HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (198) - ČESKOMORAVSKÉ STROJÍRNY a.s. PRAHA

V roce 1947 se v poštovním provozu objevily celistvosti s výplatním otiskem uživatele Českomoravské strojírny a. s., elektrotechnická továrna, Praha IX - Vysočany vyplácené výplatními otisky, které byly atypické. Zejména výplatním razítkem, kde se  objevila po přestavbě stroje čtyřmístná hodnota s zajímavým a do té doby nezvyklým výplatním znaménkem (dutý kruh) a třemi číslicemi, z nichž první byla klasická plná číslice a další dvě  na místě haléřů duté. 

Označení byl logotyp  PRAGA s ozubeným kolem a pěti kouřícími komíny,  který byl vložen do otisku v roce 1940 během Protektorátu ČM z důvodů antižidovských a protičeských zákonů a nařízení (původní označení neslo název ČESKOMORAVSKÁ-/KOLBEN-DANĚK, které německým úřadům vadilo). Otisk úplně poněmčeného otisku  byl poprvé použit dne 20. 12. 1940. Ttao historie natolik zajímavá, že se o ní rozespúisuji dále a dokládám příslušnými otisky hned po reprodukci otisku 4. republiky s výplatním otiskem ve tvaru zoubkovaného obdélníku. 

Podací a dohlédací poštou byla u všech popisovaných otisků pošta PRAHA 79.

Otisk s datem 30. 6. 1947

Nový vzor otisku 4. republiky zajímavý výplatní hodnotou odlišnou od dřívějších otisků tohoto subjektu. 

Fr 8h - 4m - 1k

praga 79 001

 

 

 

 

Naposledy změněnosobota, 30 duben 2022 14:04