HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NEJNOVĚJŠÍ PUBLIKACE

VYŠEL PRVNÍ DÍL MONOGRAFIE POŠTOVEJ HISTÓRIE A ZNÁMOK SLOVENSKA

Koncem roku 2021 obohatila svět  zejména slovenské poštovní historie publikace renomovaného autora Ivana Tvrdého pod názvem "Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku".  Zcela jistě ji uvítají i sběratelé a badatelé okolních zemí.

Tato práce vyšla jako první titul Monografie poštovej histórie a známok Slovenska, o jejíž zřízení a vydávání se Ivan Tvrdý významně zasloužil. 

Tolik potřebné dílo navazuje na první vydání před 18 lety a bylo hodně obohaceno o nové údaje a informace. Jako svou 27. publikaci ji vydala  Slovenská filatelistická akadémia  (SFA) Košice v nákladu 100 kusů.  Rozsah 262 stran. V knize je i několik fotografií vybraných poštovních úřadů a několik ukázek celistvostí respektive ústřižku poštou prošlých dopisů či poštovních poukázek.   Publikace prošla lektorským řízením, důkladnými jazykovými korekturami a obsahuje i úvodní slova ve slovenštině a třech dalších jazycích (maďarština, němčina, angličtina). Formát je "příručkový" o rozměrech 18 x 27,5 cm  a je vhodný pro práci filatelisty a poštovního historika.

Další informace o publikaci a objednávky na mejlové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

MONO 001

 

Autor Ivan Tvrdý je stoprocentní zárukou vysoké kvality a přesnosti údajů. Této problematice se věnuje řadu let a všechny jeho dosavadní práce jsou toho důkazem. 

Filatelistický a poštovně historický život Ivana Tvrdého je víc než bohatý, pestrý a různorodý. Svědčí o tom poslední strana přebalu recenzované knihy.  Ivana znám celou řadu let a v 70. a 80. letech minulého století jsme spolu úzce spolupracovali v Komisi poštovní historie a celin SČSF. Jako předseda sekce adjustace poštovních zásilek byl víc než platným členem vedení mé komise. 

 

MONO 002

 

Nahlédněme spolu do této práce a přibližme si její kapitoly.  

Práce je naprosto monografická a přivádí nás do poštovního prostoru Slovenska od dávných dob do současnosti. Po nezbytném vydavatelově úvodu a autorově předmluvě se dostáváme do kmenové části práce - do světa pošt na Slovensku. Autorova úvodní slova jsou víc než potřebná. Jsou perfektním návodem k tomu, aby se čtenář  v záplavě údajů orientoval. Uživatele by měl úvodu věnovat více času. Určitě se mu toto úsilí později při užívání publikace vrátí.

Autor uvádí v abecedním pořádku historický vývoj názvů pošt na Slovensku (seznamu je věnováno celkem  úctyhodných 158 stran). Čísluje pošty v rámci každého písmene od čísla "1" dále.  V rámci záznámů  u každé pošty uvádí datum otevření, data rušení a údaje o přejmenování a další údaje.

V rámci jednotlivých záznamů můžeme sledovat i jazykový vývoj, který více než zajímavý a těžko bychom bez této Monografie dávali názvy dohromady. V tom je velký přínos autorovy práce.   Názvy pošt byly pod vlivem různých jazyků - latiny, němčiny. Vyskytly se  později  i slovakizované názvy, V 19. století se začala prosazovat maďarština. Měnil se i pravopis a s ním i názvy. Názvy byly složené s různou formou psaní. Došlo i k přejmenování pošt. Přišly návraty k historickým názvům, překládaly se maďarské názvy, poslovenšťovalo se. Svůj vliv měla i situace za první republiky, kdy existoval společný stát Československo. Vliv měly i zábory a státoprávní změny.  Objevila se i rusínština. Rok 1948 se též významně podepsal na změnách názvů. Zmizely i názvy s náboženským charakterem. na názvem se podepsala i administrativa a v nemalé míře zavedení poštovních směrovacích čísel. To vše je v přehledech zachyceno. 

Dalšími přehledy jsou

- pošty na maďarském území (dočasně obsazeném),

- poštovny,

- experimentální poštovny,

- pošty - partner,

- poštovní střediska,

- smluvní výdej,

- pojízdné pošty,

- poštovní terminály (balíkoBOX),

- poštovní sběrny.

 

Přehledy doplňuje v závěru Monografie registr bývalých názvů, poděkování a použitá literatura.  Zejména rejstřík názvů je víc než potřeba pro snadnou orientaci a přesný badatelský a sběratelský pohled.

 

Ukázka několika stran recenzované publikace:

Ukázka z registru bývalých názvů

MONO 003

Ukázka  z přehledu pošt:

MONO 007

 

Ukázka z přehledu poštoven

 

MONO 006

 

Autorovi Ivamnu Tvrdému děkuji za tuto publikaci, která významně obohacuje poštovně historickou literaturu Slovenska, ale i bývalého Československa. Vřele doporučuji  vyznavačům slovenské, ale i československé poštovní historie jako významnou příručku a pomůcku si ji zařadit do osbní knihovničky. Doplňuje řadu českých monografií a zaplňuje bílá místa v poštovní historii středoevropského regionu, jehož jsme pevnou součástí.   

Nezbývá nám nic jiného než se těšit na další díly této monografické řady. 

 

 

 

Číst dál...

TŘETÍ DÍL TRILOGIE O VÝPLATNÍCH OTISCÍCH PRÁVĚ VYŠEL

Knižní trh byl počátkem prosince 2021 obohacen o reprezentativní publikaci autora Ivana Leiše pod názvem "STOLETÁ HISTORIE VÝPLATNÍCH OTISKŮ Z ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA".

Pamětnice vyšla letos k několika kulatým výročím jednoho ze zajímavých oborů poštovní historie, aby zachytila skoro stoletý vývoj moderního vyplácení poštovních zásilek otisky výplatních strojů. Československo patřilo k zemím, které tento způsob vyplácení zavedlo do svého poštovního provozu v roce 1926 a zařadilo se mezi první dvě desítky uživatelů výplatních strojů. Výpravná kniha o 512 stranách s ilustrací na každé své druhé stránce byla vydána k 95. výročí existence  komerčních výplatních otisků v poštovním provozu, 75. výročí existence poštovních výplatních otisků a k blížícímu se 100. výročí existence výplatního stroje v našem poštovnictví (2026).

Ani autor nezůstal pozadu s výročími. Vypracoval rozsáhlou práci ve vší skromnosti a s pokorou ke svým dvěma osobním výročím - v srpnu se dožil pětasedmdesátky a připomněl si též padesát let od okamžiku, kdy se začal intenzivně věnovat oborům poštovní historie včetně jeho nejmilejšího - výplatních otisků.

Tato publikace volně navazuje na dvě předchozí a tvoří jakýsi pomyslný třetí díl trilogie věnované výplatním otiskům. z našeho území.

První díl pod názvem "Žralok a frankotyp"  vyšel v roce 2017 a měli jsme možnost jej vidět a prostudovat během Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988 v Praze, kde byl vystaven v soutěžní třídě literatury a byla ohodnocena stříbrnou medailí.Autor se v ní v noval se začátkům vyplácení zásilek touto metodu a přiblížil čtenářům první sběratelské entity a slavné sběratelské osobnosti zejména  z 20. a 30. let.

Druhý díl se nazýval stručně "Frankotypisté". Byl vydán v roce 2018. Zachytil několik desítek let sběratelství a jeho organizované, ale i jeho individuální formy. Proč frankotypisté? Jednoduché vysvětlení. Prvním strojem byl stroj německé provenience od firmy Francotyp GmbH Berlín. Odtud vítr zavál a  první výplatní stroje se  u nás nazvaly jako  "frankotypy".  Jejich otisky též. Dnes jsou podle normy sznámé a nazývané jako "výplatní otisky". Tisknou a vyplácejí zásilky, registrují poštovné.  Tento díl doplnily i přílohy a přehledové přehledy.  Kniha byla vystavena na soutěžní výstavě LIBEREC 2019 a jury ji ohodnotila velkou pozlacenou medailí.

Letos vydaný volný třetí díl je vrcholkem této sestavy. Rád šetřím slovy, ale nelze ji nazvat než "sofistikovanou a perfektní prací na profesionální úrovni".

Co v ní najdeme? Méně slov, více ilustrací. Stručný a nutný úvod, ve stejném duchu i závěr. Podstatné je to, že se v jedné publikaci vydáme na cestu téměř stoletého vývoje výpatního otisků u nás, který zachytil převážně   na celistvosteh  naši radostnou, ale i smutnou historii. Ne nadarmo klasici praví: "Výplatní otisk píše a zachycuje historii každý den". Je jakousi pamětí národa hmatatelnou formou pomocí dopisů, pohlednic, poštovních průvodek, ústřižků průvodek, interních dokladů pošty a výrobce.

Jak jsem uvedl, kniha přináší kvalitní celistvosti s výplatními otisky z různých dob 20. století a začátku 21. století našeho území. Pmocí poštovních artefaktů na nás dýchne doba, kterou prožívali naši dědové a  otcové a kterou jsme si prožili či prožíváme  i my, žijící současníci. Každá celistvost je pečlivě a detailně popsána v textu v její blízkosti s jasným vyznačením data vzniku. Je to příkladný thesaurus či encyklopedie. Můžeme zde najít rarity (s jedním exemplářem), ale i docela všední dopisy, které vidíme dnes a denně. Dává nám velkou výhodu - máme v hlavě záhadu či neznalost, otevřeme knihu, nalistujeme příslušnou pasáž a poučíme se či si svou domněnku ověříme.

V knize jsou zachycena všechna historická období naší země a jejich němí svědci - otisky. Nemohou chybět předchůdci otisků před slavným datem 16. 9. 1926 a jakási Síň slávy prvních a dalších významných sběratelů - sběratelských legend (coby adresátů na celistvostech). Naostro začíná přehlídka otisků obdobím větrné růžice ve svém prvním období (1926 - 1939). Pak přichází německá orlice na zabraných územích (1938 -1945) současně s dalšími otisky na území Slovenska a Podkarpatské Rusi (1939 - 1945). Větrná růžice se udržela na místě výplatního razítka na Slovensku, ale na Podkarpatské Rusi doznala změn maďarského vzoru. Osvobození přineslo opět přílet větrné růžice či sběrateli oblíbeného "motýlka" a období 3. republiky čekoslovenské. Období větrné růžice v pořadí druhé (1945 - 1948). Střih a nastalo období zoubkovaného obdélníku (1946 - 1992 s názvem Československo. Nově i na poštách. Další vývoj přinesl rozdělení a vznik dvou republik a jejich otisků. Další roky, ty nejnovějšá uznaly pokročilý technický vývoj a zařadily do poštovního provozu digitální výplatní stroje. K novému vývoji se připojily i blízcí příbuzní - otisky a nálepky APOSTů a tzv. automatových známek. Obrazový přehled ukončuje oblíbená kategorie otisků - propagační a příležitostné otisky, které tento obor zatraktivňují i pro nespecializované sběratele a širokou  filatelistickou rodinu.

Publikace není určená jen pro specializované sběratele, ale snaží se být srozumitelná i pro širokou veřejnost. Kniha vychází v nákladu 100 kusů jako limitovaná edice.

                                                                                                                                                                                                                                 Eduard Rehberg

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Století historie výplatních otisků z území Československa, autor Ivan Leiš, vydání 1., vydáno ke 100 letům výplatního otisku,sepsáno  Radonice 2020 -2021, vydáno v roce 2021,  vytiskl Leben sro Sokolov, 512 stran, bohatě ilustrováno. Cena Kč 1890,- + poštovné.

ISBN 978-80-270-9279-5

Knihu lze objednat na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na této adrese lze objednat i předchozí dva díly "Žralok a frankotyp (cena 490,- + poštovné)", "Frankotypisté" (cena 590,- + poštovné). 

Ke každé objednané knize zdarma příručka "Výplatní otisky " (Praha 1991). Tatokniha je úvodem do světa sbratelství výplatních otisků. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

stoletá 001

 

Ukázky z knihy:

 

CEL 001     CEL 002      CEL 003      CEL 004     CEL 005     CEL 006      CEL 007     CEL 008     CEL 009     CEL 010      CEL 011     CEL 014      CEL 015

 

Číst dál...

CENY ŠUMAVA LITERA ZA ROK 2021 UDĚLENY

Moje ubohá, prostá Šumavo, milovaný domove našich otců! Přicházejí a odcházejí, oceňují tvou krásu, aniž by ji viděli. Nedokáží nahmatat puls života, jejich srdce je srzdené a jejich mysl prázdná. Co je jim po tom, jak to tady bylo dřív a jak to bude vypadat v budocnosti?

Karel Klostermann

Motto Festivalu

Knihy o Śumavě tato Klostermannova  slova uvádějí na pravou míru. Ty jsou tím svědkem tohot, jak šla historie Šumavou.....

I. L.

 

V sobotu dne 20. 11. 2021 byly ve VImperku během 7. ročníku Festivalu ŠUMAVA - LITERA uděleny ceny Johana Steinbenera za rok 2021. Festival se konal od 1. do 20. 11. 2021. Vyvrcholil vyhlášením a udělením cen Johana Sreinbrenera za rok 2021 udělením cen za beletrii, výtvarné publikace, populárně naučné publikace a nejlepší německojazyčnou publikaci o Śumavě.

 

V kategorii fotografické a výtvarné knihy byly uděleny tyto ceny:

 

1. místo: Emil Kintzl, Jan Fischer: "Zmizelá Šumava 3"

2. místo: Martin Leiš - "Konec staré Šumavy"

3. místo: Václav Fiala, Michal kUčera - "Lesní kostel"

 

Další detaily o této alci na webu www.sumava-litera.cz.

Martinovi k tomuto úspěchu a ocenění blahopřejeme.

 

Martin LEIŠ, KONEC STARÉ ŠUMAVY

 

šumava litera 001

 

Ukázky z výpravné publikace:

 

šumava litera     šumava litera 002

 

Rok vydání 2020, vydal Mgr. Petr Plášil - BARON Hostivice, Text, informace, prodej, distribuce: Martin Leiš, +420602355077, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., I. vydání

312 stran, boharě ilustrováno

 

 

 

 

 

Číst dál...

VYŠEL ELEKTRONICKÝ ČTVRTLETNÍK "MSS BULLETIN"

Před několika minutami přistál na mé mejlové adrese nový Bulletin, čtvrtletník Společnosti výplatních tisků z USA. Vychází již od roku 1948, neuvěřitelných 74 let. Čtenáři obdrželi za těchto 74 let 332 čísel.  Již několik čísel se objevilo  v elektronické podobě, tištěná forma již neexistuje.  Letní číslo Bulletinu má rozsah 22 stran, všechny články jsou doplněny ilustracemi otisků a strojů včetně fotografií.Do tohoto čísla přispělo svými články pět autorů: Jim Ashby, Otto Bergman, David Crotty, Alan Knutson a Mark Metkin.

 

bul 001

Obsah je jako vždy víc než zajímavý. Články popisují jednak klasické období výplatního otisku (nyní prvních novozélandských otisků - modely Mosse , ale i poměrně neznámé modely Charlese Hawkinse Rotex). Jim Ashby zveřejňuje fotografie všech prvních novozélandských strojů a dále i raritní celistvosti včetně prvního Hawkinsova otisku (první pokus z Christchurche) Z článku se dovídáme řadu nových, neznámých skutečností. Lahůdkou jsou poprvé zveřejněné série Hawkinsových zkušebních otisků s podpisem jejich autora.

 

bul 002

Další rozsáhlá studie popisuje moderní dobu, zde foto-známky CP pošty z let 2004 - 2019 (již 5. část). Dovídáme se mnoho zajímavého o těchto známkách, které jsou v USA hodně populární. Tato část si všímá známek z automatů výrobce Pitney - Bowes. 

Další menší články potěší sběratele zajímající se o americkou scénu výplatních otisků. Mark Metkin popisuje radost nad některými otisiky a dalšími artefakty, které získal z portálu EBAY.

 

bul 003

O vydávání zpravodaje se výborně stará redaktor Dave Crotty.

 

Číst dál...

OBNOVENÁ TRADICE č. 63/2021

Historický spolek Schwarzenberg vydává pravidelně svůj reprezentativní zpravodaj pod názvem Obnovená tradice.  Nedávno vyšlo jeho číslo 63 ( XXXII. ročníku).

Na svých 64 stranách (plus čtyř stranách přebalu) přináší zajímavé historické články vztahující se k rodu Schwarzenbergů. Informuje též o životě a činnosti svých členů.

 

švarc 001

 

Obsah tohoto čísla je velmi zajímavý. Úvodní článek popisuje "Vstřícnost a dobročinnost kněžny Idy (Liechtensteinové), která se dne 4. 6. 1857 provdala za Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu ve Vídni. Byla dcerou knížete Aloise Liechtensteina a Franzisky, rozené Kinské. Úvodní článek je odplněn podobiznou a dalšími dobovými ilustracemi. I další články jsou více než poutavé svým obsahem a  čtenáře svou historickou fundovaností obohatí a potěší.

 Ilustrace k úvodnímu lčánku o kněžně Idě.

švarc 003

 

Informace o obsahu přetištěním stránky ze zpravodaje Obnovená tradice č. 63.

švarc 004

Číst dál...

+++++SLEDUJTE D A T A B Á Z I výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 (reklamní sdělení)+++++

Reklama 1 002

 

Dne 6. 5. 2021 autor zavěsil do Databáze další otisky pošty Bratislava 3.

Dne 7. 5, 2021 autor zavěsil do Databáze další  poštovní otisky - teď Bratislava 4.

I v sobotu 8. 5. 2021 uator zařadil nové poštovní otisky pošty Bratislava 5.

I v úterý 11. 5. 2021 autor doplnil poštovní otisky pošty BRATISLAVA 7

I ve středu 12. 5. 2021 autor přidal několik otisků bratislavských pošt

Ve dnech 13. - 16, 5,. 2021 přibyly další otisky pošt v Bratislavě do Databáze.

Autor ZAVĚSIL VÝPLATNÍ OTISKY ZAJÍMAVÉ POŠTY BRATISLAVA 29, změny PSČ zohledněny.

Po kratší přestávce autor dne 14. 6. 2921 dorazil na poštu BRNO 1 a BRNO 2....

Dne 15. 6. si všímá dalších otisků čs. pošt v Brně

V sobotu dne 19. 6. 2021 ukončil práce na písmenu B a vrhá se k poštám a jejich strojům začínajícím na písmeno "C" ...jediný je CVIKOV, takže hups rovnou na Č ....

Autor využil nedělní klid velké horko a zahájil zavěšování výplatních otisků čs. pošt začínající písmenem "Č" ...

Otisky s písmenem D (první byly DAČICE a DĚČÍN) se zavěsily dne 27. 6.

Autor dnes tj. 12. 7. 2021 dokončil písmeno D a příště začínáme písmenem F ....

Databáze poštovních otisků se úspěšně rozšiřuje - autor dnes tj 4.9. 2021 dokončil otisky Havlíčkova Brodu 1 a 2.

A ejhle, už jsme v Hradci Králové.....1. 10. 2021

Dne 10. 10. 2021

Autor začal zpracovávat otisky pošt, jejichž název začíná na "CH" - za ním jsou již Chabařovice a celý Cheb včetně chybotisku 350 02 CHEB 3 /R/ 

Autor dnes "dojel" do Chrastavy. Příště to bude Chropyně a Chrudim...... 14. 10.

Autor po krátké přestávce, kdy se věnoval pracovním záležitostem proložených turistikou, opět otevřel katalog a zavěsil otisky Jablonného v Podještědí a v Jablunkově. 

Píše se již prosinec, 2. den po prvním adventu a Databáze obsahuje skoro 800 záznamů s obrázky.

Zatím poslední otisk je z Košic 8.

 

 

kosice 7 8 002

 

 

Jedna z největších bývalých československých  lokalit bohaté na pošty bude brzo hotova.

Dokončil se nejen přehled košických pošt, ale uzavřela se kategorie pošt zařínající na písmeno "K". Autor se 26. 12. dostal k písmenu L a poště Letovice .....

 

 

 

 

 

Číst dál...

BERICHT Nr. 91

V současnosti je na světě málo tištěných speciliazovaných zpravodajů zabývajícíh se výplatními otisky. Jedním z nich je německý zpravodaj vycházející pod názvem BERICHT , který vydává Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel e. V. (ARGE při Svazu německých filatelistů).  Číslo 91  Berichtu vyšlo v dubnu 2021. Velmi kvalitní zpravodaj se zajímavým obsahem renomovaných německých a rakouských publicistů (občas doplněných i publicisty z jiných zemí)  vyšel s obsahem víc než zajímavým. Najdeme v něm 71 stran zjímavého čtení. Z obsahu vyjímám:

- Výplatní stroj z Leppersdorfu,

- Remailing (autor Hans- Peter Lawatsch),

- Francotyp A 9000 - datumové číslice (stejný autor),

- Uvedení stroje Francotyp C - do provozu v roce 1927 (čestný předseda Hans - Joachim Förster) - viz ukázka textu níže,

- informace o otiscích z Německa a dalších zemí,

- krátká sdělení,

- strojová razítka s výplatným (Wilfried Korber),

- ohlasy na předchozí články,

- náměty, otázky a odpovědi, přehled literatury

Zpravodaj je bohatě ilustrován kvalitními předlohami. Má osobní ráz (navozujícím kontakt se členy FG a čtenáři). Texty v němčině.

 

FG 001

 

FG 002

 

 

Číst dál...

UŽ JEN ELEKTRONICKY

MSS Bulletin už jen elektronicky

 

Koncem března 2021 vyšel další Bulletin americké MSS, za 73 let 331. číslo, nyní již jen eelktronicky, nikoliv v duálním provedení jako v minulosti. Tištěná forma již nebyla pořízena z důvodů vysokých nákladů. K tomu mohlo dojít za jedné jediné podmínky. odběratelů by muselo být o 50 více....

Nicméně velké díky patří všem, kteří se podíleli na vydání tohoto elektronického čísla MSS, vydavateli, zejména Davidu Crottymu, dlouholetému redatorovi a Leo Wardovi, pokladníkovi MSS za jeho rozeslání a všechnu administrativní prác s tímto spojenou. Pochopitelně, že díky letí z Prahy (a ostatních míst v USA a ve světě) i autorům tohoto čísla. 

 

 TITULKA

 

Bull 001

 

Co najdeme na 22 stranách nového Bulletinu? 

 

Tyto rozsáhlé studie a menší články:

Otto Bergman, 15 let amerických automatových známek na zakázku

Poh Kian Hwee, Nová automatová známka (býk ze zvěrokruhu)

Karim Roder a Chiu-Chin Chen, Informace o Katalogu amerických denominačních otiscích z let 1989 - 2020

Luc Guillard, překlad  Ismail.Amer-El-Khedoud, Noé termání pásky a tiskárny otisků (vinět) ve Francii

Otto Bergman, Fotografické známky

Otto Bergman, Sledování prioritních zásilek do Washingtonu D.C.

 

 

 

 

 

Číst dál...

BERICHT Nr. 90

Koncem roku 2020 bylo členové Badatelské společnosti výplatních otisků (ARGE Svazu německých filatelistů) poctěni jubilejním 90. vydáním zpravodaje tohoto subjektu, kteřý vychází již 36 let pod názvem BERICHT. Říjnové číslo je opět nadupané kvalitními příspěvky, vynikajícími ilustracemi a mnoha informacemi o německých, ale i světových výplatních otiscích.Sběratelskoé, badatelské a publicitsické počiny nezastavil ani čínský virus, který postihl prakticky celý svět. Zpravodaj vychází péčí redaktora pana Michaela Engelhardta a otiskuje příspěvky členů Badatelské společnosti (FG)

Formát: A5

Stran: 88

Z obsahu: Dr Edo - Meino Eden, Mincovní výplatní stroje, úřad W 9, Hans - Joachim Förstre, Studie o výplatních tsrojích Francotyp, model Ccm E (stroj na vyplácení doporučených zásilek), Horst Geyermann, ASTRA 114 - jedinečný výplatní tsroj z produkce NDR,Joachim (Jochen) Greulich, Výplatní otisky Deutsche Post s třemi rozdílnými výplatními razítky, Přehledy ze světa (uspořádal M. Engelhardt), Helmut Tracksdorf, Jedno německo - polské město, Novinky z Německa (různí autoři), Mezinárodní novinky, Tématické novinky, Literatura, Otázky a odpovědi, Malé inzeráty.

 

Němečtí sběratelé mají vynikající pomůcku při svých sběratelských aktivitách.

 

FG 001

 

Ukázky ze zpravodaje Bericht:

 

FG 003

 

FG 002

Číst dál...

POMOCNÝ REJSTŘÍK KE Katalogu výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 (mimopražští uživatelé) autora M. Boušky

Pomocný rejstřík pro identifikaci katalogového čísla u otisků bez názvu firmy či uživatele

ke Katalogu výplatních otisků Protektorátu ČECHY A MORAVA 1939 – 1945 autora dr. Miroslav Boušky (Praha 1997) (mimopražští uživatelé)

 

Týká se zkratek, iniciál, obrázků, adres, složenin, zkratkových slov a kombinace.

Sestavil I. Leiš

 

ZKRATKY, INICIÁLY (též v kombinaci)

B 4                    DZ (v sobě), viz též N 15a, 15b

B 7a,b               AB

B 19b, c            EB

B 22                  OR

B 23                  PB

B 33 d, e, f        A.U.V.A./Ú.P.D.

B 35, a, b, c      okrasné V

B 52b               AK v člunku

B 58 a, b , c     MW v kruhu

B 63 a, b, c      písmeno B okrasně v silném kruhu s letopočtem 1821

B 65b               V. S. F. (kurentem)/1829/S.T.

B 69 c, d          WEAG/ZME

B 70                 iniciály spletené do sebe (ABS) 

B 74 a, b          B.K.V.A./Brünn podtrženo O.N.P. Brno  

Č 4                   B v kruhu

Č 5, 5a, 5b       A.S.K., později RAG 

Č 13                 HPS, viz též P 7

D 8 a, b            SWK ozdobně

J 6                    A. Ć. S. ve stylizované kresbě

M 16a, b          MSE

N 4b                 LNS

N 7                   J. B. & S. s kresbou orla se znakem (mimo iniciály)

N 15 a, b          DZ (v sobě), viz B 4

P 7                   HPS, viz též Č 13

P 11c                PVP/1871

P 13a, P 13b    LKW v dvojitém půlkruhu, nad půlkruhem zkřížená hornická kladívka

P 20b               ZKD stylizované v ozdobném kole, v otepích obilí

P 39a               složená zkratka WIKOV pod mužem s velkým kladivem, , též u předchůdce (neúplného poněmčeného vzrou otisku?)  

P 45                 zkratka KAZETO  pod lvem ležícím na kufru, vše v jednom celku (ležatý obdélník)

U 4b                 B.B.

U 7b                 ozdobné L s květinou

V 7                   kf v kompozici

 

OBRÁZKY (též v kombinaci)

B 12, 12c         ruka držící talíř s bábovkou

B 64b              kresba zdravotní sestry s pacientem a křížem v kruhu

B 68b              v trojúhelníku kresba lva s nápisem LION MALT a iniciálami S & S

K 22a, b          muž pojídající párek

O 9 b,c            státní znak, pod ním AI 1827

O 10c              trojzubec

P 3, a, b          mlýnek na kávu v kruhu

P 17b              pivní sud se znakem na pozadí kruhu

P 22b             pivní džbán

P 23               pivní sud, v pozadí kruh

P 45 a, b        ležící sfinga na kufru

R 2a, b           asyrský kráů  držící keramickou misku nápis RAKO nad ním, vše v osmihranné dlaždici

R 5                 budova (sídlo družstva)

S 11c              fez v kruhu

S 13a, b          různé uzeniny

T 1 a, b           různé uzeniny

Z 5                  Baťův mrakodrap

 

SLOŽENINY SLOV

P 39 a, b          WIKOV v kruhu, pod mužem s velkým kladivem

S 15 c              CHEMISOLO

V 5                   KASTA

Z 1                   JIRO       

Závěr. v průběhu času podrobně doplním uvedené značky obrázky s doplněním dalších faktů. 

Změny, doplňky a aktualizace seznamu vyhrazeny. 

Sledujte miniseriály na tomto webu.

Doplňky vítány na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Hlavním účelem je dovysvětlit uživatele strojů a jejich otisků  a identifikovat uživatele podle zkratek, iniciál, obrázků atd. Vše ostatní je doplňkem.

 

Ilustrační obrázek celistvostí s výplatním otisky

 

Buřt

 

Buřt 2                 

   

Číst dál...