HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

O ČEM PSAL KLUBOVÝ PORTÁL POČÁTKEM ROKU 2014?

 

POHLED PO SKORO ŠESTI LETECH ANEB JAK JSME ZAČÍNALI

Klubové internetové stránky za čtyři měsíce 2014

(autorský a obsahový rejstřík)

Vstoupili jsme do pátého měsíce roku 2014, ve kterém si připomeneme, že náš klub bude provozovat své internetové stránky (www.kf0015.cz) již celý rok (od 26. 5. 2013). Na stránkách webmaster zřídil přehled publikovaných (zavěšených) příspěvků (posledních 100 příspěvků a jejich celkový přehled - v abecedním pořadí). Nicméně je též praktické uvést i autorský a obsahový (věcný) rejstřík. Jednak pro pozdější reference, jednak pro větší přehlednost. Tomu se věnuje tento příspěvek. Rejstříky jsou prospěšné jak pro uživatele stránek, tak i pro autory příspěvků.

Prozatím jsem zvolil údaje za uplynulé čtyři měsíce letošního roku (další přehled, který vyjde později, se bude týkat roku 2013) s tím, že provozovatelé stránek by měli mít roční přehledy ve formě rejstříků. Sledované období začíná 1. 1. 2014 (začíná prvním příspěvkem ze dne 3. 1. 2014 – Fotografie z klubového odpoledne – 2. 1. 2014) a končí dnem 3. 5. 2014 (příspěvkem Spanilá jízda poštovního vozu – 1. část 2014).

AUTORSKÝ REJSTŘÍK

Autoři jsou rozděleni do dvou kategorií. V první skupině jsou původní autoři, kteří příspěvky psali pro webové stránky klubu. Další skupinou jsou autoři, od kterých jsme příspěvky převzali z různých důvodů (potřeba pro členy klubu, výslovné přání autorů ve formě odkazu na jejich stránky, informace uveřejněné na jiných portálech, které jsou důležité pro členy apod.). Autoři jsou vedeni abecedně, v závorce jsou uvedeny počty příspěvků dle každého autora.

Kategorie původních autorů (8)

Brabec Dušan (1)

Dostálek Antonín (3)

Koukal Jiří (2)

Kratochvíl Jiří (1)

Kukačka Pravoslav (1)

Leiš Ivan (50)

Maier Jiří (1)

Marko Jiří – webmaster (97)

Kategorie převzatých autorů (též včetně formy odkazů na další adresy) – (4)

Chábová Marie (4)

Kučera Štěpán (1 – plus další spoluautorství)

Müller Jiří (1)

Pešák K. F. (1)

Souhrnná poznámka: ve sledovaném období bylo zveřejněno celkem 161 příspěvek 12 autorů .

OBSAHOVÝ (VĚCNÝ) REJSTŘÍK

Úvodem

Přidané příspěvky se věnovaly patnácti hlavním oblastem. Byla zvolena metoda přiřazení příspěvku do příslušné kategorie podle převažujícího tématu. Lehce lze některé příspěvky zařadit hned do několika kategorií, což jsem z hlediska přehlednosti nepoužil. Autoři u příspěvků nejsou uvedeni, ty lze bez problémů najít na stránkách vždy za článkem i s datem přidání na stránky. Příspěvky jsou členěny podle data přidání od nejnovějšího příspěvku ke staršímu, nikoliv podle abecedního pořadí .

Čísla v závorkách znamenají počet příspěvků. Obsahový (věcný ) rejstřík vychází z celkového přehledu uveřejněném na našich stránkách. V Obsahovém ( věcném) rejstříku se objevují jen přímé příspěvky centrálního registru. Je možné, že příspěvků v daném období bylo více a že se neobjevují ve zmíněném přehledu (např. Znalosti, či hlavní rubriky, kde byly příspěvky zařazeny přímo mimo centrální seznam apod.) Tyto byly zařazeny přímo na stránky a nejsou v centrálním registru. Názvy sekcí obsahující příspěvky jsou řazeny abecedně.

1.1 AUKCE (9)

Aukce – Jiří Majer – 2. 6. a 27. 4 2014

41. aukce PROFIL

ALFIL – aukce – 3/2014

40. aukce – PAC AUCTION zahájena

42. aukce – BURDA AUCTION

Písemná nabídková soutěž SČF – 86. kolo

Luzern (Švýcarsko) – online aukce

ALFIL – aukce – 2/2014

Mimořádná vzácnost v aukci pro Nadaci Charty 77 – konto Bariéry

2.1 CELINY (3)

Dopisnice s přítiskem – Essen 2014

Vlaková pošta – nová příležitostná poštovní dopisnice – 20. 4. 2014

Poštovní dopisnice „Historická poštovní trubka“

3.1 FILATELISTICKÁ SETKÁNÍ/AKCE (12) – (viz též KLUBY, viz též FOTOGRAFIE)

Audience u císaře Karla I. – 3. 5. 2014

Pošťácké slavnosti na zámku Loučeň

Setkání Společnosti sběratelů celin s neoficiálním přetiskem – 26. 4. 2014

Společnost sběratelů celin – 56. setkání

ArGe Tschechoslowakei – květen 2014

FEPA a odborné semináře

ČMSPH – jarní setkání

Setkání sběratelů perfinů

Plzeň 2014 – Filatelistická olympiáda mládeže

Přehled akcí – jaro 2014

Přehled akcí projektu „Velká válka 1914 – 1918“

Portál EUROPEANA

4.1 FOTOGALERIE (viz též KLUBY, viz též VÝSTAVY) – (19)

44. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 30. 4. 2014

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty s.p. – 30. 4. 2014

PMG – 152. výstava – fotogalerie

Fotografie z klubového odpoledne – 3. 4. 2014

43. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 26. 3. 2014

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty s. p. – 26. 3. 2014

PMG – 151. výstava – fotogalerie

42. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 5. 3. 2014

Fotografie z autogramiády a PPP – 1. 3. 2014 PM

Fotografie z vernisáže výstavy „Od filmového plakátu k poštovní známce“

NSPU – fotogalerie – Nečekaná výstava

Fotografie z klubového odpoledne – 6. 2. 2014

PMG – 150. výstava – fotogalerie

41. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 5. 2. 2014

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty s. p. – 5. 2. 2014

40. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 20. 1. 2014

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty s. p. – 20. 1. 2014

Fotografie z klubového odpoledne – 2. 1. 2014

PMG – 149. výstava - fotogalerie

5.1 INFORMACE (4)

Odbor známkové tvorby informuje

Odbor známkové tvorby informuje – 19. 2. 2014

Odbor známkové tvorby informuje – 3. 2. 2014

Informace odboru známkové tvorby – ročníky známek 2013

6.1 KLUBY (viz též FOTOGALERIE) – (10)

Klubové informace – duben 2014

Filatelistický život našeho klubu v letech 1943/1944

KF 00-65 – Apollofila – 4/2014

Klubové odpoledne s přednáškou – 3. 4. 2014

Fotogalerie z klubového odpoledne – 6. 3. 2014

KF 00-65 – Apollofila – 3/2014

KF 00-65 – Apollofila – 2/2014

Klubové odpoledne s přednáškou – 6. 2. 2014

Klub filatelistů a Vánoční projížďka Prahou 2013

KF 00-65 – Apollofila – 1/2014

7.1 HÁDANKY

Hádanka na víkend (č. 2)

Hádanka na víkend (č. 1)

8.1 MUZEA/INSTITUCE (10)

Muzeum vlakové pošty – duben 2014

Poštovní muzeum nově na Facebooku

Muzeum vlakové pošty rozvíjí svou činnost

Muzeum vlakové pošty

Internetové muzeum Franze Josefa I.

Poštovní tiskárna cenin (PTC)

Vojenské historické muzeum ve Vídni

Muzeum pro komunikaci v Berlíně

Česká muzea připravují výstavy k Velké válce

Poštovnictví v Technickém muzeu ve Vídni

9.1 OSOBNOSTI (10)

Ivan Strnad – jak jej neznáte

Jaroslav Goldschmied

Jiří Slíva – Grafiky s úsměvem

Marko Čermák – vernisáž výstavy kreseb

Jan Galuška v pořadu Tandem (2012)

Jiří Antonín Švengsbír

Jiří Bouda oslaví již 80 let

Jindřich Schmidt

Herčík Josef

100 let od narození Emila Votočka

10.1 SOUČASNÁ FILATELIE (18) – (včetně emisí známek, poštovních artefaktů)

Slovensko – novinky z filatelie (4/2014)

Vydání PLZ č. 42 – Jiří bouda – 80. výročí narození – 5. 5. 2014

Nový otisk výplatních strojů České pošty s. p.

Vydání PLZ č. 41 – „150 let českého dobrovolného hasičstva“ 25. 4. 2014

Nová vlastní známka – NS Reality

Do dražby jde nejvzácnější známka světa

Nové PLZ č. 41 a 42

Zlatá Samková – CM

Bedřich Smetana na známkách

Emisní plány známek ČR (nově rok 2015)

Nejkrásnější známka roku 2013

Kinští plaváci a žluťáci na poštovních známkách

Vydání PLZ č. 40 – „postcrossing“ – 24. 2. 2014 (aktuálně)

Nový hologram České pošty

Slovensko – nejkrásnější známka roku 2013

Zcela mimořádná nabídka vlastních známek Poštovní spořitelny

Nová vlastní známka – mikroregion Chelčicko – Lhenický

Olympsport – Olympiáda Soči 2014

11.1 SOUČASNÝ POŠTOVNÍ PROVOZ (9)

Česká pošta zřídila virtuální pobočku

Identifikační kódy automatizovaně zpracovaných zásilek v ĆR

Pošťácká pohádka

Čtete v metru METRO?

Filmové šoty v poštovním provozu

Pošty opouštějí historické budovy v centrech

LEGIOVLAK od září na českých a slovenských kolejích

Hlavní pošta v Barceloně

Kolik stojí poštovné?

12.1 SPECIALIZOVANÉ OBORY (24) – (viz též VÝROČÍ)

140 let pošty v Neratovicích

Košický kraj očima sběratele výplatních otisků II

Poslední jízda poštovních saní (1914)

75 let od vypuknutí II. světové války

TGM v tiskárně poštovních známek (1922)

Poštovní tramvaje

Přehled „kulatých“ výročí českých pošt v roce 2014

Katalog rakouských R-nálepek 1886 – 1918

160 let pošty Dolní Beřkovice

Katalog R-nálepek I. republiky

Osud pošty z letadla F-AMYD

Jan Kramář o historii poštovnictví na Radiožurnálu

Filatelistické zajímavosti KLDR

Velká válka a specializované obory

Tibet a Nepál – země centrální Ázie

140 let železnice Nymburk – Lysá nad Labem – Děčín

Jede poštovský pán

ČT 24 – pořad „O poště v minulosti“

Základní filatelistická terminologie

Český rozhlas „Vltava“ připravuje pořad „Polní pošty“

Korespondence slavných a jejich podpisy

Filatelie a historie – nerozlučná dvojice

Podrobnosti o používání příl. razítek, RN, CN Apost a štočků

Předznámkové dopisy okresu Litoměřice

13.1 TISKOVINY , ZPRAVODAJE, PUBLIKACE (6) – (viz též KLUBY)

SSČSZ – Zpravodaj – 1/2014

OLYMPSPORT – nový zpravodaj – 1/2014

Informace SČF – 1/2014

Nabídka fotoknihy KF 00-15 Praha

Česká pošta s.p. – Věstník

Poštovní věstník ČTÚ elektronicky

14.1 VÝROČÍ (1) – (viz též SPECIALIZOVANÉ OBORY/POŠTOVNÍ HISTORIE)

140 let UPU

15.1 VÝSTAVY/VERNISÁŽE (24) – (viz též OSOBNOSTI, viz též fOTOGALERIE)

Vladislav Vítek – vernisáž výstavy fotografií

Novinky z výstavy TRUTNOV 2014

Propagační výstava Trutnov 2014

Marko Čermák – vernisáž výstavy kreseb

Od filmového plakátu k poštovní známce – doplňková akce PM

Chomutov 2015 – filatelistická výstava (aktuality)

Pavel Aksamit – vernisáž filatelistické výstavy

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty s.p. 5. 3. 2014

Výstava Ladislava Jirky – Třemošná

Výstava v děčínské synagoze

Od filmového plakátu k poštovní známce – výstava v PM

Svitavy 2014 – filatelistická výstava (aktuality)

Komentované prohlídky v Poštovním muzeu

Novinka na výstavách České pošty

Vzpomínky na ZOH – České muzeum pošty

NSPU – nečekaná výstava

Velká válka – 1914 – 1918

Národní technické muzeum – ZOH 2014 – Soči

Mezinárodní filatelistické výstavy v roce 2014

Výstava Klubu filatelistů v Trutnově – 2014

Ivan Wild – vernisáž výstavy grafik

Plzeň 2015 – filatelistická výstava

Havířov 2015 – filatelistická výstava

Filatelistická výstavka – Historie hornictví ve filatelii

Přidáno na web www.kf0015.cz : 26. 5. 2014                                     Sepsal: Ivan Leiš

Naposledy změněnosobota, 04 leden 2020 00:35