HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FRANCOTYP ZDROJ RADOSTI

V 90. letech se objevil ve veřejném prostoru esej výplatního otisku, který nikdy nenabyl charakter plnohodnotného výplatního otisku a zůtal v rovině suvenýrových artefaktů. Vznikl na půdě Stolní společnosti výplatních otisků, vytvořené označení či spíše slogan "FRANCOTYP - zdroj radosti" mělo propagovat tento obor sběratelství poštovní historie. Označení bylo zasazeno do výplatního tsroje Francotyp, model Bafra, otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (1k). Datum eseje 19. 10. 91. Otisk nebyl nikdy schválen k provozu, takže nám zbyl hezký propagační suvenýrový otisk.  Dohlédací poštou měla být PRAHA 1. 

 

zdroj 001