HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

SVĚT JAROLÍMKOVÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ (1)

Firma B. Jarolímek, Praha II, Perštýn 15 získala od firmy Francotyp GmbH Německo a od Ministerstva pošt a telegrafů Praha generální zastoupení prodeje výplatních strojů soustavy FRANCOTYP pro Československo. Toto zastoupení bylo platné dlouhou dobu - až do začátku roku 1948, kdy tato firma byla komunisty v Československu rychle znárodněna. Pochopitelně s výjimkami během let 1938 - 1939 (Slovensko, Podkarpatská Rus) či po ztrátě  Podkarpatska v roce 1945 i bez tohoto území.   

Firmě byly povoleny předváděcí stroje, na nichž se tiskly různé hodnoty, bez peněžité splatnosti a kontroly poštovních úřadů. Důkazem jsou otisky, které se nám ve sbírkách různých sběratelů zachovaly. Otisky se neliší od regulérních otisků normálních strojů.Jen odborník pozná rozdíl.

Předváděcí stroje a jejich otisky jsou první kategorií v početném výskytů otisků, které pouýévala firma B. Jarolímek při předvádění a  prodeji strojů budoucím uživatelům.

Určitým vodítkem jsou denní razítka těchto strojů. Jejich vzhled u firmy B. Jarolímek měl svůj vývoj. Vyskytuje se řada variant. První variantou byla denní razítka, kde se vyskytly názvy dohlédacích poštovních úřadů (PRAHA 25, PRAHA 1, BRNO apod.). Později bylo upuštěno od věrohodných názvů pošt a z názvu byla vyřazena čísla. Zbyly jen název pošty (např. PRAHA) a symboly, např. "O". Poštovní správa si přísně hlídla jakékoliv zneužití stroje.

Další fází na základě příkazů MPT bylo označení "POŠTOVNÍ ÚŘAD" nebo "AUFGABEORT" pro německy mluvící klienty. I štočky pro označení uživatele byly různé. Reprodukuji dva z nich

a/ FRANCOTYP/B:JAROLÍMEK - první slovo psáno kurentem, označení pro stroj FR 8h - 4m mezi denním a výplatním razítkem, v denním razítku "POŠTOVNÍ RAZÍTKO",

 

Jarolímek otisky 003

 

b/ FRANCOTYP/B. JAROLÍMEK - označení shodné s otiskem shora, ale v jiném stroji FR 6h-4m pod výplatním razítkem, s nápisem "PRAHA I" v denním razítku

 

Jarolímek otisky 001

 

Oba otisky tvoří eseje, , možná, že byly poštovně použity později, i když toto konstatování je stále předmětem budoucího zkoumání.

 

c/ Svět těchto výplatních otisků doplňuji černotiskem vytvořeného štočku,který byl použit do některého dalšího výplatního stroje (pravděpdobně FR 8h - 4,), s německým názvem "AUFGABEORT". fragment eseje.

Jarolímek otisky 002

 

 

Strojů a jejich otisků měla firma B. Jarolímek více, o dalších kategoriích příště.Všechny tři případy byly primárně použity jako předváděcí stroje, později možná změnily svůj účel.

Na závěr tohoto prvního pokračování pohledů do zákulisí Jarolímkové firmy uvádím jednu z významných  zajímavostí prvního řádu. Je jí modrý otisk, která byla svým prvotním úkolem přdvádět stroj, který bude vhodný pro vylácení zásilek v modré barvě. Uvažovalo se o tom na konci 20. let a na počátku 30. let. Poštovní správa byla již nalomena a proto si b. Jarolímek nechal zhotovit otisk s denním razízkem, kde je nápis "POŠTOVNÍ ÚŘAD" a mezi dením razízkem a výplatním razítkem nápis Francotyp kurentem. Tento předváděcí otisk se dostal do podoby eseje, a tam to skončilo. Nikdy se nestal otiskem vyplácejícím oficiálně novinové zásilky. Poštovní správa od tohoto projektu ustoupila z neznámýc hdůvodů tak, aby se tato myšlenka stala realitou v době Protektorátu ČM s doběhem několik let po osvobození v roce 1945. Tato celistvost, ač neprošlá poštovním provozem, má jistě hodnotu velmi cenné celistvosti  (RR). Ztaím je jediná známá. Datum otisku na celistvosti 15. 2. 1932.

 

JAR 100 001

 

Naposledy změněnopátek, 03 duben 2020 20:20

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.