HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PRVNÍ POŠTOVNÍ BYL HASLER (3. část)

POŠTA PRAHA 1 - symetrické otisky z výplatníc htsrojů HASLER

Ve 2. části jsme se seznámili s asymetrickými výplatními otisky, které vyplácely zásilky a poukázky na poště PRAHA 1.  Dnes naše oko padne na sysmetrické výplatní otisky ze strojů HASLER na této poště. 

 

Jednokruhové denní razítko

Nejprve se vyskytly otisky s jednokruhovým denním razítkem (průměr 27 mm) a s pětimístnou výplatní hodnotou. Číslice pro kčs byly vyšší než číslice pro haléře.

Ve sbírce mám několik otisků s časovým rozmezím - V/1949 - VIII/1950 - . Některé nelze reprodukovat, jsou chabé kvality.

 

HAS 1K 001

 

HAS 1K 002

 

Dvoukruhové denní razítko  bez můstků

V dalším stádiu se vyskytly otisky s dvoukruhovým denním razítkem a čtyřmístnou výplatní hodnotou. Číslice v Ks vyšší než číslice haléřů. Bez výplatního znaménka. Bez desetinné čárky či tečky v hodnotě.

Ve sbírce otisky s daty : od - XII/1950 - 

 

HAS P1 001

 

HAS P1 002

 

Dvoukruhové denní razítko bez můstků s rozlišovacím symbolem "3"

S rozlišovacím symbolem "3" v dolním mezikruží se zachovaly dvě varianty otisků lišící se výplatními písmeny.

Otisk s datem 1. XI. 1952

Čtyřmístná výplatní hodnota bez výplatního znaménka s rozdílou velikostí číslic pro údaj Kčs a údaj haléřů. Barva otisku oranžová. Desetinná tečka. 

 

HAS P1 003

Omluva za špatnou kvalitu otisku.

 

Otisk s datem 31. V. 1955

Čtyřmístná výplatní hodnota, výplatní znaménko: dutý kosočtverec.

 

HAS P1 004

 

NOVÝ OBJEV (RR)

Dvoukruhové denní razítko bez můstků s hodinovým údajem

V roce 1967 byl používán otisk s dvoukruhovým denním rzítkem a s pětimístnou výplatní hodnotou (výplatní znaménko dutý kosočtverec).  Jeden z posledních výskytů pětimístné hodnoty. Výplatní číslice stejné velikosti.

V Československu se poprvé objevil otisk s hodinovým údajem za datem ve denním razítku. Zde byl ve formě )daje "00". Hodinový údaj nebyl u tohoto stroje uveden do provozu a zůstal nepohyblivý. Průměr denního razítka 28 mm.

Zatím se dochovaly dva exempláře s daty 31. III. 67 00 a 14. IV. 67 00.

 

HOD 001

 

HOD 002

 

Otisk s dvoukruhovým denním razítkem s rozlišovacím symbolem "1" v dolním mezikruží

Dvě varianty

První varianta - čtyřmístná výplatní hodnota s výplatním znaménkem (dutý kosočtverec)

Otisk s datem 22. VI. 1970 (reprodukován) 

Druhá varianta - trojmístná výplatní hodnota bez výplatního znaménka

Otisk s datem 8. IX. 1971 (bez reprodukce)

JED 001

 

Otisk se čtyřmístnou výplatní hodnotou bez rozlišovacího symbolu.

Otisk s datem 10. VI. 1970

Otisk se čtyřmístnou výplatní hodnotou, výplatní znaménko plná tečka, průměr denního razítka 27 mm.

 

JED 002

 

 

 

 

Naposledy změněnoúterý, 22 únor 2022 11:38