HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PRVNÍ POŠTOVNÍ BYL HASLER (8. část)

DNES POKRAČUJI STRUČNOU KRONIKOU FIRMY HASLER BERN, KTERÁ KROMĚ JINÉHO SE ZAPSALA DO VÝROBNÍ A HISTORIE ŠVÝCARSKA A CELÉHO SVĚTA NEJEN VÝROBOU VÝPLATNÍCH TSROJŮ, ALE I DALŠÍCH VÝROBKŮ. STALA SE PRVNÍM ODDAVATELEM VÝPLATNÍCH STROJŮ PRO ČESKOSLOVENSKÉ POŠTY A POZDĚJI DODÝVALA I STROJE PRO KOMERČNÍ SUBJEKTY.

 

STRUČNÁ KRONIKA - Od ETW (Federální telegrafní dílna k HASLERrovi a dál k ASCOMu  a NEOPOSTu)

Osudy otce a sna Haslerových v minulém pokračování. 

1851 Švýcarská spolková rada se rozhodla zřídit celostátní síť s vlastními telegrafními stroji, která by byla nezávislá na zahraničí.

1852 Byla založena  veřejná společnost ETW (Eidgenösissche Telegraphenwerkstätte) v Bernu. Prvními odbornými řediteli  byli inženýr Matthäus Hipp a hodinář Jakob Karl Kaiser. Podle vzoru německého telegrafu byl vyroben vlastní model a bylo zřízeno první spojení mezi St. Gallenem a Curychem. Do konce roku se zřídilo 34 telegrafmních kanceláří se 115 telegrafy. Hipp vylepšil první model telegrafu a firma začala tyto přístroje vyvážet do zahraničí.

1855 Do ETW nastupuje jako adjunkt Gustav Adolf Hasler jako nástupce Hippa. Firma začala vyvíjet nové meteorologické registrační přístroje (termografy, přístroje k měření deště).

1861 Společnost vyvážela 80% své produkce. Vyvstala otázka privatizace.

1865 Společnost ETW přeměněna na soukromou firmu Telegraphenwerkstätte Hasler & Escher. Heinrich Albert Escher se stává novým partnerem G. A. Haslera a byl zkušeným manažerem (vedl Železniční závody a MIncovnu). S firmou začal spolupracovat i Švéd Lars Magnus Ericsson.

1879 Společník Haslera Escher umírá. Před smrtí předal  G. A. Haslerovi práva ke společnosti. G. A. Hasler byl jediným vlastníkem firmy.

1880 Před firmou se objevily nové výrobní a obchodní možnosti (telefonizace Curychu).

1883 Firma vyrábí telefonní aparáty.

1886 Firma vyrábí telefonní centrály pro 50 účastníků.

1887 Nový výrobní program: tachometry pro lokomotivy.

1890 Zakladatel firmy  vynálezce G. A. Hasler umírá. Firmu přebírá jako dvaadvacetiletý jeho syn Gustav Hasler. Firma má 100 zaměstnanců. Soustřeďuje se především na  trh s telefony a telefonními sítěmi.

1891 Patent č. 3950 od G. A. Haslera na tachometry. Vyrobeno a dodáno 20000 kusů.

1909 Firma se přeměňuje na akciovou společnost podnázvem Hasler AG Bern. Akciový kapitál obnáší jeden milion franků. Před válkou firma rozvíjí bezpečnostní a signální technické prostředky.

1922 Firma se ujímá nového výrobního programu: výplatních strojů (Frankiermaschinen). Prvními modely jsou ruční a elektrické stroje. 

1923 Firma vyvíjí a dodává telefonní přístroje na mince.

1924 Začíná výroba telefonních centrál ve velkém.

1925 Zprovozňuje se první telefonní centrála nového typu.

1927 Firma vyvíjí poštovní schránky. Firma vyvíjí i přístroje a systémy pro armádu.

1928 Vyvíjí se další výplatní stroje nových generací s automatickým pohonem, jakož i další stroje na přídavné operace (obálkové stroje apod.).  Firma vyvíjí a vyrábí i stroje na registraci a placení daní a  vyplácení  balíků Později uvádí na trh velmi úspěšný model Mailmaster. Zřizuje se dceřiná firma v USA - Hasler Mailing Systems. Ta se stává partnerem USPS. 

1946 Hasler se stává prvním dodavatelem výplatních strojů pro československé pošty.

1952 Vyvinuty elektronické moduly pro různé přístroje.

1948 Založena nadace HASLER - WERKE, hlavní poslání: vzdělání v telekomunikčním oboru.

1952 Gustav Hasler umírá.

1955 Nadace je aktivní  v oboru tranzistorů (licence od Bell Laboratories)

1963 Všechny existující firmy v držení firmy Hasler AG  - Autelca AG, HASLER SIGNAL AG, HASLER REGISTRIERKASSEN AG, FAVAG s dalšími dceřinými firmammi vytváří HASLER HOLDING AG.

1967 Firma nabízí PCM (Puls Code Modulation).

1971 Firma vyrábí dálnopisy a telexové ústředny.

1986 Uskutečňuje se fůze s firmou ASCOM a vytváří se ASCOM HOLDING AG. Uskutečňují se projekty bezdrátového přenosu dat. Vyvíjí se pagery. Za tímto účelem akvizice firmy Tateco AB v Göteborgu.

1987 Další fůze s firmou Autophon Solothurn (založena 1922) a Zellweger Telecommunications  -  vzniká  ASCOM AG. Spojily se tři gaganti, kteří vyráběli  různou telekomunikační techniku. Existuje poštovní divize  ASCOM HASLER pro výrobu a obchod s výplatními stroji. 

1988 Akvizice firmy Rockaway Corporation (manipulace s poštou).

1990 Akvizice  firmy Frako GmbH, firma Monétel (automatizace služeb). Zvolena strategie podnikové telekomunikace. Akvizice firmy Timplex (dceřiná společnost firmy Unisys).

Ascom AG byla svého času největší švýcarská telekomunikační společnost. Vyrábí a distribuje spínací a přenosová zařízení, mobilní rádiové systémy, kabelové a dálkové faxy, naslouchátka, telefony na mincew a karty, pneumatické poštovní systémy.

1992 Vytvořen NEOPOST skupinou investorů vedenou Fonds Partneraires

2002 Akvizice společnosti ASCOM HASLER, divize poštovních systémů švýcarské fimy ASCOM. Vše přebírá NEOPOST. Neopost uvádí na trh Postage - On - Call online poštovní výplatní reset systém.

Probíhají další významné akvizice v různých telekomunikačních oborech.

2022: NEOPOST S. A. (Bagneux, Francie)  je největším evropským a druhým největším světovým výrobcem poštovních a logistických systémů  (Pitney - Bowes je největším na světě).

Program Neopostu:

- poštovní systém,

- výplatní systém,

- přídavné systémy k výplatním systémům,

- sledování zásilek,

- logistické systémy pro poštovnictví,

- e-postage systémy,

- úhrada poštovného prostřednictvím internetu,

- kodování,

- doprovodné systémy.

Největšími trhy jsou USA, poté Francie a Velká Británie. Pobočky má v těchto zemích:  Německo, Itálie, země Beneluxu. Neopost operuje v Belgii, Kanadě, Irsko, Itálii, Nizozemí, Śpanělsku, Velké Británii a USA.  V Česku má zastoupení - firmu Eurofin v Ústí nad Labem (první dodavatel digitálních výplatních strojů v Česku komerčním uživatelům a českým poštám).

2014 Neopost uvádí do provozu první digitální výplatní stroje v Česku (modré barvy pro provozovatele Česká pošta).

 

Součástí významného know - how fy Ascom a posléze Neopost  je i bývalá firma Hasler.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V Bernu existuje Haslerova (ulice) se stejnojmennou tramvajovou stanicí. Různé přístroje lze najít v Muzeu pro komunikace  Bern a v Technickém muzeu Enter. Poštovní známka zobrazená v minulém pokračování vzdává hold G. A. Haslerovi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obrázková příloha k firmě Hasler:

 

Zdroj wikipedia. org, bürgerbibliothek bern

1/ První morseův telegraf vyrobený firmou ETW v roce 1870

2/ Snímek firmy Hasler - Werke v letech 1894 - 1895,

3/ Letecký snímek  firmy z roku 1987

 

hasl 005

 

hasl 003       hasl 007

 

Naposledy změněnoneděle, 27 únor 2022 00:43