HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÁŠEŇ PRO SBĚRATELSTVÍ, BADATELSTVÍ A VYSTAVOVÁNÍ

CELINY BANGLADEŠE (6)

Už pošesté se scházíme při virtuýní přednášce menoli webnášce, abychom pokračovali se seznamováním clein jedné z azijských zemí, kter= se dostaly do rodiny známkovách zemí po osvobození v roce 1971. Probíráme jednotlivé druhy celin, dnes se zastavíme u aerogramů. První aerogram, v této zemi velmi zažitý a používáný, si zvolil do známky celiny portrét otce -zakladatele Mujibura Rahmana - krátce Mudžiba.

 

CEL 100 001      CEL 101 001

 

CEL 102 001         CEL 103 001

 

CEL 104 001     CEL 105 001

 

CEL 107 002     CEL 107 001    

 

CEL 108 001      CEL 109 001     CEL 111 001

 

 

 

Číst dál...

EXPONÁTY: CZECHOSLOVAK METER STAMPS OF THE FIRST USERS FROM THE YEAR 1926

Tvorba exponátů a vystavování je ta nejvyšší meta, které se sběratelé věnují. Ukázat to, co mám a co může obohatit znalosti a vědomosti ostatních. I já mám na svém kontě několik exponátů propagačních, ale i soutěžních zejména ve třídě poštovní historie a literatury. Jedním z klenotů sbírky je exponát, ktrerý se věnuje československým výplatním otiskům prvních uživatelů z roku 1926, což byl první rok existence výplatních strojů v československém poštovním provozu. Uživatelů bylo šestnáct, ptisků více. Vyskytly se trojnásobné rarity, eseje a otisky prošlé poštou. Poštovně historický, typologický a chronolgický exponát ukázal známé i neznámé skutečnosti této události. Exponát vidělo i zahraničí, úvodní dvě strany zahraničního exponátu zveřejňuji.

 

Exponát 1 001

 

Exponát 2 001

 

1.čs.esej

Jako ilustraci k uvedené tématice zobrazuji vůbec nejcennější československý otisk z 1. 6. 1926 (RRR). Nejcennější je považován z mnoha důvodů. Jednak se jedná zatím o nejstarší československou esej výplatního otiskum který zhotovila firma Francotyp GmbH (Anker Werke Bielefeld) a zaslala svému novopečenému generálnímu zástupci v Československu Bohumilu Jarolímkovi st. jako podklad pro jednání s československou poštovní správou a zejména jako podklad pro žádost o úvěr ve výši 20 - 100000 Kčs na nákup výplatních strojů u československé centrální banky v Německu. Zásluhou paní Luisy (Aloisie) Jarolímkové a díky  jejímu šarmu při jednání s bankou, byl úvěr povolen a poskytnut. A historie čs. výplatního otisku dostala své konkrétní obrysy.

Jedná se o esej, která nebyla v tomto stroji a v této podobě později použita. První esej je bezpečně uložena v archivech České nárobní banky. Tento výplatní stroj byl později  poskytnut prvnímu uživateli Živnostenské bance Praha. Věrohodnotná a plnohodnotná esej . druhá v pořadí již byla připravena na oficiální vyplácení dne 16. 9. 1926 oficiálním výplatním otiskem v budově Źivnostenské banky na Příkopě.      

Číst dál...

KOUZLO STARÝCH POHLEDNIC PRAHY

Pohledniced jsou výrazným prostřdkem komunikace mezi lidmi. Navíc oplývají nenahraditelnou krásou grafiky, kreseb či fotografií. Patří mezi největší a nejoblíbenější sběratelské obory.Mají nejen svou esetetickou krásu, jsou i dokumentme doby, kdy vznikaly a byly posílány. Upozorňují na krásy země, kde jsme se narodili a kde žijeme. Čteme osudy a životní styl našich předků a praprapředků. Reverzní strana je navíc důležitým svědkem poštovnictví té či oné doby. POhlednice mají i jemný nádech tzv. "vztekáčů" podle helsa : "Byl jsem tu, ty ještě ne". Pohlednice ukazují i kidsk usdy. Jsou důkazem pro ovlivnní jejich osudů (viz např. Kunderův žert a pohlednice  s poznámkou o komunismu. Jan Palach poslal těsně před svým burcujícím činem sebeupálení poštovní zprávu příteli Hubertovi, ketrý ji věnoval tvůrcům filmu o J. P.. kde asi zmizela tato historická cennost?

Podívat se na staré pohlednice neškodí, vrátí nás to do časů, kdy ještě život měl své zásady, i když společnost prožívala neuvěřitelný pokrok a hloupostr bylka upozaděna a slušnost byla královnou ctností.

Pohlednice jsou ze sbírky M. L., a já je rád reprodukuji s jeho laskavým svolením.

 

DSC07333     DSC07334     DSC07336     DSC07337DSC07338

 

Číst dál...

ZÁSLUŽNÁ KLUBOVÁ PROPAGACE SBĚRATELSTVÍ VÝPLATNÍCH OTISKŮ

Historie sběratelství výplatních otisků v Československu a Česku v letech 1990 - 2020 (přednášky)

 

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15 Praha, pobočný spolek SČF již od svého založení organizuje setkání členů, při kterých většinou zaznívaly a zaznívají odborné přednášky. Klkub již od svého začátku existence v rovce 1943 měl na mysli vzdělávání jako jednu ze svých hlavních činností. za posledních více jak 40 let se konají pravidelné  přednášky v zásadě desetkrát za rok. Někdy bývají doplněny i exkurzemi do poštovních provozoven, tiskárny cenin, či prochíázkou po současných, ale i zaniklých poštách v Praze. Úplný seznam přednášek je zavěšen na portálu klubu www.kf0015.cz. Klub se snaží postihnou široké spektrum specializovaných oborů, poštovně historickou minulost, ale i současnost. Přednášky věnuje i poštovním známkám a celinám. Přednášky jsou doplněny bohatým filatelistickým materiálem. přednášky mají úpsěch díky perfektní organizaci vzdělavatele ing. Ladislava Ćecháka za pomoci členů výboru klubu.

Velkou pozornost organizátoři věnují i výplatním otiskům. V období 1990 - 2020 zaznělo celkem patnáct přednášek na toto téma z různých úhlů od renomovaných sběratelů, badatelů a publicistů.

Přehled přednášek s uvedením roku, inciálami přednášejích a názvem přednášky.

MB - Miroslav Bouška

LJ - Luděk Janů

TON - Tomáš Novák

IL - Ivan Leiš

TŠ - Tomáš Šilhán

JCh - Josef Chudoba

RP - Rudolf Píša

JK - Jaroslav Konečný

 

1990 LJ      Otisky výplatních strojů v Čechách a na Moravě v letech 1938 - 1945

1993 MB    Změna státoprávního uspořádání Československa očima sběratele výplatních otisků

1994 TN     Změna státoprávního uspořádání v otiscích výplatních strojů

1997 MB    Výplatní otisky Sudet 1938 - 1945

1998 IL      Výplatní otisky Československa 1926 - 1939

2000 MB    Výplatních otisky Protektorátu Čechy a Morava

2003 TŠ     Sběratelství Apostů České republiky

2005 IL      Výplatní otisky včera a dnes - beseda nad novým výstavním esponátem

2009 IL      Výplatní otisky a PSČ

2010 IL      Výplatní otisky nového vzoru mimopražských podnikových uživatelů z území Ćeskoslovenska v období 1946 - 1992

2013 JCh   Specializované obory filatelie zabývající se Československem  v období 1918 - 1939 a jejich odraz ve filatelistických časopisech (včetně výplatních otisků - pozn. editora)

2013 LJ     110 let od prvního oficiálního pokusu vyplácení poštovného výplatními stroji

2014 RP    Bohumil Jarolímek, generální zástupce Francotyp v Československu v letech 1946 - 1947

        IL      Výplatní otisky firmy B. Jarolímek v letech 1926 - 1947 na celistvostech (eseje, poštou prošlé celistvosti) - dvojpřednáška o historii doplněná filatelistickými artefakty - dopl. editorem)

2016 IL      První eseje čs. výplatních otisků (příspěvek k 90. výročí čs. otisků výplatních strojů v poštovním provozu)

2020 JK     Modré digitální otisky výplatních strojů  (přednáška byla plánovaná, ale z důvodů koronaviurové pandémie a přísných hygienických nařízení se v červvnu 2020 nekonala, odloženo na později - pozn. editora).  

 

I před rokem 1990 se na půdě KF 00-15 konaly přednášky na téma "výplatní otisky"), přesná data, témata a přednášející jsou zmíněna v publikaci "Frankotypisté" autora IL.

 

DSC07098     DSC07064

Ilustrační foto z jedné z poštovně historických  přednášek v sále Dřevák Domu Portus, pohled na posluchače přednášky a přednášejícího  ing. Helcla.

 

 

 

     

 

 

 

Číst dál...

CELINY BANGLADEŠE (4)

Hezké nedělní odpoledne, vážení příznivci filatelie a poštovní historie Azie,

 

      vracíme se počtvrté do Bangladeše (Bengálské země) prostřednictvím poštovní historie ze 70. a 80. let a stále se zabýváme poštovními celinami této země.. Ćerpám z exponátu Celiny Bangladeše, který jsme několikrát vystavoval. Dnes se zaměříme na další formu bangladešských celin na obálky pro doporučené zásilky. Svým křížem na averzi i reverzu obálky "kopírují" anglický zvyk označování registrovaných zásilek. U jednotlivých listů jsou stručné popisky. Aspoň touto formou v době pandemické a navíc orouškované si můžeme vynahradit vládní zákaz kontaktních přednášek.Lepší virtuální a bezkontaktní  než žádná. Příjemnou prohlídku.Barvy byly dvě fialová a zelená - v různých odstínech. Motiv lotosový květ. Připomínám, že jednotkou měny je 1 TAKA, která se dělí na 100 PAISA. Zvláštností této cleiny je rozdíl mezi prodejní cneou a honotou na známce celiny - prodejní cena je vyznačena  gumovým razítkem a rozdíl reprezentuje cenu za obálku.  I.L.

Reg 1 001            Reg 2 001

 

Reg 3 001       Reg 4 001    

 

Reg 5 001     Reg 6 001     

 

Reg 7 001     Reg 9 001Reg 10 001

 

Číst dál...

Terminologie nových digitálních výplatních otisků

Příspěvek k rozšíření  nové terminologie s odkazem na nový digitální vývoj vyplácení zásilek

 

Více než pět let náš život v Česku coby uživatelů poštovních služeb a sběratelů provázejí digitální výplatní otisky v modré barvě a v podstatně odlišném uspořádání a vzhledu než klasické výplatní otisky. Díky vývoji ve světě, ke kterému se konečně přiklonila i Česká pošta s.p. (okolní země včetně Slovenska byly mnoho let před námi), jsme se dočkali otisků, kde došlo ke sloučení údajů samostatného denního a výplatního razítka v jeden nezarámovaný celek. Navíc dle souhlasu UPU se využila i možnost odlišné barvy, kterou čtečky lépe čtou než červenou barvu. Došlo i k aplikaci jiného názvu operatora poštovních služeb. Místo názvu státu došlo na uplatnění názvu poštovního provozovatele Česká pošta, název, který byl doplněn o logo.

 

První modrý digitální otisk 001     Modrý 001

 

V době pandemické, která zastavila anebo omezila řadu lidských přirozených činností, dochází ve větší míře i na sbírky všeho druhu včetně poštovně historických. Nastávají i okamžiky k zamyšlení.

Řada sběratelů, vystavovatelů a badatelů, kteří se soustřeďují na výplatní otisky a zejména na jejich nejmodernější formy jakými jsou modré digitální otisky, přemýšlí i o jejich terminologii, která vyvstala s jejich příchodem. ta se mnohdy neshoduje s klasickým obdobím, kdy bylo vše jasné jako matematická rovnice  výplatní otisk = označení oprávněného uživatele - denní razítko - výplatní razítko. To u nových otisků skončilo a údaje až na označení uživatele stroje (pozor - nové označení normy) se slilo do jednoho útvaru či souboru, navíc přibyly nové údaje a zmizely omezující rámečky. Co s tím? Nezbývá než se nad vším zamyslet (v článcích, publikacích či v exponátech jsme donuceni výrazy používat)   a vyjádřit se k tomu. 

V roce 2016 jsem na stránkách www.kf0015.cz publikoval novou normu týkající se nového digitálního otisku, který převzal nový portál modry.kf0015.cz. I na tomto portálu je o normě zmínka.  Navíc nové podmínky týkající se výplatních strojů a jejich otisků jsem zařadil jako přílohu mé memoárové knihy "Frankotypisté", která vyšla v roce 2018. Z této normy při stanovení nových definic je naprosto žádoucí. Norma musí být doržena, ale platí i druhý požadavek: je nutno, aby byla terminologie sběratelská srozumitelná i pro sběratele a publicisty. Jinak se nedomluvíme.

V mém komentáři za normou (viz stránky modry.kf0015.cz) jsem otázku terminologie rozšířil o další aspekt. Zástupci ýrobců digitálních výplatních strojů a jejich otisků používají terminologii, která je naprorsto v rozporu s normou ke škodě celé záležitosti a tohoto oboru. Používá se nesprávně "digitální známka" nebo "frankovací stroj". K mé lítosti se na tento koment nikdo neozval. Nově slýchávám, že modrý digitální otisk by se měl jmenovat "datamatrix" či "výplatní otisk s QR kódem". To bychom se přoblížili hyprům a eshopm na dosah.Takové výrazy snad ne?

Co by mělo zůstat stejné a z čeho by se mělo vycházet? Stručně - z existujících a platných definic, které se vžily. Tedy výplatní stroj, výplatní otisk, výplatní razítko, výplatní hodnota atd. Slovo "výplatní" je hlavní a nadřazené. Stroj slouží hlavně k vyplácení, i když má podružné úkoly (registraci poplatků, kreditaci částek, kontrola a autencitita informací o zásilce atd.). Toto slovo je hlavní a určující pro provozovatele služeb, operátory, uživatele, zástupce výrobců a výrobce, aukční domy, prodejce filatelistického zboží, publicisty, sběratele a jiné subjekty spjaté s tímto prostředkem vyplácení.Slovo "frankovat" je nečeské převzaté z angličtiny či němčiny (franking, frankieren). Slyšíme i slovo "frankotyp" pro "výplatní otisk" či "výplatní stroj" Slovo, které mělo svůj účel do prvních příchodů dalších strojů (Postalia), nyní už ne, i když se mi líbí pro svou výstižnost a stručnost.  Vychází z názvu jednou z výrobců "Francotyp GmbH" a to je nesprávné. Jinak bychom museli říkat pro další otisky "postalák" či "satasák" apod.

Nyní  definice

STROJE

Digitální výplatní stroj je výplatním strojem nové generace obsahující dvojdimenzionální kód DataMatrix a umožňující kreditovat poštovní poplatky na dálku, vyplácet listovní zásilky a registrovat celou řadu zakódovaných údajů včetně poštovních poplatků souhrnným způsobem sloužícím kontrole a autencititě informací o zásilce. Údaje je  možno i nezakódovaně uvádět na otisku".

OTISKY

Digitální výplatní otisk je výplatním znakem, který vytváří digitální výplatní stroj a tvoří jej zejména souhrnné výplatní razítko obsahující soubor nutných proměnných a neměnných údajů (výplatní hodnota, identifikace poštovního operátora,  datum podání, produktový kód zásilek, licenční číslo výplatního stroje, podací pošta. poštovní směrovací číslo, číslo počitadla zásilky, kumulativní dvojdimenzionální kód DataMatrix obsahující v digitální podobě veřejné údaje). Výplatní razítko otisku obsahující tyto údaje může být doplněno označením uživatele stroje a dalšími údaji. 

OSTATNÍ ÚDAJE OTISKU (VÝPLATNÍHO RAZÍTKA)

Jsou definovány v Podmínkách pro používání výplatních strojů (Věstník České pošty, částka 3, Informace pro veřejnost, 25., 3,  2015) .

Tolik můj současný příspěvek k doplnění terminologie výplatního otisku (základy a definice klasického výplatního otisku jsou  zveřejněny v publikaci Československá filatelie, část terminologická, Praha 1988). Tehdejší terminologii poštovní historie a celin zpracoval kolektiv expertů Komise poštovní historie a celin pod mým vedením a potvrdil i SČSF a hlavní redaktor terminogie čs. filatelie a vedoucí autorského kolektivu ing. Pavel Pittermann.Příspěvky vítány na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozhodně musím konstatovat, že s příchodem digitálního otisku jsme vkročili do nové éry výplatního otisku na našem území. Budeme muset odlišovat klasické období od toho dnešního digitálního. Ba co vís, vznikly nám už dvě období digitální - rané digitální (změnil se systém a vzhled zůstal) a  pokročilé digitální (změnil se i vzhled otisku současně se systémem). S tím nic neuděláme, pokrok nezastavíme a sběratelství se musí přizpůsobit. 

Číst dál...

500 + 2000 = 33

500 položek (rozuměj příspěvků)

+ je plus

2000 obrázků

33 kalendářních měsíců (červen 2017 - únor 2020)

Omlouvám se za neobvyklý titulek a nesrozumitelný úvod k tomuto krátkému článku. Text snad vše objasní.

Letos v únoru jsem dopsal pětistý příspěvek od zahájení mých osobních webových stránek v červnu 2017 a současně se naplnil počet dvou tisíc obrázků vložných na stránky buď ke článkům či samosttaně. Všese událo za třicet tři měsíců. Zanedlouho se naplní počet tří let, kdy blog existuje. Z pětiset příspěvků je skoro čtyřista na téma mé největší záliby - filatelie, poštovní historie, specializovaných oborů ve filatelii, zhruba stovka se týká jiných okruhů, nejen zálib. nezbývá než podkěovat mému webmasterovi za zprovoznění stránek a za trpělivost, kdy bylo nutno mne vodit za ručičku při naplňování osobních stránek texty\ a obrázky. Děkuji též trpělivým čtnářům, že si naladili stránky, četli a komentovali. Při zakládání AIESECu v letech 1965 - 1969 jsme měli heslo, které nás povzbudilo (slušnější verte "FURT SE JEDE"). To platí i mého osobního blogu.

 

I. L. 

Pony 001

Číst dál...

OD B. JAROLÍMKA K PĚTI

OD GENERÁLNÍHO ZÁSTUPCE K PĚTI PRODEJCŮM

 

Včera jsem sestavil životopisnou a  kariérní kroniku Bohumila Jarolímka, který v letech 1926 - 1948 (s výjimkou válečných let na části bývalého československého území) měl tu čest generálně zastupovat německého výrobce výplatních strojů  "FRANCOTYP" v Československu, a zavěsil ji na tento osobní web.

 

JAR 1 001     JAR 2 001

 

 

Uvědomil jsem si, jakým úžasným vývojem prošla sféra zastupování a prodávání výplatních strojů. Nezaškodí uvést současný stav.

 

Nositelem povolování a poskytování licencí na provoz výplatních strojů v současné době (2020) má Ćeská pošta s.p., se kterou zájemce (pozdější uživatel) musí uzavřít smlouvu o provozu, přesněji dohodu o používání výplatních strojů. Uživatel, pokud dostane licenci od Ćeské pošty si může sám vyplácet za přísně stanovených podmínek své zásilky a pošta mu posytne i zvýhodněnou cenu za podávané zásilky (nižší výplatné). 

 

Česká pošta též stanovila prodejce na území České republiky:

 

1/ SpeedCard sro Praha 9 pro stroje PITNEY - BOWES

Současné modely: DM 100i, DM 300c, DM 400c

 

2/ EVROFIN Int. spol. s r. o. Ústí nad Labem pro stroje NEOPOST

Současné modely: IS 350, IS, 420, IS 440, IS 480, IJ-110

 

3/ FP Franco - Post CZ s. r. o. Praha 4 pro stroje Francotyp - Postalia (kreditované v systému Teleporto)

Současné modely: Ultimail 60/90, Flexiscale, Postbase

 

4/ ALBACON SYSTEMS a.s. (dealer) Praha 3 pro stroje Francotyp - Postalie kreditované v systému PostBase TDC

Současné modely: PostBase 30, PostBase 45, PostBase 65, PostBase 80

 

5/ XERTEC a.s. Praha 4 pro stroje FRAMA

Současné modely: Matrix F 12, Matrix F 22, Matrix F 32, Matrix F 42, Matrix 62, Matrix 82, OfficeMail

 

 

Ostatek 001

 

 

Číst dál...

D + 1 a výplatní stroje

DVOURYCHLOSTNÍ DORUČOVÁNÍ A VÝPLATNÍ OTISKY

 

D1 001

Česká pošta spouští s účinností od 1. 2. 2020 tzv. dvourychlostní doručování poštovních zásilek. Mění se Poštovní podmínky včetně ceníků. Tyto změny se dotýkají i výplatních strojů a jejich otisků v rámci zásady „Jeden dopis, dva způsoby doručení při dvou různých cenách služby“.

Dochází k zavedení dvou doručení – ekonomickému a prioritnímu.

EKONOMICKÉ DORUČENÍ ADRESÁTOVI

Finančně nejvýhodnější řešení. Cena služby je stejná jako doposud (Kč 19,-), ale doručení zásilky proběhne zpravidla d r u h ý den po dni podání. Údaje na obálce beze změny.

Odesilatel má povinnost napsat zkratku EK na podací arch zásilek u doporučených zásilek.

U obyčejných zásilek je třeba zapsat celkový počet zásilek a uvést zvolený způsob doručení (ekonomické doručení).

Uživatelé výplatních strojů mohou tento způsob využít při těchto poštovních produktech:

OBYČEJNÉ PSANÍ

DOPORUČENÉ PSANÍ

( ve stroji kategorie: PSANÍ, PSANÍ STANDARD, DOPORUČENÉ PSANÍ, DOPORUČENÉ PSANÍ STANDARD).

PRIORITNÍ DORUČENÍ ADRESÁTOVI

Nejrychlejší řešení. Cena služby zvýšena (Kč 26,-).Doručení proběhne zpravidla

n á s l e d u j í c í p r a c o v n í den po dni podání zásilky.

Lze využít u všech typů zásilek.

OBYČEJNÉ PSANÍ

DOPORUČENÉ PSANÍ

(ve stroji kategorie: PSANÍ, PSANÍ STANDARD, DOPORUČENÉ PSANÍ, FDOPORUČENÉ PSANÍ STANDARD)

Zásilku nutno označit zkratkou D + 1. Možno použít nálepku, nátisk na obálku, ruční poznámku.

U doporučených zásilek se nemusí nic dalšícho uvádět (např. Do podacího archu). U obyčejných zásilek je nutno zapsat celkový počet zásilek a uvést zvolený způsob doručení (prioritní).

Dopisy nutno roztřídit podle kategorií.

 

Zároveň dochází ke zvýšení cen u doplňkových služeb.

Mění se i sazby u mezinárodních listovních zásilek

Změnou prochází i další ukazatele.

 

Názor autora příspěvku:

Týká se uživatelů výplatních strojů. Dochází ke zvýšení byrokracie u uživatelů, navíc ke zřetelnému, ale i skrytému zdražení lsužeb. Otázkou zůstává kontrola odesílaných zásilek a placení stanoveného porta a hlavně doručování dle oznámených pravidel.

Zajímavé bude vyhodnocení tohoto rozhodnutí v nějakém časovém horizontu a  průběžný výsledek, zda bylo dosažení cíle.

Zdroj:

Ceník České pošty

https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/6069044/Cenik_1_2_2020_zmeny.pdf/44dc8fcc-ba45-e1e1-07ab-c15736247d5c

 

 

 

 

OVS změny 002

 

 

OVS změny 001

Číst dál...