HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

DOZRÁL ČAS (7) Doporučený

Otevírám Mezinárodní Hawkinsův a Stambaughův katalog vžplatních otisků (1. knižní vydání z roku 2005) a nejprve se seznamuji se strukturou známů a popisů položek.

 

Nejdůležitější je klasifikace otisků :

( kritériem je nejdůležitější část otisku - výplatní razítko nesoucí označení státu a výplatní hodnotu - zprvu je kritériem tvar výplatního razítka, později přeměna státního cleku a nakonec kritérium užití )

Otisky na území jedné země mají charakter děleného či smíšeného přístupu. Toto uspořádání vyhovuje orientaci sběratelů či uživatelů katalogu, dle mého názor není zcela přesné a naví se prolíná. České hledisko je o mnoho rigidnější.Katagorizace našich autorů katalogůl je přísnější. Jen jeden podotek. K případu otisku prvního poštovního otisku zařazeného ve skupině A by u našich katalogů nemůže dojít.

Nicméně se domnívám, že i tento americký řístup je stále přehledný i když s  výhradami.

 

Skupina A - výplatní razítko ve tvaru "větrné růžice" či "motýlka"

Skupina B - horizontálněpoložené výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku či "pseudoznámky"

Skupina C - vertikálně položené výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku

Skupina D - čtvercové výplatní razítko bez zoubkování

Skupina BM - otisky z doby německé okupace a označením státu "Böhmen und Mähren/Čechy a Morava"

Skupina PO - otisky vytvořené poštovními úřady

Skupina PP - otisky použité k vyplacení balíkové pošty

Skupina PV - otisky vytvořené veřejností, samoobslužné automaty