HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZASTAVENÍ U OTISKŮ ČS. POŠT 1946 - 1992 (1) - Hořice v Podkrkonoší Doporučený

ÚVODEM

 

V současnosti se  na tomto webu věnuji tvorbě Katalogu výplatních otisk čs. pošt.  Ztaím toto dílko nazývám Databází (je k navštěívení pod číslem 1700). Postupně doplňuji výplatní otisky a snažím se vytvořit spíše obrázkový než textový katalog otisků pošt, který ještě naši sběratelé nemají. V roce 1976 jsem vydal na stránkách tehdejších zpravodjů KPHC (Zpravodaj KSO, Zpravofaj KPHC, Výplatní otisky) první seznam. Několik výtisků se dostalo mezi zájemce, ale od té doby se tomuto uzavřenému období nikdo u nás nevěnoval.

Při této příležitosti jsem si uvědomil, že i otisky čs. pošt by si zasloužili svůj seriál. Zatím v seriálu "Několik pohledů" se macešsky věnuji ne komerčním otiskům, tedy nyní začínám tento dluh napravovat.

První díl věnuji stroji Francotyp, který byl v 50. letech používán na poště Hořice v Podkrkonoší. Začínám těmito otisky, jedná se o zvláštnost. Rád bych v tomto seriálu ukázal, že i výplatní otisky pošt, ač jsou jakkoliv montónní a nudné, mají své kouzlo a vyplatí se je sbírat. Letos si připomínáme 75 let existence těchto otisků v našem poštovním prostoru, a to už je nějaká době, které bychom se měli věnovat.

Název tohoto seriálu bude zkráceně ůZASTAVENÍ s číselnou řadou a názvem pošty.

 

 

HOŘICE V POKRKONOŠÍ

FRANCOTYP

Ojedinělý výskyt varianty FR 8 0 - 4m (g)

Francotyp, čtyřmístný stroj s gotickými číslicemi (R)

18. 6. 1951

 

horice v podkr 001

 

Později byl výplatní stroje přebudován na stroj trojmístný.

11. 5. 1957

 

horice v podkr 002