HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Dezinfekce listovních zásilek

Listovní zásilky a dezinfekce

Nakažlivé choroby sužovaly lidstvo od nepaměti. Dotkly se zásahů na listovních zásilkách. Dezinfikovanými listovními zásilkami označuje poštovní historie listovní zásilky z míst, kde byly trvale či po určité období rozšířeny nakažlivé choroby. Byly to země Orientu, zámoří a další. Listovní zásilky z míst velkách epidemií a pandemií, z epidemických nemocnic byly různým způsobem dezinfikovány a ověření o tomto zásahu se objevilo na dopise ručně psanou poznámkou, pečetí nebo nálepkou (poštovní historici je označují jako karanténní dopisy, zásilky se sanitními razítky apod.).

 

Dezinfekce se prováděla zprvu pokropením octem, později parami síry a formaldehydu (tzv. cholerové dopisy, zásilky s cholerovými razítky apod.). Dopisy byly propichovány či nastřihávany.

 

Jednotlivé státy, oblasti či města se chránily tzv. sanitárním kordonem. Porto mohla být zásilka dezinfikována i několikrát.

 

Dezinfekce se ve větším měřítku naposledy uskutečnila za I. světové války v rakousko - uherské armádě, dezinfikované zásilky byly označovány razítkem DEZINFIZIERT, DESINFICION a i jinak.

 

Dodnes existuje dezinfekce zásilek z leprosárií a epidemických nemocnic.

 

Ukázka dekontaminovaného dopisu z 5. 11. 1831 (během pandemie cholery) je zobrazena níže. Dopis je ze sbírek Poštovního muzea v Bernu (ilustrace z knihy Petera Meiera, 100mal Philatelie Bern 2000). Dopis byl adresován do Pratteln/BL v Basilejském kantonu, kde vypukla cholera. Fumigace dopisu se konala jednak na rakousko - uherských hranicích a jednak v Curychu. Město Curych utratilo za dezinfikování korespondeence vysoké sumy v naději, že zabrání rozšíření cholery.

 

Dekontaminace dopisu v Curychu 001 

 

Dezinfikované dopisy a noviny

 

 Lidstvo provází epidemie a pandemie od nemapěmti, nejen v dnešní době. Lidstvo s těmito problémy musely žít a bojovat V minulosti to byl mor a cholera, nyní máme čínský virus. V minulosti bylo nařízeno ezinfikovat dopisy, balíčky, ale i cestující v dostavnících. Na to jsme již zapomněli  jsme ochromeni současnou situací. Neostatek znalostí o historii ke strachu a obavám jen přispívá. Slovo karanténa byla již dávno známá, dezinfekce kouřem a octem též. Ti, kteří vládli, věděli, že stavu "CONTAGIUMS" je třeba vzdorovat.  V Evropě a nedaleko od nás v Německu například postihly obyvatele dvě pohromy. Není tomu tak dávno. V roce 1805 a 1831 nás postihla velkí epidemie cholery. Postihla hodně měst a území. Na hranicích mezi státy se organizovaly hraniční kontroly. Poštovní provoz byl zahrnut do nutných opatření. Dva příklady za šechny z těchto let:

 

Dezinfekce dopisů 001

 

Horní ukázka zobrazuje noviny dopravené poštou z doby cholery v roce 1831. Razítko v levém horním rohu (GEREINIGET...) dotvrzuje dezinfekřní zásah.

Dolní ukázka je ukazka dezinfikované pošty odeslané ze severního Španělska (Zaragoza). "Per Paris" do Noriumberku. Prošla třemi ezinfekcemi: kouřem, párou a octem. O provedení dezinfekce svděčí dvě poštovní razítka. Na přední straně oválné razítko (GEREINIGT VO INNEN UND AUSSEN NÜRNBERG) - razítko v červené barvě a na zadní straně byla nlepena pečeť po dezinfekci vnitřního obsahu i vnější obálky s nápisem FRAENKISCHE KREIS-SANITAETS-COMMISSION )viz malý obrázek nad dopisem). Adresát zaplatil náklady za tento proces.

Obě celistvosti jsou součástí nabídek aukčních domů. Zde je zdrojem Aukční dům Peter FeuserúSüdfile. V soukromých sbírkách zcela jistě tyto aukční kusy jsou, ale až po vydražení, kde i vyvolávací ceny dosahují značných obnosů.

 

Naposledy změněnopátek, 01 květen 2020 12:06

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.