HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: HOVENWEEP N. M. (CORTEZ), COLORADO-UTAH (29)

OPUŠTĚNÉ ÚDOLÍ

Dne 2. 3. 1923 byl slavnostně ustaven Národní památník HOVENWEEP ve státech Utah/Colorado, který byl začleněn do amerického systému árodních parků. Před osmi sty lety bylo zřázeno pueblo, jehož obyvatelé toto území opustili.Území tohoto místa má dlouholetou historii osidlování této části sevreoamerického kontinentu. Na území se nachází archeologický ráj, lze zde spatřit řadu zajímavostí,  z nichž nejpozoruhodnější jsou Cuttthroat Caslel, Horseshoe - HackBerry a Square Tower.

 

Hoven 1 003     Hoven 1 004     Hoven 1 005     Hoven 1 001     Hoven 1 002     Hoven 2 003     Hoven 2 002Hoven 2 001