HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

Podřazené kategorie

DATABÁZE výplatních otisků Československa (pseudoznámka) 1946 - 1992

DATABÁZE výplatních otisků Československa (pseudoznámka) 1946 - 1992 (0)

DATABÁZE VÝPLATNÍCH OTISKŮ 1946 – 1992 Z ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

(s výplatním razítkem ve tvaru pseudoznámky – zoubkovaného obdélníka)

Část 1. Legislativní úvod

Stav ke dni 21. 5. 2019

Dne 17. 12. 1946 upravil Věstník ministerstva pošt č. 62 vzory výplatních otisků Československa a místo dosavadního vzoru ve tvaru „větrné růžice“ či „motýlka“ ustanovil, že „v nových výplatních strojích budou napříště výplatní otisky nového vzoru - ….. výplatní razítko ve tvaru obdélníka, který je zoubkován“. Tento vzor je zachován i doposud u manuálních, elektrických, elektronických a některých digitální výplatních strojů. Zavedení digitálních strojů Neopost a dalších soustav v modré barvě došlo k dalším změnám (tyto stroje opustily „obdélník“). V dalších věstnících se ustanovil i nový vzhled denního razítka (dvoukruh s/bez můstků).

Rok 1946 přinesl i další systémovou změnu ve vyplácení zásilek. Dne 29. 10. 1946 Věstník ministerstva pošt č. 54 povolil výplatní stroje i v provozu pošt. „Poštovní úřady jsou postupně vybavovány poštovními výplatními stroji. V otisku takového stroje je denní a výplatní razítko …“. Prvním výplatním strojem byl stroj švýcarské soustavy HASLER, výplatní razítko mělo tvar „“motýlka“ či „větrné růžice“ a obsahoval nalevo od denního razítka doporučený obrazec (název pošty, velké „R“ a číslo doporučené zásilky).

Databáze bude uvádět výplatní otisky komerčních subjektů (dříve podniků, institucí a organizací) dle poštovně historického hlediska a abecedně. Zveřejňování vzhledem ke značné rozsáhlosti bude postupné, nepravidelné a bude užívat metodiku, kterou do svých katalogů zavedli sběratelé M. Bouška a I. Leiš. Slovenské výplatní otisky již svůj katalog mají (pod názvem I. Leiš, Katalog výplatních otisků – Slovenské výplatní otisky 1946 – 1992 již v roce 2011 Slovenská filatelistická akadémia). Vyšly i některé dílčí seznamy v různých médiích. Od číslování upouštím, neboť toto období není stále uzavřeno a objevují se nové typy, podtypy a varianty výplatních otisků. Uvádět budu jen název dohlédací pošty, popis soustavy v zaběhnutých zkratkách a název uživatele. Data použití, popis otisku u nereprodukovatelných předloh (špatná kvalita) , náplň činnost uživatele stroje vynechávám. To nechávám na zájemcích a hlavně sběratelích. Poznámek ohledně zajímavostí se však nezříkám. Vycházím jen z ověřených výplatních otisků. Text je omezen na minimum, v případě potřeby bude zařazen na konec či v průběžném zveřejňování. Databáze je jen databází, není to katalog či úplný seznam. Vzhledem k tomu, že v Československu neexistuje centrální seznam povolených výplatních strojů a ani zasílání povinných tři otisků Poštovnímu muzea se už dlouhá léta nedodržuje, není možno uvést všechny otisky. Ani věstníky ministerstev výplatní otisky neregisttrovaly a nezveřejňovaly. K databázi slouží jen soukromé sbírky, které zdaleka nejsou úplné.

Databáze má dvě části. Začínám opomíjenou Prahou. Druhá část databáze je zpracována (uzávěrka 1988) v rukopise I. Leiše a L. Lanů, který zatím nespatřil světlo světa. Vzhledem k neúplnosti a časové zastaralosti je tento materiál jen podpůrný. I tato část musí vycházet z nových údajů.

Zobrazit položky...

Z PRACHU VYDUPANÉ (10)

Z prachu vydupané (10)

 

Rok sedmdesátýdevátý.Sekce pokračovalave své činnosti a zaznamenala pozoruhodný rozvoj. Sběratelství výplatních otisků po mnoha letech nečiinosti se pomalu vzmáhalo z prachu filatelistického opovržení a zařazovalo se do rodiny nesčetných oborů československé poštovní historie. Pomáhaly mu k tomu atraktivnost a pestrost filatelistického materiálu, zájem sběratelů různých oborů a filatelistických směrů a řada legend a osobností čs. filatelie. Svou podporu poskytli i zahraniční sběratelé z Německa, Švýcarska, USA, Velké Británie a Švédska.Rok 1979 byl významný mnoha skutečnostmi, z nichž vynikl zejména katalogizační úspěch čs. výplatních otisků. Ve Filatelistických sešitech časopisu FILATELIE po necelých třech letech existence sekce začal vycházet detailní typologický a věcný katalog výplatnéch otisků autorů M. Boušky a I. Leiše. Katalog vycházel nap okračování a jednalo se zatím o první díl obodbí let 1926 - 1939. Kopíroval existenci Republiky československé a na rozdíl od dřívějších katalogizačních pokusů , které byly chronologické, byl tento katalog poštovně - historický, kcde hlavní kritérium byl název pošty. V dalších letech práce těchto dvou průkopníků sběratelství u nás pokračovala a zhmotnila se v dalších dílech katalogu, které do dnešní doby nebyly překonány v této koncepci. Až na poslední poklus katalogizace autorů R. Di. Casioly a I. Leiše "Catalogue Czechoslovakia". Obor dostal významný dárek, na kterém mohli sběratelé začít stavět svou sbírku.  Katalogu chybí jediná věc - ocenění. V době přípravy katalogu však bylo ještě brzo, trh po dlouhých letech nečinnosti začal teprve reagovat na prodeje a nákupy. Stanovení bodů či ceny by bylo v té době škodlivé a zkreslující.

 

Vedení sekceš se scházelo jkednou za měsíc, pražští sběratelé též jednou měsíčně. Hlavní událostí bylo Celostátní pracovní setkání sekce otisků výplatních strojů KPHC SČF. V roce 1979 se uskutečnilo dne 9. 8. a opět na tradičním místě v prostorách MV SČSF v Kalininově ulici na Žižkově.Zúčastnilo se jej osm účastníků, přátomern byl i za KPHC V. Mahovský, známý sběratel RN a doporučených dopisů.

 

Vedoucí sekce M. Bouška přednesl tradiční shrnutí činnosti od posledního setkání v roce 1978. Kromě informace o katalogizaci hovořil o rozvoji čelsnké základny - dosáhla počet 93 členů. Kromě pracovní skupiny pro čs. pošty )Leiš) se do práce pustila i pracovní skupina chybotisků (Kuča). Publikační činnost dosáhla masivních rozměrů, a to v časopise Filatelie a různých katalozích a zpravodajích. Zpravodaj Výplatní otisky zmizel rychle ihned po vytištění. Byl prezentován na různých čs. výstavách a bdržel různá ohodnocení v podobě stříbrných medailí. Kolování se též rozvíjí.

 

Jako obvykle zazněly odborné příspěvky a přednášky. F. Šmíd, Švýcarské automaty na výplatní otisky, K. Kuča, Ozdobná známka na výplatním razítku, a Chybotisky výplatních otisků, M. Bouška, Zajímavosti současných výplatních otisků, I. Leiš, Jak ioceňovat výplatní otisky z let 1926 - 1939, I. Leiš, Výstava grafických prací arch A. Jonáše v Toušeni. Škoda, že v té době nebyly možnosti písemně zachytit tyto přednášky včetně ilustrací. Doba to neumožňovala.Řada sběratelů poskytla přátomným výplatní otisky, byli mezi nimi M. Forman, I. Leiš a další, účastníci obdrželi i chyběnky řady sběratelů, I. Leiš tlumočil pozvání na výstavu DE PISEK, která se konala 13. - 21. října v Písku.

Číst dál...

Z PRACHU VYDUPANÉ (9)

Z prachu vydupané (9)

 

Rok sedmdesátý osmý. Sekce otisků výplatních strojů komise poštovní historie a celin SČSF se úspěšně uvedla a během krátké doby získala velký počet členů, niocí se stále hloásili. Sekce měla kotvu, identitu, plány činnosti, pevné vedení a podporu svazových orgánů. Členové byly v pravidelném styku, vedení se scházelo též pravidelně. Celostátní pracovní setkání se v tomto roce konalo již potřetí dne 15. dubna 1978 na tradičním místě - v místnostech Městského výboru SČSF v tehdejší Kalininově ulici v Praze 3 na Žižkově. Oficiální název setkání byl Pracovní stekání sběratelů výplatních otisků a spolupracovníků sekce otisků výplatních strojů.

Tohoto setkání se zúčastnilo celkem deset účastníků. Konsatovali jsme, že plán sekce se úspěšně plní. Kolování se zúčastňuje dvacet zájemců. Velký odběr zaznamenávají československé výplatní otisky. členská základna k okamžiku konání setkání registrovala již 80 členů, většinou z českých zemí, ze Slovenska poměrně málo - jen tři. Došlo bohužel i na odchody ze zdravotních důvodů. Zpravodaj začal vycházet samostatně pod názvem VÝPLATNÍ OTISKY. 

Pracovní skupiny. se mohly pochlubit již prvními výsledky své práce. Úspěšná byla skupina čs. pošt, s níž spolupravalo devět členů sekce, mezi nimi i dr. Karel Všetečka k radosti nás všech.

Sekce oznámila, že bude intenzivně podporovat členy, kteří mají zájem o vystavování svých sbírek na soutěžních výstavách.

Na pracovnícxh setkáním byla velká diskuse, a to vždy - při této se hovořilo o otiscích v námětových sbírkách, sbírání otisků v zahraničí, katalogizaci výplatních otisků.

Dalším významým rysem schůzek bylo to, že byrokracie byla zkrácena a dala se přednost odborné problematice. Na této schůzce odezněly tyto příspěvky a přednášky : Historie výplatního otisku Hasler (motýlek) na poštách - M. Bouška, Výplatní pásky u čs. výplatních otisků a jejich místo ve specializované a studijní sbírce - P. Kukačka, Historie výplatního stroje na doporučené zásilky VÚS na poště v Praze 6 - T. Šilhán, Současné zajímavosti pražských výplatních otisků - M. Kocíková, Zajímavosti současných čs. výplatních otisků - I. Leiš. I. Leiš přednesl i další příspěvky těch, kteří se nemohli zúčastnit setkání -  Vl. Feldmanna, Česko - slovenská výjemnost na výplatních otiscích a Germanizace u výplatních otisků, a J. Pospíšila, Výplatní otisky bankovních institucí. Vše jsem otiskl ve zpravodaji.  Všechny přednášky byly doprovázeny bohatým dokumentačním materiálem.

Rozhodli jsme se sejít  u příležitosti Světové výstavy PRAGA 16. 9. 1978 v Praze. Neformální schůzka se uskutečnila v prostorách výstavy. Byly avizovány pravidelné pražské schůzky v roce 1978 - v druhé polovině roku se  v Praze konaly celkem čtyři. Hlavní náplní byly výměny a odborné přednášky a konzultace. I na tomto setkání došlo k poměrně masivní výměně materiálů s výplatními otisky. Sběratelé Sláma st. a Leiš věnovali účastníkům celistvosti s výplatními otisky.

Pracovní setkání splnilo účel - setkali se sběratelé, poučili se, vedení dostalo nové inputy a účastníci odcházeli i s novými "úlovky".

 

Prezence      Celistvostui setkání

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (20)

Celistvosti v rarity přetvořené (20)

 

Volný seriál zajímavých a raritních celistvostí dnes dovršuje počtu dvaceti. Zobrazené a popisované celistvosti byly pečlivě a přísně vybárané, aby splnily kritéria výběru.

Dnes jsoou uvedeny dvě celistvosti, které jsou jakýmisi rodnými listy výplatních strojů či otisků (v němčině Stammkarten či Archivkarten). Karty zobrazují výplatní otisky ke strojům, které si po Mnichovské dohodě v roce 1938 objednala firma Jarolímek bu´d pro své účely či pro někiteré ze svých zákazníků. Reflektují totiž historickou skutečnost rozpadujícího se státu Československo. Ve výplatním razítku je název s pomlčkou ČESKO - SLOVENSKO. Jejich osud je zatím neznámý a otisky jsou předmětem dalšího zkoumání. Stroje č. 313781 a 31677 byly doručeny objednavateli v červnu a září rioku 1939.

Otisků s tímto názvem není moc, proto jsou nejen zajímavé, ale i raritní, i když neprošly poštou. Za reprodukci rozhodně stojí, i když jsem puritánským přítelem jen a jen "neudělných" cleistvostí a výhradně prošlých poštovním provozem. Zde je výjáímka, která asi potvrzuje pravidlo...

 Jarolímek 1     Jarolímek 2

 

Číst dál...

Katalog prvních výplatních otisků Neopost v letech 2014 - 2015 v České republice (modré) - 2

KATALOG VÝPLATNÍCH OTISKŮ NEOPOST v modré barvě 2014  2015 (2)

Pokračuji a doknčuji. Eventuální dodatky se objeví v nezávislém článku. Strana 5 v Katalogu chybí. Nehledejte ji.

Náhradní sken    Strana 4     SKEN 6     Sedmý sken

Číst dál...

Katalog prvních výplatních otisků Neopost v letech 2014 - 2015 v České republice (modré) - 1

KATALOG  prvních známých modrých otisků NEOPOST 2014 - 2015 v české republice

1/ Katalog dle podacích pošt a abecedního řazení uživatelů (základní hledisko je poštovně historické),

2/ Doplněno o licenční čísla,

3/ Položky mají neúplné zobrazení,

4/ Některé ukázky byly převzaty z poštovního provozu bez označení uživatele (povoleno ČP a technicky možné),

5/ Jedná se jen o licenci L 87 (Neopost) přiřazené ČP,

6/ Katalog není zatím aktualizován, jedná se o jeho 1. verzi,

7/ Zaznamenány jsou jen výplatní otisky komerčních uživatelů (přišly později),

8/ Nejsou uvedeny ani další soustavy (přišly později) - Francotyp-Postalia, FRAMA, 

9/ Katalog zaznamenává - číslo skupiny otisků , číslo položky, dohlédací poštu, číslo licence, datum nálezu otisku,

10/Oproti předchozím otiskům z území Československa otisk nese název Česká pošta s logem a oficiální modrou barvu (souhlas UPU)

a další údaje (např. o zásilce). Vrací se číslování počtu vyplacených zásilek. Nově matrix. 

 

Pozn: Na str. 1 v záhlaví je reprodukována celistvost doposud známého prvního uživatele digitálního stroje s otiskem v modré barvě "Magistrát hl. m. Prahy Praha 1",první použití v druhé polovině roku 2014.

 

V tomto zavěšení první dvě strany Katalogu.

 

Ivan Leiš

Katalog prvních známých  výplatních otisků Neopost 2014 – 2015 v České republice (modré)

 Seřazeno abecedně dle poštovně historického hlediska

Praha 2015 

Náhrada     Druhá strana

 

 

 

Pokračuje 2. částĺ

 

 

                     

                 

 

             

Číst dál...

Stockholmia (6)

STOCKHOLMIA (6)

Co mne zaujalo ve třídě poštovní historie a třídě literatury?

Třída poštovní historie vygenerovala vítězný exponát Daniela Ryterbanda (Velká zlatá, 98 bodů ze 100, autor ztratil jen dva body - jeden za úpravu, jeden za znalost a výzkum). Po právu obdržel i Velkou cenu výstavy. Tato třída viděla 32 exponátů s tímto vysokým oceněním. V této třídě bylo vystaveno a ohodnoceno celkem 123 exponátů. Podíl velkých zlatých činil 26 % (!). Mezi první šestkou oceněných 98 body  exponáty přinesly poštovní historii USA, Havaje, Norska, Střední Ameriky, JIžní Ameriky, Ženevy a  Filadelfie  z hlediska geografického, souhrnnou poštovní historii obsahující všechny formy artefaktů z příslušné doby z hlediska poštovně historického. Zajímavé je, že "výsekové" exponáty sousřžř%dující se jen na určitý obor (např. razítka) dostaly nižší ohodnocení, i když pobraly zlaté či pozlacené.  Takový byl pohled jury. Časově se preferovaly počáteční období období čili hluboká klasika. I moderní období a moderní artefakty dostávaly body okolo 95, a to včetně pohlednic jako prostředek komunikace.Těmito medailemi se ocenil i časový úsek šedesáti, sedmodesáti let. Razítka z paluby vzducholodi Hindenburg obdržely í3 bodů (zlatá medaile), stejně jako kurýrní zásilky imepriální Číny do Tibetu či doklady poštovního provozu mezi Německem a USA v letech 1871 - 1875. Orient Express dostal velkou pozlacenou, jakož i exponáty modernější poštovní historie (zejména 20. století). Lubor Kunc dostal za svůj exponát Rakouské uherské polní pošty 1914 - 1918 pozlacenou medaili (83 bodů). Ztratil hodně bodů  hned ve čtyřech kategoriích hodnocení - úprava, význam, znalosti a vzácnost. Velkých stříbrných bylo 6  a stříbrných 2. Zajímavé byly i exponáty lodní pošty britských a severských vystavovatelů, kterých u nás máme velmi málo. Jsem szuchozemci a navíc při čištění oborů poštovní historie v roce 1976 byla lodní pošta jako obor udušena či lépe utopena.  

Ve třídě celin bylo vystaveno a hodnoceno 15 exponátů. nejlepším exponátem této třídy byl exponát Lennarta Dauna - první období celin ve Śvédsku. Celkem 96 bodů, velká zlatá.  V té=to třídě byly celkem tři medaile v kategorii velkých zlatých.

Z dalších exponátů mne zaujaly exponáty moderní (razítka z razítkovacích strojů) a katastrofní zásilky, které měly na této výstavě úrodu. Moderní výplatní artefakty v této třídě téměř nebyly. Stig Asklund kupodivu svou sbírku čs. výplatních otisků  1926 - 1939 zde nevystavil. Třída kolků  a fiskálních ceninvystavila jen 4 exponáty, ve třídě aerofilatelie bylo jen 15 exponátů, nejlepším exponátem byl exponát newfioundklandské letecké pošty z let 1919/1939 (96 bodů, velká zlatá).

Ve třídě 9 - třídě lietartury byla naprostá žeň a pohlazení pro duši a krásný pohled pro oko. 54 exponátů! Bylo uděleno pět velkých zlatých. nejlepším exponát byl exponát z britské dílny o tisku známek v letech 1840 - 1846. Zabodovala témat o poštovních cestách v USA, poště švédské, papírové stezce mezi Holandskem a koloniemi a poštovní historii Tibetu.- hodně času jsem strávil nad dvěma knihami v čítárně - Knihou Wolfganga Maasena o poštovních znacích v Protektorátu Čechy a Morava (86 bodů, velká pozlacená) Ballovou knihou o československých vojenských silách ve Velké Británii od roku 1940 (historická a filatelisticjká studie) - výsledek 82 bodů, pozlacená. 

Celkem bylo uděleno 387 medailí - nejvíce zlatých (96) a velkých pozlacených (96). Třída poštovní historie byla nejobsazenější (126 exponátů), třída literaury (98), třetí byla tradiční třída.

 

Stockholmia 2019 byla zajímavá po všech stránkách.

 

Scan10057 

204    309     310    317     323    324326    327     327     344    339    342    345    350     352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

STOCKHOLMIA (5)

STOCKHOLMIA (zakončení 1)

Pohled na exponáty

 

Nejlepším exponátem ve třídě poštovní historie byl exponát amerického vystavovatele Daniela Ryterbanda za exponát " Rozdělená země: Dopady americké civilní války na poštu". Získal i Velkou cenu výstavy za tento exponát. Na snímku (www.linns.com) je uprostřed při přebírání ceny společně s Karlem Louisem a Dieterem Michelsonem (Global Philatelic Network), foto Dane Garrod. Po fotografií znak RSPL.Scan10054

 

 

Číst dál...

STOCKHOLMIA (4)

STOCKHOLMIA 2019 (4)

Čtvrté zastavení na výstavě Stockholmia 2019 je i zastavením posledním.Významná výstava skočila úspěchem. Čtyři roky intenzivní práce se vyplatilo. Světová filatelistická událost si připomněla 1°50 let RSPL a přivítala tisíce záhjemců o filatelii. 

Výstavu otevřel dne 29. 5. 2019 švédský král Jeho Výsost Karel XVI Gustav. Na snímku ze zdroje www.stockholmia2019.se je zvěčněn s organizátory výstavy a dalšími účastníky.

 

Scan10053

Číst dál...

ČESKÉ VÝPLATNÍ OTISKY V LETECH 1993 - 2013 / ZÁKLADNÍ TYPOLOGICKÝ PŘEHLED

Základní typologický přehled českých výplatních otisků let 1993 - 2013

Otisky z mechanických strojů, otisky z digitálních strojů

Poznámka: 1/  Všechny otisky byly provedeny v barvě červené (pokud jsou otisky černé, jedná se o fotokopuie, původně byly v barvě červené),

                 2/  Otisky jsou v původní velikosti, některé byly zmenšené, některé jsou zvětšené.

 

Scan10034       Scan10035     Scan10036

 

     Scan10037   Scan10038     Scan10039     Scan10040     Scan10041Scan10042     Scan10043     Scan10044    Scan10045     Scan10046     Scan10047     Scan10048     Scan10049     Scan10050

 

Číst dál...