HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CENNÝ OTISK Doporučený

Počátkem roku 1947 byl do Československa dovezen první tsroj další soustavy výplatních strojů zn. Universal Postal Frankers. Jednalo se o model stroje MultiValue (mnohonásobná hodnota), který byl určen pro přepážku pošty PRAHA 15.

Tato soustava po předchozí soustavě Hasler a na zabraných územích soustavy Postalia byla další, která narušila dlouholetý monopol strojů Francotyp.

Později se dovezlo ještě dalších 12 strojů, v čs. poštovním provozu tedy vyplácelo celkem 13 strojů této soustavy, řádně označených písmenem "U" a číslem ve výplatním razítku (s výjimkou tohoto prvního, o kterém píši dnes).

Číslo "1" bylo v dolním mezikruží denního razítko, které bylo dvoukruhové bez můstků. Čísl ostroje bylo zvýrazněno čarami.

Jednalo se o první stroj této soustavy u nás. Otisk s datem 23. V. 1947 je zatím jediným známým otiskem u nás (RR). Výplatní číslice byla staroněmecké, všechny měly stejnou velikost. Výplatní znaménko bylo identické se znaménky použitými u soustavy Francotyp. Zdá se, že na výrobě těchto čáslic a znaménka se podíliela firma Francotyp. Anglické číslice byly přece jen odlišnější. I v tom je tento otisk zajímavý.

 

Zvětšeno.

MV1 001    zvětšeno

 

 

 

 

Naposledy změněnopátek, 19 listopad 2021 11:26