HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZPOŽDĚNÍ OTISKU NÁRODNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ Doporučený

Otisk N8rodní banky Československé a  historie jednoho zpoždění

 

Národní banka Československá se na rozhraní let 1028 a 1929 rozhodla vyplácet své zásilky výplatním srojem. U generálního zástupce firmy Francotyp v Československu firmy B. Jarolímek  si zakoupila stroj Francotyp, model A (Anker). a nechala si zhotovit štoček otisku do tohoto stroje (sběratelsky FR6h - 4m - 1k). Ministerstvo pošt a telegrafů udělilo dne 8. 3. 1933 souhlas s tímto způsobem vyplácení (Věstník MPT č. 10).

Dne 3. 3. 1929 byl pořízen první otisk, který zůstal na dlouhou dobu esejí bez plnoprávního užitku vyplácet zásilky.  Důvod? Banka stroj odmítla, porotže její žádost o vyplácení novinových zásilek tímto stroj byla ministerstvem pošt a telegrafů zamítnuta

Esej otisku měla atypickoé výplatní znaménko - tenkou hvězdičku před hodnotou, i hodnoty byly slabé, název Československo nízké, náuev pošty PRAHA 1 vysoké. Vzdálenost označení uživatele od dolní části výplatního razítka byla 3.5 mm. 

Dva roky se nedělo nic. 

Zůstala jen esej otisku s datem 3. 3. 1929. Jak svědčí dírky po děrovačce, byla uložena dobře v archivu banky. Aspoň pro tuto chvíli, která trval dva roky.

 

Otisk s datem 3. 3. 1929 (RR) 

narodni 003

 

Stuace se změnila v roce 1931. Banka přijala rozhodnutí stroj zprovoznit, i když se novinové zásilky nemohly strojem vyplácet.

Firma B. Jarolímek dodala úplně nový otisk, který se lišil prakticky ve všem oproti dva roky strarému štočku. Označení bylo obsahově stejné, ale bylo ryto nově (poznatelné podle Č ve slově Československé). Název PRAHA 1 v denním razítku  byl nižší, číslice výplatní hodnoty byly silnější a výplatní znaménko mělo čs. hvězdici se silnými a rozšířenými cípy.

Dne 4. 6. 1931 byl pořízen první výplatní otisk. Měl charakter eseje, neboť tohoto ani druhý den zásilky nevyplácel, neboť nebyl plně oficiální. Vznikla tak druhá esej.

Otisk s datem 4. 6. 1931 (R)

 

narodni 002

 

Navíc se v otisku (název Česskolovensko) objevil chybotisk - chybí znatelný háček na "C" (nebyl prostor na rytí).  Zvětšeno.

 

narodni 004

 

Plnohodnotný otisk začal vyplácet zásilky 6. 6. 1931.

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 11. 11. 1933

 

narodni 005

 

Změna datovaná 9. 1. 1936

Banka se rozhodla přenést označení uživatele mezi denní a výplatní razítko. Racionální rozhodnutí uvolnilo místo na další údaje nutné dát na adresní stranu obálky. Štoček označení vyl ryt znovu.

 

Otisk 1. dne 9. 1. 1936 (R)

 

narodni 006

 

Poštou prošlá celistvost s novým otiskem.

Otisk s datem 8. 2. 1936

 

narodni 007

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnoneděle, 27 listopad 2022 10:16