HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 22. - J. D. St.

P

Iniciály: K. D. St. (mezi denním a výplatním otiskem pod logem subjektu a nad adresou II. Revoluční 2. (později odstraněno) = J. D. Starck (drívější název závodů) nyní Dolovací a průmyslové závody

Tento subjekt vyplácel zásilky výplatním strojem Francotyp /sběratelské označení otisku Fr 8h - 4m. V krátké době otisk prošel několika změnami.

Dohlédací pošta pRAHA 1, později PRAG 1úPRAHA 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk československého vzoru (viz předchozí seriál na tomto webu), otisk shodný s prvorepublikovým výplatním otiskem

 

DRUHÝ OTISK

sbírkové datum 9. 11. 1939 (změna výplatního razítka - první poněmčený protektorání otisk)

JDS

 

TŘETÍ OTISK

třetí protektorátní otisk - úplný poněmčený protektorátního vzoru (nyní poněmčeno i denní razítko)

JDS 2

 

Omlouvám se za špatnou kvalitu otisku. Důležité je si zapamatovat, že tento otisk je ještě s adresou v označení uživatele (II. Revoluční 2.), u dalšího otisku odpilováno.

 

ČTVRTÝ OTISK

změna označení uživatele (odpilovaná adresa) otisk s datem13. 5. 1941, ve sbírce eviduji ještě jeden otisk s dřívějším datem: 30. 8. 1940

 

Starck 004

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 21. - CHEMISOLO

P

Zkratkové spojení: CHEMISOLO (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Praze, Praha II

Výplatní stroje Francotyp FR 6h - 4m + FR 8h - 4m

Dohlédací pošty: PRAHA 1 + PRAG 1/PRAHA 1 .... PRAG 86/PRAHA 86

PRAHA 1

Subjekt měnil celkem dvakrát vzhled otisku na základě nařízení. Označení zůstalo stejné Spolek pro chemicko a hutní výrobu v Praze.

Jsou registrovány tři otisky

1/ československý vzor

2/ první protektorátní vzor

3/ druhý protektorátní vzor

Druhý protektorátní vzor: otisk 1. dne 20. 5. 1940

Chemisolo 001

Změna označení uživatele (název CHEMISOLO)

Otisk 1. dne 3. 1. 1942 (R)

 

Chemisolo 002

Poštou prošlá celistvost ze dne 7. 1. 1942

 

Chemisolo 003

V dalších letech se objevil ještě jeden otisk (změna výplatního znaménka).

 

PRAHA 86

Otisk 1. dne 28. 3. 1942 (R)

Pozn. jiný výplatní stroj

 

Chemisolo 005

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 20. - HR v kruhu

P

Zkratky: spojené iniciály HR v kruhu, pod ním nápis: GEGRÜNDET 1886 (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: H. Roedl

Adresa: Petrské náměstí 4

Činnost: dovoz obráběcích strojů a nástrojů pro kovo- a dřevoprmysl

Výplatní stroj Francotyp, sběratelské označení pro otisk: FR 8h - 4m

Celistvost poštou prošlá s otiskem ze dne 28. 10. 1944

 

Rédl 001

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 19. - BRONKO

P

Zkratkové spojení. BRONKO (é spojení slov bronzový a počeštění company) - mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, odděení tiskařských a bronzových barev (dříve Weissnerger & spol.)

Adresa: Praha Vysočany, Poděbradova 674

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAG 1/PRAHA 1

 

Poštou prošlý otisk ze dne 19. 12. 1939 (úplný poněmčený otisk)

 

Bronko 001

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY MNOHA PODOB V ROCE 1945

Rok 1945, rok osvobození a opětného scelení Československa (bez Podkarpatské Rusi odstoupené SSSR) přinesl i mnoho zajímavých celistvostí z mnoha filatelistických oborů. Celistvosti s výplatními otisky nebyly vjýjimkou. Za všechny zajímavosti.

Celistvost s datem 19. 5. 1945 uživatele Škoda v podobě úplného poněmčeného protektorátního otisku beze změny. Německý natištěný název subjektu přelepen lepenkou s českými textem. Název subjektu : nyní Akciová polečnost dříve Škodovy závody v Plzni. Předběžný československý výplatní otisk.

 

1945 001

 

Druhá celistvost s výplatnm otiskem Poldiny hutě, ústřední prodejní kanceláře v Praze II, Lützowovy ulici 27. Celistvost je vyplacena již obnoveným výplatním otiskem československého vzoru. Rychlost mechaniků B. Jarolímek při výměně byla velmi rychlá. Výměnu umožnilo i to, že dřívější štočky odstraněné se vznkem Protekrorátu nebyly zničeny, ale dobře uloženy, což potvrdil i mechanik B. Jarolímka pan František Duba.

Obálky s nátiskem firem v  němčině byly využívány až do spotřebování zásob. Byly často přeškrtnuty, jako v tomto případě, či začerněny anebo opatřeny poznámkou a  řádně doplněny českým textem.,

 

1945 003

 

Německé texty výplatních otisků byly i odpilovávány.O těchto tajímavostech jsem již na stránkách osobního webu několikrát psal-. Celistvosti roku 1945 jsem popisoval též na tsránkách www.kf0015.cz.

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 18. - H

P

Zkratka: psací "H" mezi denním a výplatním razítkem, první písmeno z názvu subjektu

Subjekt: Bankovní dům Hašek & spol., Bankhaus Hašek & Co., Praha II. Beethovenova č. 9

Výplatní otisk Francotyp, FR 8h - 4m

Dphlédací pošta PRAG 1/PRAHA 1

Poštou prošlá celistvost s výplatním otiskem ze dne 7. 2. 1944

 

Hašek 1 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 17. - G H A (prolínající se iniciály)

P

Zkratky: navzájem se prolínající iniciály G H A v jednom cleku/obrazci - počáteční písmena názvu společnosti v němčině - G = Gesellschaft, H = Handels-, A = Aktien

Subjekt: Obchodní akciová společnost , adresa Praha II., Vodičkova 32

Výplatní otisk Francotyp FR 8h  - 4m

Dohlédací pošta PRAG 1/PRAHA 1

Otisk 1. dne 26. 5. 1940 (R)

Úplný poněmčený vzor otisku

 

OBCH 001

 

Poštou prošlá celistvost s výplatním otiskem ze dne 9. 11. 1943

 

OBCH 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 15. - E.B.

P

Zkratka: iniciály E. B.  = Eskomptní Banka ( pod výplatním razítkem, iniciály až u čtvrtého protektorátního otisku)

Subjekt: Česká eskomptní banka - Böhmische Escompt-Bank Praha

Reklamníé heslo u čtvrtého otisku: "Die Bank neben dem Pulverturm" - "Banka vedle  Prašné brány"

Výplatní stroj Francotyp - sběratelské označení FR 6h - 4m

Výplatní stroj  zakoupen za doby 1. republiky

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

československý vzor, předběžný protektorátní otisk

Otisk s datem 25. 3. 1939

ESKOMPT 1 001

 

DRUHÝ OTISK

durhý protektorátní otisk, první poněmčený vzor (neúplný)

otisk s datem 25. 9. 1939

ESKOMPT 1 002 

 

TŘETÍ OTISK

třetí protektorátní vzor, druhý poněmčený (úplný)

otisk s datem 27. 12. 1939

 

Eskompt 4 001

 

ČTVRTÝ OTISK

změna označení uživatele (kresba banky s Prašnou bránou a německým názvem banky s reklamním sloganem mezi denním a výplatním razítkem a částečně pod výplatním razítkem)

Otisk 1. dne 4. 8. 1942 (R)

 

Eskompt 6 001

 

Poštou prošlá celistvost s datem 4. 1. 1944

 

Eskompt 3 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P):14. - BZ + názvy výrobků a firemní značka

P

Zkratka: BZ (ve spojení s firemní značkou a názvy výrobků mezi denním a výplatním razítkem) - Bratří Zikmundové 

Adresy: Praha X., Žižkova 22, později Praha X., Olomoucká 48

Výplatní tsroj a otisky existovaly již za 1. republiky

Sběratelské označení. FR 6h - 4m

Poznámka: "tancující hvězdička" ve výplatním razítku - posun doprava

Dohlédací pošta PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

otisk československého vzoru (první - předběžný  protektorátní otisk)

Otisk s datem 28. 8. 1939

BZ 1 001

DRUHÝ OTISK

první poněmčený protektorátní otisk s datem 31. 10. 1939

BZ 1 002

 

TŘETÍ OTISK

druhý poněmčený otisk - úplný s datem 20. 2. 1941

BZ 3 001

ČTVRTÝ OTISK

třetí poněmčený - úplný otisk se změněným označením oprávněného uživatele s datem 7. 3. 1945

 

BZ 2 002

POznámka: třetí celistvost je zajímavá též nátisky - nápis "Nelze-li doručiti, zašlete zpět!" a upozornění na snížené výplatného, které povolilo poštovní ředitelství v Praze (v roce 1936).

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 13. - B. I. B. - Č. P. B.

P

Zkratka: B. I. B. - zkratka německého názvu banky Böhmische Industriebank, Č. P. B. - zkratka českého názvu banky - Česká průmyslová banka

Adresa: Příkopy 35, Praha I.

Povolení MPT č. 44 z 9. 9. 1926

2. uživatel v Československu (dle zahajovacího protokolu), v Jonášově Studii uveden jako 1.

Za 1. republiky několik otisků a několik strojů typu B3, A4

Za doby Protektorátu ČM tři otisky před otiskem se zkratkou: sběratelsky FR 6s - 4m později FR 6h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

 

PRVNÍ OTISK

Československý vzor s datem 30. 8. 1939

BIB 1 002 

 

DRUHÝ OTISK

neúplný poněmčený vzor s datem 23. 10. 1939

 

BIB 1 002

 

TŘETÍ OTISK

Úplný poněmčený otisk s datem 7. 8. 1940

 

BIB 2 001

 

ČTVRTÝ OTISK

Úplný poněmčený otisk se změněným označením

Otisk 1. dne 9. 1. 1941 + poštou prošlý otisk ze dne 13. 1. 1941

ARA 2 001

 

BIB 2 002

 

Číst dál...