HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KRONIKA DRUHÉ REPUBLIKY Doporučený

Jiří Padevět sestavil a vydal další díl Kroniky tentokrát druhé republiky. s obsahem vláda - Slovensko - Podkarpatská Rus - Antisemitismus - Ozbrojené střety - Kultura. Výborná pomůcka por badatele poštovní historie a sběratele artefaktů poštovní historie. Vydala Academia  + Veda Praha 2022, vydání 1. stran 155, doplněno dobovými fotografiemi. Přehledná kronika dle let, měsíců, dní.

 

kronika 2 001     kronika 2 002     kronika 2 003