HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (89) - TONAK

TONAK = TOvárna NA Klobouky

ROD ZAKLADATELŮ TRADICE VÝROBY PLSTĚNÝCH POKRÝVEK  HLAVY U NÁS POCHÁZEL Z BAVORSKÉHO WÜRZBURGU. V roce 1799 se Jan Nepomuk Hückel se svou rodinou přstěhoval do Novího Jičína, kde založil první provozy na výrobu klobouků ze zaječí a králičí srsti (tehdy ještě manufaktury). Od 1. 1. 1869 rodina založila firmu J. Hückel a synové, kterí existovala až do znárodnění v roce 1948. V průběhu slavných let se stala největším výrobcem klobouků v Rakousku - Uhersku a v poté v Československu. K úpsěchům a světovému věhlasu této firmy přispěli zejména August, Johann a později i Carl Hückelovi..

Po roce 1945 firmu převzal komisař  Otto Grosman. Většina rodiny  byla nucena se přestěhovat do Německa a Rakouska. Národní podnik pokračoval v původním programu pod níávem TONAK n. p.  V roce 2000 převzal firmu podnik FEZKO.

Další příklad významné tradice na našem území vytvořené společnou prací a umem německými, rakouskými a českými lidmi  a zakořeněné německými přistěhovalci i  přes náboženské a politické překážky.

Ve sledovaném období Čtvrté československé republiky (ohraničené výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku 1946 - 1992 a státním celkem Československo) teto subjekt používal několik výplatních strojů ve své centrále v Novém Jičíně a v závodě 3 v Nasavrkách.Byly to stroje Francotyp a Postalia. Otisků bylo též několik. Přehled vychází ze zachycených otisků v mé soukromé sbírce výplatních otisků.

 

Období - 16. 10. 1958 - 28. 9. 1973 -

Francotyp

Otisk FR 8 - 0 - 4m (ov) - 1K

Pozn: Tento otisk vydržel několik desítek let vyplácet bez znatelné poruchy, bylo použito jednokruhové denní razítko, i když k výměně mělo dojít ke konci 40. let

 

tonak 001

 

tonak 002

Období - 25. 7. 1975 - 20. 9. 1982 -

POSTALIA

Několik otisků s různými označeními oprávněného uživatele

 

Reklamní otisk (Klobouky do celého světa), propagace politicky vyhovujícího podniku uvedením, že subjekt je "nositelem Řádu práce".

Změny soustavy výplatního stroje bylo  využito k zasazení PSČ - podnikového 741 11 a poštovního 741 01.

Otisk používán v období : - 18. 3. 1974 - 9. 3. 1977 - s několika časovými výimkami, kdy byl do otisku zasazen jiný štoček s označením

 

tonak 003

 

Období - 20. 9. 1982 - 26. 5. 1987 -

Postalia

změna označení užiavtele, politické vyznamenání zůstalo v názvu

 

tonak 005

 

V období - 5. 6. 1974 - 26. 7. 1975 -   byl do otisku vsazen příležitostně - propagační štoček s označení k 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou (pravděpodobný politický tlak či vysoká poltická uvědomělost vedení podniku v době normalizace)

 

tonak 004

 

 

NASAVRKY

Jak jsem se zmínil výplatní stroj měl i nasavrcký závod číslo 3 (FR 8 - 0 - 3m) . Existuje hypotéza, že toto byl stroj, který byl používán v Novém Jičíně. Některé znaky mluví pro, nkteré proti. Dnbes už nic nezjistíme, stroje jsou již ve šrotu, archivy ve sběru, pamětníci už nejsou mezi námi.....

Na celistvosti je zajímavé korekční razítko pošty ze dne 28. 5. 1986 k výplatnímu otisku, kde je datum vyplacení 12. 5. 1986 - rozdíl 14 dnů - rekord mé sbírky. 

 

tonak 006

 

Na závěr jednu důležitou informaci:

Nedávno jsem objevil a detailně prohlédl  důležitý doklad -  záznam poštovních úředníků z roku 1947: Tonak měl v roce 1947 výplatní stroj ev. číslo výrobce B 22 119, který byl uveden do provozu 25. II. 1947. Byl uveden do provozu v Krásně nad Bečvou, později pravděpdobně v novém Jičíně. 

tonak 007

 

V zájmu dalšího a hlubšího badatelství je třeba uvést oi použití stroje v předchozích obdobích (pod jménem uživatel J. Hückel a synové).

1. a 2. republika

FR 8h - 4m - 1k

Nový Jičín/Neu Titschen později NovýJičín 1/Neu Titschen 1, od prosince 1930 do konce roku 1938 (zábor). Poslední zachycený otisk z června 1938. \v tomto období dva otisky.

Zabraná území

NEUTITSCHEN (OSTSUDENTENL)

FR 8 - 0 - 3m (ov) 2kM

německé označení - doplněno Hüte, jinak štoček stejný jako v předchozím období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnoneděle, 27 červen 2021 15:03