HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PROVĚRKA KORESPONDENCE AKA CENZURA (4)

 

4. pokračování

V roce 1972 byla vydána další směrnice pro prověrky korespondence. Úpravy nastaly i v dalších letech  -  1980 a 1982. Úkolová prověrka (cenzura) se stanovila na období šesti měsíců s možným prodloužením o dalších šest měsíců. Další kategorie prověrky - zájmová se stanovila na dobu nezbytně nutnou. Třetí kategorie byla skupinová - doba na tři měsíce s možností prodloužení o další tři měsíce. Výběrová a preventivní prověrka probíhala neustále bez neomezení. Řadu kategorií prověrek povoloval smaotný náměstek ministra vnitra.  Další prověrky prováděli náčelníci různých správ:

 - I. (hlavní správa rozvědky), II. (správa kontrarozvědky pro boj s vnějším nepřítelem), III.  (správa vojenksé kontrarozvědky), V. (správa ocharny stranických a ústavních činitelů), XI. (správa kontrarozvědky pro ochrarnu ekonomiky) a XII. (správa kontrarozvědky v Bratislavě) a XIV.  (správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti a zpravodajské správy hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic). 

Stejná pravomoc byl dána i náčelníkům správy sledování a správa výkonné zpravodajské techniky (IV. a VI. správy). 

Organizace prověrky korespondence

V roce 1949 pravomoc ke kontrole korespondence měly celní úřad, tiskové oddělení odd Stb a devizová kontrola.

Poštovní úřad PRAHA 120 zkoumal tiskoviny ze zahraničí. Byly předávány StB. Některé instutuce byly vyňaty z kontroly tiskovin.

Kontrolu mohly provádět i další instituce (např. SNB). Zvýšilo se riziko dekonspirace. Z tohoto důvodu se učinila příslušná opatření a cenzura byla v rukou skupiny BAt  (operativní technika StB). Skupina BAa (StB) vyčlenila skupinu BAa - S/c (cenzura korespondence a odposlechy telefonu). Vytvořil se určitý zmatek a ujednání se porušovala. 

Prověrka či cenzura se vztahovala nejen na osoby, ale též na státy. 

Přednost odboru BAa (velitelství StB) nařídil, aby veškerá korespondence z/do Jugoslávie vyjma služební korespondence subjektů socialistického sektoru byla vyřazována a podle možností ničena.  Sledovaly se odesilatelé a adresáti takové korespondence. Podobná nařízení se vztahovala i na Slovensko.

Jugoslávie byla v zorném poli příslušných orgánů. Prověrka měla být soustavná. Noviny byly zadržovány, jen jednoznačné tiskoviny sloužící vládnoucí třídě byly propuštěny do poštovního dodání. 

Rok 1951 přinesl zrušení cenzury s Německem.  Později též s Rakouskem. Cenzura listovních zásilek  z/do Jugoslávie byla zrušena až později.  

Korespondence významných osob byly dalším úkolem orgánů pověřených prověrkou korespondence. Jednou z nich byl arcibiskup Beran. Jeho korespondence byla důležitým zdrojem informací pro prověrkové orgány. Na informace  navázalo odposlouchávání.

Korespondence si hledala různé cesty - korespondence z Jugoslávie byly často odesílány z Rakouska.

pokračuje

Naposledy změněnopátek, 27 květen 2022 10:46