HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÁŠEŇ PRO SBĚRATELSTVÍ, BADATELSTVÍ A VYSTAVOVÁNÍ

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (32) - DESTA N. P. DĚČÍN

DESTA je česká značka vysokozdvižných vozíků. Vozíky se vyráběly bez přerušení výroby od roku 1947, původně v Děčíně. Od roku 1999 patří značka pod firmu Česká Zbrojovks Strakonice a vozíky se vyrábějí v ve Strakonicích. Továrna v Děčíně zanikla v roce 2001. Slovo desta se v některých zemích spojuje s těimito vozíky, zak jak se slovo zetor vyjadřuje v mnoha zemích slovo pro traktor. Mimochodem Zetor dodává motory do vysokozdvižné vozíky.

Počátky Desty spadají do roku 1910, kdy v Děčíně založil filiálku berlínský podnikatel Karl Bergmann a vyráběl zde elektromotory a transformátory. Hlavní výrobní halu postavil František Křižík k výrobě elektromtorů pro tramvaje. Od roku 1933 byla v rukou firmy AEG Berlín (výroba elektrospotřebičů). Za války továrna měla válečný program. Po válece opět došlo ke změně - na vysokozdvižné vozíky.

 

Na zániku tradiční výroby se zčásti podepsala i RVHP (přesun výroby do Bulharska a výroba vozíků Balcancar). Uchování značky a továrny zachránil přechod na výrobu vozíků s dieslovým motorem.

 

Uživatel Desta n.p. vyplácel své zásilky nejprve  výplatním strojem Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 3m (g)  2km ve dvou variantách (bez PSČ a s PSČ).

 

Otisk Francotyp

Stroj je z německých reparací.

Otisk s datem 6. 6. 72 (bez PSČ) - horní otisk

Otisk s datem 6. 11. 78 (s PSČ v denním razítku v označení oprávněného uživatele) - dolní otisk

U této celistvosti je  jedna zajímavost - výplatní hodnota ve výši Kčs 4,01

desta 001

 

Otisk Postalia

Výměna stroje

Otisk s datem 17. 5. 83

 

desta 003

 

 

 

Číst dál...

ANKER OBRAZEM SKORO BEZE SLOV

První výplatní stroje určené pro československý poštovní provoz od roku 1926 (a dále) se vyráběly ve firmě Francotyp GmbH, zejména ve dvou závodech - Anker Werke Bielefeld a Bafra Berlín. 

Na fotografiích, otiscích a dobových materiálech si beze slov připomeňme závod Anker Werke. Spolupráce pokračovala i po roce 1938 a 1945. Pokračuje i v moderní době do dneška v rámci nového subjektu F - P (= Francotyp - Postalia).  

 

ANKER  SKORO BEZE SLOV

"Der Anker" v nemčině "kotva", ta byla i v obchodním logu této firmy.

 

Výplatní stroje a otisky

csm 1925 Werbung Berlin fuer Francotyp A 2. Seite.kot 860. 2f024cc1bf     csm 1925 Werbung Berlin fuer Francotyp A 3. Seite.II.kor 860. d2f5aaaec5

csm 1925 Werbung Berlin fuer Francotyp A kor II 860. 718cc79ad4

 

OTISKY 

1924 - 1925

csm A15 und A19 Kombi.kor 757. 2eec029816

 

csm Anker Bafra 1924 Achteck ohne Datumautoktr. 640. 7c4ffb852b

csm A 16 Wapler handkorrkt. be69dc5075

csm Ankerbeleg Achteck 1924 kor 860 d52f1af277

csm Anker 1924 SEP kor 860 II. 7b085fc9c6

csm Anker 1925 Darmstaedter Bank. 1fad95d0bb

 

 

 

Anker výplatní otisk ZVĚTŠENO

 

 Anker otisk

Anker výplatní otisk 2

 

csm Anker 1925 Musterabschlag Achteck kor 860. d77c2cc3a5

 

Otisky Francotyp A ..... Československo 

 

A 001

 

Otisk Francotyp Bafra - uživatel ANKER WERKE PRAHA (Protektorát ČM) 

 

Anker Praha 001

 

Patent a stroje

 

patent Anker

 

Anker výpatní stroje 

 

anker výplatní stroj 2

 

TOVÁRNA BIELEFELD

 

Anker továrna

 

Anker obrázek továrny

 

Anker werke obrázek

 

Anker továrna 22

 

 

 

Administrativní budova, reklama na šicí stroje a výplatní stroj

 

csm Ankerwerke Bilefeld und Typ A. Kombi kor 860. 5a0107cd40

 

Další výrobky reklamně a fotograficky

 

Anker šicí stroje

 

Anker motorky

 

Anker obrázek

 

Anker šicí stroj 2

 

Anker kasy

 

Anker reklama

 Zdroje:

a/ Firemní materiály fy. Francotyp,

2/ Wikipedia.org

3/ Osobní archiv a sbírka

 

 

   

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (250) - KOVOHUTĚ DĚČÍN

KOVOHUTĚ n. p. navázaly na dřívější historii při výrobě hliníkových výrobků v Děčíně (kořeny výroby sahají na začátek 20. století). Od roku 1949 se nazývala hliníkárna  jako kOVOHUTĚ n.p. Stala se součástí celorepublikového hospodářského celku. 

V 70. a 80. letech tento subjekt používal výplatní stroje Francotyp a Postalia při vyřizování korespondence. 

 

Otisk s datem 27. 2. 76 

Otisk v této podobě byl používán od - 2/76 - 7/81 - 

 

kovohute 001

 

V průběhu tohoto období se vyskytly otisky, z nichž některé části nebyly otiskovány (označování uživatele - vypadlé čísti, vypadlé výplatní znaménko ve výplatním razítku),  

Otisk s datem 28,. 1. 78

 

kovohute 002

 

Barevné mutace otisku - od fialové k černé. při nedostatku předepsané jasně červené barvy.

V období - 9/80 - 5/81 - 

Otisk s datem 17. 12. 80

 

kovohute 005

 

Změna soustavy  výplatního stroje (nyní Postalia).

Do otisku se dostaly PSČ a titul "Nositel řádu práce".

Období:- 6/82 - 8/83 - 

Otisk s datem 30. 6. 83

 

kovohute 010 

 

 

 

Číst dál...

PŘEČÍSLOVÁNÍ PRAŽSKÝCH POŠT 15. 11. 1948

Velké změny v názvech pražských pošt se udály na základě nařízení z 15. 11. 1948. Toho dne se nařídilo přečíslování. V převážném počtu případů došlo k odstranění jednomístných a dvojmístných  čísel a vytvořila se čísla trojmístná (první dvě: příslušnost k obvodu, třetí pořadí v rámci obvodu). 

Toto nařízení se dotklo i denních razítek výplatních otisků. 

U výplatních strojů se tato změna v mnohých případech dotkla i výplatního razítka (případ zde zobrazeného otisku Hellady). Se změnou denního razítka proběhla současně i výměna výplatního razítka otisku z větré růžice na zoubkovaný obdélník. Dále je pravděpodobné, že v uvedené dny byly vyměněny dřívější jednokruhová denní razítka za dvoukruhová s můstky (toto je má domněnka nepodložená údaji z poštovního archivu).  

 

Tři příklady za všechny:

 

Uživatel: Radlická mlékárna, Nádražní ulice, Smíchov

Výplatní stroj Francotyp, model Bafra.

Otisk sběratelsky FR 8h - 3m (ov) - 2km

Dřívější dohlédací pošta: PRAHA 56

Nová dohlédací pošta: PRAHA 166

Výměna denního razítka: 8. 12. 1948

Stroj č. 1115/C byl v provozu u tohoto uživatele od 28. 6. 1929. 

 

precislovani 003

 

Uživatel: Západočeské plynárny, n. p. Praha - Michle čp 500

Výplatní stroj Francotyp, model Bafra.

Otisk sběratelsky FR 8h - 4m (ov) - 2km

Dřívější dohlédací pošta: PRAHA 68

Nová dohlédací pošta: PRAHA 141

Výměna denního razítka: 16. 12. 1948.

Stroj č. C/31982 v provozu od 15. 1. 1940.

 

precislovani 002

 

Uživatele: HELLADA, Praha - Michle

Výplatní stroj Francotyp, model Bafra

Otisk sběratelsky: FR 8h - 4m (ov) - 2km

Dřívější pošta: PRAHA 68

Nová pošta: PRAHA 141

Stroj č. C/16405 v provozu od 5. 3. 1929

Potvrzena dvojí výměna - denního razítka a výplatního razítka. 

 

 

precislovani 001

 

 

 

 

 

  

Číst dál...

50 LET OD ZAVEDENÍ PSČ (3)

Ruku v ruce se zavedením poštovních směrovacích čísel (PSČ) v čs. poštovním prostoru se zavedla mohutná propagace této poštovní novinky. Při propagaci se využily různé formy seznámení veřejnosti s tímto opatřením.

Filatelisté uvítali zejména propagaci prostřednictvím poštovních artefaktů - strojová razítka, výplatní otisky, poštovní nálepky, razítka. Dále se objevily letáky a instruktážní brožůry obsahující poučení a kompletní seznamy  PSČ.

Některé příklady propagace PSČ organizované čs. poštou. Propagace byla aktivní řadu let po zavedení PSČ v roce 21973. 

 

Služebně - propagační oznámení ve výplatním stroji Postalia pošty 293 01 Mladá Boleslav 1 z roku 1984 (!). 

Otisk s datem 12. 5. 1984

 

psc 001

 

Propagační leták vytvořený čs. poštou a vhazovaný do schránek uživatelů.

Leták kromě jiného upozornňuje na vládní usnesení č. 288 z 1. 1. 1979 o úpravě adresní strany listovních zásilek. Zároveň dává do vztahu adresní stranu a PSČ.

Přední strana letáku

psc 002

 

Zadní strana letáku

 

psc 003

 

Poštovní brožůra "Poštovní směrovací čísla pošt", verze roku 2007, kterou vydalo Generální ředitelství České pošty s. p.  

 

Titulka

 

psc 005

 

Ukázka seznamu PSČ

Volná místa využita k reklamě na poštovní služby - ude na pravé straně např. propagace výplatních tsrojů. 

 

psc 004

 

Ukázka poučení z úvodu této brožůry

 

psc 006

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

50 LET OD ZAVEDENÍ PSČ (2)

Ruku v ruce se zavedení pSČ se vytvořit institut samostatných (někdy nazývaných podnikových) PSČ. Každý subjekt měl přiěleno své poštovní směrovací číslo. 

Tak se stalo i v předstihu (rok 1972) např. v Českých Budějovicích. Přehled těchto čísel vytvořila Obvodní správa pošt a telekomunikací v Českých Budějovicích.  Zahrnuje jměnný seznam majitelů poštovních přihrádek a organizací, kterým bylo přiděleno PSČ.

Seznam specifikuje i ty situace, kdy subjekty neobdržely PSČ. 

Z interního materiálu vznikla a zachovala se důležitá pomůcka pro poštovní historiky, jak sběratele, tak i badatele. Existuje předpoklad, že podobné pomůcky byly vypracovány v celém Československu. 

 

sam 001     sam 002      sam 005       sam 004 

Číst dál...

50 LET OD ZAVEDENÍ PSČ (1)

V roce 2023 uplyne 50 let od zavedení poštovních směrovacích čísel v poštovním provozu Československa. Zastavme se  bez doplňujícího komentáře na chvíli nad dobovými materiály, které se k PSČ vztahují.

 

Co napsal časopis POŠTA PNS k 15. výročí PSČ v poštovní provozu Československa?

 

pns 003 

 

pns 001

 

pns 002

 

 

 

Číst dál...

FENOMÉN ZVANÝ P V V (2m)

2m

1942

 

Tento rok byl zlomovým v historii Pražských (vzorkových) veletrhů. Na jaře se konal poslední veletrh a k němu byl vytvořen poslední příležitostný výplatní otisk za protektorátu Čechy a Moraba.

Poté byl vytvořen neutrální výplatní otisk. Jeho první podoba byla zachycena dne 14. 5. 1942. Poštovní archivy hraniční data nezaznamenala.

 

Jarní veletrh

Datum: 22. - 29. III. 1942

Otisk 1. dne 16. 1. 1942 (R)

Poslední dne otisku (?) - přichází v úvahu datum před 14. 5. 1942 (první zacjhycení dalšího otisku). 

 

PVV 2m 001

 

Otisk s datem 14. 5. 1942 (změna označení - nyní: PRAGER MESSE - PRAŽSKÉ VELETRHY).

Celistvost poštou prošlá. 

Potisk na obálce odlišný: PRAGER MESSE - PRAŽSKÝ VELETRH.

 

PVV 2m 002

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (244) - METRA BLANSKO (3. část)

NETRA  BLANSKO

Sběratelství má zo kouzlo, že přináší sběrateli nepřetržitou řadu objevů. Od porvních dvou částí o otiscích METRA  uplynuly dva roky a je tu třetí čýst s dalšími objevy ...

Na začátku historie továrny na elektrické měřící přístroje v roce 1911, na ktero navázala  v roce 1945 n.p. METRA Blansko, stál český technik, vynálezce, biochemik, továrník ing. Erich Roučka (30. 10. 1888 Velké Meziříčí - 16. 3. 1986  Elzedorf u Norimberka). Za svůj živoz mu bylo přijato celkem 850 vynálezů. Po studiích byl na praxi u a.s. Kolben, v Německu u fy. Siemns a v USA. 

Jeho značka přístrojů ER se stala světoznámou. Z malé dílny pod jeho vedením se vytvořila známá továrna. V roce 1929 postavil továrnu na parní kotle  s automatickou kotelní regulací v Brně - Slatině (později s názvem SIGMA - Slatina). Původní továrnu v Blansku prodal Robertu Sochorovi v roce 1934 (stala se známou pod názvem Sochorova továrna). Po znárodnění pracoval v n. p. Metra, později i ve Výzkumném ústavu energetickém. v Btně. V roce 1959 si zvolil emigraci.  

N. p. Metra Blansko vznikla v roce 1945 a v roce 1948 došlo k definitivnímu znárodnění. Firma do dneška existuje v rámci BLUE  ELEPHANT - BEC INVESTMENT A. S. s mnohem širším sortimentem než na počátku existence.  

Metra Blansko používala ve sledovaném období pro vyplácení své korespondence několik otisků stroje Francotyp, v poslední fázi  otisky stroje POSTALIA. 

 

Otisk s datem 15. 2. 52

FR 6 - 0 - 4m (ov) - 2km

Výplatní znaménko "hvězdička" ohnutá doprava

 

metra 001

 

Otisk s datem 27. 11. 57

Odlišné říslice výplatního razítka, odlišné výplatní znaménko nyní "rovná hvězdička".

 

metra 002

 

Otisk s datem 9. 8. 91

Příležitostný výplatní otisk k 50 letům existence výroby elektrotechnických přístrojů

 

metra 003

 

Otisk s datem 15. 3. 68

Základní otisk bez přidaného příležitostného textu.

 

metra 004

 

Otisk s datem12. 4. 72

Změna číslic vročení data denního razítka.

 

metra 005

 

Otisk s datem 21. 3. 1979

Změna stroje, nyní Postalia.

Využito ke vsazení PSČ.

 

metra 006

Číst dál...

FENOMÉN ZVAMÝ P V V (2l)

2l

1941

Jarní veletrh

Datum: 16. - 23. III. 1941

Otisk 1. dne - 11. 11. 1940 (R)

 

PVV 2l 001

 

Poštou prošlý výplatní otisk s datem 14. 3. 1941

Germanizační tlaky jsou patrné i z potisků obálek - německou - český název Prager Messe/Pražský veletrh. V otisku szále původní název Pražské veletrhy.

 

PVV 2l 003

 

Poslední otisk 27. 6. 1941

 

Podzimní veletrh

Datum: 7. - 14. IX. 1941

Otisk 1. dne - datum 27, 6. 1941 (R).

 

PVV 2l 004

 

Poštou prošlý otisk s datem 6. 11. 1941. 

 

PVV 2l 005

 

Poslední otisk ze dne 16. I. 1942.

 

 

Číst dál...