HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: (10. = DVA OTISKY BB a B.B.)

 

Jsme u desáté zkratky či složeniny slov, a proto NĚCO NA ÚVOD

Stále se věnuji klasickému období československého výplatního otisku, které se týká časově období od roku 1926 do roku 1939. A hlavně se zaměřuji na označení uživatele ve formě zkratek, složenin slov, názvů,firemních značek, symbolů obrázků, názvů ulic atd. S dr. M. Bouškou jsme v roce 1979 vytvořili první poštovně historický katalog otisků z tohoto období a jako přílohu jsme do Katalogu vložili i seznam otisků se zkratkami uživatelů s referenčními čísly, bohužel bez obrázků. Tento dluh tímto splácím. Navíc, když už se dotýkám kouzelných celistvostí, z nichž mnohé jsou cenné a někdy i nezaznamenané a sběratelům neznámé, využívám probírky a vysvětlení o těchto druzích označení, rozšiřuji i sběratelský rádius o další celistvosti. Poprvé se zveřejňuje cenný obrázkový přehled výplatních otisků, 1. dne , které nebyly známy ani arch. Albertu Jonášovi při tvorbě jeho významného chronologického Katalogu otisků 1926 - 1934, kde jsou vynikajícím způsobem popsány osudy jednotlivých otisků.

Především díky Věře Chudáčkové, která je ve stínu sběratelů, ženě, která byla pravou rukou otce a syna Jarolímkových při rozvoji užívání výplatních strojů u nás v poštovním prostoru. Navíc srdcem fandila i sběratelům. Prává žena na pravém místě - Perštýně 15. Stále neznámá a nedoceněná, i když jsem ji ve svých publikacích a článcích vzdal hold.  

Zkratky BB a B.B.

Podobnost zkratek se nabízí spojit obě do jedného vstupu, což činím. též poto, aby nedošlo ke sběratelskému omylu. Rozhodl jsem se takto,  i když první otisk zůstal jen esejí (Ess 11) a druhý otisk byl regulérním porštovním artefaktem (U 1).

B

BB 1848 = Bratři Böhmové

Uživatel Bratři Böhmové

Dohlédací pošta NOVÝ JIČÍN/NEUTITSCHEIN

Mezi denním a výplatním razítkem: znak s kompozicí věže a monogram B B s letopočtem 1848. Pod touto kompozicí nápis Böhm.

Otisk zůstal esejí: Dle AJ byl stroj zaplombován 22. 1. 1932. MPT rozhodlo snížit slevu pro výplatní stroje z 1% na 1/2%. Z tohoto důvodu uýivatel neuvedl stroj do provozu a vrázil jej B. Jarolímkovi. Údajně se zachoval jen otisk s datem 3. 2. 1932. Obrázek zatím sběratelská veřejnost neviděla. Mám dojem, že jsme jeje viděl v 70. letech v exponátu Alberta Jonáše v Poštovním muzeu, ale tuto informaci nemohu zaručit.

 

 B

B.B. = Bratři Buxbaumové

Uživatel Bratrři Buxbaumové, nedávno jsem objevil i náplň činnosti této firmy: Svatoňovická přádelna lnu a mechanická  tkalcovna

Dohlédací pošta ÚPICE 1

Věstník č. 12 z 10. 3. 1930

Výplatní tsroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Mezi denním a výplatním razítkem: B. B. = Bratři Buxbaum (ové)

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

První výplatní otisk se objevil na zásilkách 6. 3. 1930.

 

BB 1 001     BB 1b 002

 

Už jsem chtěl tyto "fádní" celistvosti opustit, le poslední pohled unaveného oka objevil něco zajímavého. V názvu státu se u prvních otisků objevilo atypické "N" Pravá nožička písmena byla protažena dolů a přesahuje linku rytých písmen. Celistvost s datem 20. 7. 1937 (nulák - zkušební otisk?) už tuto "anomálii" nezaznamenává. Došlo k odpilování (úpravě "N") ?

 

BB 1c 001      BB 1c 002

Celistvost zaslaná škpt. F. t. Winklerovi z dřívějšího data anomálii úplně nezaznamenává, i když je tu nepatrný rozdíl mezi tímto otiskem a dalšími z pozdějších let...... Došlo k prvnímu upilování či zarovnání písmene "N"? 

 

bb 1d 001

Zvětšený otisk 1. dne s atypickým "N"

BB 20 001

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnoúterý, 19 květen 2020 12:33

4 komentáře

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.