HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

PŘÍLEŽITOSTNÝ OTISK K 25 LETŮM KF 00 - 100 PARNAS

Klub filatelistů 00 - 100 PARNAS oslavil v roce 1990 25 let své existence. Toto výročí připomněl výplatní otisk Postalia ze stroje, který provozovala pošta PRAHA 85. 

Vkusný a eticky působící otisk rozšířil rodinu příležitostných otisků pošt a přispěl do mozaiky historie čs. filatelie. 

 

Otisk s datem 7. 11. 90

 

praha 85 005

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (20) - AGROTECHNA N.P., odštěpný závod ČESKÉ BUDĚJOVICE

Sledované období let 1964 až 1992 (Československo, výplatní razítko otisků ve tvaru zoubkovaného obdélníku) na otiscích existujících v té době zaznamenává jednu zajímavou skutečnost. Národní správa, zestátňování a znárodňování  hospodářského majetku přineslo novému režimu nesmírné prostředky, ale i velké problémy. Co s tím? Jak to vše zorganizovat. Něco bylo řešitelné, něco v žádném případě. Činily se velké experimenty, jejichž výsledky byly patné a neúčinné. Aby fungovaly, musely se často měnit. Rizhodnutí střídalo rozhodnutí. Náznaky reforem to musely dříve nebo později vyřešit, ale nevyšeily. 

Jedním z takových příkladů byl sektor zemědělské mechanizace.  

V letech 1947 - 48 vznikla pro tento sektor Agrounie., kde se sdružovaly hlavně výrobci a obchodníci zemědělské techniky. Netrvala dlouho. V roce 1951 ji vystřídalo Ústředí pro mechanizaci zemědělství (ÚMEZ). Pak se problematika přesunula na kraje - vznikly krajské podniky zemědělského zásobování (rok 1952 až do zrušení 1. 4. 1958). 

Začátkem dubna 1958 nastoupila AGROTECHNA, jejímž zakladatelem bylo ministerstvo strojírenství, jednalo se o obchodně technickou organizaci.  V roce 1960 byly v jejím rámci zřízeny tzv, odštěpné závody, kterých bylo 23. (v průběhu let se zredukovaly na 10). Ani Agrotechna nevydržela dlouho - 1. 3. 1962 byla zrušena. Problematikou tohoto oboru byla pověřena VHJ Zbrojovka a Agrotechna se ocitla v jejím organizačním členění. 

Ani to nevydrželo dlouho. 1. 1. 1982 se založila VHJ AGROZET, koncernová obchodní organizace se sídlem v Brně. tato situace vydržela do 1. 4. 1989, kdy byla obnovena další Agrotechna .....

 

Tento vývoj dokládají např. otisky Agrotechny n.p., a Agrozetu k. o. o. v Českých Budějovicích. 

 

Otisk uživatele AGROTECHNA n.p., odštěpný závod  s datem 24. 10. 58

FR 8 - 0 - 3m - 2km

Dohlédací pošta České Budějovice 1

 

agrotechna 001

 

 

Nástupcem byla k. o. o. AGROZET

Otisk s datem 1. 8. 83

FR 8 - 0 - 3m - 2km

Dohlédací pošta České Budějovice 2

 

agrotechna 002

 

 

 

Číst dál...

POŠTA PRAHA 86 (VELETRHY) A VÝPLATNÍ OTISKY (1)

Pošta 86 a výplatní otisky

 

Jedna ze zajímavých pražských pošt v době, kdy se v poštovním provozu provozovaly výplatní stroje (od roku 1926 dále) a jejich otisky, byla pošta PRAHA 86 (Veletrh, Veletrhy). 

 

Tato pošta dohlédala za 1. a 2. republiky na několik výplatních strojů v její blízkosti. Denní razítka otisků měla různé názvy - bez, ale i s přídomkem. Ale po pořádku. 

 

Díky poštovnímu historikovi Jiřímu Kratochvílovi se v jeho knize "Pražské pošty Historie a současnost" z roku 2009. dovídáme toto:

Kapitola "Pošta 170 05 PRAHA 75"

 

Názvy pošty v letech 1920 - 1939

11. 9. 1920

PRAHA VELETRH

1924

PRAHA  VELETRHY

15. 3. 1930

PRAHA 86 VELETRHY

1939

PRAG 86 - PRAHA 86

 

O poště Jiří Kratochvíl píše (strana 356), a proto cituji předmětné pasáže z této cenné, zajímavé a potřebné publikace:

 

"Tuto příležitostnou poštu poprvé otevřeli 11. září 1920 při příležitosti konání Pražského podzimního veletrhu, a to ve veřejných prostorách jako poštu Praha Výstava.  Veleltržní akce se opakovaly pravidelně na jaře i na podzim..... a pošta pravidelně sídlila v původním sídle pošty na Výstavišti z roku 1891 v ulici U výstaviště č. 67. Podzimní veletrh 1929 s již konal v novém Veletržním paláci, a tak se poprvé příležitostná pošta  přestěhovala i do této konstruktivistické budovy. K 15. březnu 1930 ve Veletržním paláci otevřeli novou poštu, tentokrát s již celoročním provozem pro širokou veřejnost s názvem PRAHA 86 VELETRHY (zvětšeno autorem příspěvku). .... s vchodem z Veverkovy ulice  30/330. ..... Prvním poštmistrem se stal Josef Ulrich.  ..... Je zajímavé, že i po otevření stálého sídla pošty ve Veletržním paláci pracovala při veletržních akcích i samostatná přepážka pošty ve svém původním sídle na Výstavišti, a to ař do roku 1941).  ..... Za zmínku ještě stojí, že podle návrhu z roku 1928 se měla nová pošta jmenovat PRAHA 83 Výstaviště. To však neprošlo, a tak se i nadále provozovaly souběžně dvě pošty: jedna stálí s příležitostnou přepážkou a vedle ní ještě jedna příležitostná výstavní (obě příležitostné ovšem ve stejných prostorách). "

 

Jak to bylo s výplatními stroji?.

 

Pražské vzorkové veletrhy

Pošta PRAHA 86 VELETRHY

PVV 2c 007

Jeden z mnoha výplatních otisků tohoto uživatele pod dohledem pošty PRAHA 86 VELETRHY

V prvé řadě byla tato pošta dohlédací a podávací pro uživatele výplatního stroje Francotyp s otiskem FR6h - 4m (ov) Pražské vzorkové veletrhy. O otiscích píši v jiných příspěvcích na tomto webu. Jen připomínám, že první otisky tohoto uživatele měly dohlédací a podací poštu PRAHA 1, později se v denním razítku otisku objevuje PRAHA 86 VELETRHY.

 

Pošta dohlédala a zajišťovala podací služby i pro další subjekty:

 

Devisová úřadovna B Národní banky československé

Sídlo Veletržní palác

Pošta PRAHA 86

devi 002

Zachycené otisky v období: - 12/32 - 3/36 - 

 

Exportní ústav československý

Sídlo Veletržní palác

Otisk 1. dne 2. 3. 35 (R)

Pošta PRAHA 86

 

exp 001

 

Poštou prošlý otisk s datem 3. 11. 37

 

exp 002

Období zachycených otisků:

2. 3. 35 - 11/37 - 

 

Deutscher Kulturveband (Německý kulturní spolek)

Pošta PRAHA 86 VELETRHY

Sídlo?

Otisk 1. dne 31. 3. 38 (R)

V Katalogu Bouška/Leiš jsme vyslovili domněnku, zda se nejedná o esej. Další přírůstky a zkoumání potvrdilo, že nikoliv. Byl to řádný a plnohodnotný výplatní otisk - viz zásilka poštou prošlá.

 

ver 001

 

Otisk poštou prošlý 23. 8. 38

(další přírůstky ve sbírce s daty 12. 5 38 a 3., 6. 38

 

ver 002

 

 

Číst dál...

ZAJÍMAVOSTI VÝPLATNÍCH OTISKŮ POŠTY PRAHA 74

Pošta PRAHA 74 později 170 04 PRAHA 74 vyplácela ve sledovaném období několika výplatními stroji - Francotyp a Postalia. 

 

Francotyp

Je až neuvěřitelné, že jediný výplatní stroj Francotyp vydržel více jak 20 let být provozován na této poště. Navíc zachované otisky mají na naše poměry velmi dobrou kvalitu. Ve sbírce je zachycen první otisk s datem 17. VI. 53 a poslední v lednu 1971. 

Zajímavostí tohoto stroje jsou výplatní hodnoty. V 50. letech byla výplatní hodnota čtyřmístná, v 60. letech trojmístná s tím, že první místo otiskovalo plnou tečku coby výplatní znaménko, V 70. letech to byla hodnota trojmístná bez výplatního znaménka.

 

Příklady těchto tří variant:

 

Otisk s datem 17. VI. 53

praha 74 007

 

Otisk s datem 4. XI. 68

 

praha 74 002

 

Otisk s datem 17. V. 71

 

praha 74 003

 

 

Postalia

I otisky Postalia přinesly jednu zajímavost, na kterou bych rád upozornil. Zatím jsem nezaznamenal ve sběratelské veřejnosti hlubší specializované sbírání a zkoumání této zajímavosti.

 

Týká se výplatního razítka a rozdílností mezi razítky z roku 1982 a 1985 (tvar, velikosti  i vzdálenosti). Tato vaianta se vyskytla již  v roce 1978. 

 

Otisk s datem 20. 7. 82 a 9. 12. 82

Duté zoubkování. Rozměr rámečku 24 x 28 mm. Vzdálenosti mezi levým rámečkem a levou číslicí 8 mm, vzdálenosti mezi poslední číslicí a pravým rámečkem 5 mm.

 

praha 74 005     praha 58 001

 

 Zvětšený otisk na poštovní poukázce s datem 24. 4. 78. 

 

praha 74 009

 

Otisk s datem 30. 2. 85

Odlišný rámeček. Nyní s většími vzdálenosti mezi zoubky a s plnými zoubky.Velikost rámečku výplatního razítka 25 x 28mm. Vzdálenosti: od levého rámečku k první číslici 7 mm a od poslední číslice k pravému rámečku 4 mm. 

Též zvětšeno.

 

 

praha 74 006

 

Tímto zjištěním se otevárá další kapitola specialiazovaného sběratelství a studijních zkoumání v oboru výplatních otisků.  

 

 

 

Číst dál...

PŘEHLED KULATÝCH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH VÝROČÍ V ROCE 2023

DOSTAVNÍK 2

 

vyr 008

 

 

vyr 002

 

vyr 003

 

vyr 004

 

vyr 005

 

vyr 006

 

 

50 LET PSČ NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA  - jedno z letošních výročí poštovní historie

Mezi letošní výročí patří i jedno výročí moderní poštovní historie Československa.

Je jím 50 let od zavedení poštovních směrovacích čísel (PSČ).

Poštovní směrovací čísla se dotkly každého z nás, filatelisty i nefilatelisty.

Jedním z oborů, kde PSČ jsou viditelná a vytvářejí velkou řadu podtypů výplatních otisků, je obor sběratelství výplatních otisků.

Jeden ze svých exponátů jsem věnoval právě této problematice. Zveřejňuji titulku tohoto exponátu.

 

 

vyr 009

 

 

Číst dál...

SNÍŽENÉ VÝPLATNÉ

Některé firmy, které si požádaly u čs. poštovní správy o přiznání práva vyplácet obchodní tiskopisy za snížené výplatné (podmínkou bylo vyfrankování 15000,- Kčs ročně), směly použít k vyplácení těchto zásilek výplatních strojů.

Podací a dodávací pošta musela být informována o tom, že se jedná o řádně vyplacené tiskopisy. V opačném případě mohla zatížit zásilku doplatným.   

Povinností odesilatele bylo vyznačit na adresní straně tuto skutečnost tiskem nebo razítkem s číslem jednacím a letopočtem příslušného povolení. 

 

tiskopisy 001

Číst dál...

FENOMÉN ZVANÝ P V V (2a)

2a

 

V druhém pokračování zastavení u výplatních otisků Pražských (vzorkových) veletrhů si všimneme vlastních otisků Pražských veletrhů a jejich použití v letech 1. a 2. republiky. Pokračování bude mít několik částí, které se budou dělit podle let a otisků, které k nim měly vztah.

Pražským (vzorkovým) veletrhům byl povolen výplatní stroj Francotyp, model A s horním číslem počitadla Věstníkem MPT č. 20 z 2. 6. 1928.

První výplatní otisky Pražských vzorkových veletrhů spatřily světlo světa již před oficiálním povolením, a to dne 30. 4. 1928. 

 

PVV P 1 001

 

Otisk vyplácel nezměněn zásilky do 12. 5. 1931. Jeho vzhled se vůbec za tutu dobu nezměnil. Stroj byl umístěn v Praze VII ve Veletržním paláci. Otisk sběratelsky: FR 6h - 4m (ov) - 1k. Dohlédací poštou u tohoto otisku byla pošta PRAHA 1 (později nastala změna).  První otisk 23. 5. 1928.

Pražské (vzorkové) veletrhy byly jubilejním stým uživatelem výplatního stroje od roku 1926. 

V označení čtyřřádkový nápis hůlkovým písmem v češtině/němčině/francouzštině a angličtině. Nalevo od nápisů velké tučné iniciály PVV nad znakem města Prahy. ) 

 

Otisk s datem 14. 11. 1928

(šest měsíců po uvedení stroje do provozu)

 

PVV a 001

 

Od 12. 5. 1931 se změnil charakter výplatních otisků - z neutrálních otisků se vytvořily otisky propagačního a zejména příležitostného charakteru.

Vznikla absolutně nejčastější frekvence změn ve vzhledu výplatního otisku předválečného období. Domnívám se, že jí nepřekonaly ani Brněnské veleltrhy, i když i ty mají frekvenci úžasnou (viz články na tomto webu).

Z otisků Pražských vzorkových veletrhů se stal na více jak 20 let fenoménem čs. výplatního otiskářství. Ttyo otisky si zaslouží, abych se jim věnoval podrobněji v delším seriálu.

 

pokračuje

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISK S PŘÍDOMKEM

Ve světě poštovních výplatních otisků se vyskytují i varianty víceslovných domicilů pošt v otiscích POSTALIA na podtypech s PSČ.

Příkladem může sloužit poštovní výplatní otisk pošty 160 08 PRAHA 68 - LETIŠTĚ.

Přídomek "Letiště" v denním razítku upřesňuje polohy pošty, i když tento přídomek není v oficiálním názvu pošty. Otisk s datem 12. 5. 82.

 

V otisku se oficiální název pošty (na R-nálepce) neshoduje s názvem pošty v denním razítku otisku.  

praha 68 letiste 003

 

V otisku s datem 3. 11. 75 se ještě  název pošty v oficiálním názvosloví (a v doprovodných poštovních artefaktech) a v denním razítku výplatního otisku shodoval. 

 

praha 68 letiste 004

Číst dál...

FENOMÉN ZVANÝ P V V (1)

Tento týden (5. 1., příspěvek č. 2924) jsem se podělil se čtenáři webu a sběrateli výplatních otisků o poznatky související s výplatním strojem Pražských (vzorkových) veletrhů z let na začátku 4. republiky. Z archivů jsem přesně zjistil, kdy došlo k odstranění větrné růžice a zasazení zoubkovaného obdélníku a kdy došlo k dalším změnám v označení otisku. 

Problematika výplatního stroje uživatele Pražských vzorkových veletrhů (PVV) je na výsost zajímavá. Jedná se snad jeden z nejzajímavějších otisků obdobé Československa ve všech jeho obdobích. Jednak velkým počtem (každá akce měla svůj příležitostný otisk, který plnil zároveň propagační úlohu), jednak estetická kvalita byla dost na výši. Pražské vzorkové veletrhy byly ve své době velmi zajímavé a je jen škoda, že tato akce v novém společenském řádu zanikla. 

V několika pokračováních se dotknu dalších zajímavostí.

Začínám obdobím 1926, kdy začaly vyplácet v Československu výplatní stroje. První výplatní stroj Francotyp Anker Bielefeld dorazil do Československa v první polovině  roku 1926. Společně s otiskem FR 6s (m) - 4m (ov) - 1k. Tento otisk byl zkušební a měl sloužit k různým účelům. Popularizovat tento způsob vyplácení, pomoc firmě B. Jarolímek v jeho propagaci a zejména získat úvěr na nákup strojů. Tyto záměry pomohl splnit. 

V otisku se objevila pošta PRAHA 25 (rozhodnutí MPT) a hlavně na místě označení oprávněného uživatele tohoto zkušebního a propagačního otisku byl náš subjekt, o kterém se dnes zmiňuji.

Nebyl to nikdo jiný, než tehdy populární P V V  = Pražské vzorkové veletrhy v četně loga a názvu, tedy logotyp. O dva roky později se tento štoček ocitá ve stroji, které si zakoupily PVV.

 

 

Zkušební výplatní otisk s datem 1. 6. 26 - podpůrný a propagační otisk, která nebyl oficiálně uznán. 

Osud výplatního otisku je Je jen zkušební esejí. Tento otisk s tímto označením nikdy nevyplácel. Měl zajímavější dny před sebou.

 

Byl zvolen zúčastněným stranami, aby byl prvním výplatním  strojem a prvním otiskem v Československu ovšem  s tím, že bude umístěn v podatelně Živnostenské banky (ŽB) a bude zakoupen tímto bankovním ústavem  Zasazení štočku ŽB se uskutečnilo až na začátku září 1926, na krátký čas zůstala dohlédací pošta PRAHA 25. Ale předbíhám. 

Pozorný sběratel si všimne výplatních číslic, zejména první číslice a její síly. Zcela jistě jeje srovná s prvním otiskem ŽB. 

Tento otisk je zatím nejstarším otiskem, který se u nás objevil. Je možné, že archivy či sbírky vydají ještě starší otisk. Pokud tomu tak nebude, právem se může honosit ohodnocením RRR., i když neprošel poštou a má charakter vzorku (Muster), což stvrzuje gumové razítko výrobce. Je to prostě první otisk, který byl v našich končinách spatřen.

 

PVV 1 001

 

Tady končí první kapitola popisující spojení výplatního otisku a pražských vzorkových veletrhů. Štoček s tímro označením byl vybrán proto, že na začátku 20. let byly Pražské vzorkové veletrhy dost populární, Navíc byly spojeny se souhlasem vlády, která dala hlavnímu městu Praha mandát ke zřízení ústavu pro pražské vzorkové veletrhy.

To se psal duben 1920 a vláda řekla doslova:" ..... zřídit k opětnému vybudování a zvelebení hospodářského života ústav  pro pražské vzorkové veletrhy".  Kdo jiný to v tehdejším společenském životě být než P V V? 

Zastavme se na chvilku u PVV a podrobněji si všimněme PVV s ohledem na další části toho příspěvku. 

PVV byla příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Počáteční kapitál měla 2 mil. Kčs.  U zrodu stál neúnavný PhMr Václav Boháč narozený v roce 1874 v Hradci Králové. Zasloužil se o úspěch Výstavy ocbhodní a živnostenské komory pražské v roce 1908. V roce 1919 byl aktivním pražským zastupitelem.

První Pražský veletrh zorganizoval od 2. září 1920  v areálu ve Stromovce.  Zasloužil se u vybudování Veletržního paláce na místě opuštěné továrny F. Melichara - Umratha na stavební stroje. Měl v úmyslu na tomto místě okolí vybudovat "obchodní city" s dalšími budovami. Zbyla jen budova A - nynější Veletržní palác. 

Byl duší Pražských vzorkových veletrhů, kteríé se konaly od roku 1920 do roku 1951 s výjimkou válečných let 1942 - 1945).  Na veletrzích probíhalo zejména velkoobchodní jednání (zprvu byly veletrhy otevřeny i pro maloobchodníky). Uzavíraly  se zde obchody pdole vzorků. Veletrhy byly prezentací současných a tradičních výrobků. 

PVV provázely i výplatní otisky, které nám zanechaly hezkou a přesnou stopu o této výjimečné akci. V příštích pokračováních se budu věnovat výplatním otiskům jednotlivých období:

- 1. a 2. republice,

- Protektorátu,

- období po válce  - 3. republice a začátku 4. republiky.   

 

Příště tedy - léta 1. a 2. republiky a jeden z největších otisků podle mých názorů. Pokud ne největší, tak aspoň grandiózní. 

 

Plakíte jarních Pražských vzorkových veletrhů z roku 1933 vás tedy lákám ke 2. pokračování. 

 

PVV 1 002

 

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (19) - ZÁVODY MARŠÁLA RYBALKA DĚČÍN

 

 

Škodovy závody v Děčíně používaly k vyplácení své korespondence výplatní stroj Francotyp s otiskem - sběratelské označení FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km.

Otisk s datem 13. 4. 1953

 

ryb 001

 

V roce 1953 došlo k přejmenování Škodových závodů na Závod maršála Rybalka n.p., o několik let později to byl subjekt s jiným názvem, až v roce 1969 jmenovací maratón skončil u n. p. FEROX, závod maršála Rybalka.....

Otisk s datem 7. 3. 55

 

ryb 002

 

Číst dál...