HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (149) - ZKRATKY UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ NA OTISCÍCH

Na úvod hádanka. Co má níže reprodukovaných a náhodně vybraných ze sbírky  devět  celistvostí z období 4. republiky (výplatní otisky s razítky ve tvaru zoubkovaného obdélníku) společného? Zcelka jistě hodně věcí, ale jen jedna je sběratelsky žádaná a potřebná k identifikaci uživatele. Ano zcela jistě jste uhodli. Jsou to zkratky oprávněných uživatelů a majitelů výplatních strojů ve výplatním otisku.

 

 

19. 7. 1948

zkratky IIII 009

 

29. 1. 1948

 

zkratky IIII 002

2. 8. 1948

zkratky IIII 001

 

28. 12. 1951

zkratky IIII 003

12. 9. 1953

zkratky IIII 004

18. 8. 1962

zkratky IIII 006

28. 9. 1970

zkratky IIII 005

13. 10. 1970

zkratky IIII 007

 

6. 2. 1980

zkratky IIII 008

 

V minulosti jsem se v různých webových seriálech věnoval též těm otiskům z období 1., 2., 3. republiky československé a Protektorátu ČM, jejíž uživatelé zvolili pro označení pouze adresy, názvy výrobků (reklamní slogany), kresby,  popisy činnosti, letopočty, čísla sídel, a zkratky či složeniny svých názvů. Těch případů bylo poměrně dost a proto jsem seznamy a přehledy vytvořil. Navíc se záhady nechaly dohledat, někdy lehce někdy s větší námahou. Otazníku zůstalo skutečně málo. 

Další období, které přišlo, bylo odlišné. Společenskými, politickými, hospodářskými a kulturními poměry. Uživatelé sebe označovali zejména dlouhými všeobsažnými názvy a jen málo z nich formami, které jsou popsány v předchozí větě. To se nenosilo. Zmizela až na čestné výjimky i loga a logotypy, o kresnách ani nemluvě.  Zato do označení přibyla jména státníků a politiků (Gottwald, Kopecký, Urx,  Lenin, Stalin a další) a výročí, které nový režim uznával (VŘSR apod.). Diili jsme se, co hospoodářských podniků a institucí  začalo patřit politikům.

Přesto přese všechno se vyskytly zejména zkratky a další prostředky označení velmi málo. Uvědomuji si, že je třeba takový seznam vytvožit a zveřejnit.

Zatím jsem k seznamu zkratek otisků z této nové doby nepřikročil, ale určitě někdy seznam zveřejním. Možná, že to nená problém akutní, protože v paměti máme stále zkratky subjektů a víme, oč se jedná a co zkratky a složeniny skrývají. Většinou. U začínajícíh a mladých sběratelů může nastat problém neznalosti a nejasností.

Úkol to bude obtížný, a to z těchto důvodů:

a/ neexistuje veřejný  a ucelený věcný katalog, a když tak některé části jen ve formě rukopisu, můj Katalog výplatních otisků ze Slovenska vydaný SFA  je výjimkou,

b/ internetové odvolávky až na výjimky nejsou tak četné a podrobné jako u subjektu z předchozích období, seznamy zkratek obsahují jen známé a atraktivní zkratky,

c/ neexistují podpůrné pomůcky jako jsou nátisky na obálkách, kde se objevuje výplatní otisk, to se nenosilo, zase, jsou čestné výjimky a jejich původcům patří  velké díky,

d/ v tomto období polevily poštovní orgány a neposkytovaly věstníkem poštovní správy  stanovené a nařízené  podklady Poštovnímu muzeu v Praze, zejména  informační karty obsahující nové otisky nebo změny existujícíh otisků, zase, až na pár čestných výjimek, za které patří jejich autorlům na dohlédacích poštách velký dík.

 

Za pokus to stojí, ale až poté, co vytvořím základní seznam výplatních otiskůl Prahy 1 dále (otisky s "nulkovými" čísly pošt již čekají na autora identifikačního seznamu). Takže někdy ...j

Naposledy změněnopondělí, 06 prosinec 2021 11:45