HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (90) - ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY Doporučený

Dnešní pohled do světa čs. výplatních otisků z let, kdy vyplácely výplatní stroje s výplatním razítkem tvaru zoubkovaného obdélníku nás zavede do nOvého Bohumína, kde se nacházel národní podni Železárny a drátovny vyrábějeící lana, dráty, pružiny, ocleové kordy, pružinové dráty a další železářský sortiment.  Svého času byl tento podnik založený v roce 1885 Albertem Hahnem a Heinrichem Eisnerem jako rourovna úpsěšných podnikem s potřebným sortimentem. Jaká byla jeho historie ve stručnosti?

1885 založena rourovna

1888 založena slévárna (výroba litinovýc hradiátorů)

1896 spolupráce na úseku výroby drátů s drátovnou Moravskoslezská A. S.

1906 vyráběn pozinkovaný drát

1913 vyráběna ocleová a měděná lana

1918 Drátovna Bohumín  začleněna  v rámci Báňské a hutbí společnosti (Generální ředitelství v Praze), kam byly kromě Drátovny Bohumín začeleněny i Železárny t5inec, Mostárna Karlova Huť, Řetězárna M. Morávka) 

1945 znárodnění, od roku 1946 - 1949 spolenost funguje v rámci Báňské a hutní společnosti Ostrava jako závod Bohumín

1949 - 1958 závod přejmenován na Bohumínské železárny Gustava Klimenta (BŽGK)

1958 národní podnik se nazývá Drátovny Nový Bohumín

1959 vznik národnÍho podniku ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY

1970 (?) Železárny a drátovny n.p. Bohumín, nositel Řádu práce, objevuje se logo se zkratkou ŽDB

1976 )?) Železárny a drátovny, nostitel Řádu Vítězného února a Řádu práce, prezentuje se i nadaále logo se zkratkou ŽDB

1. 1. 1993 vzniká ŽDB A. S. - privatizace

6. 12. 2003 zánik, subjekt se štěpí na několik dalších subjektů

 

Za první republiky tento subjekt Báňská a hutní společnost, drátovna Bohumín vlastnila výplatní stroj Francotyp (sběratelsky FR 8h - 3m, který začal vyplácet zásilky 26. 9. 1929), pro lepší orientaci ereprodukuji několik celistvostí s tímto otiskem coby předchůdce pozdějších výplatních strojů. 

Předchůdci na začátcích vyplácení

1. a 2. republika

FR 8h - 3m - 1k

Otisk 1. dne (R) s datem 26. 9. 1929

+ poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 21. 11. 1933

ZDB 001     ZDB 002

 Stroj byl používán i v dalších obdobích.

Otisky z let 1946 - 1992

 

Období strojů FRANCOTYP

 

BOHUMÍN 1

FR 6h - 4m - 2k (vnitřní kruh přerušen

DRÁTOVNY/BOHUMÍN/NÁRODNÍ PODNIK

- 8. 9. 1952 - 

bohumin 001

NOVÝ BOHUMÍN

Bohumínské železárny Gustava Klimenta (BŽGK)

FR 8 - 0 - 3m -1k

- 17. 10. 1956 - 

 

ZDB 003

 NOVÝ BOHUMÍN

Drátovny Nový Bohumín n. p.

- 27. 2. 1958 -

FR 6 - 0 - 4m

ZDB 004

NOVÝ BOHUMÍN 

Železárny a drátovny n. p. Bohumín

První stroj evidovaný jako 1 

rozmezí: - 15. 4. 1961 (chybotisk data, datumovka tiskne 8 místo 6) - 22- 6. 1976 -   

stroj v otisku označen jako "1", postupně toto číslo pravděpodobně opotřebením mizí - neobnoveno

FR 8 - 0 - 3m - 2km

 

ZDB 005     ZDB 006

NOVÝ BOHUMÍN 

Druhý stroj

evidovaný jako "2" (objevuje se v označení) 

rozmezí: - 27. 4. 1964 - 13. 12. 1975 - 

několikrát se mění vročení (z důvodu vyčerpání kapacity letopočtů)

pozn." od začátku je poškozen název pošty v denním razítku, mizí písmenka ve slově NOVÝ a též BOHUMÍN, mizí i dolní můstek a vnitřní kruh vpravo

 

ZDB 009     DETAIL DENNÍHO RAZÍTKA (zvětšeno)ZDB 008

 

Výplatní stroj POSTALIA

 

NOVÝ BOHUMÍN

Železárny a drátovny n.p. Bohumín

rozmezí: - 6. 11. 1970 - 15. 5. 1973 - 

 

ZDB 012

735 81 BOHUMÍN

Železárny a drátovny (ŽDB), příležitostný výplatní otisk k 90 letům závodu (1885 - 1975)

rozmezí: - 18. 7. 1985 - 5. 2. 1976 -

denní razítko s hvězdičkou v dolním mezikruží, o poznání silnější můstky denního razítka

 

bohumin 002

735 81 BOHUMÍN

PO

desetinná tečka ve výplatní hodnotě nahoře, odlišné označení, hvězdička v dolním mezikruží

rozmezí: - 10. 3. 1977 - 17. 3. 1985 - 

bohumin 003

735 81 BOHUMÍN 

PO (druhý stroj)

Železárny a drátovny n.p. Bohumín

změna označení

rozmezí - 1. 6. 1976 - 27. 6. 1985 - 

 

ZDB 013

 

 

Naposledy změněnoúterý, 29 červen 2021 18:54