HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ČS. SOKOL A VÝPLATNÍ OTISKY (1) Doporučený

Dne 16. února 2022 si český Sokol připomíná 160 let své existence. Sokol byl založen tohoto dne v roce 1862 v Malypetrově tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze jako český spolek "Tělocvičná jednota pražská se znakem sokola v letu". 

U zrodu tohoto spolku stáli Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.

 

Tuto důležitou organizaci připomínám na jejich výplatních otiscích v průběhu let. Začínám obdobím 1. a 2. republiky.

 

Období 1. a 2. republiky československé  

Poštovní správa povolila používání výplatního stroje Francotyp, typ A a jeho otisku tomuto spolku v té době známým jako "Československá obec sokolská Praha"  Věstníkem MPT č. 29 ze dne 3. 8. 1928. Sokol byl 105. uživatelem výplatního stroje v pořadí v čs. poštovním prostoru. 

Výplatní stroj Francotyp začal vyplácet poštovní zásilky dne 12. 7. 1928 otiskem sběratelsky označeným jako FR 6h - 4m. Poslední otisk před změnou na příležitostný otisk byl datován 8. 10. 1937. V tomto období měl otisk dvě podoby, jak následuje.

Od 9. 10. 1937 se k tomuto výplatnímu stroji Francotyp - Anker připojil druhý stroj Francotyp - Bafra, sběratelsky označený otisk FR 8h - 4m, který byl příležitostným otiskem k X. Všesokolskému sletu konající se  v červnu a červenci roku 1938. První stroj pravděpodobně přestal vyplácet a korespondenci vyplácel tento přležitostně - propagační výplatní otisk na nějaký čas. Pak opět vyplácel první stroj Anker a druhý stroj byl poskytnut Svazu sokolských a jiných biografů se stejnou dresou jako ČOS na vyplácení jejich korespondence (viz díl 2 - protektorátní otisky).  

Otisk s datem 30. 12. 1930 (zkušební otisk) a 18. 2. 1932 (poštou prošlý otisk)

Časové období dle dochované sbírky: - 12/30 - 10/33 -

sokol 001     sokol 002

 Tento otisk měl i druhou podobu poté, co byly vyměněny výplatní číslice i s výplatním znaménkem. Výměna mohla nastat v roce 1937 (?), možná i dříve. Tento otisk se nejlépe pozná podle asymetricky vloženého výplatního znaménka - hvězdičky.  

Otisk s datem 4. 9. 1937

Časové období: 9/37 - 12/37 - 

 

sokol 005

 

Druhý stroj

třetí otisk (příležitostný) 

Otisk s daty 9. 10. 1937 (otisk 1. dne - R) a poštou prošlý 22. 12. 1937 /(na ústřižku)

 

sokol 003     sokol 004

 

Tento stroj skončil vyplácení pravděpodobně ještě za dob 2. republiky a byl opět nahrazen původním strojem a původním otiskem ze začátku vyplácení. Označení: pod výplatním razítkem v zaplněném kruhu bílý monogram Sokolů s propleteným monogramem ČOS, pod kruhem dvouřádkový nápis Praha III - Tyršův dům.

Otisk v československé podobě (později neúplně a plně poněmčený s logem a adresou, logo zmizelo v roce 1941 a zůstala jen adresa) vyplácel i v prvních měsících Protektorátu Čechy a Morava (viz příští pokračování). 

 

 

 

Naposledy změněnostředa, 16 únor 2022 16:30

Související položky (podle značky)