HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

STŘÍPKY Z HISTORIE (3 - 3) - FIRMA B. JAROLÍMEK ČELÍ DRUHÉ RÁNĚ SVÉHO OSUDU

První tragickou ránu úspěšně se rozvíjející obchodní a servisní firmě B. Jarolímek zasadila tragická událost - smrt pokračovatele firmy Bohumila Jarolímka mladšího při letecké nedodě ve  Vilémově u Jihlavy dne 22. 8. 1930. Nově jmenovaný junior byl přínosem pro firmu a zdálo se, že nic nebrání firmě v dalším rozvoji. Tento slibný proces byl přerušen. Ttao událost zahalila další vývoj firmy do černého hávu. Od 18. května se stala rima znovu firmou jednotlivce . B. Jarolímka senior, i když tento majitel firmy a jeho žena měli jiné představy.

K podnikání v tomto, ale i jiných oborech přispěla i hospodářská krize konce 30. let, která se ani firmě B. Jarolímek nevyhla. Poklesl hospodářský rozvoj, což se projevilo i na situaci této firmy. Zpomalil se nákup moderní techniky, noví uživatelé známkovacích strojů Francotryp, psacích strojů Smith Premier, univerzálních počítacích strojů Brunsviga a počítacích píšících strojů Monarch, které B. Jarolímek v Československu zastupoval,  začali ubývat. Firma začala stagnovat. Určitý vzetsup B. Jarolímek zaznamenal v roce 1937, kdy se obrat začal rozšiřovat. do té míry, že B. Jarolímek s novým společníkem Václavem Langhammerem založili nový subjekt - "odborné dílny pro opravu kancelářských strojů". Navíc politická situace v Evropě něvěštila nic dobrého.

Řadu let před rokem 1937 Bohumil Jarolímek přemýšlel o prodeji svého podnikání, což se nakonec uskutečnilo dne 7. 12. 1937, kdy byl dohodnut prodej. Nový majitel Jaroslav Brouk kupuje obě firmy s tím, že ve firmě zůstává Bohumil Jarolímek  jako cizí správce a pokračuje ve vedoucí pozici, ale už ne jako majitel.  Vyměřený plat na poloviční úvazek byl Kč 3500,-. S Jaroslavem Broukem, známým obchodníkem a ředitelem koncernu Brouk a Babka byl dohodnut Protokol, nikoliv kupní smlouva. Pravděpodobně z daňových důvodů. Cena podniku byla stanovena na Kč 3,500.000,-.  Kupující vytvořil akciovou společnost. Ta převzala oba podniky B. Jarolímka k 1. lednu1938. Ustavující valná hromada se konala až 24. července 1939.

Jaroslav Brouk nekupoval "zajíce v pytli". Firmu B. Jarolímka znal poměrně dobře. Oba pánové byli ve styku již od dvacátých let. Novinku - výplatní anebo, jak se tehdy říkalo známkovací stroj , nebylo možno přehlédnout.  V roce 1939 se otevíral moderní obchodní dům Bílá labuť a veřejně bylo oznámeno, že "obchodní dům kompletně vybavila moderními stroji firma B. Jarolímek". 

Tragická smrt syna,  zhoršující se situace, nové rozdělení střední Evropy a vznik Protektorátu Čechy a Morava - to vše podepsalo na všech změnách a rozhodnutí Bohumila Jarolímka staršího. Podnikání se změnilo a nedalo se srovnat s prvními léty 20. století. Nastalo další smutné období, neblahé pro podnikání v oboru B. Jarolímka. Objektivní problémy a události nešlo překonat.

Výroční zpráva uvedla zhoršení obchodní situaci, která byla ovlivněna událostmi na podzim v roce 1938. Hospodářsky fungující Sudety byly zabrány Říší. Zbytek republiky byl zavalen  novými a přísnými hospodářskými a devizovými předpisy. Platby do zahraničí byly ztíženy a vedly ke zpomalení a znesnadnění dovozu. Omezil se i dovoz výplatních strojů z Německa. Řada firem zanikala, zejména těch, které  patřily a byly vedeny židovskými spoluobčany. Prozíraví židovští majitelé firem emigrovali zavčasu.V předtuše  neblahých událostí docházelo k omezením výroby a obchodu.  

Vývoj zasáhl i do státoprávního uspořádání. Československo zaniklo, vznikly dva státní útvary. Protektorát Čechy a Morava a samostatný Slovenský štát. Došlo i ke ztrátě Podkarpatské Rusi ve prospěch Maďarska..B. Jarolímek mohl operovat jen na území Protektorátu Čechy a Morava. Zabraná území zásoboval stroji výrobce - firma Francoityp GmbH přímo. Obchod na Slovensku se ztížil. Firma Francotyp GmbH rozhodla, že odebere tuto část bývalé republiky B. Jarolímkovi a předá ji novému výhradnímu zástupci - Miloši Pavlu Krupcovi, který měl obchod kancelářskými potřebami a stroji v Bratislavě.

To bylo dost velké teritoriální omezení, ubyli uživatelé. Na druhou stranu poštovní správa v rámci Ministerstva dopravy povolila vyplácení novinových zásilek (modrá barva), bylo povoleno vyplácení balíků, cenných psaní a došlo k další volnější liberalizaci použití výplatních strojů. Našli se zájemci o tento způsob vyplácení z těchto důvodů, které nebyly možné za první republiky. Na dosažení dřívějšího obratu to však nestačilo. 

Později nastal i válečný stav a přišlo válečné hospodářství, které výplatním strojům nepřálo. Přes všechny potíže se B. Jarolímek držel.

V roce 1940 oslavil B. Jarollímek své šedesátiny. V jeho bývalé firmě docházelo k častým personálním změnám. Hospodaření se zužovalo, dodávky výplatních strojů vázly.  V roce 1944 se firma dostala dokonce i do ztráty. 

Štěstí v neštěstí bylo, že v pozadí tohoto podnikání stál silný hráč a vynikající obchodník Jaroslav Brouk., který využil odbornbou expertízu Bohumila Jarolímka.  

Tyto smutné události byly jakousi předzvěstí dalšího tragického vývoje, který naplno postihl Bohumila Jarolímka a jeho manželku paní Luisu.

 

I přes všechny objektivní problémy si B. Jarolímek zachoval monopolní dovoz a distribuci výplaních tstrojů Francotyp i během Protektorátu Čechy a Morava, ale jen na toto okleštěné území.

Pro vyplácení své korespondence používal několik strojů - výplatní stroje s otisky FR 8h - 3m a FR 8h - 4m (zde úplný poněmčený vzor protektorátního otisku). 

 

Jar 001     Jar 002

 

Velkou otázkou zůstává, jak dloho by tento status quo vydržel.

Počátkem 40. let si v Praze otevřel svou filiálku výrobce výplatních strojů Anker. Že by zastupoval "jen" registračky a pořítačky značky Anker?

Přivezl si svůj stroj se svým otiskem a mohl ijsme spatřit raritu - dvoukruhové denní razítko  - do té doby věc nebývalou.

 

jar 003

 

Vyskytl se i jeden subjekt používající  i výplatní stroj s  gotickými výplatními číslicemi. Zase věc do té doby nebývalá..... Bylo to napřímo anebo s pomocí firmy B. Jarolímek? Pokud ne, monopol B. Jarolímka byl narušen. Zde to vypadá na přímý dovoz z Říše (jednalo se o důležitou firmu na protektorátním území).

 

jar 004

 

 

Naposledy změněnočtvrtek, 20 leden 2022 12:38