HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (144) - PŘEDVÁDĚCÍ VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ PITNEY - BOWES

Americký výrobce výplatních strojů s mnoha pobočkami ve světě včetně pobočky v Harlow v Essexu se též věnuje propagaci svých výrobků a vůbec podpoře vyplácení zásilek výplatním stroji. Jde několika cestami.

Jedna je klasická - zhotovuje  předváděcí výplatní otisky dle norem příslušného  státu, kam chce své stroje prodávat. V našem případě zhotovil například výplatní otisk s výplatním razítkem s názvem státu (ČESKOSLOVENSKO), denní razítko bylo sice dvoukruhové, ale bez můstků. V horním mezikruží byl je název výrobce, v dolní v roce 1979.

PB 001

 

 

Při předvádění  strojů zástupci firmy Pitney - Bowes z Velké Británie vypojili orážecí systém pro označení a zbyl z toho otisk připomínají poštovní otisk.

 

PB 002

 

Pitney - Bowes přijížděl do Československa i na specializované akce velikosti výstav - buď podnikových anebo specializovaných, které byly věnovány určitému tématu. Stalo se tak i v roce 1991. Pro tuto akci přivezl různé výplatní otisky, které neupravil pro Československo. 

Jeden otisk měl podobu otisků dle anglických norem. Slovo vzorek se objevilo ve výplatním razítku   s hodnotou. Byl zaslán pro návštěvníky organizátorům této výstavy. Propagoval současně nový model 5630.

 

Druhý otisk byl též zaslán, dokonce prošel třídící linkou a objevují se na něm otisky strojových  razítek. Bohužel při vyplácení došlo k rozmazání otisku. Na slovo propagace lze zapomenout.

 

PB 004

 

Zajímavý je vložený dopis - obsahuje adresáta, ale i odesilatele (anglická pobočka firmy Pitney - Bowes). Ba co víc - slovem a obrázkem i propagaci, co vše strojová sestava umí ..

 

PB 005

 

Poštou přišly i pozvánky včetně informací návštěvníkům o několik let později. V roce 1996. I tato zásilka byla vyplacena otiskem na výplatní pásce. Navíc vzorek (Sepecimen) vyplatil zásilku bez uvedení názvu státu na místě výplatního razítka či v blízkosti výplatní hodnoty. 

 

Pro prezentaci v roce 1991 byly ukázány i otisky, které se týkaly jiného státu - Velké Británie ve výplatním razítku, ale Libanonu v denním razítku, navíc s reklamou na  smyšlený subjekt (?). Hybrid výplatního otisku.

 

PB 003

 

Slovo specimen ve trojím vyhotovení se objevuje hned na třech místech výplatního otisku Pitney - Bowes, zásilka byla též zaslaná poštou a řádně vyplacena. Propagovala model  Pitney Bowes 6600. Začerveněno bylo číslo licence ve výplatním razítku.

 

 

Naposledy změněnostředa, 01 prosinec 2021 10:06