HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZAJÍMAVOSTI ČS. POŠTOVNĆH OTISKŮ Doporučený

Čáry máry s otisky

V zásadě se výplatní otisk - produkt výplatního tsroje podle pravidel "vyjede" na zásilku případně na výplatní pásku při objemnějším obsahu. V poštovní praxi se vyskytují však případy, které se vymykají těmto ustáleným zásadám.

 

810 04 BRATISLAVA 14

Výplatní stroj orazí na podanou zásilku jen výplatní razítko z otisku (stroj Francotyp) . Důležité chybějící denní razítko pošta doplnila denním razítkem.

Blava 14 001

BRNĚNSKÉ ZAJÍMAVOSTI

602 00 BRNO 2

Na zásilku je nalepen lístek s výplatním razítkem v hodnotě Kčs 4,-, doplněno denním razítkem pošty Brno 2.

 

Blava 14 002

 

602 00 BRNO 2

U výplatního stroje Postalia nedotiskovalo datum, jinak otisky byly víc než kvalitní. Pošta prováděla korekce denním razítkem, které uvedlo povinné datum přijetí zásilky k poštovní přepravě. Někdy k této korekci nedošlo.

Bez korekce denním razítkem

bez korekce

 

S korekcemi - doplňováno denní razítko dohlédací pošty při odeslání

 

korekce 001

 

BRNO 200

Na zásilku byl oražen otisk z balíkového podtypu výplatního stroje Francotyp (dvě denní razítka s dvoukruhem bez můstků , výplatní razítko bylo přelepeno  výplatním razítkem z výpatního stroje Postalia a přeraženo denním razítkem pošty 600 20 Brno 200). Důvod? Celistvost obsahuje i provizorní R-nálepku (němá nálepka doplněna ručně názvem pošty).

 

Brno 200 korekce 001

 

 

 

Naposledy změněnosobota, 19 červen 2021 08:24