HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KOUZLO CELISTVOSTÍ (7) Doporučený

Na mém webu se většinou věnuji světu výplatních otisků z území Československa. Pohled v celosvětovém měřítku je též více než zajímavý.

Dnes zabrousím do Indie a zveřejním výplatní otisk uživatele Ideal Motors z Bombaje, která je úzce svázaná s Československem prostřednictvím motocyklů JAWA. Na některé typy této slavné značky dostala od nás licenci k výrobě. Pro Indii platí i jiný název - YEZDI, k němuž se vztahuje historka o vzniku tohoto názvu. Údajně se jedná o výkřik mechaniků, kteří po opravě motocyklu zvolali : "Jezdí". K indickému  názvu" Yezdi" bylo už jen velmi blízko. Jedná se o zajímavé dříve bohemoslovenikum, nyní jen bohemikum, kterému jsem se kdysi dost věnoval i filatelisticky.

I výplatní stroj a jeho otisk  jsou zajímavé. Jedná se o výrobek Firmy Republic Engineering (známé též jako Kilkburn), model výplatního stroje je "STAMPMASTER".

Otisk kategorie CA 4 ve skupině otisků s charakterictickým velkým kolem Ashoky (Ashoka Wheel) nad výplatní hodnotou.

Otisk je typem CA4 vyplácejícím od roku 1957. Druh stroje: omezená hodnota projevující se několika nezávislými výplatními razítky. Stroj může tisknout celkem 29 hodnot v rapech a  indických rupiích.

 

yezdi 001

 

Označení

Zajímavé bohemikum se slovy JAWA, YEZDI s obrázkem jawy 250cc. Doplněno reklamním sloganem.

 

Denní razítko

Kulaté, dvoukruhové  s identifikací dohlédací pošty a číslem licence (povoleného stroje B - 9) a názvem uživatel v mezikruží. B je zkratka  pro Bombaj.

 

Výplatní razítko

Zoubkované, vertikální obdélník s vnitřními linkami po obvodě, nápis INDIA POSTAGE, doplněno v rámečku písmeno "S" (pro Stampmaster) - výrobce, tyto stroje jsou i bez tohoto označení či s dalšími symboly "R" nebo "P".

 

Návod k ocenění:

Písmenový otisk 25 UScentů, s písmenem "P" USD 1,-, bez písmenového značení USD 10,-. Tneto otisk je v našich podmínkách umocněn "cenou záliby" kvůli bohemiku a výborné kvalitě a zachované celistvosti. Otisky s omezenou (limitovanou) hodnotou se již postupně vytrácejí, i to může mít vliv na ocnění pro specializované sběratelství.

 

 

Naposledy změněnopondělí, 05 červenec 2021 12:47