HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

NĚKOLIK POHLEDŮ (98) - KERAMICKÉ A SKLÁŘSKÉ SUROVINY N.P. (KSNP)

Keramické a sklářské suroviny n. p. sídlily v Sedlci u Karlových Var, místní části Karlových Var. Historicky zde probíhala hlubinná těžba a postupem času se zde vytvořily desítky močálů a rybníků tím, jak byly bývalé lomy zatopeny. Sedlecproslul kaoolinem, s jehož těžbou jsou spojováni poprvé od roku 1740 Jakob Lorenz a Anton Pfeiffer. Odhalili kaolin - bohatství tohoto místa na dlouhou dobu.  Kaolin byl požíván k výrobě bílého porcelánu.  Prvně byl použit pro jeho výrobu v roce 1793.Těžba byla povolena o mnoho let později - 6. 11. 1891. Průmyslový podnik vznikl v roce 1899. Sedlecko - vildštějnské kaolinové a hlinné závody se proslavily ve světě. 

Subjekt spojován s kaolinem bylyKeramické a sklářské suroviny n.p., nástupce dřívějších Sedlecko - vildštejnských kaolinových a hlinných závodů n.p.

Historie vyplácení výplatním strojem je též velmi bohatá jako historie tohoto podniku.

Převážně tuto funkci zastal výplatní stroj Francotyp (otisk sběratelsky FR 8 - 0- 4m, dohlédací pošta Sedlec u Karlových Var).

 

Otisk s datem 8. 6. 1961

Horní celistvost: Sedlecko - vildštejnské kaolinové a hlinné závody n.p.

 

Otisk s datem 6. 11. 1969 - změna označení (na základě změny uživatele)

Dolní celistvost: nástupce: Keramické a sklářské suroviny n.p.

sedlec 003

 

V období  - 18. 10.1973 - 17. 10. 1974 - došlo k odlomení rámečku výplatního razítka, zůstala jen pohyblivá části této části otisku - výplatní hodnota. Byla vytvořena raritní varianta výplatního otisku, zatím jediná dokumentovaná v tomto období v historii vzniklých otisků (R).

Posledníá ptisky bez rámečku vznikly dne 24. 10. 1974, kdy byla tato závada napravena (viz dále). 

 

sedlec 001

 

Otisk s daty 24. 10. 1974 + 9. 6. 1976

 

První den opraveného otisku byl 24. 10. 1974 (R). Změnilo se denní razítko - zaneseno PSČ 362 31 a byl vytvořen otisk s příležitostným označení k 75 letům existence tohoto subjektu/uživatele (1899 - 1974) - k logu SEDLEC + KAOLIN se třemi hvězdičkami přibyla i hornická kladívka a titul "Nositel Řádu práce").

 

sedlec 004

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 17. - vláček vezoucí uhlí

Č 3

Kresba: vláček vezoucí uhlí (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Akciová společnost pro obchod uhlím

Výplatní stroj Francotyp , Bafra, otisk sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

Otisk s datem 19. 5. 1945

Otisk 1. dne po úpravách z předchozích období (R), anulát

 

vláček 001

 

________________________________________________________________________

Tímto pokračováním končí seriál přinášející identifikaci uživatelů a vysvětlení vzhledu a obahu označení oprávněných uživatelů otisků výplatních strojů , kteří používali tyto stroje k vyplácení svých zásilek v období po skončení Protektorátu ČM až do bodu, kdy na základě rozhodnutí čs. poštovní správy byli nuceni vyměnit výplatní razítko ve tvaru větrné růžice za výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného odbélníku. V zásadě to byly roky od 1945 (květen) do konce roku 1948 (někdy i o něco delší). Označení seriálu bylo "Č 3" znamenající  Československá republika v pořadí třetí. Bylo to období cenných celistvostí s otisky , které jsou z důvodu slabé četnosti hodnoceny dost vysoko. Tyto celistvosti mají i všebecně historický význam - ukazují nejen obnovu čs. poštovního provozu, ale i obnovu života v Československu.

Pokud se vyskytnou další nejasnosti s identifikací, rád tento seriál o několika dílech a poddílech otevřu a doplním.

________________________________________________________________________

Autor

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 16. - budova banky Příkopy Praha s Prašnou bránou

Č3

Kresba: Budova banky v ulici Na příkopě v Praze s Prašnou branou (mezi denním a výplatním razítkem)

Po osvobození a obnově Československa, odpilovanán německo - český text s názvem banky po obrázkem,

Výplatní stroj Francotyp, Anker, otisk sběratelsky FR 6h - 4m (hvězdička  před výplatní hodnotou nakloněna doleva)

Dohlédací pošta: Praha 1

Otisk 1. dne s upravenými znaky 29. 5. 1045 (R)

 

Otisk s datem 2. 7. 1945

 

plachetnice 002

Rozbor tarifu Kčs 3,80:

- 0,80 hal. - místní doprava (Praha - Praha)

- 3 kčs - doporučný příplatek

Platné od konce Protekotrátu do 30. 11. 1945

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 15. - uhlíř s pytlem s logem firmy SH

Č3

Kresba: uhlíř s pytlem uhlí, o kresby zaneseno logo firmy SH (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Svoboda a Hinais

Adresa: Vodičkova 16, Praha II

Činnost: obchod uhlím a koksem

Výplatní stroj Francotyp, typ, otisk sběratelsky FR áh - 3m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Ilustrace: 3 otisky z roku 1945

 

Otisk 1. dne po zprovoznění otisku původního československého vzoru, anulát, neprošlý poštou (R), datum 19. 7. 1945

 

Svoboda a Hinais 001

 

Otisk s datem 6. 8. 1945 na dopise poštou prošlý, místní dprava 0,80 haléřů

 

Svoboda a Hinais 003

 

Otisk s datem 27. 12. 1945 na podnikové dopisnici poštou prošlý, poštovné Kčs 1,20 za tzv. další dopravu mimo místo (destinace Němčice nad Hanou).

 

Svoboda a Hinais 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č 3): 15. - ruka držící talíř s bábovkou

Č3

Kresba: ruka držící talíř s bábovkou (mezi dnením a výplatním razítkem)

Subjekt: A. Klimeš

Adresa: Koliště 37, Brno

Činnost továtna na prášky do pečiva

Výplatníé stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h- 4m

Dohlédací pošta: BRNO 1

Poznámka: Reprodukuji dopisnici fy. A. Klimeš  s otiskem i s textem na reverzu jako dokreslení historické atmosféry orku 1945 a dále dopis s otiskem.

 

Dopisnice (averz a reverz) ze dne 14. 7. 1945

 

 

klimeš 003      klimeš 001

 

Listovní zásilka s otiskem datovaným 25. 3. 1947

 

klimeš 002

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 14. - plachetnice

Č 3

Kresba: plachetnice mezi denním a výplatním razítkem (symbol dopravy)

Subjekt: Intercontinentale a. s. pro transport a dopravnictví, dříve S + W Hoffman

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1

 

Otisk s datem 11. 12. 1947

 

loď 001

 Poštou prošlá celistvost s otiskem z 12. 10. 1945

plachetnice 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 13. - kosočtverec s hlavou koně, v popředí písmeno "V"

Č 3

Kresba: kosočtverec se šrafováním a hlavou koně (valacha), v popředí zkratka prvního písmeno příjmení majitele Valach) - mezi denním a výplatním otiskem

Poznámka: Toto  označení (pravděpodoobně logo firmy) se zachovalo ve výplatním stroji ještě během 50. a 60. let v nezměněnéhm vzhledu, i když subjekt vlastnicky změněn a  formálně přejmenován

Uživatel: E. Valach, továrna na reklamní kalendáře, knihařské a ozdobnické zboží

Činnost: výroba kalendářů

Sídlo: Ječná ulice 12 , Praha

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky Fr 8 h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 4

Otisk s datem 16. 12. 1947

valach 001

Pro ilustraci obrázek z dřívějšího příspěvku o otiscích Protektorátu:

Stroj byl zakoupen během Protketorátu (rok 1944?).

Valach 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 11. - ruční kávomlýnek

Doposud jsem se věnoval kresbám ve spojení s dalšími znaky (adresy, apod.), nyní zaměřím svou pozornost na identifikaci otisků s označením, kde jsou pouhé kresby.

 

Č 3

Kresba: ruční kávomlýnek (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Franckovka, a. s.,  továrna na kávové nahrážky

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PARDUBICE 2

Pozn.: Výplatní stroj používal uživatel J. Francka synové již za 1. a 2. republiky a během Protektorítu. S výjimkou prvních let 1930 - 1931, označení (kávomlýnek) bylo stejné jako za 3. republiky.

 

Otisk s datem 26. 9. 1945

 

Franckovka 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 10. - znak pojišťovny v kruhu + II. - 108

Č 3

Kresba: znak pojhišťovny v kruhu mezi denním a výplatním razítkem + adresa zkráceněII. - 108 - pod výplatním razítkem

Subjekt: Českomoravská akciová pojišťovna pro živnosti, obchod a průmysl v Praze

Adresa: Praha II, Spálená 49

 

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m

Otisk doplněn revolučním razítkem roku 1945 používaný v Suchdole nad Lužnicí (?)

Dohlédací pošta PRAHA 3

Otisk s datem 20. 9. 1945

 

POJ 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 9. - slepec se psem

Č 3

Kresba: slepec s holí a se slepeckým psem, pod kresbou v rámečku: adresa: "PRAHA II - 1695" - vše mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Podpůrný spolek samostatných slepců pro ĆSR

Výplatní stroj Francotyp - otisk sběratelsky FR 8h - 3m 

období: - 1/1946 - 11/1947 - 

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

Otisk s datem 10. 1. 1947 (R)

 

slepec 004

Číst dál...