HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PRVNÍ OFICIÁLNÍ OTISKY V ŽIVOTĚ VÝPLATNÍCH STROJŮ U VÝROBCE Doporučený

Sběratelovo úsilí se soustřeďuje v převážné míře na výplatní otisky, které prošly poštovním provozem či se vytvořily rukama poštovních pracovníků často na přání sběratele. Sběratel nepohrdne ani dalšími dosažitelnými otisky, které se vytvářejí před okamžikem, kdy výplatní otisk ještě nenabyl právo regulérně vyplácet (eseje, zkusmé či zkušební otisky). I ty se vytvářejí při prvním dohledem pošty.  

Výplatní otisky však vznikají mnohem dříve než v popsaných situacích. Děje se tak ve výrobě výplatního stroje.

Na konkrétním příkladu výplatního stroje typu 60.00090046 s výrobním číslem 433 683 (ruční model nazývaný u nás "žehlička") uvádím, že první oficiální otisk vzniká na kontrolní kartě a vytvořil jej kontrolor výrobce firmy POSTALIA pan Schrod dne 9. 10. 89. Stalo se tak po koupi a zaplacení ceny stroje výrobci.. Otisk s československou státností "byl vyjet" u výrobce v Offenbachu a. M. Nebyl to jediný otisk, který opistil brány závodu, kde se stroj vyrobil . Další otisk se objevil na obálce, ve které byl ukryt klíč ke stroji.

 

 

PRVNÍ OFICIÁLNÍ OTISKY SE STEJNÝM DATEM 

KONTROLNÍ KARTA s prvním oficiálním otiskem stroje.

Datum bez denního razítka (v té době nebyla výrobci známá dohlédací pošta) a kompletní výplatní razítko se státností a výplatní hodnotou.

Otisk pořízen v Offenbachu a. M. SRN - datum 9. 10. 89

 

prvni otisky 001

 

OBÁLKA VÝROBCE S KLÍČEM KE STROJI

 

Otisk na obálce ke klíči pořízen v Offenbachu a. M. - datum neměnné 

postalia klic 001     postalia klic 002

 

KONTROLNÍ OTISK POŘÍZENÝ POZDĚJI (NE 9. 10. 89) U KUPCE/BUDOUCÍHO UŹIVATELE STROJE

Otisk pořízen v prostorách firmy uživatele v Praze 4 - datum původní  pořízené v továrně.

 

postalia klic 003

 

Zcela jistě před těmito prvními oficálními otisky byly pořízené otisky v provozovnách výrobce a byly tam uloženy do archivu.  Data se mohou shodovat s daty shora uvdených otisků, alem ohou být i odlišné - dřívějšá než 9. 10. 89. Zkušební ši zkusmé otisky se mohou objevit ve veřejném proostoru po likvidaci podnikového archivu tak, jak se tomu děje u otisků firmy Francotyp z předválečných let.

 

 

 

 

 

Naposledy změněnopondělí, 17 říjen 2022 12:05