HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KATALOGY

BUDE 330. VYDÁNÍ MSSQ BULLETINU POSLEDNÍM TIŠTĚNÝM ZPRAVODAJEM?

Počátkem roku jsem našel v poště z USA The Meter Stamp Society Quarterly BULLETIN (číslo 330). Bulletin začal vycházet v roce 1948 a dosáhl úctyhodného počtu 72 ročníků. 

 

Bullet 001

Vedení MSS a redaktor časopisu (Dave) avizují, že se jedná o poslední číslo tištěného zpravodaje a v budoucnu bude vydáván jen v elektronické formě. Je to velká škoda,zpravodaj byl jedním z nejlepších periodik, které sběratelé výplatních otisků v USA a  ve světě dostávali dlouhých 72 let. Bohužel nová situace nedovoluje pokračovat v tradici vydávání tištěného média. Díky všem, kteří se podíleli na tvorbě, tiškuí a zasílání tohoto zpravodaje. Měl jsem tu čest stát se jedním z dopisovatelů, ale hlavně věrných čtenářů. 

Co přináší poslední číslo? Z titulky se dovídáme, že popisuje slogany otisků Neopost vyplácejících v Austrálii Dále otiskuje články z americké scény výplatních otisků ( např. osobní známky a rozsáhlá studie o patnácti letech tohoto poštovně historického fenoménu). Významné místo obsadil svou studií  o německých předchůdcích výplatních otisků z let 1918 - 1922 významný německý badatel  a sběratel výplatních otisků Hans - Joachim Förtser. Jeho souběžná studie vyšla i v němčině v německých médiích. Tato studie patří k tomu nejlepšímu. co Mistr archivů výplatních otisků a velký sběratel (mimo jiné jeden z prvních předsedů německé entity sběartelů výplatních otisků a čestný předseda současné FG) pro sběratele vytvořil. 

 

Ukázka ze studie přítele  Hanse -Joachima Förstera, která vyšla v Německu a byla částečně přetištěna do amerického Bulletinu.

Hans - Joachim řadí popisuje předchůdce výplatních otisků v Německu. Nás takový pohled s našimi franko razítky ze strojů Krag  a další pokusy použitých u nás ještě čeká..... 

 

BULLET 003

 

 

Číst dál...

40 LET OD ZVEŘEJNĚNÍ KATALOGU VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČESKOSLOVENSKA 1926 - 1939 AUTORŮ M. BOUŠKY - I. LEIŠE

V roce 2019 uplynulo 40 let od okamžiku, kdy došlo ke zveřejnění prvního poštovně - historického prvního Katalogu výplatních otisků z území Československa 1926 - 1939. Jeho autory byli RNDr. Miroslav Bouška a Ing. Ivan Leiš.Katalog vycházel na pokračování v časopise Filatelie (příloha Filatelistické sešity) od čísla 6/1979 do čísla 21/1979.  Jak bylo řečeno, autoři zvolil poštovně - historické hledisko(dle pošt, a pod tímto rámcem bylo zvoleno abecední kritérium jak u řazení pošt, tak u řazení uživatelů).Jako podklady byly použity sbírky obou autorů a podklady nastudované v Poštovním muzeu. Významně přispěla i dvojdílná práce Alberata Jonáše (Studie o otiscícj Francotypu) z 30. le, která zachytila počátky výplatních otisků v Československu, jak typologicky, tak chronologicky do velkých detailů.. Významnou podpouz tomuto Katalogu poskytl tehdejší šéfredaktor Filatelie ing. Vítězslav Houška. Podporou a radou přispěli tehdejší renomovaní sběratelé jiných oborů a významní poštovní historici.

Vznik a další okolnosti tohoto Katalogu, který vznikla delší dobu v pracovně dr. M. Boušky na Přírodovědecké fakultě na Albertově, v kanceláře I.Leiše v OZO Transakta na Malé Straně a v bytech obou autorů,  zachytil Ivan Leiš ve své druhé memoárové knize "Frankotypisté", Radonice 2018. Metodou, která byla zvolena byly "děrné štítky", které po vydání katalogy byly předány do depozitáře Poštovního muzea. Na děrných štítcích jsou obrázky otisků a ručně doplněné poznámky týkající se otisků. Všechny jsou vyděrovány, aby mohly pomocí jehel vytvořit registry podle uvážení autorů.Katalog byl bohatě ilustrován obrázky v černé barvě. Doplnily jej velmi potřebné registry umožňující snadnou práci sběratelům při práci s ním.

Tento Katalog, jakož i další, které následovaly buď obou či jednoho z autorů jsou uloženy na portálu Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, www.kf0015.cz. Zde je též uložen i následník tohoto Katalogu - vylepšený a barevný Katalog autorů R. Di Casoly a I. Leiše .

První katalog přispěl k významnému oživení zájmu o sběratelství výplatních otisků u nás i ve světě od 70. let do dnešní doby. Byl oceněn významnými medailemi a diplomy na tuzemských a zahraničních výstavách.

 

katalog 2 001     katalog 2 002

 

 

 

 

 

Číst dál...