HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (98 ) - BARVY A LAKY NP

V období let 1946 - 1989 se mezi československými otisky  s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku objevil neobvyklý otisk uživatele Barvy  a  laky n.p.   (DŘÍVE MORAVOLAK)  ze Starého města u Uherského hradiště. Čím byl tento otisk neobvyklý, zajímavý a dozajista cenný?

Z 1. republiky se nám vrylo do paměti, že na našem území vyplácely dva modely výplatního stroje Franctyp - A (Anker) a B (Bafra).  Jjeich otisky vytvořily dva podtypy s označení FR 8 a fR 6 podle vzdálenosti mezi středovými osami denního a výplatního razítka. K nim přibyl právě tento otisk se středovou vzdáleností 6, mm, což je rozhodující znak. Dnes jej zveřejňuji. Zatím byl ukryt v rukopise Katalogu podnikových výplatních otisků mimopražských uživatelů z území Československa 1946 - 1992 (s výplatním razíkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku), který jsme vytvořili společně s Luďkem Janů - strana 86 a 87 úvodu, též ve  věcném katalogu). Zatím nebyl tento Katalog vydán.

Jedná se o dosud jediný známý výplatní otisk - produkt výplatního stroje vyráběný u firmy ANKER  (součást firmy Francotyp GmbH) poměrně krátkou dobu. Do Českosloveska nebyl dovážen, ale objevil se, pravděpodobně během let 1938 - 1945.  Pro a jak, nikdo neví. Jeho použití je sběratelsky doloženo i v dalších letech. První doložený otisk nese datum 7. 10. 1958 a uživatelem stroje byl tehdy MORAVOLAK n.p. Později byl tento subjekt přejmenován na Barvy a laky a v 70. letech zpestřoval scénu našich výplatních otisků tento stroj i dále. Dokonce přidal ještě bonus.

Bonusem je období několika  let  v sedmdesátkách, kdy pracovníci podatelny tohoto uživatele použili místo předpisoví červené barvy barvu razítkovací v černé mutaci. Vytvořily se i při nedokonalémn pročištění stroje i další odstíny.

Otisk dostal v rukopise Katalogu označení: FR 6,7 - O - 4m /13(ov) - 2K. Výplatní číslice byly shodné s číslicemi u modelu A.

Dodávám, že vzdálenosti 6cm a 8cm nebyly přesné, měly i odchylky, které výborně zpracoval švédský sběratel Stig Asklund a které jsme viděli v šesti různých skupinách v jeho exponátu na výstavě PRAGA 2018 v Praze. Psal jsem o nich na tomto webu před časem..

A ještě jednu poznámku na konec. Předchůdcem uživatele Moravolak a Barvy a laky (v současnosti Colorlak) byl ing L. Kirschner, který v roce 1925 ve Starém Městě u Uherského Hradišti založil malou chemotechnickou továrnu, která vyráběla laky na parkety, mořidla, dezinfekční a impregnační prostředky na dřevo, v roce 1927 přemístil firmu z pronájmu do prostor blízko vlakového nádraží. V roce 1931 měl již 17 zaměstnanců a firma prosperovala. Ing. L. Kirschner zaregistroval chráněnou značku KIRGIS. Ta je nám známá z jeho prvních výplatních otisků, o kterých jsem psal v seriálu VE ZNAMENÍ .... na tomto webu.

Otisky z let 1939 a 1941.

 

kirgis 001     kirgis 002

 

Tehdy měl tehdejší uživatele výplatní stroj se sběratelským označením FR 8h - 4m a dohlédací poštou bylo Uherské Hradiště 2. Otisk 1. dne byl s datem 12. 12. 1939 (neúplný poněmčený vzor) a  další otisk 1. dne s jiným vzorem s datem 10. 5. 1040 (úplný poněmčený vzor), oba nesou značení R.  Tento stroj se nezachoval, možná někde jinde, alep odtatné je, že nebyl v držení následovatelů této firmy, nebo jinak by se neobjevil shora popisovaný stroj a otisky.

Dodávám, že firma ing. Kirschnera byla po válce pod národní správou a v roce 1948 definitivně znárodněna. Byla posléze začleněna do Spojených továrene na barvy a laky se sídlem v Praze. Následovaly reorganizace a firma či nověji závod byly začleněny pod názvem Závod 04 Barvy a laky n.p. A to se již ocitáme v popisované době. 

Otisk v 70. letech nese již znatelní stpy opotřebení. Projevuje se to jednak v denním razítku (název pošty s vylámanými písmeny), jednak i v označení - až nejasný název a úplně nečitelný domicil pod názvem. 

 

Červené otisky

Data: 9. 9. 1975 a 13. 1. 1976

 

barvy laky 001     barvy laky 002

Jak vidno z celistvosti (označení 1410c) jejího předchozího majitele, existovaly minimálně dva odlišné otisky k tomuto zveřejněnému. Tolik na okraj.

 

ČERNÝ OTISK

Data dochovaných otisků v této barvě: 10. 3. 197?, 23. 3. 1978, 31. 3. 1978

 

barvy laky 003     barvy laky 004

 

Předchúdce národního podniku Barvy a laky - národní podnik MORAVOLAK (využíval stejný výplatní stroj), zde otisk s datem 17. 10. 1958

 

moravolak 001

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnopátek, 19 listopad 2021 11:34
Více z této kategorie: « CENNÝ OTISK NĚKOLIK POHLEDŮ (99) »