HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

POSTŘEHY A VÝROKY

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - ŠÍLENSTVÍ (2)

Již jednou jsem zařadil několik citátů na téma šílenství. Soičasnost vysloveně vynízí zveřejnit další v druhém pokračování.

 

Poznáš pravdu a z pravdy zešílíš.

Aldous Huxley

 

Šílenec je jedinec, který ztratil rozum.

Foggy

 

Válka je nejbestiálnějším šílenstvím.

Leonardo da Vinci

 

Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.

Albert Einstein

 

Vrcholem šílenství je zdravý rozum.

Jan tOmánek

 

Člověka může dohnat k šílenství cokoliv, protože společnost je vybudována na falešných základech.

Charles Bukowski

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DEN - BARBARSTVÍ

Barbarství je likvidace všeho, čemu lidé vždycky rozuměli, těmi, kteří tomu nerozumí.

Gilbert Keith Chesterton

 

Sociální pokrok bet mravního pokroku je barbarství. Mravní pokrok bez sociálního pokroku je lež.

Gilbert Keith Chesterton

 

Ruský národ je výborným příkladem národa, který přešel od barbarství k dekadenci, aby poznal civilizaci. Výsledkem je ztráta civilizace a opětné barbarství.

Anonymus

 

Barbarství je nepoznání toho, co vyniká.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Lidstvo má jen dvě alternativy. Socialismus nebo barbarství.

Rosa Luxemburgová

 

Dokud nepřestaneme ubližovat ostatním živým tvorům, budeme pořád barbary. 

Thomas Jefferson

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO SOUČASNOST - FAŠISMUS

Fašismus je anonymní společnost nespokojených a odmítnutých s omezeným ručením k výrobě politických hádanek a lupičských historek.

Tomáš Garrigue Masaryk

 

Fašismus je ideologický společenský systém, který je založený na maskování hlavního antagonistického rozporu mezi prací a bezpracným přivlastňováním.

Wordpress

 

Hlavní rysy fašismu jsou:

 1/ kult tradice

 2/ odmítnutí modernismu

 3/ kult činu pro čin

 4/ nesouhlas je vlastizradou 

 5/ strach z cizího

 6/ opírá se o zklamanou a frustrovanou střední třídu

 7/ posedlost vlastí

 8/ nenávist k bohatému a silnému nepříteli

 9/ životem je permanentní válka

10/ pohrdání slabými

11/ každý je hrdina

12/ vůle k moci se přenáší k sexuální oblasti

13/ kolektivní populismus

14/ snaha omezit komplexní a kritické myšlení primitivními výrazy a primitivní větnou strukturou.

 Umberto Eco

 

Fašismus nařizuje - demokracie se ptá.

Eliška Jungrová

 

Fašismus je antiliberální forma extrémisního nacionalismu, jde o nestranický, nadstranický režim, v jejímž čele stojí autokratický diktátor. Pro fašismus je typické, že varuje před rozkladem společnosti a hlásí nutnost ji obrodit.

Alex Švamberk

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DEN - VÍRA

Víra nemůže být založena na lži. Pokud ano, rychle umírá.

Foggy

 

Chybou je, když věříš každému, ale chybou je i to, když nevěříš nikomu.

Seneca

 

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.

Elbert Hobbard

 

Nevěř nikomu, kdo tě zklamal, ale nezklam toho, kdo ti věří.

Neznámý autor

 

Strach lže a ty mu věříš.

Friedrich Nietzsche

 

Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.

Albert Einstein

 

Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.

Eleanor Roosevelt

 

Proti pevné víře a uvědomělému přesvědčení se bojuje velmi těžko a vše končí fiaskem.

Anonymus

 

Ty, kteří věří v dobro své cesty, nepodceňuj.

Foggy

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DEN: CYNISMUS

Cynik se dívá na svět s monoklem na oku své duše.

Orson Wells

 

Každá společnost je nepřetržitý svět snílků a cyniků za lhostejného přihlížení netečných.

Jan Procházka

 

Cynik je člověk, který zná cenu všeho, ale nezná hodnotu ničeho.

Anonymus

 

Nikdy jsem nevěřil, že určití zodpovědní lidí se slovy míru na rtech se stanou cyniky a později i  se válečnými zločinci.

Neznámý autor

 

Náš prezident je cynik. V Rusech vzbudil dojem méněcennosti vůči Západu a pocit, že svět bude slyšet jen na agresivitu, sílu a násilí.

Boris Němcov

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DEN: VÁLKA

Válka je  nejbestiálnějším šílenstvím.

Leonardo da Vinci

 

Za dobro se musí bojovat, zatímco zlo se děje samospádem.

Milan Rúfus

 

Válečníci mluví o tom, o čem mluví válečníci všech dob a časů: o míru.

Egon Erwin Kisch

 

Neskoncujeme - li s válkami, války skoncují s námi.

Herbert George Wells

 

Dum spiro, spero ... Dokud dýchám, doufám ...

Marcus Tullius Cicero

 

Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.

Móhandas Karamčand Gándhi

 

Válka je pokračováním politiky pouze jinými prostředky.

Carl von Clausewitz

 

Žít znamená bojovat! (Vivere - Militére est!)

Seneca

 

Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír.

George Washington

 

Žádnej bastard nevyhrál válku tím, že by zemřel za svou zem.

Geirge S. Patton

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - FALEŠNOST

Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá.

William Shakespeare

 

Je možno mít všechny zuby zdravé a úsměv přesto falešný.

Gabriel Laub

 

Pomluva je falešná mince, kterou dáváme do oběhu, aby přinesla zisk.

Oldřich Fišer

 

Každý slib je na najlepší cestě k tomu být falešný.

Jean Paul Sartre

 

Svět je plný důkazů přesných a přesvědčivých, a přece falešných.

Henry De  Motherlant

 

Falešný  přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe.

Slovinské přísloví

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - DŮVĚRA

Člověk, na nějž nadávají blbci, je hoden důvěry.

Jean Paul Sartre

 

Důvěru získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.

Jack Welch

 

Důvěru lidí si nikdy nezíská lhář, podvodník a chaot s pochybnou minulostí. Je zbožňován jen těmi, kteří mají stejné anebo podobné vlastnosti.

Foggy

 

Sebedůvěra je pramenem důvěry k ostatním.

F.  de la Rochefoucauld

 

Bez důvěry není přátelství.

Epikúros ze Samy

 

Pyšným, libovolným jednáním nezíská si nikdo důvěry lidu.

Božena Němcová

 

Respekt je vyznamenán. Poctivost je oceňována. Důvěra je zisk. Věrnost je vrácena.

Ralph Smart

 

Kdo ztratil důvěru, nemůže již nic víc ztratit.

Anonymus

 

Nedůvěra je moudrost hlupáků.

Gerorge Bernard Shaw

 

Důvěra vzbuzuje důvěru.

Latinské přísloví

 

Důvěra je jako papír, lehce ho zmuchláš, ale blbě se narovnává.

Grimholden

 

Śtětsí je důvěra v lidi.

Miroslav Horníček

 

Důvěru si v apatyce nekoupíš.

Anonymus

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO KAŽDÝ DEN - ŠÍLENSTVÍ

Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.

Albert Einstein

 

Kovidové šílenství posledníchměsíců dalo návod, jak provést antidemokratické změny suchou cestou bez násilí, a ještě budete mít na své straně policii, armádu a soudy.

Bohumil Pečinka

 

Každý genius ma v sobě trochu šílenství.

Aristoteles

 

Když bujně vyvádí mladík, je to chyba. Když stařec, je ro šílenství.

Seneca

 

Hněv je krátké šílenství.

Seneca

 

Každá touha má vztah k šílenství.

Lucie Irigarayová

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - PŘÍLEŽITOST

Citáty o příležitosti

 

Lidský život není nic jiného než řetězec promyšlených příležitostí.

Sókratés

 

Život je pro člověka plný příležitostí nechat svá ústa zavřená.

Winston Churchill

 

Pokaždé, když se probudíte , máte příležitost vytvořit nádhernou vzpomínku.

Ralph Smart

 

Moudý muž vytváří více příležitostí, než kolik jich objeví.

Francis Bacon

 

Uprostřed každého problému se nachází příležitost.

Albert Einstein

 

Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.

Christian Morgenstern

 

Příležitosti jdou kolem, zatímco sedíme a litujeme ztracených možností.

Jerome Klapka Jerome

Číst dál...