HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

REJSTŘÍK UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ FRANCOTYP Z LET 1926 - 1933 DLE JONÁŠOVY STUDIE I. DÍL - 1933

REJSTŘÍK UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ FRANCOTYP Z LET

1926 – 1933 DLE JONÁŠOVY STUDIE I. díl – 1933)

Zpracováno podle Studie o otiscích čsl. frankotypu, Praha 1933 (1. díl) pro potřeby badatelů a sběratelů specializující se na výplatní otisky 1. čs. republiky v období 1926 – 1939.

Abecední seznam dle originálních názvů uživatelů výplatních strojů včetně domicilu, doplněno o pořadové číslo uživatele dle Alberta Jonáše je jako pomůcka pro sběratele a badatele. Původní pravopis včetně velkých písmen zachován dle originálu.

Postihuje chronologické katalogové záznamy Alberta Jonáše od čísla 1 (15. 9.1926) do čísla 247 (23. 12. 1929) – číselná řada pokračuje v 2. díle Jonášových studií (ty jsou předmětem druhého seznamu již otištěného 8. 5. 2020).

Zároveň odkazuji na podrobné rejstříky v jiných publikacích, např. na katalog výplatních otisků Československa z let 1979 – 1981, který jsme s dr. Miroslavem Bouškou vydali ve Filatelii (týká se otisků let 1926 – 1939 a 1945 – 1948). Ty kromě názvů, obsahují i katalogové odkazy na naše katalogy.

Výjimečné subjekty (včetně příležitostných či propagačních nositelů otisků) jsou zvýrazněny tučně.

Rejstřík sestavil dle Studie arch Alberta Jonáše ing. Ivan Leiš, Radonice 2020.

 

Přetisk jen s písemným  souhlasem autora.

 

A

Aero, továrna letadel, Praha, 238

Akciová společnost mlýnů v Praze, 122

Akc.  spol. továren na fezy, Strakonice, 134

Alfenix-Phönix a Vídeňská, spol., spol. pojišťovací, Praha, 173

Anglo-československá banka, Praha, 27

Armada – Mnichovohradištská lučební továrna – J. Poláček, Praha, 201

Assicurazioni Generali v Terstu, Ředitelství pro ČSR – Praha, 191

Autoklub Republiky Československé, Praha, 209

B

BAFRA, předváděcí stroj pro novinové zásilky, E4, str. 99

Rudolf Bächer, továrna na pluhy, Roudnice, 21

Banka čsl. legií v Praze, 63

Banka pro obchod a průmysl, dříve Länderbanka v Praze, 53

Báňská a hutní společnost, drátovna, Bohumín, 227

Báňská a hutní společnost, Brno, 34

Josef Bartoˇm & synové, přádelna bavlny, Náchod, 217

Baťa T. a A., Zlín, 12

Karel Bauer, bankovní dům a prodejna losů, Praha, 111

 1. L. Bayer, akc. spol. pro průmysl papírnický, Kolín, 112

Ed. Bellak a spol., prodej losů, Praha, 95

Moric Bondy, výrobky měděné z hamrů a válcoven, Praha, 225

Boskin, čsl. akc. spol. průmyslu kožařského, Praha, 70

Brabec a spol., Praha 145

Wilhelm Brass u. Söhne, továrna na přízi, Zábřeh, 245

W. Brauns, továrna na anilinové barvy, Liberec, 110

 1. Breda a Weinstein, Opava, 219

Buchsbaum I., nakladatelství, Mor. Ostrava, 4

Busi-K-Budischowsky a synové, továrna na obuv, Třebíč, 97

C

Centra, továrna na tuky, Podmokly, 101

Concordia, pojišťovací akc. společnost, Liberec, 124

Č

Čedok, československá cestovní a dopravní kancelář, spol. s r. o ., Praha, 40

Česká banka Praha, 127

Česká banka UNION, Praha, 3

Česká eskomptní banka, filiálka v Brně, 119

Česká eskomptní banka, Praha, 6

Česká komerční banka, Praha

Česká obchodní společnost, Ústí n. L., 30

Česká průmyslová a hospodářská banka v Praze, 1

Česká uhelná společnost s r. o. Praha, 132

Českomoravská -  Kolben – Daněk. strojírny spojené, Praha, 96

Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské v Praze, 205

Čsl. Národní demokracie, Praha, 94

Československá obec sokolská, Praha, 105

Československé továrny na  dusíkaté látky Akc. Spol., E 5, str. 107

D

Hugo Dahm, Fabrikation u. Export von Gablonzer Bijouterie, Jablonec n. Nisou, E3 str. 90

Demka, plechy a železo, Praha, 135

Dělnická záložna, Mor. Ostrava, 246

Deutsche Agrar- und Industriebank, Praha, 149

Diabolo-Separator, spol sro v Praze, 65

Dolovací a průmyslové závody dříve J. D. Starck, Falknov, 160

Dolovací a průmyslové závody dříve J. D. Starck , Praha , 157

Družstevní tiskárna v Hradci Králové, E 2 str. 56

Dub M., Jablonec nad Nisou, 2186

E

Emil Eisenstein, E 5, str. 107

Elektrické podniky hlav. města Prahy, 99

Elektro-Lux, prodej elektrických přístrojů, Praha, 9

Elfenix, Allgemeine Versicherungsges. Phönix, Brno, 185

Eruptiva, velkoobchod monopol, látkami výbušnými pro ČSR, Praha, 210

Eskompzná a hospodárska banka, úč. spol., Bratislava, 213

F

Závody Fantovy, akciová společnost, Praha – Smíchov, 143

Ferra A. S., dříve L. G. Bondy, velkoobchod železářský Praha, 91

Fistag A., spol. Praha, 233

Flesch a spol., Brno, 188

Fortuna, bankovní závod, Bratislava, 55

Fritsch Co., A. G., Brno, 211

Fuchs Hynek, Praha 460 – 1 (Fupra), 62

G

GEC, Nákup a prodej a výrobní společnost D. Gestetner, Praha 168

Gibian a spol., prodej psacích strojů, Praha, 126

Grohman, továrna na nitě, Vrbno ve Slezsku, 221

Ginzkey J. – továrna na pletení koberců, Vratislavice n. N., 106

 1. Ph. Gleisinger, Český Těšín, 131

Bratři Guttmannové, Brno, 172

H

Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně, 118

Hasičská výjemná pojišťovna v Praze, 120

HASLER, švýcarský stroj, předváděcí otisk, , E 6, str. 107/108

 1. Hecht, továrna na vlněné zboží, Brno, 228

Hellada, továrny na mýdla, Praha – Michle, 151

Heřman Hitschmann, strojní tkalcovny na lněné zboží, Náchod, 152

Hermann Hirsch, továrny na obuv, akc. spol., Holice, 299

 1. Hložek, vydavatelství odb. časopisů Praha, E 1/str. 36

Hospodářské družstvo pěstitelů zemáků, z. s. s r. o ., Německý Brod, 232

Anton Hübl, velkosklady suknem, spol s r.o., Ústí nad Labem, 87

J

Jakl a Štěřík, str. 107

Jánský a spol. Aeroil, Praha, 138

 1. Jarolímek, filiálka, Brno, 164
 2. Jarolímek, obchod kancelářskými potřebami, Praha, 18

Jubilejní výstava pošt. známek J. Č. F. v Praze, 42

Juta, akc. spol. sro, Praha,, 71

K

Kalla A., první rudohorský velkoprůmysl rybích konzerv, Šmídeberk, 28

Keramika, zovárna na výrobky keramické, Praha, 158

Jul. Kittla, nástupci, Keller a spol., knihkupectví, Mor. Ostrava, 36

Ant. Klazar, továrna látek a koberců, Praha, 67

Ignaz Kohn, továrna na dřevěné hračky, Teplice, 98

Koncertní závody Ružomberské, Brati slava, 241

Ing. Kopista a Dubský, Prodej tabulového skla, Praha – Nusle, 116

Závody Kosmos, továrna na poživatelné tuky, E. Pick a spol. Čáslav, 29

Kovář a spol., kuličková ložiska, Praha, 73

Králodvorská cementárna, akc. spol., Praha II, Ječná 39, 144

Kralupská společnost pro lučební výrobky, Praha, 141

Arnold Kraus, Velké Poříčí nad Metují, E 5, str. 107

Krbec a Přibyl,  Česká Třebová, 242

Kredit Anstalt de Deutschen, Praha, 136

 1. Kudrnáč, tkalcovny, Náchod, 153

L

Léčebný fond veřejných zaměstnanců v Praze, 54

Lefenix Allgemeine Versicherungs-ges. Phönix, Brno, 184

Lefenix, na život pojišťovací společnost, Praha, 169

Legie, akciová pojišťovna v Praze, 58

Lechner Felix, dřevoprůmysl, Praha 187

Liberecký veletrh, 129

Lidové hospodářské podniky, Praha, 196

Lidové noviny, Brno, 162

Johann Liebig a Comp, Liberec, 216

Justin Löschner, E 5, str. 107

M

Maglič. T., dřevoprůmyslové závody, Mělník, 239

Gebrüder Mahla, Jablonec n. Nisou, 195

M A. C., Trnava, 243

Mannesmann – Coburg – Berg u. Hüttenwerke

Julien Mayér, E 5, str. 107

Mautnerovy textilní závody a spol. Praha, 64

Albert Mayer, psací stroje, Prostějov, 176

Měďárny Čechy, Praha, 223Melantrich, nakladatelství, akc. spol., pro grafický průmysl, Praha, 39

Melichar – Umrath, továrna na hospodářské stroje, Brandýs n. L., 86

Mercy-Prager Tagblatt, Praha, 25

Merkur, akciová pojišťovna v Praze, 88

Carl Mischka, papierfabrik, Hostinné, 180

Moldavia-Generali, akc. pojišťovna v Praze, 77

Moravská Lidová Banka, Brno, E 5, str. 109

Mostecká uhelná dolovací společnost, Most, 159

Rudolf Mosse, propagační kancelář, Praha, 220

Mücke Melder, Mor. Ostrava, 183

N

Naftaspol, akc. spol. pro obchod minerálními oleji, Praha, 81

Národní listy, Praha, 85

Neudeker Wollkaemmerei u. Kammgarnspinnerei A. G., Nejdek, 8

MEG, obch. společnost papírem a celulózou, Praha, 114

Neumann C. u. Söhne, mechanické tkalcovny, Liberec (Bergrova 1), 47

Norgin, chemická továrna, (Dr. V. Stein) Praha, 80

O

 1. M. Obersländer, Úpice, 218

Obchodní akciová společnost, Praha, 190

Odkolek Fr., a.s., Praha, 66

Okresná nemocenská poisťovna v Humennom, 231

Okresní nemocenská pojišťovna, Brno, 10

Okresní nemocenská pojišťovna v Praze II, Klimentská 9, 142

Okresní nemocenská pojišťovna, Užhorod, 171

Olga továrny obuvi a kůže, Otrokovice, 230

Orion, továrny na čokoládu a.s., Praha, 90

Osram, akciová společnost, Praha, 146

Fr. Otta, rakovnická továrna na mýdla, Rakovník, 125

Otto J., nakladatelství, společnost s r.o. v Praze, 43

P

Pála a spol., Slaný, 167

Panhans, E 5, str. 107

Bankovní dům Petschek – Praha, 31

Petzold C. F., prodej kanc. valcovaných plechů, Praha, 78

Philips, společnost pro prodej žárovek s r. o., Praha 214

Pilnáček, továrna na mýdlo, Hradec Králové, 92

Puras, insertní a tiskařský podnik, Praha, 156

Podpůrný spolek mostatných slepců, Praha, 155

Pollak Josef, prodejna uhlí, Praha, 51

Poldina huť, Kladno, 75

 1. Polický, továrna na zpracování usní, Jaroměř, 130
 2. L. Popper, továrna na obuv, Chrudim, 137

Povážska Agrárna a Priemyslná Banka, úč. spol. v Žilině, 56

Praha, vzájemná pojišťovna v Praze, Praha, 74

Prazdroj, měšťanský pivovar v Plzni, 23

Pražská městská pojišťovna, 84

Pražská úvěrní banka, Praha, 15

První česká továrna na laky, F. J. Materna, Praha, 148

Pražské vzorkové veletrhy, Praha, 100

První česká vzájemná pojišťovna, Praha, 102

 1. Přibyl a synové, přádelna bavlny, Slaný u Prahy, 93

Prokop a Čáp, sukna, Praha, 82

R

Pavel Raichl, Rokytník, E 5, str. 107

Revírní bratrská pokladna v Mor. Ostravě, 33

 1. Riedl, Horní Plaňany, E 5, str. 107

Riunione Adriatica di Sicuritá v Terstu, Ředitelství pro Ć. S. R. v Praze, 109

Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze, 59

 1. Robitshek a spol., přádelna bavlny, Choceň, 202

Roubitschek E. & Co., továrna na prádlo, Praha, 41

Runa, akciová společnost pro kovy, Praha, 127

Rütgers Julius, kom. spol., Mor. Ostrava, 107

S

Sachse A., Jablonec n. Nisou, 197

Sana, továrna na margarin, Praha-Hloubětín, 79

Hermann Schefter, Z8břeh, 244

Schenker a spol., filiálka Bohumín, 182

Schenker a spol., Filiálka Bratislava, 208

Schenker a Co., Děčín, 121

Schenker a spol., dopravní společnost, Praha, 14

Schenker a spol., filiálka, Brno, 163

Jiří Schicht, akc. spol., Ústí n. L,. 5

Schindler & spol., Jablonec n. Nisou, 194

Schindler a Stein, akc. spol., sladovny exportní, Brno, 104

Sfinx, spoj. smaltovny a továrny na kovová zboží, Praha 150

 1. K. F., kuličková ložiska, Praha, 44

Simon Semler, železářství, Plzeň, 123

Slavia, vzáj., pojišť.. banka, Brno, 329

Slavia, vzájemná pojišťovací banka v Praze, 17

Ingnaz Spiro, továrna na strojový papír, Český Krumlov, 206

Slovanská pojišťovna akc. spol v Praze, 26

Slovenská všeobecná úvěrná banka, Bratislava, 35

Smalt, prodejna  emailového zboží, Praha, 240

Soběslavský, továrna na plechové zboží, Mor. Ostrava, 247

Společnost Čs. Červeného Kříže v Praze, 108

Spolek pro ocharnu věřitelů, Praha, 234

Spořitelna Královéhradecká, Hradec Králové, 61

Jos. Stein, prodej losů, Praha, 50

Oskar Stein, papír, Praha, 204

Steinský a Sehnoutka, přádelny, Hradec Král., 181

Brüder Stiassni, Brno, 236

Gebrüder Stiepel , společnost s r.o., nakladatelství a knihkupectví, „Liberec, 46

Stollwerck, E 5, str. 107

Leo Strass, tkalcovny, Náchod, 154

Fr. Světnička, Praha 170

Svoboda a Hinais, prodej uhlí, Praha, 68

Š

Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni – Praha, 48

Akciová společnost, dříve Škodovy závody, Plzeň, 76

Fr. Štěpánek a spol., Ogar, továrna na obuv, Praha, 117

Šuranský cukrovar a rafineria účastinný spolok, Šurany, 69

T

tatra banka, filiálka, Bratislava, 226

Teerag- a. spol., Praha, 193

Tefa-Teerfarben  Aktien Gess, Liberec, 175

Tefa-Teerfarben Aktien Gess, poboční závod, Praha, 174

Tefa-Teerfarben Handels A.G., Brno, 198

Teschner, Lagerhaus-Gesellschaft, Děčín, 293

Edmund Traub, továrna na kůže, Praha, 224

Ú

Úrazová pojišťovna dělnická pro Moravu a Slezsko v Brně, 11

Úrazová pojišťovna dělnická v Čechách v Praze, 7

Ústecká montánní společnost s r.o., Ústí nad Labem, 20

Ústřední banka českých spořitelen, Praha, 189

Ústřední kancelář a ředitelství železáren, Rotava Nejdek v Praze, 113

Ústřední kancelář čsl. továren na drát a hřebíky, akc. spol. Praha, 103

Ústřední sociální pojišťovna, Praha,  16

V

Vacuum oIl Company, A. S., Praha, 215

Válcovny Mannesmannových trub v Chomutově, 13

Jindřich Vaněk, semenářské závody v Praze, 57

B§ucherstube, Veith, Králíky, 179

Velimská továrna na čokoládu, Praha, 89

Velkonákupní společnost družstev, Praha, 140

Vilímek Jos R., nakladatelství, Praha, 52

Vítkovické železárny, Mor. Ostrava, 49

Vitrax, prodej, sdružení českých tabuláren, Praha, 222

 1. Vobořil, gen. zastupitelství amerických aut, Praha, 139

Všeobecná Česká Bankovní Jednota v Praze, 60

Všeobecná družstevní banka, Praha

Všeobecná pojišťovna, akc. spol., B brně, 199

Výbor pro oslavu tisíciletého výročí smrti sv. Václava, Praha, 115

Výstava moderního obchodu v Brně, 165

Vzájemná pojišťovna v Albrechticích, 237

W

Waldes a spol., továrna na stiskací knoflíky, Praha – Vršovice, 32

Wichterle, Kovařík, Prostějov, 177

Z

Záložna Vinohradská praha, 72

Západomoravské elektrárny, akc. spol., Brno, 37

Dr. Zátka, Praha, 192

Zbrojovka, Brno, 161

Zemana Jos. syn, parní přádelna žíní, Vamberk, 45

Uemská banka v Praze, 235

Zemská úradovnia pre poisťovanie robotníkov na Slovensku v Bratislave, 24

Zemská úřadovna  I. „Všeobecného penzijního ústavu! v Praze, 83

Zemská životní pojišťovna moravská – Brno, 166

Bratří Zikmundové, Praha – Karlín, 38

Zora, továrna na čokoládu, Olomouc, 178

Ž

Živnostenská banka v Praze, 2