HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY - NOVÉ POZNATKY Doporučený

Vůbcc neškodí, když se autoři vydaných katalogů čas od času ponoří do svých děl a provedou doplnění o nové záznamy. Nejinak tomu je i v pžípadě výplatních otisků. Seznamy či databáze totiž nejsou ukončené a úplné, stále se objevují nové položky. 

Dnes na téma na téma výplatní otisky komerčních uživatelů s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice. Tyto otisky se používaly zejména  v období  3. československé republiky a existuje i několik doběhových otisků nejen v letech 1945 - 1948, ale i později. Zatím se objevilo několik otisků ještě z roku 1951 (viz příslušný článek na tomto webu). 

 

KATALOG ČESKOSLOVENSKA 1945  - 1948 AUTORŮ BOUŠKA - LEIŠ 

VYŠEL 1982-1983

Otisky tohoto vzhledu a časového období zahrnuje  zejména Katalog výplatních otisků z území Československa 1945 - 48 (s výplatním razítkem ve tvaru motýlka) autorů RNDr. Miroslava Boušky a ing Ivana Leiše, který byl na pokračování vydáván na stránkách Filatelistických sešitů jako příloha FILATELIE od čísla 24/1982 do čísla18/1983. Katalog to by\l černobílý, bez cenových záznamů, s obsáhlým úvodem a typologií.  Obsahoval i dodatky k I. dílu Katalogu (roky 1926 - 1939) a doplňky otisků po uzávěrce.Autoři tento Katalog označili jako II. díl (otisky Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu a Sudet - zabraná území nebylo možno z politických a ideologických důvodů publikovat). 

Letos uplynulo od zahájení vydávání tohoto katalogu 40 let. Je k nalezení zdarma a bez kódů na stránkách www.filaso.cz

 

KATALOGY ČESKOSLOVENSKA 1945 - 1948  AUTORŮ DI CASOLA - LEIŠ

VYŠLY 2015

(svazek 6 a svazek 7)

Počátkem 21. století se začaly hromadit nové a neznámé otisky, které shora uvedený Katalog neobsahoval. Počet nových pražských otisků dosáhl počtu 38 a mimopražských 40. Navíc bylo nutno změnit po přidání těchto otisků i číslování. 

Spojil jsme se se švýcarským sběratelem Robertem Di Casolou z Lugana a společně jsme vytvožili nový, tentokrát barevný Catalogo Illustrato Cecoslovacchia 1945 - 1948.. Katalog byl vdán elektronicky (jedna z kopií je na tsránkách www.kf0015.cz pod Literaturou specializovaných oborů)  zdarma a bez kódů. Nové položky či položky posunuté jsou označeny červeně úplně či kombinovaně s černou - na ukázku zveřejňuji jednu ze stran pro snazší orientaci sběratelů.  

Některé otázky jsme konzultovali s významným německým sběratelem Bernhardem Brunnerem. Existují dva svazky - číslo 6 - 133 stran (mimopražské Aš - Žilina) a číslo 7  - 106 stran (pražské - Praha 1 - Praha 88). Jedná se o databázi bez úvodu či typologických přehledů. 

Ukázka jedné ze stran - nové položky či změněné číslování červeně:

 

new 001

 

Život jde dál a občas se objevují další nové otisky z tohoto, ale i jných období. V minulých dnech mi další nový nález předložil kolega sběratel Jan Ištvánek, jinak zanícený sběratel všeho, co souvisí s n. p., TATRA a přidruženými subjekty. Předložil mi nový otisk Ringhoffer - Tatra spol. s r. o./FR. Melichar s otiskem Francotyp FR 8h - 4m - 1k s datem 8. 10. 1946. Dohlédací poštovní úřad BRATISLAVA 1.  Dále mi doplnil řadu údajů k existujícím otiskům. Za vše mu děkuji a otisk s jeho svolením publikuji. Je k zařazení do existujících katalogů. Otisk je na obálce s protektorátním nátiskem, kde jsou německé názvy zakryty fialovou barvou.

 

melichar 001

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnočtvrtek, 24 březen 2022 12:15