HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

POHLED NA POŠTOVNICTVÍ RAKOUSKÉHO CÍSAŘSTVÍ Doporučený

Císařovna Marie Terezie se za své vlády zapsala do historie a života Rakouského císařství mnoha pozoruhodnými činy. Jedním z nich byl razantní zásah do poštovnictví, zejména uzákoněním Poštovního řádu ze dne 14. prosince 1748, v němž zakázala veškerá soukromá poselská zařízení. 

Co předcházelo tomuto zásahu do poštovnictví?

Poselské ústavy

Před přijetím Poštovního řádu se pošta doručovala posly. Poselské doručování bylo značně roztříštěné a neodpovídalo zájmům císařství.. Existovaly klášterní poslové (doručování mezi kláštery) , univerzitní poslové (doručování univerzitní pošty), řezničtí poslové (pro své výhody a způsob činností doručování pošty různých subjektů), poslové rytířských řádů, městští poslové). Poselská spojení byla nepravidelná, nahodilá, neměla naději na všeobecné a široké použití. V Rakouském císařství stále více uplatňovala svou moc státní správa.

 

1522             byly vydány instrukce pro poštovní posly (Ordinanz der Kammerboten)

1564 - 1568   dvorský poštmistr vlastnil pěší posly, vlastní denní a noční posly, jízdní posly,spěšné denní a noční posly a vlastní kurýry pro pravidelnou poštu 

1576             císařský dvůr zavedl císařské dvorské kurýry (doprava osobní císařské pošty)

1588             Rudolf II. vydává zvláštní instrukci pro dvorský poštovní úřad

1616             ustavili se jízdní úřední kurýři

1621             dne 13. září vydává Ferdinand II. poštovní patent (nařízení Passierzettel)

1637             dne 12. srpna Ferdinand III. vydává patent (zrušení instituce řeznických poslů a všech poslů císaři nepodrobených v dědičných zemích a v celé říší římské)

1691             pro případ válek a válečných konfliktů zřízeni polní kurýři

1693             zřízeni dvorští a polní kurýři

1695             císař Leopold I. dne 16. dubna vydává patent (zakazuje všem lenním jezdcům a poslům sbírat dopisy a používat poštovní trubku)

1703             státní poštovní poslové začleněni pod Poštovský císařský úřad a jeho ředitelství

1751             zřízen pravidelný poštovský kurs 1. května mezi Lincem a Štýrským Hradcem

1722             dne 17. srpna vydal Karel VI. (otec Marie Terezie) patent o poštovních poslech (zákaz činnosti městských a dalších soukromých poslů) 

1723             dne 4. června zřízen dozírací orgán pro soukromé posly

1743             rozhodnuto, že poštovnictví Rakouského císařství bude postátněno a zavedl se státní poštovní monopol (včetně dopravy osob)

1748             Marie Terezie vydala řád pro poštovní posly (zakazuje veškerá soukromá poselská zařízení)

                    Zdroje obrázků: www.i60.cz + wikipedia.org

 

Marie 4 001

Císařovna Marie Terezie

 

Marie 3 001

Titulní list Poštovního řádu (Neue Post-Ordnung) Marie Terezie, Vídeň, 14. prosince 1748

 

Řád Marie Terezie je pamětihodný mnoha dílčími nařízeními, netýká se jen poslů. Poprvé se zmiňuje o sběrných dopisů (Briefsammler), kteří se stali základem budocích menších poštovních úřadů. Omezuje váhu poštovní zásilky na osm liber (těžší se nepřijímaly). tento dokument nazývaný též jako "poselský patent" určoval doručovací službu. Definoval práva a povinnosti poslů. Definoval poštovní posly, poštovské stanice, poštovské sběrny a určoval provoz mezi stanicemi. Určoval i funkci přísežných poslů (pošta mezi vrchnostenskými úřady), definoval též tzv. obtížné dopisy (obsahující peníze, cennosti apod.)  a zavedl institut recepisů (podacích lístků). Důležitým uzákoněním byl i čas doručování. Určovalo se též, že majestát bude jmenovat poštmistry a určí i zřizování poštovských stanic. Reformy pokračovaly dál.

1749           zavedeny kočárové dostavníky (včetně pravidel  pro pronájem koní a půjčování kočárů).

                  31. prosince předala ředitelství poštovního ústavu Bedřichu Vilémovi hraběti Haugwitzovi (a svobodnému pánovi z Lilienu)

1751           Marie Terezie vydala patent (zavedení listovních jízd poštovních vozů). Datum 20. září.

 

Marie 2 001

Zavedeny journaliery (každodenně jezdící vozy listovní pošty, poštovské vozy k dopravě balíků)

Byli ustaveni spěšní poslové ( kurýři).

1775             zřízeni štafetní kurýři

1809             zřízeni denní kurýři (spojení nejvyššího velení vojsk ve válce a nejvyššího dvorského tábora (zrušeni v roce 1810)

1829            dne 27. dubna se sloučily poštovské jízdní pošty s nejvyšší dvorskou správou ve Vídni  bylo nařízeno, že tento úřad se bude nazývat  "Nejvyšší dvorská poštovní správa".

1845            Tento úřad byl manipulačním úřadem ve Vídni a měl devět oddělení: listovní podejnu, listovní dodejnu,  výpravnu štafet, výpravnu novin,  speditérství, výpravnu štafet, podejnu povozné pošty pro náklady a peněžní psaní,

                   výpravnu spěšných zásilek a výpravnu zvláštních zásilek. V tomto roce zaměstnával 345 úředníků, v čele stál ředitel s titulem císařského rady. Jeho plat obnášel 2000 zlatých ročně a  ředitel užíval naturální byt.

Tímto rokem končí pošta ve starém věku a pomalu  přichází věk nový.

Ukázky předznámkových dopisů z počátku 19. století (1848 a 1820) opatřené pražskými razítky.

 

Dopisy 1 002     Dopisy 1 001

Data čerpána z knihy dra Václava Záběhlického,Dějiny pošty, telegrafu a telefonu v českých zemích (vlastním nákladem, Praha 1929?).

 

 

 

 

   

 

Naposledy změněnočtvrtek, 28 květen 2020 14:39

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.