HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY POŠTY PRAHA 1 (15) Doporučený

V období let 1978 - 1982 ( některé  stroje s tímto označením až do roku 1989) Hlavní pošta PRAHA 1 v Jindřišské ulici v Praze používala několik výplatních strojů POSTALIA, které měly v dolní úseči (pod dolním můstkem denního razítka) výrazné číselné označení příslušného stroje. Řada výplatních strojů s tímto označením (rozlišovacím symbolem) používala pět výplatních strojů. Tohoto označení použila pošta posléze několikrát (viz dále - zachyceny rozlišovací číslice 65, 75,  78, 79  (odlišné od současně popisovaných). Otisky byly výjimečně použity i v dalších letech, převážná část otisků vyplácela ve shora uvedeném období. 

První řada měla tato čísla 51, 52, 53, 54, 55 (číslice byly větší než později).

Výplatní otisky měly slabé až středně silné můstky,zprvu  vysoké a štíhlé číslice data denního razítka, posléze nízké a oblé, měsíce byly vyjádřeny buď arabskými anebo římskými číslicemi. Všechna denní razítka měla PSČ 110 00.  Výplatní razítka s přilehlým rámečkem. Otisky byly buď s desetinnou tečkou různě položenou v hodnotě, anebo bez tečky. 

Jeden z otisků (č. 55) v roce 1989  -  měl připojené příležitostné označení (viz dále).

51

a/ Období - 11. 4. 78 (1. otisk) - 1/82 -  otisk s vysokými  a štíhlými číslicemi

b/ Období - 12/74 - 11/88 -  - nízké a oblé číslice data

V období - 7/86 - denní razítko viditelně pootočeno doleva.

dolní otisk zvětšen

praha 1 51 001

Poštou prošlá celistvost s otiskem s  vysokými a štíhlými číslicemi data

praha 1 51 002

 

52

Období: 10. 4. 78 (1. den otisku - R) - 12/82 - ... vysoké a štíhlé číslice data ... horní celistvost níže

Období: - 9/83 - ... nízké a oblé číslice ... dolní cleistvost níže

 

praha 1 52 001

 

53

a/ období  10. 4. 78 (1. den otisku - R) - 11/79 -  ... vysoké štíhlé číslice data ... horní celistvost níže

b/ období - III/83 - VIII/73 - ... nízké a oblé číslice data ... dolní celistvost níže

Pozn: římské číslice na místě měsíců data

 

praha 1 53 001

 

praha 1 53 002

 

 54

Období: 10. 4. 78 (1. den otisku - R) - ...vysoké a štíhlé číslice

Celistvost s otiskem 1. dne a pod ní  celistvost poštou prošlí s otiskem s datem 12. 4. 79.

 

praha 1 54 001

 

praha 1 54 002

 

55

a/ období. - 9/78 - 9/82 - ... vysoké a štíhlé číslice data, různá poloha desetinné tečky

praha 1 55 001

b/ období - 7/83 - 5/83 - ... nízké  oblé číslice data

praha 1 55 002

Do tohoto stroje vložen v období - 1/89 - příležitostný štoček k Mistrovství Evropy v krasobruslení 

  

 

 

  

 

Naposledy změněnopátek, 11 listopad 2022 11:03