HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 33. - panáčci se štětci a plechovkami barev/nápis kIRGIS + domicil firmy

MP

Složená zkratka KIRGIS, nad názvem (zároveň i firmy) tři panáčci se štětsi a plechovkami barvy KIRGIS na hlavě (mezi denním a výplatním razítkem), pod výplatním razítkem: UH. HRADIŠTĚ 2. Původ složeniny neznámý, první část první tři písmena zakladatelova příjmení KIR(schner), druhá část GIS (?), zároveň kresba je logem firmy

Subjekt: Ing. L. Kirschner, cheická továrna KIRGIS, Uherské Hradiště II.

Historie firmy. Firma založena v roce 1925, zakladatelem ing. L. Kirschner (nar. 1899), odborník na technologii barev, psychologii a léčivou moc barev. V roce 1948 došlo ke znárodnění, od 1. 1. 1949 vytvořeny Spojené továrny na barvy a laky Praha, později vytvořen národní podnik Barvy a laky, po roce 1989 vytvořen podnik COLORlak.

Činnost a výrobky: batvy, laky, leštící pasty na parkety, kolomaz,

Lokalita: Staré Město u Uherského Hradiště

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Za 1. republiky firma výplatní stroj neměla. Ve 3. republice registruje Katlog Bouška Leiš dva otisky tohoto uživatele, záznam U 2a, U 2b s odlišným označením a počeštěným příjmením majitele (ing. L. Kiršner)  - červenec 1945, později jméno majitele zmizelo ve vztahu ke znárodnění, zůstalo jen jméno firmy KIRGIS a UH. HRADIŠTĚ II, se zkumavkou a vlnkami vedle a nad nápisy..

 

PRVNÍ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 12. 12. 1939  - R (není prokázáno, zda výplatní stroj vyplácel již v prvním období protetorátních otisků v roce 1939, období 15. 3. - 12. 12.)

Kirgis 004

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor , otisk 1. dne 10. 5. 1940 (R)

Kirgis 007

Poštou prošlá celitsvost s tímto otiskem a s datem 15. 10. 1941, odeslaná do Sudet

Kirgis 005

 

Tímto příspěvkem končí 1. část 2. miniseriálu o identifikaci vybraných výplatních otisků s účelem usnadnit sběratelům snadnou orientaci při sbírání otisků se zkratkami, iniciálami, názvy výrobků, kresbami atd. Pokud bude potřeba, rád se k pokračování vrátím.

Příště se budu věnovat obrázkům. Dnešní příspěvek byl hybridem obého - názvu výrobku, adresy a obrázku (logem). Berme to jako vstup do 2. části, kterí začne příště.

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 32. - ozdobné psací L s květinou v kruhu

MP

Subjekt: Úpický lnářský a pletařský průmysl (v letech 128 - 1945), později Úpický lnářský a jutařský průmyl, později JUTA, v raných letech též subjekt fungoval pod názvy Úpická přádelna (1853 - 1928), Úpická přádelna a tkalcovna juty MJ Oberländer a Ludvik Morawetz v Úpici (1882-1928)

Činnost: produkce lnářských a jutařských výrobků, textilie

Výplatní otisk Francotyp: sběratelsky FR 8h - 4m,

Označení uživatele:  konzistentní od počátku užívání až do konce subjektu

Dohlédací pošty: ÚPICE, EIPEL/ÚPICE

Viz též předchozí příspěvek na webu v seriálu z 1. republiky

PRVNÍ OTISK

předběžný výplatní otisk, československý vzor, 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní výplatní otisk, neúplný poněmčený, otisk 1. dne ze dne 7. 8. 1939 (R), další otisk s datem 16. 12. 1939 (neotištěno)

FK L 003

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 10. 5. 1940 (R)

FK L 002

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem datovaným 1. 10. 1942

FK L 005

Další refernce:

Otisk z 1. republiky, Katalog Bouška Leiš, záznam U 3 (2/1938)

Otisk z 3. republiky, Katalog Bouška Leiš, záznam U 8 (7/1946 + 4/2948)

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 31. - FK s výročím, letopočty, ratolestí

MP

Iniciály fk v kruhu ve kombinaci s velkou číslicí "40" podloženou ratolestí a s letpočty 1904 1944 (mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: František Kusák

Činnost: nakladatelství

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta WISCHAU 1 (v denním razítku VYŠKOV 1 odpilován)

Poznámka: viz píspěvek v roce 2020 na tomto webu, není známo, zda existovaly k tomuto otisku předchůdci a kdy byl výplatní stroj uveden do provozu (archivy bez odpovědi)

Výplatní otisk úplný poněmčený s odstraněním (neexistencí) českého názvu pošty

(Existovaly předchozí otisky?). Za 1. republiky otisk nezachycen (pravděpodobně neexistoval). Po roce 1945 zachyceno několik otisků (1945 - 1947) s poštou VYŠKOV 1 a se stejným příležitostným výplatním otiskem.

FK L 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 30. - B. B.

MP

Iniciály B. B. mezi denním a výplatním razítkem, B. B. = počáteční písmena názvu firmy Bratři Buxbaumové

Viz též příspěvek na tomto webu o otiscích této firmy z 1. republiky - Ve znamení zkratek: 10. - Dva otisk BB a B.B. z 19. 5. 2020 v kategorii Filatelie a poštovní historie

Subjekt: Bratrři Buxbaumové Úpice, německy Brüder Buxbaum Eipel

Činnost: lněné a bavlněného zboží - výroba a obchod,

Geneze firmy: Otec bratrří B. působil v Bochově na Karlovarsku, později přesídlil do Podkrkonoší (Úpice z Trutnova),  později se za ním přestěhovali jeho synové Samuel (v roce 1875) a poté i JUlius. Práci našli u firmy Eduarda Morawetze (mechanická tkalcovna). Po osamostatnění založili svou vlastní firmu a zřídili obchodní domy (1890 a 1897).  V letech 1904 a 1905 vybudovali nechanickou tkalcovnu, v roce 1911 zprovoznili mandl, zaměstnávali značný počet oosb (500) a byli ve styku s mnoha tkalci v okolí. Ve 20. letech rozšířili činnost firmy o export šatovek, ubrusů, servítků a stolního prostírání (zejména do USA). V roce 1924 otevřeli barvírnu, přádlenu a úpravnu. . I dalí generace se zasloužila o chod firmy (synové Samuela Pavel a Leo). V roce 1939 odešla rodina do emigrace v USA. Poté firma a provozy prošly na tu dobu obvyklými procesy - arizací  za Protektorátu, znárodněním za socialismu, včleněním do podniku TEXLEN. V roce 1946 firma slavila 50 let existence (zal. 1896).

Adresa:: Regnerova ulice, provozy i v okolních lokalitách

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: ÚPICE, později EIPEL/ÚPICE

Firma používala stroj již za 1. republiky (viz příspěvek na webu) a po roce 1945 (zachyceny  otisky v Katalogu Bouška/Leiš z let 1945 a 1946), v roce 1946 změněno označení na   příležitostný výplatní otisk - iniciály  B.B. v ratolestech s letopočty 1896 - 1946.

 

PRVNÍ OTISK

oředběžný protektorátní otisk, československý vzor, 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk s datem 8. 9. 1939 (otisk 1. dne - R)

BX 001

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, s datem 10. 5. 1940 (otisk 1. dne - R)

 

BX 002

Poštou prošlá celistvost se zálepkou (Válečné obrázky)  v hodnotě 5 říšských feniků

Datum otisku: 8. 11. 1944

BX 003

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 29. - ZKD ve stylizované kresbě

MP

Iniciály: iniciály ZKD (první písmena názvu Západočeské Konzumní Družstvo) ve stylizované kresbě, kde se bachází ozubené kolo, v pozadí va snopy obilí (mezi denním a výplatním razítkem) 

Subjekt: Západočeské konzumní družstvo Plzeň

(v některých Katalozích je chybně uveden název, kde došlo k záměně slova konzumní za konzervárenské, nutno opravit), zároveň nutno doplnit místo otazníku v Katalogu Bouška - Leiš (záznam P 14 (I. díl) název subjektu)

Činnost: družstvo založeno v roce 1918 sloučením několika subjektů konzumních a výrobních spolků, vznikla silná družstevní organizace mající prodejny, sklady, výrobny a provozující podnikání v zemědělství, později i nábytkářství, za Protektorátu vlastnilo družstvo 40 prodejen.V roce 1948 došlo k mnohqa změnám, družstvo převzalo mnoho malých subjektů (prodejen, restaurací) zejména v Západních Čechách, vytvářely se nové řídící jednotky velkého počtu zestátněných subjektů (Jednota, Selpa atd.).  K zánikání ZKD došlo v letech 1953 - 1956, V roce na tuto činnost navázala Jednota. Po roce 1989 došlo ke vzkříšení původního subjektu  ZKD a jeho myšlenky. Nyní má tento subjekt čtyři druhy činnosti: maloobchodní prodej, hotel Central, lahůdky a cukrářství - výroba, velkoobchod chladírenského zboží (po transformaci v roce 1992). 

Výplatní otisk soustavy Francotyp, sběratelsky FR 8h 4m.

Reference otisků (podrobně uvádím zdroje vzhledem k vývoji tohoto otisků, reference jsou použitelné i pro jiné otisky v těchto miniseriálech, i když hlavním záměrem a cílem těchto příspěvků jsou vysvětlivky "zkrácených iniciál, obrázků  atd.-  vše doplňkově na vyžádání sběratelů)

Období 1926 - 1939 Katalog Bouška Leiš (1978), od 10/1935, záznam P 14, + Katalog Di Casola Leiš (2015), záznam P 14

Období 1939 - 1945 Katalog Bouška (1997), záznam P 16 + Katalog Di Casola Leiš (2015), záznam P 20, P 20a, P 20b

Období 1945 - 1948 Katalog Bouška Leiš (1982), záznam P 16 II + Katalog Di Casola Leiš (2015), záznam P 16 II

Další období jiné názvy : věcné katalogy v přípravě a ve formě rukopisu Janů - Leiš (1995), typologické katalogy Katalog Di Casola - Leiš /(2015)

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný protektorátní poněmčený  vzor, 1939 + 1040

TŘETˇi OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný protektorátní poněmčený vzor,  otisk 1. dne: 11. 5. 1940

ZKD 002 

Poštou prošlá celistvost s tímto otiskem, datum 10. 3. 1941

ZKD 004

Za účelem ucelného pohledu reprodukuji i další výplatní otisk s datem 4. 9. 1943 s lítostí, že  se jedná o výstřižek. Stala se nenahraditelná  škoda, neboť výstřižení zničilo doporučenou zásilku, ze které zbylo jen gumové razítko Eingeschrieben (doporučeně) a denní razítko pošty Pilsen 1/Plzeň 1 ze stejného data. Ztratili jsme důležité údaje ohledně souvislostí a dobových skutečností.

 

ZKD 003 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 28. - kresba s názvem WIKOV v kruhu (logo uživatele)

MP

Zkratka: WIKOV pod kresbou muže s obrovským kladivem v kruhu mezi dnením a výplatním razítkem, WIKOV = počáteční slabiky jmen majitel firmy WIchterle - KOVářík, logo firmy

Subjekt: Prostějovské továrny na stroje WICHTERLE & KOVÁŘÍK A.S. Prostějov

Adresa: Svatoplukova, Vrahovická, Českobratrská, industriální komplex, Prostějov

Stojí za to zastavit se u historie firmy, ale i vyplácení zásilek výplatním strojem.

Činnost: největší firma na výrobu hospodářských strojů v prvorepublikovém Československu, velmi široký výrobní program: zemědělské strojů, motory, parní kotle, lokomobily, ozubená kola, elektromotory, nástěnné výtahy, zařízení pro provoz jatek, mezi lety 1922 až 1936 výroba automobilů WIKOV /(niciativa jednoho z majitelů dr. ing. Františka Kováříka), později i opravny automobilů. Firma vznikla sloučením dvou firem - František Wichterle (zal.  již v roce 1878 pod názvem Wichterle - Procházka) a F. & J. Kovářík (zal 1894). v roce 1946 fiema znárodněna a vzniká národní podnik AGROZET, později přejmenován na AGROSTROJ. V roce 2004 soukromá firma vzkříšena pokračovatelem rodu Martinem Wichterle pod značkou WIKOV.

Historie výplatních otisků uživatele:  Za 1. republiky uživatel vlastnil výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m, označení jen textové WICHERLE /KOVÁŘÍK A.S. mezi denním a výplatním razítkem (první otisky v dubnu 1929), zachyceny dva otisky, přičemž ke vzniku druhé varianty otisku přispěly výměny číslic. Záznam Katalog Bouška - Leiš, po číslem P 38a, 38 b (I).

Stroj vyplácel i v dalších obdobích - za Protektorátu (viz předmět tohoto příspěvku) a i po roce 1945. Pravděpodobně v době Protektorátu se změnilo označení uživatele (místo textu se do otisku zasadilo logo -viz shora). Zatím ve veřejném prostoru nepublikovány otisky z prvních dnů Protektorátu, kdy v krátkém sledu po sobě vyplácel zásilky otisk československého vzoru (textové či obrázkové označení?), krátce na to upravený neúplný protektorátní poněmčený vzor (opět otázka zní textové či obrázkové označení) a nakonec vývoj dospěl k třetímu otisku v Protektorátu - úplně poněmčený protektorátní vzor (viz níže). Záznam uvádí Katalog Bouška  pod čísly P 39, P 39a. 

Po válce se obnovily československá státnost a československý vzor výplatního razítka. Označení zůstalo - logo mezi denním a výplatním razítkem. Viz Katalog Bouška-Leiš (záznam P 7/II). Změna označení z loga na logo s názvem Agristroj byla značně rychlá. Výplatní razítko bylo jeětě ve tvaru větrné růžice, nikoliv obdélníku. Zachycený otisk z 10. 2. 1947.

Poté následovala další historie a vývoj doznal změn i v oblasti vyplácení zásilek. 

Salší kapitolou je období Agrostroje, který výplatní stroj Francotyp po zaniklé firmě Wichterle - Kovářík používal  (viz Katalog Bouška - Leiš, záznamy P 43  

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 27. - LKW v půlkruhu se zkříženými hornickými kladívky

MP

Iniciály: zdvojená počáteční písmena názvu subjektu LKW ( = Lederer - Kaolin - Werke) ve dvojitém půlkruhu, nad ním zkřížená hornická kladívka

Subjekt: Ledecké závody kaolinové, Karel Wedell & Co., Ledecké kaolinové závody, německy  Lederer - Kaolin - Werke Carl Wedell & Co.

Adresa: Husova 5, Plzeň

Výplatní stroj Francotyp, sběratelské označení otisku FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PLZEŇ 1, později PILSEN 1/PLZEŇ 1

Poznámka: Po roce 1945 otisk vyplácel dál, zachycen otisk s datem 14. 1. 1946 se změnou denního a výplatního razítka, v Katlogu Bouška - Leiš není uveden, doplňuji pod číslem P 36 . V 1. republice otisk nezachycen, prvním otiskem pravděpodobně otisk neúplný poněmčený  ze dne 12. 9. 1939.

Doplňuji též chybějící název subjektu v Katlog Protektorátu Bouška.

PRVNÍ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk 1. dne. 12. 9. 1939 (R)

LKW 001

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, úředně zaznamenaný otisk dne 10. 5. 1940

LKW 004

 

Poštou prošlá celistvost s dřívějším datem 23. 12. 1939

LKW 002

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 26. - PVP/1871 v kruhu

MP

Iniciály: PVP/1871 v ozubeném kruhu (první "P" obracené) = první písmena z názvu subjektu Plaňanská Vzájemná Pojišťovna (mezi denním a výplatním razítkem), pod zkratkou letopočet 1871 (rok založení).

Subjekt: Plaňanská vzájemná pojišťovna Plaňany, Plaňanská vzájemná pojišťovna Brno. (filiálka)

Adresa v Brně: Veselá ul 13 - 15

Historie: Do orku 1945 existovalo na území Československa 500 pojišťoven a pojišťovacích spolků, z nichž jedna z těch nejvýznamějších byla Plaňanská vzájemná pojišťovna v Plaňanech s 25 filiálkami v Čechách, 8 na Moravě a 2 na Slovensku. Pojišťovna byla založena v roce 1871 pod názvem Bratrský vzájemně pojišťovací spolek v Plaňanech, od roku 1919 změna názvu: Plaňanská vzájemná pojišťovna. Největšího rozkvětu dosáhla v roce 1930, kdy byla velmi populární. Zánik nastal v roce 1947, kdy došlo k integraci pojišťovnictví a znárodnění stávajících subjektů. V roce 1953 bývalá budova pojišťovny v Plaňanech změněna na školu (budova postavena v letech 1938 - 1940 na základě návrhu arch. Josefa Vlasáka, v roce 1941 byla dokončena zajímavá a cenná vitráž autora Jana Jaroše). 

Subjekt provozoval od roku 1936 výplatní stroj v Plaňanech, na filiálce v Brně též od konce roku 1936.

Výplatní otisk Plaňany otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m , v bRně stejný typ stroje a otisku.

Dohlédací pošty: Plaňany, později Planian/Plaňany + BRÜNN 1/BRNO 1, též BRÜNN 1?

 

Dohlédací pošta PLAŇANY, později PLANIAN/PLAŇANY

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, otisk s datem 24. 3. 1939

Planany 001

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený otisk, otisk s datem 12. 12. 1939

Planany 002

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 10. 5. 1940 (R)

Planany 006

Poštou prošlá celistvost tohoto otisku s datem 22. 4. 1942

Planany 003

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, změna označení oprávněného uživatele - nyní iniciály PVP 1871 v ozubeném kruhu

 

Planany 004

BRÜNN 1/BRNO 1

PRVNÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor , otisk 1,. dne s datem 15. 5. 1940

 

Planany 010

Poštou prošlá celistvost,tohoto otisku, datum otisku 11. 6. 1940

Planany 011

Existoval výplatní otisk s odstraněným českým názvem pošty BRNo 1 v denním razítku tak, jak tomu je u mnoha brněnských otisků z této doby, Doposud nezveřejněn ve veřejném prostoru.

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 25. - KAZETO v logu se lvem na kufru

MP

Zkratka počátečních slabik názvu firmy KATETO  =  KArel ZEjda TOvárna, navíc tato kratka zvolena díky tomu, že italské slovo casseta (skříňka) připomíná vzdáleně výrobky firmy Karle Zejda Přerov) -logo firmy s nápisem, nad ním ležící lev na kufru - mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt (uživatel): K. Zejda st. KAZETO Přerov, pokračovatel Karel Zejda ml.

Krédo majitelů:" Za nejdůležitější považuji to,aby se člověk dokázal uskrovnit a přestát i v nejtěžších podmínkách. Chytrý peníze nepotřebuje a hloupému nejsou nic platné."

Zakladatel: Karel Zejda (1890-1977), původní majitel J. Navrátil

Adresa: Husova 19, Přerov

Činnost: jedinečná výroba kožených a lepenkových kufrů svého druhu v Československu, pouzdra (odebírala Čs. armáda), zavazadla, peněženky, původně zpracování kůží a výroba svršků bot

Zajímavost: tovární areál navrhli manželé Oskar a Ella Oehlerovi, značku KAZETO po znárodnění v roce 1948 si komunisticá moc podržela a vyráběla pod jí výrobky pokračujícího znárodněného závodu

Stručná historie subjektu: odkoupení zkrachovalé firmy (1919), firma na kufry založena (1925), okoupení části cukrovaru a zahájení industriálníh továrního areálu (1929), výrobky z umělé kůže (1931), 150 zaměstnanců, vyrobeno 1500 kufrů denně (1932), uplatněny kovové panty, lepenka, začaly zajázky pro Čs. armádu (1935), subjekt znárodněn (1948), továrna vrácena dědicům a zachájen vlastní výroba (1989)

Výplatní otisk Francotyp , sběratelsky FR 8h - 4m 

Dohlédací pošty: PŘEROV 2, později PRERAU 2/PŘEROV 2

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, datum 26. 7. 1939

Zejda 001

DRUHÝ OTISK

první definitivní výplatní otisk, neúplný poněmčený otisk, 1939, 1940

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní výplatní otisk, úplný poněmčený otisk, datum otisku 9. 1. 1945

Zejda 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 24. - J. B. & S. s obrázkem

MP

Iniciály s obrázkem (logem firmy\): J. B. & S. (= inicály názvu fimy: J. = Josef, B. = Bartoň, S.  = Synové) pod výplatním razítkem, mezi denním a výplatním razítkem: orel se znakem města (logo?)

Subjekt: Josef Bartoň & synové

Činnost: přádlena bavlny, mechanická tkalcovna, barvírna

Výplatní tsroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošty: Náchod 2, později Nachod 2/Náchod 2

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, otisk s datem 16. 8. 1939

JBS 001

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, 1939/1940

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 1. 5. 1941 (R)

JBS 008

Poštou prošlý výplatní otisk s datem 12. 2. 1942

 

JBS 002

Otisky z katalogu Di Casoly/Leiše pro doplnění a podrobnější studium sběratelů

Barton

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...