HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZASTAVENÍ (15 - 2) SAMOOBSLUŽNÉ ZAŘÍZENÍ PLS ŘS PRO PŘÍJEM DOPORUČENÝCH ZÁSILEK NA ČS. POŠTÁCH Doporučený

Předtím, než si přiblížíme výplatní otisky ze samoobslužných zařízení na čs. poštách, je třeba se zastavit u podacích lístků. Byly jiné,  než jsme byli zvyklí při podání klasických doporučených zásilek. Existují dva typy, papír je nažloutlý, u druhého typu více.

1. typ - žilinský tisk

podaci 001

Podací lístky tištěné v Žilině

Líc (prvopis) a rub (opis) podacího lístku pro provoz samoobslužného zařízení - TZP-Ž, 5873-80, tisk z roku 1980

_____

2. typ povážskobytsrický

 

podaci 002

 

Týž podací lístek - líc (prvopis) je fotokopí, proto je bílý, rub (opis) je již nažloutlý. ZSNP PB 439141 - 80. Tisk v roce 1980.

Ruční poznámka poštovní manipulantky: "Vypisuje se tento lístok" (rub).

 

Závěrečné dva zkušební  otisky z Automatu č. 1 (Žilina 1) po skončení jeho provozu před demontáží.

Otisk je pořízen 1. 2. 1982 - viz dolní podací lístek s otiskem (provoz ukončen 31. 1. 1982 pořadovým číslem 10463). Datum otisku na obálce byl omylem nastaven na 1. 1. 1982. Čísla zásilek 10464 a 10465 na podacích lístcích mají povahu lístků zkušebně - evidenčních.

 

podaci 003

K lístkům z poštovního provozu se dostanu při popisu celistvostí v dalších pokračováních.

 

 

Naposledy změněnočtvrtek, 27 leden 2022 10:43