HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

POSTŘEHY A VÝROKY

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - FALEŠNOST

Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá.

William Shakespeare

 

Je možno mít všechny zuby zdravé a úsměv přesto falešný.

Gabriel Laub

 

Pomluva je falešná mince, kterou dáváme do oběhu, aby přinesla zisk.

Oldřich Fišer

 

Každý slib je na najlepší cestě k tomu být falešný.

Jean Paul Sartre

 

Svět je plný důkazů přesných a přesvědčivých, a přece falešných.

Henry De  Motherlant

 

Falešný  přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe.

Slovinské přísloví

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - DŮVĚRA

Člověk, na nějž nadávají blbci, je hoden důvěry.

Jean Paul Sartre

 

Důvěru získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.

Jack Welch

 

Důvěru lidí si nikdy nezíská lhář, podvodník a chaot s pochybnou minulostí. Je zbožňován jen těmi, kteří mají stejné anebo podobné vlastnosti.

Foggy

 

Sebedůvěra je pramenem důvěry k ostatním.

F.  de la Rochefoucauld

 

Bez důvěry není přátelství.

Epikúros ze Samy

 

Pyšným, libovolným jednáním nezíská si nikdo důvěry lidu.

Božena Němcová

 

Respekt je vyznamenán. Poctivost je oceňována. Důvěra je zisk. Věrnost je vrácena.

Ralph Smart

 

Kdo ztratil důvěru, nemůže již nic víc ztratit.

Anonymus

 

Nedůvěra je moudrost hlupáků.

Gerorge Bernard Shaw

 

Důvěra vzbuzuje důvěru.

Latinské přísloví

 

Důvěra je jako papír, lehce ho zmuchláš, ale blbě se narovnává.

Grimholden

 

Śtětsí je důvěra v lidi.

Miroslav Horníček

 

Důvěru si v apatyce nekoupíš.

Anonymus

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO KAŽDÝ DEN - ŠÍLENSTVÍ

Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.

Albert Einstein

 

Kovidové šílenství posledníchměsíců dalo návod, jak provést antidemokratické změny suchou cestou bez násilí, a ještě budete mít na své straně policii, armádu a soudy.

Bohumil Pečinka

 

Každý genius ma v sobě trochu šílenství.

Aristoteles

 

Když bujně vyvádí mladík, je to chyba. Když stařec, je ro šílenství.

Seneca

 

Hněv je krátké šílenství.

Seneca

 

Každá touha má vztah k šílenství.

Lucie Irigarayová

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - PŘÍLEŽITOST

Citáty o příležitosti

 

Lidský život není nic jiného než řetězec promyšlených příležitostí.

Sókratés

 

Život je pro člověka plný příležitostí nechat svá ústa zavřená.

Winston Churchill

 

Pokaždé, když se probudíte , máte příležitost vytvořit nádhernou vzpomínku.

Ralph Smart

 

Moudý muž vytváří více příležitostí, než kolik jich objeví.

Francis Bacon

 

Uprostřed každého problému se nachází příležitost.

Albert Einstein

 

Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.

Christian Morgenstern

 

Příležitosti jdou kolem, zatímco sedíme a litujeme ztracených možností.

Jerome Klapka Jerome

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - ZMATEK

 

Citáty pro dnešní den o zmatku

 

Nejlepší myšlení bylo provedeno v samotě. Nejhorší ve zmatku.

Thomas Alva Edison

 

Pravda je to, co zjednodušuje svět, a ne to, co vytváří zmatek.

Antoine de Saint - Exupéry

 

Nevzdáte - li se starých způsobů myšlení, váš život bude plný bolesti, násilí, zmatku a šílenství.

Eckhart Tolle

 

Nastraž návnady k přilákání nepřítele. Předstírej zmatek a rozdrť jej.

Sun Tzu

 

Vytváření zmatku je programem politiků, kteří chtějí zakrýt své nečestné úmysly a odvést pozornost. Lidé si pak získávají tím, že tyto uměle vytvořené zmatky brilantně řeší.

Foggy

 

Slova prostě rozum znásilňují a uvádějí ve zmatek, a lidi svádějí k nespočetným sporům a myšlenkám.

Francis Bacon

 

Pramen všech zmatků v nás je strach jedněch a hloupost druhých.

František Vymazal

 

Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku.

Francis Bacon

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - STRACH

Citáty o strachu

 

Strach je nemoc špatného svědomí.

Karel Čapek

 

Je to úplně jednoduché. Musíte být chamtiví ve chvíli, kdy ostatní mají strach a mít strach, kdy ostatní jsou chamtiví.

Warren Buffett

 

Strašení je osvědčený prostředek politiků vytvořit v lidech strach a obavy. Pak jim ustrašení dají volnou ruku pro všechna rozhodnutí a je jim jedno, jaká jsou. Odpuštění špatných kroků přijde vzápětí.

Foggy

 

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je pořád mít strach, že nějakou uděláte.

E. Hubbard

 

Strach je pracuje rychle s jednoznačným výsledkem - člověk podlehne.

Anonymus

 

Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti.

Seneca

 

Strach se šíří jako lavina. Je rychlý, všemocný a pohřbí vše. 

Anonymus

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - FALEŠNOST

Citáty o falešnosti

 

Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zazadu škrábe.

Slovinské přísloví

 

Faleš politika se pozná rychle - z rozporů mezi slovy (sliby) a skutky.

Foggy

 

Pomluva je falešná mince, kterou dávám do oběhu, aby přinesla zisk.

Oldřich Fišer

 

Svět je koryto, buď pravé, nebo falešné.

Gilbert Keith Chesterton

 

Každý slib je na nejlepší cestě být falešný.

Jean Paul Sartre

 

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem.

Arabské přísloví

 

Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá.

William Shakespeare

 

Falešný přítel je jako stín, provází vás jen, pokud svítí slunce.

Carlo Dossi

 

Socialimus je falešná víra, že stát rozhodne o vašich penězích lépe než vy sami.

Vít Jedlička

 

Falešný příátel je horší než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

Lev nikolajevič Tolstoj

 

Číst dál...

CITÁTY PRO SOUČASNOST - ZLOČIN

Citáty o zločinu

 

Řekne se pravda! Ale kolik zločinů bylo spácháno jejím jménem!

Émile Zola

 

V pozadí každého velkého majetku je zločin.

Honoré de Balzac

 

Je zločin bojovat za to, co je moje?

Tupac Shakur

 

Omezovat umělce je zločin. Je to jako vraždit život v zárodku.

Egon Schiele

 

Zločin spáchal ten, komu prospěl.

Seneca

 

Zločin musí být pokryt zločinem.

Seneca

 

Je lépe zločinu předcházet, než jej trestat.

Cesare Beccaria

 

Platit vyšší daně, než ukládá zákon, je větším zločinem než krátit daňovou povinnost.

Murphyho zákon

 

Nepotrestání prokazatelného  zločinu a jeho zametení pod koberec je větší zločin než zločin spáchaný.

Foggy

Číst dál...

CITÁTY PRO SOUČASNOST - SCHOPNOST

Schopnost

 

Vzdělání je schopnost porozumět druhým.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Hlupák se snaží neschopnost vždy zakrýt. V tom vyniká a způsobu je víc než tisíc.

Foggy

 

Narodil se jako hlupák a velmi úspěšně rozvinul své vrozené schopnosti.

Samuel Butler

 

Nic není tak hrůzné, tak děsivé, ba tak strašné jako darebák nadaný geniálními schopnostmi.

Hans-Georg Gadamer

 

Cílem totalitní východy nebylo vštěpovat přesvědčení, ale zničit schopnost si nějaké vytvořit.

Hannah Arendt

 

Měřítkem inteligence je schopnost změny.

Albert Einstein

 

Neschopného pitomce a notorického lháře lze obnažit jen tím, že z něj strhneme deku a v plné nahotě jej ukážeme světu.

Anonymus

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - NADĚJE

CITÁTY O NADĚJI

 

Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.

Honoré de Balzac

 

Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.

Václav Havel

 

Naděje umírá poslední.

České přísloví

 

Člověk nemá ztrácet naději. Ztratit naději je totéž jako zemřít dvacet let před vlastní smrtí.

Ilja Gregorejevič Erenburg

 

Proti nesmyslnému životu dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.

Emanuel Kant

 

 

Číst dál...