HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků ve světě (11)

Po čase otevírám seriál popisující vývoj výplatních strojů ve světě s ohledem na zdůraznění otisků s fixní výplatní hodnotou. Tato výplatní razítka připomínají totiž poštovní známky. Dlouho byl poštovní sbět přesvědčen, že poštovní známky budou nahrazeny stroji,  a proto musí mít výplatní otisky a jejich výplatní razítka podobný vzhled jako poštovní známky. Některéá výplatní razítka byla umělecky dokonalá.

Dnes se zaměřím na kanadské výplatní otisky s fixní hodnotou.

 

Kanada začala používat výplatní stroje v roce 1923. 

Prvními stroji byly výplatní stroje Pitney Bowes a Universal Midget právě s fixní hodnotou. Uyto stroje se dostávaly do provozu nejen ve 20. letech, ale i později. Jeden z posledních strojů byl provozován v roce 1951.

Přehled otisků s fixní hodnotou:

 

kan 001

 

Legenda: 

1/ Pitney Bowes, model M (FV-1), rok 1923

2/ Universal Midget (FV - 3/5), rok 1927

3/ Pitney Bowes, modely HF, H3. HS (FV 5/3/1), rok 1929

4/ Pitney - Bowes, modely HF, H3, HF (FV-5/3/1), rok 1934

5/ Pitney Bowes, model CA (FV-1), rok 1934, několik podtypů (např. "RETURN POSTAGE", Military stamp aj).

6/ Universal Midget, (FV-3), rok 1926

 

Jeden z posledních strojů Universal "Midget" s fixní výplatní hodnotou, umělecky provedeným výplatním razítkem s ornamenty a královskýmá znaky. Jsou známy jen tři stroje s hodnotami 1, 2, 3 centů. Hodnota otisku z roku 1950 dosahuje na aukcích až USD 150,-. 

 

kanada 002

Barva otisků je v originále červená.  

 

Číst dál...

MODRÁ EPIZODA

V nedávné době po nějakém čase upoutaly zraky sběratelů první modré oficiálně uznané výplatní otisky Československa. Vznikly za protektorátu Čechy a Morava a přehouply se jako poštou tolerované  i do prvních let  3. československé republiky.  Redakce Filatelie umožnila otisknout několik článků o těchto modrých otiscích  a doplnila je i svými názory a poznatky, za což ji patří velký dík. Zveřejňuji svůj  příspěvek z Filatelie 1/2022 k této zajímavé  problematice.  Jedná se o první modré otisky v našem provozu, které se odlišovaly od povolených jasně červených a byly určeny pro vyplácení novinových zásilek. Rozhodně zajímavá epizoda v modré barvě v naší poštovní historii a historii vyplácení výplatními otisky. 

 

modra 001     modra 002     modra 003

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (11)

I mezi celistvostmi vyplacenými poštovními výplatními otisky se vyskytnout kouzelné artefakty. 

Jedna z takových celistvostí je celistvost vyplacená výplatním strojem na příjem doporučených zásilek Francotyp - Taxograf ve zkušebním proovzu na poště PRAHA 5.

Celistvost je vyplacená otiskem s datem 26. 9. 1979 na stroji  obsluhujícím poštovním pracovníkem s přiděleným symbolem "A" pro práci na tomto stroji. 

Do výplatního stroje nebyl omylem vložen podací lístek. Tak se potvrzovací otisk otiskl na vloženou obálku na místě určeného pro adresáta. Jedná se o druhý otisk ze stroje pro jednu zásilku  s názvem POTVRZENÍ a bez rámečku výplatního razítka. 

 

Dva otisky s datem 26. 9. 1979. (otisk s výplatním hodnotou a otisk potvrzovací).

 

AB 010

Číst dál...

ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ PRAHA- VÝPLATNÍ OTISK 3. REPUBLIKY

 

V květnu 1945 byl obnoven československý vzor výplatního otisku uživatele Československý spolek věřitelů. Byl vyryt nový štoček odlišný od prvo- a  druhorepublikového (adresa VODiČKOVA 30).

I tato instituce byla dána v roce 1945 pod národní správu. To se neprojevilo v otisku, ale jen v nátisku na některých obálkách. Otisk vyplácel v období "větrné růžice" 3. republiky, poté se výplatní razítko pravděpodobně změnilo.

Není dokázáno, že stroj i nadále vyplácel v této nové podobě. Známy jsou zatím jen otisky z pozdějších období zaznamenány na tomto webu, ale jiné soustavy (Postalia). 

 

Otisk s datem 10. 11. 45

 

spolek 3 001

 

 

Číst dál...

ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ PRAHA - OTISKY ZA PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Navazuji na předchozí příspěvky z nedávné doby, které zachycují otisky uživatele Ćeskoslovenský spolek věřitelů.

Dnes se věnuji otiskům, které vyplácel zásilky tento subjekt za Protektorátu Čechy a Morava, tj v době od 15. 3. 1939  do 8. 5. 1045.

 

V době od 15. 3. do cca 23. 10. 1939 (+-) se otisky vyplácely otiskem českosloveského vzoru (viz předchozí příspěvek z 5. 12.). 

Sídlo instituce bylo v té době a nějaký čas poté bylo ve Vodičkově ulici číslo 41 v Praze II. 

 

První upravený protektorátní otisk (neúplně poněmčený) se objevil v provozu 23. 10. 1939. Změnilo se výplatní razítko obsahující údaje nového státního uspořádámí. 

Otisk ze dne 23. 10. 39

 

spolek 001

 

Druhý upravený protektorátní otisk (úplně poněmčený) provoz zaznamenal několik dní po první úpravě dne 24. 10. 1939. Poštovní archivy nezachycují tento okamžik, ale domnívám se, že zveřejněný otisk níže je jeden z prvních otisků v této podobě. Dokládá to i anulát neprošlý poštou, který se pořízoval obvykle  v 1. dne provozu. 

Otisk ze dne 24. 10. 39 

spolek 002 

 

Ani tento otisk obsahující zakázaný a skutečnosti neodpovídající  název "československý" neměl dlouhého trvání. Nový otisk ve stejném stroji Francotyp, se v poštovním proovzu objevil 5. 2. 40 (+-), číslo počitadla 2156. Poštovní archiv zaznamenává tuto změnu až 9. 5. 40.  (číslo počitadla 4945).

Změnilo se označení uživatele: Nově ČESKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ v Praze II, Vodčkova 34. 

Otisk ze dne 5. 2. 40

spolek 005

 

Otisk ze dne 9. 5. 40 (poštovní archiv - anulát)

 

spolek 004

 

Otisk ze dne 15. 9. 41 zaznamenal další změnu adresy - nyní Vodičkova 30.

 

spolek 007

 

Číst dál...

ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ PRAHA - OTISKY I. a II. REPIBLIKY

Příspěvek s pohledem  na otisky uživatelů Československého spolku věřitelů a Správy pro věci majetkové a devizové mne vybídl k historickéhmu zastavení u předchůdců těchto institucí. Dnes v I. a II. republice. 

ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ

MPT udělilo  tomuto subjektu souhlas s provzem výplatního stroje Francotyp, model B4 s horním čáslem počitadla, ve svém Věstníku dne 10.3. 1930. 

Otisky ve sledovaném období mělo několik podob.  Měnila se adresa subjektu, měnil se i výplatní otisk. 

 

1/ Sídlo: Václavské náměstí 1, Praha (otisk vyplácel s touto adresou od 11. 2. 30 do 20. 10. 31)

Otisk s datem 11. 2. 1930 - otisk 1. dne (R)

ver 007

Poštou prošlá celistvost s otiskem ze dne 8. 9. 1938

ver 008

 

2/ Sídlo:  Příkopy 1, Praha 1 (otisk s touto adresou vyplácel v období od 20. 10. 31 do 28. 3. 34)

Otisk s datem 24. 10. 1933 - poštou prošlá celistvost.

 

ver 004

 

3/ Sídlo: Vodičkova 41, Praha II (otisk vyplácel s touto adresou od  29. 3. 34 a v této podobě do konce období a dále několik měsíců  i v Protektorátu ČM)

Otisk s datem 29. 3. 1934 - otisk 1. dne (R)

Znatelný chybotisk v písmenu "S" v názvu ČESKOSLOVENSKO (nedotiskuje). Písmeno "L" též. 

ver 005

 

Otisk poštou prošlý ze dne 8. 1. 1936

 

ver 006

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (222) - ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ PRAHA

Dnešní pohled se věnuje výplatním otiskům jednoho stroje POSTALIA, který ve sledovaném období let 1946 - 1992 používaly dvě instituce společně: Československý spolek věřitelů a Správa pro věci majetkové a devizové.Obě instituce sídlily na stejné adrese: Dražického nám 7, Praha 1. Spolek měl přidělené PSČ 118 17 a Správa 118 00 - jedná se o chybotisk, později napraveno a PSČ přidělené bylo 118 17. Otisky v průběhu lez jsou více než zajímavé.

Celistvosti Československého spolku věřitelů

Popisuji otisky v období - 12/78 - 6/85 -. Několik otisků mělo různý vzhled s tím, že se zakrývalo označení skutečného vlastníka a uživatele stroje (Správa) a odesilatel (Spolek) se doplňoval gumovým razítkem. Otisky budí dojem, že se jedná o poštovní výplatní otisky, což neodpovídá realitě. Označení skutečného uživatele se zakrývalo. Někdy to vyšlo, někdy ne.   Na některých celistvostech je vlevo od denního razítka zbytek označení "OVÉ" nebo "VÉ" ze slova "DEVIZOVÉ". Jsou i případy, kdy zakrytí překrylo část denního razítka. 

 

Otisky stroje, který používal bez označení Československý spolek věřitelů

Otisk s datem 19. 12. 78

Bez označení uživatele, mylná podoba s poštovním výplatním otiskem.

 spolek 001

Otisk s datem 10: 4. 79

Bez označení uživatele, část denního razítka zakryta a neotištěna. 

spolek 002  

Otisk s datem?? 5. 83

Otisk s denním razítkem z poloviny zakrytým a vlevo od denního razítka červené gumové razítko skutečného odesilatele, nikoliv uživatele stroje. 

 

spolek 004

 

Oitisky s daty 28. 4. 79 a 12. 6. 85

Malá stopa skutečného uživatele, nikoliv odesilatele zásilky (malá část označení - zbytek slova "DEVIZOVÉ")-

Celistvost zvětšena.

spolek 003

 

Celistvost zvětšena.

 

spolek 005

 

Otisky s označením skutečného vlastníka a uživatele výplatnáho stroje Správy pro věci majetkové a devizové

 

Otisk s datem 15. 2. 80

První podoba otisku

 

sprava 002

 

Otisk s datem 19. 1. 87

Otisk skutečného vlastníka uživatel stroje POSTALIA - změna označení oprávněného uživatele.  Nově zvýraznění názvu a adresy, zanesení správného podnikového PSČ - 118 17. 

 

Na této celistvosti je zajímavé, že odesilatelem je Československý spolek věřitelů, skutečný uživatel již není zakrýván jako v předchozích případech. Pravděpdobně došlo k dohodě s poštou a úpravě smluvních podmínek o provozu výplatního stroje. 

 

sprava 005

 

Číst dál...

BAREVNÝ VĚJÍŘ OTISKŮ POŠTY PRAHA 4

Občas se na poštách vyskytly barevné mutace výplatních otisků při nedostatku předepsané červené barvy. Problém se řešil razítkovací barvou nejčastěji černou, někdy červenou a dalšími barvami. Vznikaly tak barvy různých druhů, Často mix. Praha 4 nebyla výjimkou. Černá barva smíchaná se zbytky červené  při nevyčištěném stroji vytvořila různé odstíny fialové či jiných odstínů, navíc nerovnoměrné. Skener ukazuje i několik odstínů lépe než pouhé oko, ale umí předlohu i pěkně zkreslit. Nicméně rozdíly jsou viditelné.   

 

Otisk v období od 28. 2. 86 do 16. 9. 1986

 

praha 4 2 006

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (221) - Ústřední svaz obchodu, pohostinství a dopravy Praha

Dnešní pohled bude dvojí. Jednak se týká instituce, která již neexistuje. Sdružovala subjekty činné v obchodě, pohostinství a dopravě. Dále připomíná vývoj vzhledu výplatních otisků po osvobození v roce 1945. 

 

Ústřední svaz obchodu, pohostinství a dopravy vyplácel svou korespondenci výplatním strojem FRANCOTYP, model A (Anker). Otisk byl sběratelsky označen jako Fr 6 h - 4m - 2km.

U tohoto otisku se vyskytly dv zvláštnosti:

- osová vzdálenost byla větší o 3 mm než byla obvyklá vzdálenost modelů Anker (6 cm),

- denní razíko z roku 1948 (22. 10. 48) je dvoukruhové s uzavřenými můstky vytvářejícími dva půlměsíce.

 

Geneze denního razítka u československých otisků po roce 1945  byla tato:

- jednokruhové,

- dvoukruhové,

- dvoukruhové s otevřenými můstky (souběh byl výjimečně i se zavřenými můstky).

 

Tvar se zavřenými můstky se vyskytl později u dalších otisků. Byl určujícím prvkem denních razítek  u prvních strojů Postalia, které se dostaly v 60. letech a později na přepážky čs. pošt. Vyskytl se i u komerčních výplatních otisků. 

 

ústřední svaz 001

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (14) - ČESKOSLOVENSKÉ HUTĚ N. P., prodejna Runa PRAHA

Hutní průmysl v Československu byl zestátněn dne 24. 10. 1945. Vytvořil se národní podnik ČESKOSLOVENSKÉ HUTĚ jako ústřední podnik. Dále se zřídily výrobní podniky coby druhá skupina hutního průmyslu.  Československé hutě n.p. měly čtyři odbory - technický, komerční, administrativní a zaměstnanecký. Ke zrušení tohoto subjektu došlo dne 1. 1. 1951, kdy se zřídilo Generální ředitelství coby vrcholný orgán hutního průmyslu. 

 

Období existence Československých hutí, prodejna Runa připomíná výplatní otisk ze stroje Francotyp s otiskem sběratelsky označeným jako FR 8 h - 4m - 2k.

Otisk s datem 24. 1. 47

Otisk je zajímvý třemi znaky:

- denní razítko - je bez můstků, i když v denním razítku jsou zbytky dolního můstku, který s horním zmizel vlivem fyzického opotřebení,

- výplatní razítko - výplatní znaménko ve tvaru plného kosočtverce,

- osová vzdálenost mezi středy denního a výplatního razítka je 76 mm, nikoliv 80 mm. Měřeno od bodu - pravého konce číslice "6" v datu k druhém konci výplatní číslice "2" + 1 mm. Z hlediska přehledné základní typologie i tento otisk se označuje jako FR 8 (rozhodnutí sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF převzata též  Stolní společností sběratelů výplatních otisků). na toto téma chystám speciální příspěvek na tento web. 

 

hute 001

 

Číst dál...