HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZASTAVENÍ (11) - VÝPLATNÍ STROJ SATAS NA ČS. POŠTĚ

SATAS na poště PRAHA 1, psal se rok 1968

 

Další soustavou, která se snažila ve sledovaném období let 1946 - 1992 proniknout do prostoru a provozu čs. pošt, byl francouzský výrobce SATAS. 

 

V roce 1968, roce relativního uvolňování rigidních nařízení a monopolistických vazeb, se do ČSSR dovezl jeden výplatní stroj tohoto výrobce. Byl provozován  velmi krátkou dobu na poště PRAHA 1 (18 dní???).

 

 

SATAS 3     SATAS 2   

Interní evidenční číslo poštovní správy:

ZP - 2118 - 0P 1

ME 91

33/86

 

 

Byl to jediný stroj a vznikla jediná podoba otisku svých stabilních částí, proto jsem byl nucen upravit hlavní nadpis této části mého seriálu o strojích na čs. poštách.

S ním přišel k nám i jeden prim - tento otisk poprvé v našem prostoru na zásilky vyznačoval i hodinu podání. I stroje před tímto strojem měly tuto  konstrukční schopnost, ale nebyla  nikdy využita.

Stroj byl schopen vydávat lepem opatřený výplatní písek fialové barvy. 

Otisk měl denní razítko dvoukruhové bez můstků, znatelně úzké mezikruží a ve výplatním razítku označení "V 6" (pravděpdobně číslo stroje). Zajímavé výplatní znaménko před hodnotou - malá hvězdička.

Dodávám, že se nám podařilo zachytit tento stroj a díky pochopení vedení Poštovního muzea v Praze a ve Vyšším Brodě jej zanést do depozitáře muzea ve Vyšším Brodě. Je součástí expozice díky pochopení Jana Galušky a Patricie Tošnerové (2016, možná vystaven i nyní). 

Celistvostí se nezachovalo mnoho, první den použití byl dne 13. 12. 1968  (R), poslední den se nepodařilo zistit, ani ze sbírek.

Další pokusy o uvedení těchto tsrojů do Československa nebyly. 

 

Otisky pořízené první den použití na poště PRAHA 1 o 15. hodině. První zobrazený otisk na fialovém pásku s lepem.

 

sat 002zvětšeno

 

 

sat 001

 

sat 004

Celistvost s výplatním otiskem prošlým poštou do ciziny ze dne 30. 12. 1968 (zatím nejzazší datum ve veřejném prostoru).

sat 005 

 

 

 

Naposledy změněnosobota, 22 leden 2022 13:31