě,

- několikabarevné výplatní otisky

a celá řada dalších zajímavostí.

 

Tuto informaci doplňuji titulkou a jednou z početných stránek tohoto Zpravodaje.

 

FG 1 001      FG 1 002

 

Číst dál...

KRONIKA PROTEKTORÁTU

V loňském roce vyšla rozsháhlá publikace Jiřího Padevěta, českého spisovatele, knihkupce, nakladatel a od roku 2006 ředitele nakladateství Akademia pod názvem "Kronika  protektorátu". Kniha zachycuje šest let Protektirátu Čechy a Morava kronikovou formou doplněnou o celou řadu dobových fotografií, z nichž většina je doposud neznámá. Zachycuje všední život včetně represí, rezistence, holocaustu, rozhodnutí státní a okupační správy, kolaborace,  bojových opearcí, kultury, všedního života. 

Význámná publikace krok za krokem, rok za rokem, den za dnem přibližuje události, kteřá naši předkové prožívali. Dává události do souvislostí a vytváží nutnou syntézu a ucelený pohled na jedny z nejsmutnějších období v životě našeho národa. 

Velice prospěšná publikace i pro badatele a příznivce poštovní historie. Na uvedená fakta lze lehce při sběratelství navázat a uvědomit si v souvislostech různé v konfrontaci se sběratelskými artefakty různé skutečnosti. 

Zveřejňuje fakta a je oproštěna od zbytečných slov a ideologických nánosů.

Kniha obsahuje rozsáhlý seznam literatury a pramenů, jakož i  rejstříky (jmenný, místní a předmětný) a zdroje vyobrazení. Nutno ocenit přehlednost a snadnou orientaci v tak rozsáhlé publikaci.

Vydala Akademia v roce 2021, vydání první, počet stran 871, pevná vazba.  

 

P. S. Dle vyjádření autora se máme na co těšit. Vyjdou ještě dvě kroniky - 2. a 3. republiky .... 

 

Titulka knihy a jedna ze stránek

 

padevet 001     padevet 002

 

 

Číst dál...

DLOUHÁ KOCOVINA

V roce 2018 vydalo Nakladatelství PASEKA zajímavou knihu autora Shauna Walkera pod  českým názvem: Ruská kocovina Putinův svět a přízraky minulosti v překladu Johany Ringlovéa za odborné revize překladu Davida Svobody, Ph. D..Anglický originál vyšel díky nakladateství Oxford University Press v New Yorku pod lehce odlišným názvem: The Long Hangover: Putin´s New Russia and the Ghosts of the Past (v doslovném překladu - Dlouhá kocovina: Putinovo Nové Rusko a přízraky minulosti).

Autorem této zajímavé knihy, která popisuje Rusko a Putinovou politiku a po 24. 2. 2022 je více než aktuální dávající jasnou odpověď proč ruská agrese nastala, je odborník nade vše povolaný. Shaun Walker strávil v Moskvě 10 let, z čehož 6 let byl korespondentem deníku The Independent. V současnosti je korespondentem deníku The Guardian pro střední a východní Evropu. Ruské a sovětské dějiny vystudoval na Oxford University.

Kniha o rozsahu 334 stran je doplněna smaovysvětlujícími mapami, jmenným rejstříkem, dovysvětlujícími poznámkami a seznamem literatury.

Kapitoly nechávají nahlédnout do popisovaných okolností:

- Dohled nad minulostí,

- Dohled nad přítomností,

- Minulost se stává přítomností,

- Minulost v budoucnosti.

Poslední Walkerova věta v epilogu knihy na  straně 303 je více než výmluvná:

"Velkolepá minulost Ruska se stala národní posedlostí, prosperující budocnost se však zdá stále v nedohlednu". 

Titulka knihy

kocovina 002

 

Ukázka z knihy Shauna Walkera:

kocovina 003

 

 

Číst dál...

102 STRAN POUČNÉHO ČTENÍ

Koncem roku 2021 vydala Badatelská společnost poštovních a komerčních výplatních otisků  (Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel e. V.) vydala  svůj zpravodaj  Bericht pod číslem 92 pro členy Společnosti.

Zpravodaje vycházejí již 37. rok pravidelně a přinášejí řadu zajímavých a poučných článků.

Nové číslo tohoto zpravodaje o 102 stranách je toho jen důkazem. Perfektní práci odvádí dlouholetý redaktor zpravodaje  Michael Engelhardt a zcela určitě i kmenoví  a neúnavní autor zejména z Německa, ale i z okolních zemí. I sběratel československých či českých výplatních otisků si přijde v článcích německých sběratelů a badatelů na své (příbuznost čs. otisků s otisky německými se nezapře).

Dvaadevadesátka obsahuje šestnáct zásadních článků a studií o výplatních strojích, výplatních otiscích, ale i  o příbuzných oborech. Jsou doplněny několika rubrikami jako např. Otázky a odpovědi, Reakce na články, Malé zajímavosti, Zprávy ze světa. Zpravodaje je bohatě ilustrován desítkami obrázků výplatních strojů a výplatních otisků. Najdeme zde i doprovodné materiály s výplatními otisky (jako např. reklamní letáky s výplatními otisky apod.). 

Bernhard Brunner píše o komerčních výplatních otiscích Německa a jejich přeměně v letech 1945/46.

Redaktor Michael Engelhardt otiskuje hned několik článků: Frama - nové poznatky o strojích, Doplňující funkce PrioH a  Poznatky o výplatní službě Německé pošty.

Čestný předseda Společnosti  Hans - Joachim Förster přináší ve své rozsáhlé studii cenné informace o ručním válečkovém razítku značky Klüssendorf ke znehodnocování a označování zásilek.  Stejný autor otiskuje článek  o otiscích uživatele  firmy Maggi.

Hans-Peter Lawatsch  si všímá zahraničních strojů Francotyp - Taxograph (z Brazilie a Chile). Dále přidává článek o zajímavostech denních razítek německých výplatních strojů a připojuje poznámky k označení výplatních strojů s betlémskou hvězdou  jako ryze vánoční téma. Dále si všímá v samostatném článků výplatních razítek otisků SSSR.

Současný předseda Společnosti Bernd Rosolski popisuje nové poznatky neznámých otisků strojů Francotyp,

Rakouský autor Wilfried Korber z Vídně popisuje ve svém článku rakouské výplatní otisky Francotyp  na příkladu korespondence firmy Otto Ender, Vídeň.

Pohled na reklamní výplatní otisky 30. až 60. let přináší článek manželů  Angeliky a Hanse - Joachima Försterových přináší jejich článek.Posledně jmenovaný autor se nevyhnul ani aktuálnímu tématu - nemocem na výplatních otiscích. 

 

Několik ukázek z tohoto zpravodaje:

Titulka Zpravodaje č. 92

ber 001

 

Ukázky z článků Michaela Engehardta a Hanse - Joachima Förstera

 

ber 002     ber 003

 Ukázka z článku Bernda Rosolského

ber 004

 

I. L. 2/2022

 

 

 

 

 

Číst dál...