HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

OSOBNÍ VÝROČÍ NAKONEC Doporučený

V minulých měsících jsem popsal na svém osobním webu několik kulatých výročí, které se týkaly jednoho z mých oblíbených filatelistických a poštovně historických oborů - výplatních otisků.

 

Na podzim roku 2021 se s nimi skutečně roztrhl pytel. Připomněl jsem výročí zavedení tohoto způsobu vyplácení do poštovního prostoru u nás prostřednictvím komerčnách subjektů (95 let) zprvu na zkoušku a posléze na stálo. Dále to bylo výročíúspěšné zavedxení aplikace výplatních strojů a jejich otisků  na přepážkách pošt (75 let). Nešlo opominout ani změny vzhledu otisků na pozadí revolučních změn společenských (75 let) - změna výlatního razítka a denního razítka. Výročí se týkala i sběratelství - založení nových  respektive obnovení staronových organizovaných poštovně historických  entit, které se staly motorem rozvoje tohoto (ale i jiných oborů sběratelství u nás). Bylo to obnovení činnosti zprvu komise specializovaných oborů vzápětí entity přejmenované na komisi poštovní historie a celin a následné založení sekce otisků výplazních otisků (45 let). Všechny tyto historické události do značné míry podpořily obnovení sběratekství výplatních otisků a jeho rozvoj v různých dobách různým způsobem. Vždy dopředu.

 

Rád jsem všechna výročí připomněl  nejen u nás, ale i v cizině. Rád jsem je faktologicky zveřejnil i na tomto webu. Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 v Praze mi nabídl a umožnil přednést slavnostní expozé v rámci 40. přednáškového cyklu o poštovní historii a poštovní současnosti, za což jsem vedení klubu velmi vděčný. Okolnosti tomu přispěly a přednáška se konala dne 2, prosince 2021 v sále Dřevák Domu PORTUS na Starém městě pražském.  Nemohu jinak, ale rád připomínám i další, tentokrát osobní výročí. Přednáška se konala pětasedmdesát let po mém narození (hezký dárek, nemyslíte?). Ba co víc ukutečnila se  ale  k padesátému výročí mého členství v domovském klubu  a padesátému výročí mých začátků intenzivního sběratelství oboru výplatních otisků. 

 

Ano, před nejdříve jsme před jednapadesáti lety s mým souputníkem Pavlem Jechem nastoupili do pracovního procesu a objevili "kouzlo skartu v koši na papíry". Poté začalo hledání kolegů sobě rovných, kteří sbírají stejné artefakty jako my. Zadařilo se. Přístavem se stal díky Františku Komersovi a Václavu Nebeskému zmíněný klub filatelistů. Okolnosti přály i v dalších letech a dokonáno bylo. Plné zaujetí pro obory poštovní historie a specializovaných oborů ve filatelii. Skončilo tápání, co sbírat. Po mnoha letech shomažďování,  třídění a zakládání  slepených poštovních známek a dopisů z tuzemska a ciziny do alb,  zásobníků a  krabic. Dětské a chlapecké sbírky mají své důstojné místo blízko mne. Jsou tam sbírky poštovních známek Československa  s příslušným textem, Rakouska, Švýcarska, USA a Indie, které jsem ošperkoval bohemosloveniky. ZVláštní místo mají i dopisy, ketré mne lákaly vůní dálek a prvními pokusy mail artu díky svým barvám, provedením , malůvkami, nálepkami a dalšími přitažlivostmi. To vše mne oslovilo v dětských a jinošských letech.

 

Výročí byla v minulých letech zprofanovaná politikou a ideologií, které zmizely či mizejí do propadliště dějin.  Některá, ta opravdová a věrohodná výročí však stojí za připomenutí a zároveň se krátké ohlédnutí za minulostí, abychom rázně vykročili za novými budoucími radostmi, potěšeními a objevy ....   Vzpomínky posilují. I když Václav Nebeský poznamenal (parafrázuji): " Co je 95, 75, 45 let v životě lidském proti stovkám, tisícům let v životě společnosti....".

 

Navíc, jak při nekonečné tvorbě katalogů pravil pd střechou budovy Přírodovědecké fakulty UK na pražském Albertově přítel Mirek Bouška: "Co bychom jiného dělali, když nám  (tehdejší mocipáni) zakázali to, co jsme vystudovali a chtěli dělat?"-

Související položky (podle značky)