HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PROVĚRKA KORESPONDENCE AKA CENZURA (3)

V roce 1958 vydal ministr vnitra rozkaz č. 74/1958.

V něm se upravilo provádění úkolové prověrky korespondence (soustředění na korespondenci osob, které sledovala StB a na které byl zaveden operativní svazek).

V praxi to znamenalo, že II. zvláštní odbor MV kontroloval všechny obyčejné, doporučené a spěšné listovní zásilky, telegramy a tiskoviny z /do zahraničí.

I všechny balíky do zahraničí podléhaly prověrce. Ta se nevyhla ani balíkům z ciziny.

Ve vnitřním styku se úkolová prověrka korespondence týkala u obyčejných zásilek odeslaných z krajských měst nebo do krajských měst. Ostatní zásilky měly individuální zacházení.

Byly stanoveny dohody o počtu obstávek. V 60. letech to bylo cca 3000 adres, v druhé polovině 70. let cca 4400 adres. Ttyo kvóty byly nepřekrořitelné. Příslušný pracovník musel vyhotovit tzv. obstávkovou kartu a tu musel schválit příslušný náčelník správy Ministerstva vnitra nebo Krajské správy MV či jmenovaní zástupci. Maximální doba se nestanovovala. Uznávala se tzv. doba nutná. V praxi to znamenalo volbu doby, někdy i neomezenou.

Stanovila se tato pravidla:

- pracovat v jeden moment s jednou zásilkou,

- přesně si všímat seřazení a uspořádán obsahu zásilky,

- vkládat dopisy do obálek tak, jak byly původně vloženy,

- dodržovat čistotu a při prověrce nekouřit,

- mít čistý stůl, nesouvisející doklady nemít na pracovním stole,

- nepoužívat pro připojení kancelářské sponky.

 

Později nastala doba,lkterá jednoznačně určila prověrku korepondence jako zpravodajsko technický úkon. To se stalo ve směrnici A-oper-VI-1 z roku 1964 (II. zvláštní odbor MV se začlenil do VI. správy Ministerstva vnitra). 

Směrnice roku 1969 stanovila zaměření úkolové prověrky korespondence v zahraničním a výjimečně ve vnitřním poštovním styku po dobu šesti měsíců. Zvláštní objekty měly vlastní zvláštní režim. Návrhy schvalovala I. - hlavní správa rozvědky, II. hlavní správa kontrarozvědky a III. správa SNB (hlavní správa vojenské kontrarozvědky).

pokračuje

 

Ilustrační celistvost s cenzurním razítkem cnezurní expozitury v Olomouci (dopisnice  z Německa do Ćeskoslovenska ze dne 2. 6. 1951)

 

cenzura 001

Naposledy změněnoneděle, 17 duben 2022 13:02