HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZASTAVENÍ (4) - HASLER NA POŠTÁCH

Čtvrté zastavení u výplatních otisků na čs. poštách, kterému patří prvenství v tomtosektoru. Chvíli trval krátkodbý monopol. Začal v roce 1946, kdy na Hlavní poště byl uveden do provozu výplatní tsroj této soustavy, tehdy ještě s výplatním razítkem ve tvaru "větrné růžice". V tomto tvaru vydržel až do roku 1948. Pozdější otisky se zatím nevyskytly.  

Firma Hasler dostala privilegovaný souhlas a chopila se jej  se vší silou.

Koncem roku jí bylo oznámeno, že se nařizuje nový vzor výplatního otisku - mění se obě části - denní razítko - z jednokruhového na dvoukruhové, později s můstky (tzv. německý vzor)  a zároveň i výplatní razítko. Z "větrné růžice" se stal "zoubkovaný obdélník". To se podepsal na vzhledu poštovních otisků HASLER.

6. II. 1950

1 - HAS - 5m - 1K

Otisk s novým vzorem výplatního razítka, výplatní hodnota pětimístná, změna vyvolaná nařízení poštovní správy v denním razítku se ještě neprojevila, stále měl otisk jednokruhové razítko o průměru 26 mm.

has hodina 002

 

Jak to bylo dál?

31. V. 1955

2 - HAS - 4m - 2K

PRAHA 1

Bylo dovezeno několik dalších strojů Hasler, firma zařídila změnu denního razítka z jednokruhové varianty na dvoukruhovou bez můstků.

V dolním mezikruží rozlišovací symbol "3" (třetí stroj na stejné poště?)

 

Poštovní Haslery s dvoukruhovým DR 001

14. XII. 1966

2 - HAS - 5m - 2K

KARLOVY VARY.

Pětimístná hodnota ještě v roce 1966, další  nezvyklou zajímavostí je "tečka" za názvem pošty.

 

Poštovní Haslery s dvoukruhovým DR 002

 

HASLER s R - obrazcem

Menší dovoz výplatních strojů Hasler koncem 40. let umožnil jejich nasazení do provozu několika pošt v českých zemích. Většinou byly bez R-vzorce. Pouze v Brně  na poště BRNO 2 se používal výplatní stroj s R -  vzorcem atypicky zasazeným pod vyvýšeným denním razítkem (lišil se od prvního výplatního tsroje s R - obrazcem na poště PRAHA 1 - viz příslušný příspěvek

Brněnský stroj byl zprvu pětimístný, později (od 2. III. 1958 čtyřmístný - R). Výplatní razítko již bylo v novém tvaru - zoubkovaný obdélník..Denní razítko dvoukruhové bez můstků.

Sběratelské označení: 2 - HAS -   R - 5m

 

has r 001

 

2. III. 1958 (R - otisk 1. dne)

změna ze pětimístné n čtyřmístnou výplatní hodnotu. Jinak je charakteristika stejná jako u výše uvedeného otisku.

2 - HAS - R - 4m

 

has r 002

 

HASLER bez R -  obrazce s asymetrickou polohou denního razítka

 

Konstrukce výplatního stroje Hasler umožňovala vyřadit z činnosti části stroje orážející R - vzor. Tím došlo k výrazné asymetrii vzhledu výplatního otisku .

Reprodukuji dvě varianty tohoto typu, sběratelsky označeného jako 2 - HAS - 4m. Otisky se liší dále detailem provedení denního razítka a tvarem výplatních číslic, jakož i grafického výplatního znaménka v řádu desítel (kruh, dutý kosočtverec).

 

20. III. 1955

PRAHA 1

 

has no r 001

 

17. XI. 1972

KARLOVY VARY 1

 

has no r 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnoneděle, 03 říjen 2021 11:45