HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (184) - MORAVAN, TOVÁRNY KOBERCŮ BRNO

Národní podnik MORAVAN, továrny koberců  Brno navázal na dlouholetou tradici svých předchůdců. U jeho založení v roce 1949 bylo celkem pět továren podobného zaměření. V roce 1964 byl Moravan sám součástí Průmyslu bytových textilií. 

Pravděpodobně došlo k zakoupení nového stroje Francotyp - změn v otiscích Klazar a TOKo je přece jen dost, abychom mohli jednoznačně říci, že se jedná o stejný tsroj. Dríve byl stroj trojmístný, nově čtyřmístný. 

Otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m

 moravan 006

 

Předchůdci

Na začátku řetězce výrobců pod různými názvy byla firma Fleischer & Swaub ve Dvoře Králové, kteří vyráběli jutové koberce. V roce 1890 František  a Jindřich  Klazarovi odkoupili od původních majitelů tuto firmu a zřídili přádelny a tkalcovny koberců ve Dvoře Králové. Firma Ant. Klazar byla založena v roce 1896.Byla zřízena továrna v Brně.  Od roku 1907 obohatili sortiment výroby o plyšové zboží a přikrývky. V roce 1926 si pořídili parní strok a vyráběli koberce, nábytkové látky. přikrývky, dekorační textilie. Rok 1909 přinesl firmu v právní  formě akciové společnosti se sídlem ve Vídni. V roce 1946 došlo ke znárodnění a vytvoření národního podniku TOKO se sídlem ve Vratislavicíh nad Nisou , továrna koberců a nábytkových látek se závodem v Brně bývalí brněnská Klazarka v Klazarově ulici). Dál šel vývoj, jak jsme popsal shora.

Klazar, kobercové továrny akc. spol. Brno

FR 8h - 3m

Otisk 1. dne 15. 4. 1937

moravan 001

Poštou prošlá celistvost s tímto výplatním otiskem

18. 6. 1937

moravan 002

 

O tomto otisku jsem již psal v roce 2020 na tomto webu v souvislosti se zkratkami (zde AK=Antonín Klazar, pravděpodobně otec Františka a Jindřicha).

V době Protektorátu ČM vyplácel tento otisk ve stejném vzhledu s výjimkou změn v denním  a výplatním razítku (označení stejné).

V roce 1945 jsem otisk fy. Klazar nezachytil. Je pravděpodobné, že i vtomto roce byl otisk stehná, ovšem v podobě čs. vzoru z 1. republiky. V roce 1946 nastala změna:

 

TOKO, továrny koberců a nábytkových látek, n.p., závod BRNO (do něj byl A. lůazar zařazen jako nosný závod).

FR 8h - 4m -  otisk s datem 11. 6. 1949

 

moravan 005 

 

 

 

Naposledy změněnopátek, 08 duben 2022 11:47