HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PROVĚRKA KORESPONDENCE AKA CENZURA (7)

Dokončení

Základní úkoly prověrky korespondence?

- vyhledávat a dokumentovat spojení cizích rozvědek,

- kontrolovat, obstavovat, vyhodnocovat a dokumentovat poštovní styk v zorném poli rozvědky, kontrarozvědky, soudu či vyšetřovatelů trestných činů,

- vyřazovat z poštovní přepravy nepřátelské materiály. 

 

Organizace pracoviště prověrky korespondence:

 

Sledovací úsek. Sem se poředávaly všechny zásilky z příslušné pošty a zde se vyřazují podle vyšších pokynů (měsíční kapacita ař 170000 zásilek),.

Úsek úkolové prověrky: Vyhodnocování vyřazených zásilek podle vyšších požadavků.

Vyhledávací úsek: Zobecňování a konkretizování příznaků utajovaných spojení. 

Technický úsek: Technickými prostředky vyhledává utajené psojeníprovádí dokumentaci a otevírání uzavřených zásilek. Chemické prověrky, grafické expertízy, rozbory rukopisu či strojopisu, fotodokumentace, otevírání a zavírání zásilek.

 

Druhy prověrky korespondence, vývoj  provádění.

Namátková kontrola

Od roku 1948 na základě náhodného výběru zásilek z poštovní přepravy. Základem byly i podněty. 

Úkolová prověrka korespondence

Od roku 1948, cíl: zjisit utajovaných  spojení. Operativní svazky obsahovaly tento typ prověrky.

Z8jmová prověrka korespondence

Do roku 1965 úkolová prověrka. Cíl zajistit utajované spojení čs. rozvědky. Vyhledávání podle adresy na zásilce - předáváno Stb.

Skupinová prověrka korespondence

Do orku 1965 namátková prověrka. Výběr typů osob v zahraničí zaměřenou na určitou oblast, městoi, čtvrť, blok nebo ulici.Plnila i tématické úkoly.  Úkol bylo sledovat zatsupitelské úřady kapitalistických států.

Preventivní prověrka korespondence

Namětková kontrola zkoumala výpady proti socialistickému zřízení. Též zaměřeno na úniky státního tajemství. 

Výběrová prověrka korespondence

Do roku 1965 odpovídala namátkové prověrce.  Zaměření na vyhledávání utajeného psojení zahraničních výzvědných služeb. Zvolena různá kritéria. Cíl maximální množství písemných styků. Zapojení chemické prověrky korespondence. Náročné na zpracování. Postupně omezováno. Omezení na poštovní spojení ČSSR - NSR.  

Naposledy změněnopátek, 27 květen 2022 11:29