HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (216) - VZÁJEMNOST - VČELA BRNO

Spotřební družstvo Včela, které mělo své kořeny již v předchozích institucích založených v roce 1897 a i později v roce 1905, fungovala s přestávvkami a v rámci různých organizačních změn od roku 1923 až do znárodnění vyhláškou 187/1948 ze dne 3. 8. 1948 - Od tohoto dne Vzájemnost - Včela byla začleněna pod střešní orgán Ústřední rada družstev (ÚRD).

Krátce před začleněním do ÚRD Vzájemnost - Včela Brno používala k vyplácení své korespondence výplatní stroj FRANCOTYP s otiskem sběratelsky označeného jako FR 8h - 4m - 1k. Dohlédací pošta BRNO 15.

 

Otisk s datem 14. 2. 48 

Celistvost je zajímavá kromě otisku ještě přídavným tiskem - připomíná 50. výročí existence  spolku Vzájemnost - Včela (1897 - 1947). 

 

vcela 001

 

Zajímavé jsou dva otisky, které předcházejí shora uvedenému otisku sr vzorem 4. republiky. Dohlédací pošta ve všech třech případech BRNO 15. 

 

 

Období Protektorátu Čechy a Morava 

Otisk ze dne 2. 10. 40 

Otisk 1. dne č. 3 v pořadí (R). 

Tento otisk dokládá, že Vzájemnost - Včela v Brně si opatřila výplatní stroj Francotyp v roce 1940. Sběratelsky výýplatní otisk jako FR 8h - 4m - 1k. V té době mělyprotektorátní  otisky již vzhled úplného poněmčení - nejen denní razítko (dvojjazyčný název pošty) a výplatní razítko (německo - český název státního celku), ale i dvojjazyčné označení oprávněného uživatele.

 

vcela 004

 

Období 3. republiky

Otisk s datem 1. 2. 47

Obnovený prvorepublikový vzor otisku s tím, že byly odstraněna německá slova včetně označení oprávněného uživatele (německý text odstraněn a v otisku je viditelná velká mezera mezi pořadovým číslem a českým názvem uživatele (stejně jako v otisku vzoru 4. republiky shora).

 

vcela 002

 

 

 

Naposledy změněnoúterý, 22 listopad 2022 13:22