HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 28. - F K Ch

KCH (kombinovaný spojení monogram ze tří písmen F K Ch) - počáteční písmena slov František Křižík Chaudoir

Křižík Chaudoir, měďárna, kabelovna, elektrotechnika

2 oficiální uživatelé (cnetrála v Praze, firma v Podmoklech)

PRAHA

464. uživatel pražská firma  Křižík - Chaudoir PRAHA 1 (ul 28. října 17, Praha I.)

Povolení MPT č. 48 ze dne 30. 12. 1932

Výplatní stroj FR s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

Použití od 27. 6. 1932 do 7. 12. 1933

PODMOKLY / BODENBACH

501. uživatel podmokelská firma Křižík- Chaudoir PODMOKLY 1/BODENBACH 1

Výplatní stroj B4 s horním číslem počitadla

První otisk centrály s otiskem 1. dne (R) a poštou prošlým otiskem

 

Křižík 2 001

 

Křižík 1 002

 

Druhý otisk centrály včetně otisku 1. dne (R) ap oštou prošlým otiskem

 

Křižík 1 001

 

Křižík 2 002

 

Druhý stroj firmy v Podmoklech

 

Křižík 3 001

 

Křižík 3 002

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 28. - SN + ES-EN

E    

 

ES-EN

S

SN

Firma Schlosser nást. v Liberci (činnost výroba psotřebičů a baterií?)

V otisku jsou obsaženy dvě zkratky SN (zkratka pro Schlosser Nástupce) a ES - EN (stejná zkratka v mluvené formě)

Sběratelské označení FR 8h - 4m

Datum otisku 1. dne 30. 8. 1937

Dohlédací pošta LIBEREC 1

Literatura neudává otisk použitý v poštovním provozu, není ani zachycen sběratelsky, existuje jen nulový otisk s datm 1. dne (domněnka: ESEJ?), otisky na zabraných územích nedokládají ani Katalog Bouška-Janů-Feldmann či české a německé klaudy. Ani archivy či záznamy MPT nedokládají pokračování využití otisku.

 

REICH 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 27. - ERCO

E

ERCO = E. Roubiczek & Co. (složenina z iniciál Emila Roubiczka a počátečních dvou písmen slova COmpany)

Emil Roubiczek je pravděpodobným zakladatelem firmy (1859 - 24. 6. 1930),  Po vzniku protektorátu existovaly dvě podoby otisku - čs. vzor a první poněmčený. Na podzim roku 1939 existoval ještě funkční výplatní stroj s poněmčením denního a výplatného razítka a změněným označením uživatele (od 10/1939-?). Pak stopa mizí, došlo k arizaci? Protektorátní stroj byl sběratelského označení FR 8h - 4m.

E. Roubiczek & Co., továrna na prádlo, Praha 7, U Průlomu 18

Povolení: Věstník MPT č. 46 ze dne 29. 9. 1927

41. uživatel v pořadí v Československu

Výplatní stroj Francotyp B3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 3m

Dohlédací pošta PRAHA 1 později PRAHA 21

Otisk 1. dne 22. 9. 1927  Označení: ERCO (pod výplatním razítkem) PRAHA 1

Otisk používán do 9. 5. 1929,( zvláštnost: tečky za údajem měsíce a roku v denním razítku - neobvyklé), dvě celistvosti poštou prošlé

 

ERCO 1 001

 

ERCO 1 002

Druhý otisk se změněným označením (límec košile s provléknutým dekorativním nápisem ERCO v hůlkovém písmě - mezi denním a výplatním razítkem) PRAHA 1

Rozmezí použití: 10. 5. 1929 - 23. 7. 1929

Otisk 1. dne 10. 5. 1929 (třetí otisk v pořadí - R) a poštou prošlý otisk ze dne 13. 5. 1929

 

ERCO 2 001

 

ERCO 2 002

 

Třetí otisk použitý v rozmezí od 24. 7. 1929 do 4. 8. 1931(?), změna označení - nyní zobrazuje límec košile s nápisem ERCO v hůlkovém písmu nad límcem pod výplatním razítkem, 

První otisk na celistvosti prošlé poštou a druhý na obálce vyhotovený z ochoty s datem 20. 3. 1931, šipky zdůrazňují pozici označení a tečky v datu. PRAHA 1

 

ERCO 3 001

 

ERCO 3 002

Čtvrtý výplatní otisk se používal od 5. 8. 1931 do konce ČSR a v prvních dnech Protektorátu. PRAHA 21 Je tomu ksutečně tak, nebylo datum 21. 3. 1931 dále? Poslední otisk udávaný v literatuře jako poslední zachycený.

Dochází ke změně dohlédacího poštovního úřadu v denním razítku. AJ uvádí datum 5. 8. 1931. Má sbírka však uvádí něco jiného, na dvou celistvostech podstatně dřívější data: 13. 5. 1931 (otisk z ochoty) a 24. 7. 1931 (poštou prošlý).

Navíc: za povšimnutí stojí "1" bez podškrtu v názvu pošty - podškrt chybí u obou otisků (R)

 

ERCO 4a 001 

 

ERCO 4b 001

 

Jednička postupně mizí - viz otisky 

 

ERCO 6 001

 

ERCO 6 002

 

Pátý výplatní otisk. Po změně označení uživatele (límec a pod ním košile mezi denním a výplatním rzítkem, ozdobný nápisem ERCO pod výplatním razítkem). PRAHA 21. Jednička poškozená u všech tří celistvostí s daty 16. 6. 1936, 6. 10. 1936 (poštou prošlá) a 5. 1.. 1936 (poštou prošlá).

Otisk 1. dne otisku: 16. 6. 1936 (R) PRAHA 21

 

ERCO 10 001

 

ERCO 10 002

 

ERCO 11 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 26c: LEFENIX BRNO a ELFENIX BRNO

L

LEFENIX BRNO, později ELFENIX BRNO

Ředitelství pro zemi moravskoslezskou v Brně (Běhounská 10), Fénix ve Vídni LEFENIX

Později Phönix und Wiener a Fénix, všeobecně pojišťovací společnost ELFENIX

LEFENIX BRNO

Věstník MPT č. 19 ze dne 3. 5. 1929

Dva výplatní stroje První: B4 s horním číslem počitadla

Druhý C4 s horním číslem počitadla sběratelsky FR 8h - 4m

ESEJ (dle AJ) s datem 3. 4. 1929) - neznámá v literatuře, pravděpodobně v exponátu AJ v PM

Otisk 1. dne s datem 2. 5. 1929 (R) s označením LEFENIX/BRNO a celistvost poštou prošlá

FEX 20 001

 

FEX 20 002

 

E

ELFENIX

Fénix und Wiener, nebo česky Fénix, všeobecná pojišťovacá společnost, Ředitelství pro zemi moravskoslezskou v Brně (ELFENIX/BRNO)

FR 8h - 3m

Výplatní srroj C3 s horním číslem počitadla

Povolení Věstník č. 19 ze dne 3. 5. 1929

Otisk 1. dne: 2. 5. 1929 (nezobrazen)

Dohlédací pošta: BRNO 1

Zobrazeny dvě poštou prošlé celistvosti s daty: 31. 7. 1929 a 20. 2. 1932

 

FEX 30 001

 FEX 30 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 26b. = ALFENIX PRAHA 5

A

173. uživatel (dle AJ)

ALFENIX PRAHA 5 (složenina z názvu uživatele)

Fénix a Vídeňská, spojené pojišťovny, akciová společnost, Ředitelství pro Československou republiku v Praze II, Revoluční 20 (ve vlastní budově)

Povolení: Věstník MPT č. 19 ze dne 3. 5. 1929

Výplatní stroj C4 s horním číslem počitadla, později typ A s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m , později FR 6h - 4m

Otisk 1. dne (dle AJ) = 9. 4. 1929

NOVĚ OBJEVENÁ ESEJ s datem 3. 4. 1929 (RR)

 

FEX 10 001

Otisk 1. dne 9. 4. dle AJ 

Dole dvě poštou prošlé celistvosti

FEX 11 001

 

FEX 11 002

V roce 1934 (?) došlo ke změně všech číslic, viz celistvost s datem 11. 3. 1934

 

FEX 12 001

Dne 24. 4. 1936 se loučíme s názvem ALFENIX a uživatel se rozhodl jen pro název adresy bez uvedené názvu subjektu: II. REVOLUČNÍ II (ve dvou mutacích).

Na tomto webu jsem již referoval o tomto označení, nicméně znovu sumarizuji.

Otisk  1. dne s novým označením FR 8h - 4m, datum: 24. 4. 1936 (R)

FEX 13 002

 

Poštou prošlá celistvost s datem 7. 11. 1936

 

FEX 13 001

Změna  stroje, nyní FR 6h - 4m a změna označení (změnšení adresy)

Otisk 1. dne s datem 24. 6. 1937 (R) a poštou prošlá celistvost

 

FEX 15a 001

 

FEX 15a 002

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 26a. - LEFENIX PRAHA 1

L

LEFENIX (složenina se vztahem k názvu uživatele)

Fénix, životní pojišťovací společnost ve Vídni, Ředitelství pro republiku Ćeskoslovenskou v Praze II, Lützowova 7

Uživatel č. 169 (AJ)

Výplatní stroj Francotyp C4 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

Nový objev eseje s datem 30. 3. 1929 (RR)

FEX 1 001

 

Otisk 1. dne s datem 2. 4. 1929 (R)

 

FEX 1 002

 

Poštou prošlá celistvost

 

FEX 2 001

 

Dle AJ uživtel používal náhradní stroj v květnu 1930, otisk se nezachoval (snad v exponátu AJ)

V květnu se uživateli vrátil první - původní stroj s tím, že došlo ke změně všech číslic

 

FEX 2 002

 

PŘÍŠTĚ uživatel č. 173. ALFENIX PRAHA 5 (Alfenix - Phönix a vídeňská, spol. spoj. pojišťovací Praha, Revoluční 20, P II)

Sledujte pokračování 26b.

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 25. = K. B. - ozdobně + K - rozkročený trubač

K

K. B. = ozdobným písmem monogram pro název firmy Karel Bauer, bankovní dům, Praha

K (písmeno připomínající rozkročeného trubače v kruhu), K pro Karel

Sídlo:Krakovská 9, Praha II.

Povolení: Věstník MPT č. 36 ze dne 11. 9. 1928

111. uživatel výplatního stroje v pořadí v Československu

Výplatní stroj Francotyp, typ A s horním číslem počitadla

Dle AJ první otisk vyplácel v období od 6. 9. 1928 do 17. 4. 1930 (s prvním označením K.B.), druhý otisk od 17. 4. do 11. 8. 1930.

Po tomto datu byl stroj prodán zpět fě. B. Jarolímek z důvodů zrušení prodejny losů a stroj nebyl potřeba.

Sběratelské označení otisku. FR 6h - 4m

Nově objevená esej s datem 3. 9. 1928 (RR), v případě, že údaj o prvním dnu použití AJ je správný.

 

Bauer 1 001

 

První oficiální otisk , Otisk prvního dne ze dne 6. 9. 1928 (R) doplněný cleistvostmi z poštovního provozu

 

Bauer 2 001

 

Bauer 1 002

 

Bauer 3 001

 

Druhá nově objevená esej s datem 16. 4. 1930, pokud údaj AJ s prvním dnem otisku 17. 4. 1930 je správný.

 

Trubač 1

 

Poštou prošlá celistvost s   otiskem (označení rozkročený trubač). Otisk vyplácel údajně od 17. 4. do 11. 8. 1930.

 

Trubač 2a 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 24 - Ed.B. ozdobně a EB v kruhu

E

Ed. B. ozdobně  + E B v kruhu = Ed. Bellak

Ozdobný monogram Ed. B. a monogram ve tvaru silných počátečních písmen jména v kruhu se objevily až u druhého, třetího a čtvrtého výplatního otisku (viz reprodukce nejníže)

Uživatel: Ed. Bellak, prodej losů, Praha, Ovocný trh 19, Praha I. (v pořadí 95. uživatel)

Povolení: MPT č. 20 ze dne 2. 6. 1928 (první) + č. 36 ze dne 11. 9. 1928 (druhé - firma přestěhována do Hradební 3, změna označení, stroj stejný)

Výplatní stroj Francotyp typu A s horním číslem počitadla

Nejdříve se zastavím u prvního otisku tohoto uživatele. Označení bylo pod výplatním razítkem v plném znění - název firmy, adresa a doplnění o označení domu "U černé matky boží". Na začátku provozu stroje se vyskytují hned tři data na zachovaných celistvostech respektive v literatuře.

A. Jonáš udává datum (rozmezí použití): 12. 5. - 1928 (první den) - 17. 8. 1928 (otisk pravděpodobně v jeho exponátů v PM)

Nové poznatky z doložených otisků:

1. 5. 1928 První zachovaný otisk s číslem 0066. Byl to první otisk anebo otisk před oficiálním spuštěním provozu stroje? Pokud v tento den nenabyl stroj oprávnění jedná se o dosud neznámou ESEJ.

 

bellak 1 001   

 

9. 5. 1928 - druhý dochovaný výplatní otisk s pořadovým číslem 0273. Tento otisk musel vidět A. Jonáš, neboť ve svých archivních poznámkách poznamenává číslené zjištění:

"5. 4. 28 (4 - 5 - 6.)  (4) se šipkami k údajům v závorce vedených od data a dále: cis. 4 (3 - 4)  6 (4 - 5)" (?)

Výsledky zkoumání, ani prozkoumaný otisk s tímto datem neuvádí - jedná se též o ESEJ (?) s jiným datem.

bellak 1 002

Reprodukce doplňuji dvěma celistvosti poštou prošlými s pozdějšími daty.

 

bellak 2 001    

 

bellak 2 002

 

Firma Ed. Bellak se přestěhovala z Ovocného trhu do Hradební a došlo ke změně označení - z plné adresy do monogramu ozdobným písmem Ed. B. pod výplatním razítkem. Třetí zachovaný otisk.

A opět nejasnost: A. Jonáš uvádí první den otisku: 17. 8. 1928 (pořadové číslo 0019!). Ve  sbírce dokladuji celistvost s datem otsku 8. 8. 1928 (pořadové číslo 0052). Jedná se o chybný údaj v uvedení prvního dne anebo o ESEJ (R)?  Reprodukuji dvě celistvosti s oběma daty.

 

Bellak 3 001     Bellak 3 002

Třetí otisk zůstal stejný, ale změnilo se denní razítko. Poznatelné v názvu pošty PRAHA 1, kde jsou při srovnání otisků předchozího a nynějšího zachyceny různé velikosti písmen a kratší podškrt v jedničce.

 

Bellak 4 001     Bellak 4 002

 

A další vývoj nastal v podškrtu jedničky v názvu pošty. Postupně se zkracuje. Jedná se o nový objev, dosud v literatuře nezaznamenaný. Podškrt postupně mizí (viz tři celistvosti níže. U čtvrté néže došlo k opravě a podškrt se na ústřižku objevil (7. 4. 1932 - zvětšeno). Čtvrtý zachovaný otisk. K doplnění do Katalogu Bouška -Leiš 1979.

Bellak 5 003     Bellak 5 002     Bellak 6 001     Bellak 7 001

 

Pátý zachovaný otisk ze stejného  stroje. Dohlédací pošta stále PRAHA 1. Došlo ke změně označení, shodou okolností monogram stejný, ale v jiném grafickém provedení (EB v kruhu). Navíc byl přenesen mezi denní a výplatní razítko. Otisk prvního dne s datem 8. 4. 1932 (shoda mezi Aj a mou sbírkou).

 

Bellak 8 001     Bellak 8 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 23. - E.B.

E

E.B. = Escompte-Bank (počáteční písmena zkráceného názvu)

Celý název: Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt Prag, česky Česká eskomptní banka

Adresa: Praha II., Příkopy 10 n.

Povolení: Věstník MPT č. 62 ze dne 30. 12. 1926 (6. výplatní stroj v pořadí)

Dohlédací pošty PRAHA 25 a PRAHA 1

Sběratelsky: FR 6s - 4m (několik strojů Francotyp  typu A se středním číslem počitadla)

První otisk - ESEJ (nový objev - v Katalogu MB - IL 1979 neuveden, ve Studiích AJ  1933 zaznamenán)

 

Historie eseje (RR): Datum eseje 24. 11. 1926

B. Jarolímek nabídl tomuto subjektu výplatní stroj A/čís. střed. Označení vyryto do mědi - později přeneseny do dalších strojů. Dohlédací pošta PRAHA 25.

Tento výplatní stroj později použit u dalšího subjektu - Pražská úvěrní banka v Praze.

 

EBE 1 001    

Druhý otisk byl již oficiální výplatním otiskem a byl použit s uvedením dohlédací pošty PRAHA 25 v období od 17. 12. - 30. 12. 1926 (R).

 

Třetí otisk, změna denního razítka (nyní dohlédací pošta PRAHA 1). Použití od 31. 12. 1926 do 5. 10. 1931.

Otisk 1. dne - poštou prošlý - datum 31. 12. 1926 (R). Označení uživatele 5 mm od výplatního razítka.

 

EBE 1 002

 

Třetí otisk - stejný stroj. Označení (ve formě zkratky s tečkami byl nově ryt do mosaze umístěn blíže k výplatnímu razítku - 2 mm). První den použití 6. 11. 1931. Další data např. 12. 12. 1936 či 17. 6. 1937 ...

 

EBE 2 001

 

EBE 2 002

 

 

 

 

Číst dál...

POHLED NA POŠTOVNICTVÍ RAKOUSKÉHO CÍSAŘSTVÍ

Císařovna Marie Terezie se za své vlády zapsala do historie a života Rakouského císařství mnoha pozoruhodnými činy. Jedním z nich byl razantní zásah do poštovnictví, zejména uzákoněním Poštovního řádu ze dne 14. prosince 1748, v němž zakázala veškerá soukromá poselská zařízení. 

Co předcházelo tomuto zásahu do poštovnictví?

Poselské ústavy

Před přijetím Poštovního řádu se pošta doručovala posly. Poselské doručování bylo značně roztříštěné a neodpovídalo zájmům císařství.. Existovaly klášterní poslové (doručování mezi kláštery) , univerzitní poslové (doručování univerzitní pošty), řezničtí poslové (pro své výhody a způsob činností doručování pošty různých subjektů), poslové rytířských řádů, městští poslové). Poselská spojení byla nepravidelná, nahodilá, neměla naději na všeobecné a široké použití. V Rakouském císařství stále více uplatňovala svou moc státní správa.

 

1522             byly vydány instrukce pro poštovní posly (Ordinanz der Kammerboten)

1564 - 1568   dvorský poštmistr vlastnil pěší posly, vlastní denní a noční posly, jízdní posly,spěšné denní a noční posly a vlastní kurýry pro pravidelnou poštu 

1576             císařský dvůr zavedl císařské dvorské kurýry (doprava osobní císařské pošty)

1588             Rudolf II. vydává zvláštní instrukci pro dvorský poštovní úřad

1616             ustavili se jízdní úřední kurýři

1621             dne 13. září vydává Ferdinand II. poštovní patent (nařízení Passierzettel)

1637             dne 12. srpna Ferdinand III. vydává patent (zrušení instituce řeznických poslů a všech poslů císaři nepodrobených v dědičných zemích a v celé říší římské)

1691             pro případ válek a válečných konfliktů zřízeni polní kurýři

1693             zřízeni dvorští a polní kurýři

1695             císař Leopold I. dne 16. dubna vydává patent (zakazuje všem lenním jezdcům a poslům sbírat dopisy a používat poštovní trubku)

1703             státní poštovní poslové začleněni pod Poštovský císařský úřad a jeho ředitelství

1751             zřízen pravidelný poštovský kurs 1. května mezi Lincem a Štýrským Hradcem

1722             dne 17. srpna vydal Karel VI. (otec Marie Terezie) patent o poštovních poslech (zákaz činnosti městských a dalších soukromých poslů) 

1723             dne 4. června zřízen dozírací orgán pro soukromé posly

1743             rozhodnuto, že poštovnictví Rakouského císařství bude postátněno a zavedl se státní poštovní monopol (včetně dopravy osob)

1748             Marie Terezie vydala řád pro poštovní posly (zakazuje veškerá soukromá poselská zařízení)

                    Zdroje obrázků: www.i60.cz + wikipedia.org

 

Marie 4 001

Císařovna Marie Terezie

 

Marie 3 001

Titulní list Poštovního řádu (Neue Post-Ordnung) Marie Terezie, Vídeň, 14. prosince 1748

 

Řád Marie Terezie je pamětihodný mnoha dílčími nařízeními, netýká se jen poslů. Poprvé se zmiňuje o sběrných dopisů (Briefsammler), kteří se stali základem budocích menších poštovních úřadů. Omezuje váhu poštovní zásilky na osm liber (těžší se nepřijímaly). tento dokument nazývaný též jako "poselský patent" určoval doručovací službu. Definoval práva a povinnosti poslů. Definoval poštovní posly, poštovské stanice, poštovské sběrny a určoval provoz mezi stanicemi. Určoval i funkci přísežných poslů (pošta mezi vrchnostenskými úřady), definoval též tzv. obtížné dopisy (obsahující peníze, cennosti apod.)  a zavedl institut recepisů (podacích lístků). Důležitým uzákoněním byl i čas doručování. Určovalo se též, že majestát bude jmenovat poštmistry a určí i zřizování poštovských stanic. Reformy pokračovaly dál.

1749           zavedeny kočárové dostavníky (včetně pravidel  pro pronájem koní a půjčování kočárů).

                  31. prosince předala ředitelství poštovního ústavu Bedřichu Vilémovi hraběti Haugwitzovi (a svobodnému pánovi z Lilienu)

1751           Marie Terezie vydala patent (zavedení listovních jízd poštovních vozů). Datum 20. září.

 

Marie 2 001

Zavedeny journaliery (každodenně jezdící vozy listovní pošty, poštovské vozy k dopravě balíků)

Byli ustaveni spěšní poslové ( kurýři).

1775             zřízeni štafetní kurýři

1809             zřízeni denní kurýři (spojení nejvyššího velení vojsk ve válce a nejvyššího dvorského tábora (zrušeni v roce 1810)

1829            dne 27. dubna se sloučily poštovské jízdní pošty s nejvyšší dvorskou správou ve Vídni  bylo nařízeno, že tento úřad se bude nazývat  "Nejvyšší dvorská poštovní správa".

1845            Tento úřad byl manipulačním úřadem ve Vídni a měl devět oddělení: listovní podejnu, listovní dodejnu,  výpravnu štafet, výpravnu novin,  speditérství, výpravnu štafet, podejnu povozné pošty pro náklady a peněžní psaní,

                   výpravnu spěšných zásilek a výpravnu zvláštních zásilek. V tomto roce zaměstnával 345 úředníků, v čele stál ředitel s titulem císařského rady. Jeho plat obnášel 2000 zlatých ročně a  ředitel užíval naturální byt.

Tímto rokem končí pošta ve starém věku a pomalu  přichází věk nový.

Ukázky předznámkových dopisů z počátku 19. století (1848 a 1820) opatřené pražskými razítky.

 

Dopisy 1 002     Dopisy 1 001

Data čerpána z knihy dra Václava Záběhlického,Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v českých zemích (vlastním nákladem, Praha 1929?).

 

 

 

 

   

 

Číst dál...