HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KNIHA MARY HEIMANNOVÉ - vášnivá, neúprosná, tvrdá Doporučený

V letošním roce (2020) vyšla v nakladatelství Petrkov rozsáhlá kniha MaryHheimannové , profesorky moderních dějin na Univerzitě v Cardiffu ve Walesu a členky Královské historické společnosti. Kromě svých dalších zájmů se do jejího zorného pole dostala i historie Československa. Naučila se česky a přestěhovala se do Prahy, kde se několik let věnovala archivnímu výzkumu.

 

Na základě svého intenzivního studia vydala v roce 2020 knihu "ČESKOSLOVENSKO stát, který zklamal". O knize napsal v úvodu Jan Urban: "Kniha Mary heimannové, která se dostává českému čtenáři do ruky, je na historickou práci nezvykle vášnivá, neúprosná a tvrdá. A její největší přednost je právě v tom, že se nesnaží českému nebo slovenskému čtenáři zalíbit."  

 

Plní hlavní úlohu historie a historických faktů. Nesmí být propagandou, má bořit nepravdivé mýty, nemá zamlčovat a omlouvat, nemá rozměnovat a relativizovat. Je třeba se podívat pravdě do očí.

 

Celkem 1 kapitol přináší pohled na dobu před Československem, sumarizaci představ státu, o emokracii zmítané problémy, pokušení fašismu, pohled na republiku a Portekrorát, cestu od národnostního čištění ke komunistické diktatuřem budování socialismu, zmiňuje se o pražském a bratislavském jaře, době normalizace, nastiňuje proces od odporu k revoluci a ukončuje historii koncem Československa. Kapitoly ukončují poznámka vydaatele, poznámky, zdroje, rejstřík, obrazové přílohy.   Celkem 493 stran. Překlad Zdeněk Hron. V anglickém originále "Czechoslovakia: The State That Failed" (University press, 2009).

Kniha to neměla lehké, ozvaly se i  velmi kritické hlasy. Nicméně i zrcadlo jiných faktů, než těch  zažitých je velmi prospěšné pro očistu a lepší budoucnosti. Minimálně už v rámci objektivity....

 

Zklamání 001