HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (83) - Východoslovenské železiarne

Východoslovenské železiarne n. p.

byly a jsou pod novým majitelem a novým názvem U. S. Steel Košice největším slovenským podnikem na výrobu a zpracování oceli.

1. 4. 1950 Podepsaná zakládací listina pro zřízení národního podniku

4. 1. 1960 Začala výstavba hutnického kombinátu

1965         Stavba dokončena

1. 7. 1989 Transformace na státní podnik, později akciovou společnost

Po privatizaci soukromý subjekt.

 

I vyplácení korespondence mělo svou bohatou historii. Dohlédacím poštovním úřadem byla pošta KOŠICE - ŽELEZIARNE, zřízena pro potřeby tohoto hospodářského gigantu.  Subjekt používal jen výplatní stroje soustavy POSTALIA.

 

Období - 12. 7. 1967 - - 8. 10. 1968 - 28. 2. 1972 - 

Postalia

pošta KOŠICE  - ŹELEZIARNE

Označení s logem VSŽ, bez PSČ

Odlehlý rámeček výplatního razítka, přilehlý rámeček od - 16. 6. 1971 - 

 

želez 001

 

Období -  28. 8. 1975 -  12. 1. 1977 -

Postalia

pošta KOŠICE - ŽELEZIARNE

označení: změna označení (bezlogové označení, jen textové)

otisk stále bez PSČ

přilehlý rámeček

Poznámka: v tomto období došlo k poruše denního razítka, v období - 23. 6. 1976 - 5. 7. 1976 - , stroj vyplácel bez razítka, otisk doplňoval denním razítkem, denní razítko otiskovalo jen datum bez domicilu - (R)

 

želez 002

 

Období bez denního razítka (zůstalo jen datum) - R

 

želez 003

Období - 27. 6. 1978 - 12. 9. 1978 - 

Postalia

označení s novým logem

Pošta: 044 54 KOŠICE - ŽELEZIARNE

používány provizorní R-nálepky

hvězdička v dolním mezikruží denního razítka

 

želez 004

 

Období -  22. 2. 1984 - 14. 11. 1985

Postalia

Pošta: 044 54 KOŠICE - ŽELEZIARNE

denní razítko se správým PSČ, tři malé hvězdičky v dolní části mezikruží , silné můstky, číslice data vyšší, štíhlé

označení nové logo (velká varianta)

výplatní razítko hodnota bez desetinné tečky 

 

 

želez 006

Datum - 31. 19. 1984 -

KOŠICE - ŽELEZIARNE 044 54

POSTALIA

používal Právný odbor 1 Východoslovesnkých železáren

označení velké logo plus text název s domicilem

denní razítko: jedna větší hvězda v dolním mezikruží, nižší a rozložité číslice denního razítka

druhý souběžný stroj?

bumbum

 

 

POSTALIA

otisk bez označení

 

Zatím zachycen jeden den - 24. 7. 1981 -

 

želez 005

 

Období - 29. 3. 1977 - 24. 7. 1980 -

Postalia

označení text s malým logem subjektu

denní razítko nízké, rozložité číslice data

pošta KOŠICE - ŽELEZIARNE 044 54

hvězdička v dolní části mezikruží denního razítka

výplatní hodnota bez desetinné tečky

 

želez 007

 

Období: - 20. 3. 1980 - 7. 7. 1980 -

Postalia

otisk obdobný jako předchozí s výjimko uzdenního razítka, dříve postavení PSČ chybné (chybotisk - R), nyní již správně před názvem pošty

 

želez 008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnoúterý, 13 prosinec 2022 19:43