HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KAREL BASIKA POČTVRTÉ

Karel Basika, filatelista tělem i duší

o sobě tvrdil, "že se sbíráním známek začal už v kolébce" a nebyl daleko od pravdy.

V roce 1926 vstoupil do Spolku neodvislých filatelistů a tady začal i jeho funkcionářská a vystavovatelská éra. V tomto roce uspořádal tento spolek ve Slaném propagační výstavu. Za vystavené Rakousko získal první ocenění. Pak již se stalo pravidlem, že vystavoval každý rok. Zpočátku mu byly uděleny stříbrné medaile, později se stříbro přetavilo ve zlato. Pestrost, rozmanitost, bohatost, vysoká kvalita - to byly rysy jeho exponátů.

Co všechno vystavoval? kromě Rakouska a Československa i Belgii, Nizozemí, Maltu, námětově Prahu, V|soké Tatry a letecké známky. Jeho hitem bylo Spojené království a královna Viktorie. Exponáty vidělo nejen tuzemsko, ale i zahraničí. Celkem to bylo 20 výstav mimo republiku. A z Bukurešti si odvezl GRANDPRIX. Při setkáních si stěžoval, že už nemá na trofeje doma místo, jak uvedl ve svých pamětech Václav Nebeský.

Jeho zásluha na povýšení úlohy hodnocení epxonátů též nejsou nezanedbatelné. Bylo jich slušné množství.

Funkcionařit začal v roce 1927 coby náhradník ve výboru Neodvislých. A funkcionářská niť jej provázela celý život až do roku 1968, kdy byl nominován na místo jurymana na výstavě PRAGA 1968. Bohužel v lednu se jeho život ukončil.

Přednášky byly jeho vášní. Životní přednáškové turné zahájil v roce 1928. Doménou byl Velká Británie, ale došlo i na další obory filatelie.

Publicistika byla též jeho koníček. Odborné články, organizároské studie byly jeho vášní,

Patřil i do vybrané společnosti znalců, jak o tom svědčí fotografie, kterou jsem si vypůjčil od přítele B. Janička z jeho blogu Exponet.

Osobnosti, které jsou na další doprovodné ilustraci plné portrétů Výstavního výboru Mezinárodní výstavy poštovních známek PRAGA 1955, kde zastával funkci tajemníka , jsou toho jen důkazem. Pohyboval se ve vynikající společností úžasných osobností české a československé filatelie.

 

Basika 1 001

Karel Basika mezi znalci na schůzi znalců Ústředí československých filtelistů v roce 1957 stojící šestý zleva.

 

Basika 000 001

Karel Basika třetí zleva v horní řadě organizátorů Metinárodní výstavy poštovních známek PRAGA 1955 společně s dalšími osobnostmi tehdejší československé a české filatelie - najdeme zde i arch. Alberta Jonáše, architekta výstavy, Jiřího Antonína Švengsbíra a další legendy.

 

 

 

Naposledy změněnopondělí, 25 květen 2020 10:33